Popularne posty

wtorek, 5 kwietnia 2016

Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część 8 Czerwony Hiperolbrzym
Pan Jezus Chrystus stworzył wszechświat w tym Czerwonego Hiperolbrzyma - VY CANIS MAJORIS. - http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/115066,najwieksza-gwiazda-jest-320-tysiecy-razy-wieksza-od-ziemi


Moja mama ma kota. Ten kot nie żyje w strachu przed przyszłością. Ten kot nie zamartwia się co np będzie jadł, co będzie pił. Nie przesiąkł troskami o inne sprawy, rzeczy czy osoby. Serce obciążone troskami, lękami to destrukcyjny stan, ale ten kot jest wolny od trosk. Ktoś powie, że jest tak dlatego, że ten kot nie ma rozumu. Tak rzeczywiście zwierzęta nie mają rozumu. Ale ten kot nie zna również Prawdziwego Boga, ani Jego miłości, obietnic - opieki, zmartwychwstania, raju i innych. 

Ten kot nie martwi się, nie troszczy bo nie ma rozumu. A my nie powinniśmy się troszczyć, być niewolnikami lęku, strachu nie dlatego, że nie mamy rozumu jak zwierzęta, ale dlatego że znamy miłującego nas Boga i znamy Jego obietnice, które są i naszym udziałem. 

Nie zamierzam w troskach, strachu być gorszy od tego kota. Ja mam rozum ale i mam Boga jako swojego Ojca i Syna Bożego, też prawdziwego Boga - 1 list Jana 5:20 - mojego Pana i Zbawiciela. Nie jesteśmy zwierzętami i nie wywodzimy się od zwierząt - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html

" 98 % szympansa kolejny mit ewolucyjny obalony " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/98-szympansa-kolejny-mit-ewolucyjny.html
                               JESTEŚMY DROBINKAMI

Ludzie są drobinkami, okruszkami w stosunku do planety Ziemia. Możliwe, że bakterie na globusie są większe w stosunku ludzi do wielkości Ziemi.
Ziemia jest drobinką, okruszkiem w stosunku do słońca. Milion Ziem zmieściłoby się w środku wewnątrz słońca.
Ale słońce jest drobinką okruszkiem w stosunku do wielu innych gwiazd np Betelgeza, Antares, Aldebaran, czy największa obecnie znana gwiazda - Canis Majoris. Canis - pies. Major - wielki.
Gwiazdy są drobinkami w stosunku do galaktyk jak nasza Droga Mleczna, czy gromad galaktyk, w których są miliardy tysiące miliardów gwiazd.

Galaktyki są drobinkami, w porównaniu do całego znanego ludziom wszechświata.
Ale wszechświat nie jest nawet drobinką w stosunku do Pana Jezusa Chrystusa i w stosunku do Jego Ojca. Tak Syn jak i Ojciec są nieskończenie wielcy, więc niczego z Nimi nie można porównać. Porównać można tylko z tym co jest skończone. Z tym co nie ma końca nie można niczego porównać. A Ojciec i Syn - oni nie mają końca. Ich wielkość jest nieskończona. M.in Ich moc, siła, mądrość nie mają końca.


, Wróg ludzkości - diabeł chce żeby ludzie myśleli o sobie, że są wielcy, że są mocni. Jednocześnie chce on umniejszyć wielkość Prawdziwego Boga - Syna i Jego Ojca. 

Prawdziwy obraz sytuacji, jest taki, że ludzie są marnością, są okruszkami, drobinkami, które dziś są i dziś jeszcze mogą umrzeć. A Prawdziwy Bóg jest Wszechpotężny. Jego wielkość nie ma końca. Między Jego wielkością a naszą jest nieskończenie wielka przepaść. Kto ma w Nim nadzieję i swoją siłę ten nie jest słaby.


Widzicie teraz jacy jesteśmy malutcy ?? Między nami a Bogiem - Prawdziwym Bogiem - 1 list Jana 5:20 jest nieskończony dystans. 
 Gdyby Ziemię przyrównać do piłki golfowej, to słońce miałoby ok 4,5 metra średnicy, ale gwiazda Canis Majoris miałaby wielkość Mount Everestu - czyli ponad 8 kilometrów. Porównajcie piłeczkę golfową do ponad 8 kilometrowej góry. Tak wygląda Ziemia w porównaniu do Canis Majoris.

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/115066,najwieksza-gwiazda-jest-320-tysiecy-razy-wieksza-od-ziemi

" Porównanie rozmiarów planet z gwiazdami. Potęga i moc Boga w stworzeniu wszechświata!  " - https://www.youtube.com/watch?v=LpZ5zFew4Vk - https://www.youtube.com/watch?v=LpZ5zFew4Vk


" The Sun v.s VY Canis Majoris " - https://www.youtube.com/watch?v=mIdA83AKRX8


" How BIG Is God? An Incredible Perspective! " - https://www.youtube.com/watch?v=iEEaI1mMphI

, Światło w ciągu sekundy okrążyłoby Ziemię 7 razy. Słońce okrążyłoby w około 15 sekund. Ale okrążenie Canis Majoris zajęłoby światłu ponad 8 godzin. Ludzie bardzo mało wiedzą o wszechświecie, a często to co się im wydaje jest błędne np wielki wybuch, powstanie gwiazd i wiele innych ateistycznych kłamstw. 

                         JEZUS  CHRYSTUS -- STWÓRCA GWIAZD

Możliwe, że we wszechświecie są znacznie większe gwiazdy niż Canis Majoris, ale bez względu na to, miliardy miliardów gwiazd zostały powołane do istnienia przez mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On i Ojciec stworzyli wszystko. Zamysł może wyszedł od Ojca, wykonawcą był Syn, ale stworzenie istnieje dzięki Nim. Chrystus jest jak Ojciec Stwórcą przez duże S, a nie przez małe jak błędnie nauczają np Świadkowie Jehowy, które Chrystusa uznają tylko za anioła - stworzenie."Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. " - Ewangelia Jana 1:1 UBG - wszystko a więc i słońce oraz Canis Majoris. 

" On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. " - Kolosan 1:15-17 UBG
- przez Pana Jezusa wszystko zostało stworzone - a więc ludzie, planety, gwiazdy w tym słońce i Canis Majoris....... " Wszystko istnieje dzięki niemu " - wszystko od najmniejszych cząstek elementarnych po niewidzialne istoty jak anioły. " Pierworodny wszelkie stworzenia" - oznacza, że Pan jest Bogiem przez duże B. Jest źródłem stworzenia i dziedzicem, właścicielem.... " aby we wszystkim był pierwszym" - 18 werset. "Pierworodny z umarłych" - nie oznacza, że Pan umarł jako pierwszy. " Pierworodny wszelkiego stworzenia" nie oznacza, że Pan jest stworzeniem jak błędnie nauczają m.in Świadkowie Jehowy. ....... Pan jest Stwórcą przez duże S i Bogiem przez duże B : "  Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa " - Kolosan 2:9 UBG

Wszystko istnieje dzięki Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi - gdy patrzycie np na słońce, czy w nocy na gwiazdy, księżyc to pamiętajcie że to nasz Pan je stworzył i cały czas utrzymuje je w istnieniu, w ruchu.Wg pewnych szacunków istnieje 350 miliardów dużych galaktyk. Droga Mleczna jest jedną z nich a w niej znajduje się 200-400 miliardów gwiazd lub więcej. Pomnóżcie sobie miliardy galaktyk - razy - miliardy gwiazd w nich. 

Na ziemi jest ok 7 miliardów ludzi. Na każdego człowieka - na mnie i na ciebie przypada ok 50 dużych galaktyk, w których są miliardy gwiazd. Na każdego jednego człowieka przypadają setki miliardów gwiazd. Gdyby Bóg rozdzielił gwiazdy ludziom, to każdy z nas dostałby wiele miliardów gwiazd. Pan Jezus bez żadnego wysiłku je stworzył i bez żadnego wysiłku je utrzymuje przy istnieniu, w ruchu - na swych szlakach.
 Więc również bez żadnego wysiłku utrzymuje przy życiu miliardy ludzi i bez żadnego wysiłku może każdemu pomóc i chętnie do każdego wyciąga dłoń, ale ludzie odtrącają Bożą łaskę przebaczenia ich grzechów.


Większość gardzi Chrystusem, większość depcze po tym, co się stało na Golgocie, gdzie krew Pana została przelana. Dla większość bezcenna krew Chrystusa nic nie znaczy. Gniew Boży ciąży na tych ludziach z powodu ich grzechów, ale nadal trwa czas łaski i można się uratować przed Sądem i skazującym - sprawiedliwym wyrokiem za swoje przestępstwa czyli grzechy. Bo grzech jest złamaniem Prawa czyli przestępstwem. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html
Dla ludzi zbudowanie np garażu wymaga małego wysiłku, a zbudowanie np drapacza chmur wymaga większego wysiłku. Ale u Boga nie ma czegoś takiego jak trudne lub trudniejsze, albo bardzo trudne. Takie rzeczy są u stworzeń, ale nie u Boga. U Niego nie ma łatwe albo trudne. Panu nic nie sprawia wysiłku, trudu. Wszystko jest dla niego możliwe i proste. Stworzenie kamienia czy planety - jest jednakowo łatwe. Bo dla Wszechmogącego wszystko jest bezproblemowe, bezwysiłkowe.


Świadomość tych wszystkich rzeczy, utwierdza mnie jeszcze bardziej w zaufaniu do Niego - do Tego, który mnie kocha i opiekuje się mną. Dobrze wiedzieć, że opieka nade mną nie jest dla Niego trudna. Dobrze mi wiedzieć, że mimo 7 miliardów ludzi, Pan bez żadnego problemu, cały czas myśli o mnie, wspiera mnie, opiekuje się mną i prowadzi, posila. Dobrze wiedzieć, że Ten który stworzył Ziemię, słońce, Drogę Mleczną, inne galaktyki i cały wszechświat w tym tego Czerwonego Hiperolbrzyma - VY Canis Majoris - kocha mnie, opiekuje się mną, będę z Nim i Ojcem spędzał całą wieczność w raju i nowym stworzeniu. On także mówi do zagubionych, strapionych ludzi tego świata żyjących w beznadziei : " przyjdźcie do mnie .... a ja wam dam ukojenie " - 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Tak Ten sam co powiedział te słowa - kilka tysięcy lat wcześniej stworzył cały wszechświat i ziemię, oraz życie.
Naprawdę tylko w Nim jest ukojenie, nadzieja, sens życia, którego nikt inny nie da, ani żadna rzecz, żadne pieniądze, żadne grzechy. Stąd też widzicie jak depresje itp pochłaniają świat. 


Nadeszła wiosna, dzień jest coraz dłuższy, coraz więcej światła, coraz więcej słońca, ale kto z ludzi, zastanawia się kto tak to wszystko uczynił, kto stworzył światło, kto stworzył słońce. Kto z ludzi dziękuje za dar światła bez którego roślinność by umarła. Kto z ludzi dziękuje za dar słońca, za dar ciepła bez którego Ziemia byłaby lodową pustynią ??
 To wszystko, jak wszystko inne stworzył Pan Jezus : " Twój jest dzień, twoja i noc, ty ustanowiłeś światło i słońce " - Psalm 74:16 UBG. To wszystko nie jest takie jak przed upadkiem ludzi w grzech, przed przeklęciem Ziemi, ale obietnica na wieczność brzmi, że nie będzie już nic przeklętego, a nowe stworzenie będzie idealne.


Pan może pomóc w każdym miejscu na Ziemi, bo Ziemia jak i wszechświat są niczym dla Niego. Utrzymywanie ich w istnieniu nie sprawia Panu żadnego trudu.

Jak mali jesteśmy. Jakimi okruszkami, drobinkami jesteśmy. A większość tych drobinek, okruszków żyje w niewoli trosk, zamartwiania się, lęków, strachów, paranoi. Ale gdyby widzieli wielkość Tego, który Zmartwychwstał, który pokonał śmierć, gdy na krótko stał się mniejszym od aniołów, gdyby znali Go osobiście i coraz lepiej widzieli Jego miłość i miłość Jego Ojca, to troski, lęki i inne destrukcyjne stany nie więziłyby ich.


Jak mali jesteśmy, wobec tej planety - Ziemi, ale Ziemia jest małą kropelką w wielkim oceanie Wszechświata. Ale ten przeogromny wszechświat powstał na jedno słowo Jezusa Chrystusa : " Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy.... On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało " - Księga Psalmów 33:6,9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Liczba gwiazd jest ogromna - Biblia mówi, że jest ich tak wiele, że ludzie ich nie policzą m.in Księga Rodzaju 15:5, Księga Jeremiasza 33:22. Kiedyś z tych słów biblijnych kpiono, bo uważano, że gwiazd jest kilka tysięcy i da się je policzyć.
Jednak jak zawsze Biblia przekazuje prawdę, więc i w tym względzie atakujący Biblię znowu polegli, tak jak we wszelkich innych swoich atakach na nią. Ale Pan Jezus zna dokładnie liczbę gwiazd i na każdą z nich woła po imieniu !! - " On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu " - Psalm 147:4 UBG - skoro Pan zwraca uwagę na miliardy miliardów gwiazd, to o ile bardziej zwraca uwagę na 7 miliardów ludzi.
Skoro na każdą z tego ogromu gwiazd woła po imieniu, to o ile bardziej wie wszystko o wszystkich ludziach !!
Szkoda, że większość ludzi nie zwraca uwagi na Pana, nie szuka prawdziwego Boga, nie zależy im na prawdzie, nie zależy im na poznawaniu Stwórcy - Jezusa Chrystusa. Boga miłości, ale i świętości oraz sprawiedliwości.


SŁOŃCE w porównaniu do CANIS MAJORIS" Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś;
4 Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? " - Psalm 8:3-4 UBG 

 porównajcie siebie z Ziemią a to już was przytłoczy, porównajcie siebie z Canis Majoris, porównajcie siebie z Drogą Mleczną. Ona ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. Światło w przeciągu sekundy pokonuje około 300 tysięcy kilometrów. Ile więc pokonuje w przeciągu roku ?? a 100 tysięcy lat ?? Czym jest nasze góra kilkadziesiąt lat życia ??


 Czym jest nasze średnio metr i kilkadziesiąt centymetrów wzrostu i kilkadziesiąt kilogramów wagi ?? Nie pojmujemy wielkości wszechświata, a wiemy przecież że jest przeogromny. O ile bardziej nie rozumiemy wielkości Boga, którego wielkość, siła, potęgo, mądrość nie mają końca. Ale wiemy, że jest Miłością, jest dobry i miłosierny, łaskawy - patrząc na Syna, widzimy również jaki jest Ojciec. Spójrzcie na Golgotę i zobaczycie Prawdziwego Boga, Boga miłości, ale i Boga świętości i sprawiedliwości, który nienawidzi grzechu i którego gniew ciąży na tych, którzy odtrącają łaskę, możliwość amnestii i regeneracji. 

Kto patrzy na Syna widzi Prawdziwego Boga. On i Ojciec są dwoma osobami, ale jednym Prawdziwym Bogiem - 1 list Jana 5:20. Ewangelia Jana 1:1 i wiele innych : "stwórzmy człowieka na obraz nasz ". http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/ktory-bog-jest-prawdziwy-syn-doskonale.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/ktory-bog-jest-prawdziwy-syn-doskonale.html


Nasz Pan Jezus Chrystus jest nieskończenie większy od wszechświata, który stworzył za wolą Ojca, razem z Nim. 

- Nie ma takiej wojny, takiego krachu, kryzysu który mógłby Go przerosnąć i nie mógłby nam pomóc, zachować czy wyratować.

- Nie ma takich problemów w naszym życiu, których Pan Jezus nie mógłby rozwiązać.

- Nie ma takich trudów w których Pan Jezus nie mógłby dodać nam siły lub uwolnić z nich.

- Nie ma takich zapętlonych dróg których Pan Jezus nie mógłby wyprostować.

- Nie ma takich niebezpieczeństw, w których Pan nie mógłby nas ochronić.

- Nie ma takiego miejsca na Ziemi, w którym Pan nie mógłby nas wyzwolić, przenieść gdzieś indziej.

- Nie ma takiej kłopotliwej sytuacji, z której Pan nie potrafiłby mądrze doradzić., pokazać wyjście.

- Nie ma takich grzechów, z których Pan nie mógłby nas wyzwolić, abyśmy w nich już nie chodzili.

- Nie ma takich brudów, zła w sercu człowieka, z którym Pan nie potrafiłby sobie poradzić - gdy ktoś z tym brudem swego serca przychodzi do Niego.

- Nie ma niczego trudnego, ani niemożliwego dla Wszechmogącego, Wszechmądrego - zawsze o tym pamiętajmy, miejmy to w sercu i idźmy dzień w dzień w takim przeświadczeniu. Nie boję się jutra, nie boję się przyszłości. Nie boję się wojen, krachu, głodowej emerytury, chorób, imigrantów, muzułmanów, katolików, ateistów, pandemii, więzienia za posłuszeństwo Panu, męczeńskiej śmierci i innych sytuacji i miejsc, ale nie dlatego że ja jestem silny, ale dlatego że Ten który mnie umiłował, oddał swoje bezgrzeszne życie za moje grzechy i zmartwychwstał i dał mi nowe życie - On jest Wszechmogący, Wszechpotężny, Wszechobecny - m.in taki jest Pan Jezus. On jest równy w naturze Bogu Ojcu, również mojemu Ojcu i który jest Ojcem również innych uczniów swego Syna - Jezusa Chrystusa. 

Pan wie o mnie wszystko - nie jestem dla niego obcy, nic nie znaczący, wręcz przeciwnie - zna nawet liczbę włosów na mej głowie - Mateusz 10:30 - to pokazuje jak troszczy się, pamięta o swym ludzie. Nie zapomni swoich wiernych, a Jego prawdziwi wierni nigdy nie zapomną o Nim i nie będą chodzić w nieposłuszeństwie Panu.


Pan Jezus, który stworzył wszechświat zachęca aby przyjść do Niego ze swoimi lękami, strachem, depresjami, myślami samobójczymi, beznadzieją, poczuciem bezsensu. Tak Ten wielki, wszechpotężny Bóg który objawił miłość, chce abyśmy w Nim znaleźli ukojenie. On wie, że nigdzie indziej Go nie znajdziemy. Tylko On może nas umocnić, abyśmy byli mu wierni i posłuszni nawet w najgorszych czasach, w najgorszych okolicznościach. Kto będzie trwał w Panu, umacniał się w Nim ten dzięki Panu będzie wierny i posłuszny nawet w wielkim ucisku. Tacy nie będą upadać w pomniejszych wydarzeniach jak przyszły początek boleści, bo Ten który stworzył Ziemię, słońce, galaktyki, Czerwone Hiperolbrzymy i inne ciała niebieskie, życie - Ten ma moc większą niż wszelkie zastępy zła, więc w Nim mogą być posłuszni, wierni zawsze i wszędzie.... 
http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/cudowny-zegar-100-dowod-na-istnienie.html


13 komentarzy:

 1. Czy według Ciebie Jezus i Jahwe to ta sama ,, osoba" ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. co rozumiesz przez Jahwe ?? Ojciec i Syn mimo bycie odmiennymi osobami, to od zawsze byli razem i są równi w Boskości. Sa obydwaj nazywani Prawdziwym Bogiem i tytuł YHVH jest stosowany do obydwu z Nich. http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

   ,

   Usuń
 2. Jest jakiś cel stworzenia tych wszystkich miliardów gwiazd, ogromnego wszechświata? Bo mi się wydaje ze jest po to, tak jak opisałeś, żeby się do tego porównać, że wcale nie jesteśmy wielcy, ale mimo to Bóg o nas pamięta. A jak Ty myślisz mieczu? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. celów może być wiele, nie chcę ograniczać Boga, ale na pewno jest to dowód na to, że Biblia jest natchniona, bo ponad 2000 lat temu było spisane w Biblii, że liczba gwiazd jest tak ogromna, że człowiek jej nie pozna. No i na pewno m.in tak Bóg pokazał swoją moc, mądrość i pokazał jaki znikomy, mały jest człowiek. Ale mimo znikomości naszej, a Wszechpotęgo Boga to nie jesteśmy Bogu obojętni a Ziemia nie jest jakaś nic nie znaczącą kropką w gigantycznym wszechświecie

   Usuń
 3. Przyjacielu, Bogu niech będą dzięki za twą postawę,za tego bloga.Niech żywy Jezus Chrystus nadal ci błogosławi. Proszę cię bracie,pomódl się za mnie,bo kuszenie szatana wprowadza zamęt w mym umyśle i rozrywa mi serce. Dziękuję. Niech się dzieje wola Najwyższego teraz i zawsze! Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bądż Anno dzielna, przybliżaj się jeszcze bardziej w tym okolicznościach do Pana Jezusa - " Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują " - Jakub 1:12 Biblia Warszawska

   , " Bądźcie dzielni, wszyscy, którzy pokładacie nadzieję w PANU, a on umocni wasze serca " - psalm 31:24 UBG

   , trzymaj się Pana z całych sił i powierz Mu wszystko, oprzyj się na Jego mocy, bo na naszej ludzkiej nigdzie nie zajdziemy. Umierajmy dla siebie, dla tego bezbożnego świata i jego rzeczy .... również Pan niech Ci błogosławi na drodze wieczności ...... Będę pamiętał o modlitwie.

   pozdrawiam Dominik


   ,

   Usuń
 4. słońce znajduje się od Ziemi w odległości około 150 milionów kilometrów. Gdyby w miejsce słońca wstawić VY Canis Majoris to Ziemia znalazłaby się w środku tej gwiazdy !! tak wielka ona jest. Ale również pochłonięte zostałyby trzy dalsze planety układu słonecznego : Mars, Jowisz i Saturn.


  ,

  OdpowiedzUsuń
 5. Wszystko tak fajnie tłumaczysz. Jest pewna rzecz której nie rozumiem, Bóg dając mojżeszowi 10 przykazań powiedział, że jest tylko jeden Bóg. Więc czy Jezus też może być Bogiem ? Nie ogarniam tego...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kto mówił te słowa do Mojżesza ?? ..... " I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. " - 1 Koryntian 10:4 UBG

   , " Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty " - Hebrajczyków 11:26 UBG


   , o kim mówią te słowa np : "uczyńmy", "obraz nasz" , "podobnego nam" - Bóg to OJCIEC i SYN - nigdzie w Biblii nie ma powiedziane, że Bóg jest jedną osobą. Ze jest jeden, ale to w kontekście bożków pogańskich, albo że jest jednością, ale nigdy i nigdzie nie jest powiedziane że jest jedną osobą : " Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich " - 1 Księga Mojżeszowa rozdział 1

   , http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194 - tylko uważaj na to forum, bo masa tam bezbożnych i zwiedzionych ludzi, którzy podważają w swej niewierze, głupocie Biblię i głoszą różne inne chore rzeczy

   ,

   ,

   Usuń
  2. Koryntian 11:7 „Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny„ czy kobieta jest mężczyzną? No raczej nie, jest tylko obrazem. A co do uczynmy, to masz rację Bóg mówi do Syna lecz to nie znaczy ze są równi. Pozdrawiam w miłości Chrystusa :)

   Usuń
  3. obrazem, odbiciem chwały. Kobieta jest również stworzona na obraz, podobieństwo Boga. Ludzie są równi wobec Boga, choć mężczyżni i kobiety mają inne role i istnieje pewien ustalony przez Boga porządek. Ale tak kobieta jak i mężczyzna są równi wobec Ojca i Syna.

   Ojciec i Syn są równi, choć mają różne stanowiska. Ale stanowisko nie wpływa na równość ich boskiej natury. Tak jak stanowisko nie wpływa na równość ziemskiego ojca i ziemskiego syna, albo dyrektora fabryki i szeregowego pracownika. Mimo różnych stanowisk nadal są równi, są takimi samymi ludźmi. Jeden nie jest nadczłowiekiem, a drugi jakims mniejszym człowiekiem. Syn nie jest mniejszym Bogiem. W boskiej naturze są równi, inaczej w Synu nie mogłaby mieszkać cała pełnia boskości. Nie mógłby być odbiciem Bożej chwały i widzialnym odbiciem niewidzialnego Ojca.

   ,

   Usuń
 6. Mieczu, I czy wierzysz w Ducha Swietego

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bóg jest Święty i jest Duchem, więc jest duchem Świętym. Aniołowie są duchami choć nie takimi jak Bóg i też są święci choć nie tak jak Bóg i też są duchami świętymi. Chrystus jest nazywany np duchem ożywiającym i jest święty - jest Duchem Świętym. Moc Boża też często jest nazywana duchem świętym. Nie ma w tekstach hebrajskich i greckich rozróźnienia na duże i małe litery, trzeba patrzeć na kontekst. Nie wierzę że istnieje trzecia osoba - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9634

   , wierzę że Ojciec i syn są oddzielnymi osobami ale jednym Bogiem, sa równi w boskiej naturze. Więcej masz w linku podanym przeze mnie, pozdrawiam

   " "... i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn "

   " Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna "

   " A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem "

   więcej innych argumentów : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=356

   i : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=357


   pozdrawiam

   Usuń