Popularne posty

sobota, 3 października 2015

Który Bóg jest prawdziwy - Syn doskonale objawił Ojca

POZNAJ CHRYSTUSA a POZNASZ PRAWDZIWEGO BOGA


Jeśli ktoś mnie pyta, który Bóg jest prawdziwy - bo tylu jest bogów, tyle religii - to odpowiadam, że religie to ludzkie wyobrażenia Boga, a człowiek sam nie pozna Wszechmogącego, Nieskończonego więc wszystkie religie błądzą -- ale On zrobił coś niesamowitego - sam objawił się swemu stworzeniu i dał swemu stworzeniu jedyną natchnioną księgę czyli Biblię. Żywa społeczność z żywym Bogiem to nie religia - nie martwe rytuały, ceremonie - ale przemienione życie - nowe serce i wypływającego z niego nowe życie w szkole pracy - wszędzie....
Objawił się w Chrystusie. Prawdziwym Bogiem jest ten którego ukazał Chrystus, który działał przez Chrystusa. 
Kto zna Chrystusa, wie jaki jest Chrystus ten zna i Ojca. Kto trwa w społeczności z Ojcem i Synem - ten zna prawdziwego Boga. Biblijni prorocy ukazywali również Boga, ale w pełni i doskonale objawił Go Chrystus - ostatecznie przez swych apostołów i w natchnionych Pismach Nowego Testamentu - czyli 27 księgach. 

" Odpowiedział im Jezus: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. " - Jan 7:16 UBG

" Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca. " - Ewangelia Jana 8:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go.
8 Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
9 Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? " - Ewangelia Jana 14:7-9 UBG

" I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał " - Ewangelia Jana 12:45 UBG

trzeba pamiętać że podczas 33 letniego życia, Chrystus był w stanie kenozy : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html


Stworzenie nie może być obrazem Boga niewidzialnego - Kolosan 1:15, w stworzeniu nie może zamieszkać cieleśnie cała pełnia boskości - Kolosan 2:9, stworzenie nie może być blaskiem chwały Boga i wyrazem istoty Boga - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:3. Między stworzeniem a Stwórca jest nieskończona przepaść, więc w stworzeniu nie może zamieszkać cała pełnia boskości, nie może być ono obrazem Boga niewidzialnego, nie może być blaskiem czy odblaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty. Syn jest Prawdziwym Bogiem -więc jak najbardziej może te rzeczy oddać, gdyby był stworzeniem między nim a Ojcem była by przepaść i natchnione Pisma nie mówiłyby o Nim to co mówią. Nie dajcie się oszukać naukom m.in organizacji Świadków Jehowy, która błądzi między innymi w temacie bóstwa Chrystusa - nazywając go błędnie stworzeniem - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html


Chrystus doskonale objawił Boga, kto odrzuca Jezusa jako Zbawiciela i odrzuca Jego naukę zawartą w natchnionych biblijnych Pismach, ten nie zna Boga a wierzy co najwyżej w fałszywego Jezusa jak muzułmanie bo koraniczny Jezus - ISA to fałszywy Jezus. Kto chce poznać Boga, jaki jest Bóg ten niech pozna, poznaje Chrystusa przez poznawanie Jego słów zawartych w Ewangeliach i pismach apostołów w tym apostoła Pawła.
 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


" Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią; 6 I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. " - Objawienie Jana 1:5b-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Tak Chrystus umiłował, miłuje nadal i będzie miłował tych, którzy idą za Nim, tych którzy zostali Jego uczniami. 

Mieć świadomość, przeświadczenie że " Alfa i Omega " - Wszechmogący mnie miłuje to wielka rzecz. A jestem przecież tylko pyłkiem ....

Bo czym jesteśmy nawet wobec tej planety. My ludzie jesteśmy malutkimi okruszkami, drobinkami w porównaniu z planetą Ziemią.

Planeta Ziemia jest okruszkiem, drobinką wobec naszej galaktyki - Drogi Mlecznej w której wg nowszych szacunków jest nawet 400 miliardów gwiazd.
Droga Mleczna jest tylko jedną z wielu miliardów innych galaktyk, w których również są miliardy gwiazd. Droga Mleczna jest okruszkiem, drobinką wobec wszechświata.

http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka  Ale wszechświat nie jest nawet okruszkiem, nie jest nawet drobinką wobec Chrystusa. Wszechświat jest niczym wobec "Alfy i Omegi". Gdybym napisał że wszechświat jest drobinką, okruszkiem wobec Pana Jezusa to znaczyłoby, że jest on ograniczony, nie jest wszechmogący, to by oznaczało że ma jakiś krew swej wielkości, swej mocy. Ale On jest Nieskończony, Wszechmogący, Niezmierzalny, Nieograniczony w swej wielkości, więc nie można niczego porównać z Nim. Wszechświat - ten przeogromny, niepojęty w swej wielkości dla nas wszechświat jest NICZYM wobec SYNA BOŻEGO - JEZUSA CHRYSTUSA. 

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

  Teraz zobaczcie o ile bardziej my jesteśmy niczym tzn marnością .... a jednak Chrystus razem z Ojcem okazali nam swoja miłość, swoje dobro, miłosierdzie, łaskę. 

 "  Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś;
4 Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? " - psalm 8:3-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 

Jak dobrze, że są oni całkowicie czyści, że są tylko dobrzy. Jak dobrze, że Ten który wszystko stworzył i wobec którego jesteśmy marnością - jest całkowicie czysty, bez najmniejszej cząstki zła w sobie. Jak dobrze, że jest całkowicie święty. Biada gdyby nie był całkowicie czysty, całkowicie święty, bo nie byłoby nadziei na nowe stworzenie .... ale tak nie jest i nie będzie. Jak dobrze że Bóg jest czysty, święty, nienawidzący zła, brzydzący się złem... 


" Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości. " - Psalm 92:15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


" Pan sprawiedliwy jest wśród niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go. Lecz złoczyńca nie zna wstydu. " - Księga Sofoniasza 3:5 Biblia Warszawska 

Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. " - 1 list apostoła Jana 1:5 UBG


" Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi 14 Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. " - List Jakuba 1:13-14 UBG 

Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. " - list Jakuba 1:17 UBG


Być miłowanym przez kogoś kto jest całkowicie czysty, który jest Wszechmogący - wspaniała rzecz i chciałbym mieć ją zawsze w umyśle i coraz lepiej rozumieć Bożą miłość i coraz lepiej móc ją odwzajemniać a przez to wzrastać w posłuszeństwie, świętości, czystości. Abym jako syn był taki jak Ojciec. Doskonała miłość jaką miłowani są uczniowie Zbawcy to na pewno najwspanialsza rzecz, tylko my widzimy ją obecnie w słabym świetle...


           LITOŚCIWY ,  ŁASKAWY  ,  MIŁOSIERNY , SPRAWIEDLIWY ...

" Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś " - Księga Nehemiasza 9:17 Biblia Warszawska - ale mimo tego na zatwardziałych buntowników przychodziły sądy na pustyni. Pan jest miłosierny, dobry ale Jego świętość rozprawi się z buntownikami, miłującymi grzechy. 


" Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy. 16 Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, udziel swojej mocy twemu słudze i wybaw syna twojej służebnicy. " - psalm 86:15 UBG 

" Łaskawy jest PAN i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny. " - psalm 116:5 UBG


" Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. " - Psalm 103:5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. 9 Dobry jest PAN dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami. " - Psalm 145:8 UBG

" Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! (13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! " - Księga Joela 2:13 Biblia Warszawska - żal mu karania, ale jeśli człowiek w uporze idzie dalej swoją złą drogą, to nadchodzi karanie, sąd.


" I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. " - Księga Jonasza 4:2 BW - ale gdyby mieszkańcy Niniwy nie pokutowali to sąd by przyszedł, jednak odwrócili się od zła i Pan okazał im łaskę.

 " PANIE, daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ścieżek.
5 Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia; ciebie co dzień oczekuję.
6 Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o twoich łaskach, które trwają od wieków.
7 I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, PANIE.
8 PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi.
9 Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.
10 Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa. " - psalm 25:4-10 UBG 


 " Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa. " - psalm 34:8 UBG 

" PAN bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie. " - psalm 100:5 UBG


"
Idź i głoś te słowa ku północy i mów:Nawróć się żono odstępna, Izraelu - mówi Pan - nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy - mówi Pan - a nie chowam gniewu na wieki! (13) Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście - mówi Pan. " - Księga Jeremiasza 3:12-13                                   SŁUCHAJMY SYNA


   " Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie " - Mateusz 17:5 UBG - oczywiście Syn przemawiał tez przez apostołów, Ewangelistę Łukasza i pozostałych, więc należy słuchać wszystkich nowotestamentowych 27 Pism - natchnionych Pism bo jak powiedział Zbawiciel miał im jeszcze wiele do powiedzenia - Ewangelia Jana 16:12. I pełnia nauki Chrystusa ukazana jest w dalszych pismach - szczególnie w listach nowotestamentowych....


" Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. " - Ewangelia Łukasza 6:36 UBG


" Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan " - list Jakuba 5:11 Biblia Warszawska - tak Pan Jezus jest wielce łaskawy i miłosierny. Kto poszedł za Nim i idzie za Nim ten wie o czym mówię...

 " I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
7 Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. " - list apostoła Pawła do Efezjan 2:1-7 UBG

" Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie." - 2 Tymoteusz 2: UBG

" Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy." - 1 list apostoła Jana 4:9-10 UBG 

Na temat Boga który jest całkowicie czysty, jest miłosierny, łaskawy, litościwy, dobry, święty, sprawiedliwy i bez najmniejszej złej cechy mówi cała Biblia - mnóstwo innych jej fragmentów tak z natchnionych Pism Starego Testamentu jak i natchnionych Pism Nowego Testamentu. Czytajcie tą jedyną natchnioną Księgę i wierzcie natchnionym tekstom - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

Ten który daje nam życie, daje nam kolejne dni i nadzieję nawet w obliczu śmierci, Ten jest całkowicie czysty i miłuje doskonałą miłością. Taki jest Jezus Chrystus który objawił prawdziwego Boga - Ojca i który po zmartwychwstaniu też jest Tym prawdziwym Bogiem - 1 list apostoła Jana 5:20 : " A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." - syn prawdziwym Bogiem. Nic dziwnego że Tomasz powiedział do Zmartwychwstałego, że jest Jego Panem i Jego Bogiem - Ewangelia Jana 20:28. 

Wszechmogący jest ze mną, po mojej stronie, kocha mnie - ta doskonała miłość pragnie najwyższego dobra dla człowieka a więc przebywania z Bogiem w wieczności - więc tu na ziemi mogą przyjść na nas różne rzeczy, ale zawsze są ku naszemu dobru, nawet jeśli jakaś rzecz, jakieś wydarzenie boli to w perspektywie wieczności jest zawsze ku dobremu. Więc pilnujmy się aby we wszystkim, nawet w najcięższych czasach, w najgorszych okolicznościach, w najgorszych miejscach mieć wiarę, myśleć o tym co w górze, co obiecane a nieprzemijające i czego nawet nasza  śmierć nie przekreśli ........" Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. (24) Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. (25) Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie " - Ewangelia Jana rozdział 11 wersety : 24-25 Biblia Warszawska


 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz