poniedziałek, 30 listopada 2020

Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 16 - binitarianizm w 1 liście i w 2 liście ap Jana oraz Comma Johanneum


W tej części omówię "Comme Johanneum" w kontekście 5 rozdziału tego listu, oraz 2 list apostoła Jana. Cały pierwszy list apostoła Jana w świetle binitarianizmu omawiałem w poprzedniej 15 części z 31 pażdziernika. Comma Johanneum to te słowa na czerwono : "Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. (8) A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni" - 1 list Jana Uwspółcześniona Biblia Gdańska. 

Słowa te nie występują w Biblii Warszawskiej : "Albowiem trzech jest świadków: (8) Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni".

Słowa te nie występują również w Biblii Tysiąclecia : "Trzej bowiem dają świadectwo: (8) Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą" 

Cała Biblia - tanach i 27 ksiąg greckojęzycznych [4 Ewangelie, Dzieje, Listy i Objawienie] głoszą prawdę binitarianizmu. Nie ma nic w Biblii o trynitarianizmie. W Biblii nie ma sprzeczności. Jest doskonale harmonijna i jak wykazałem binitarianizm jest bezsprzeczną prawdą biblijną. Apostoł Jan w Ewangelii spisanej pod natchnieniem CHRYSTUSA i w pozostałych PISMACH, tak jak inni apostołowie, autorzy ukazuje BOGA PRAWDZIWEGO jako OJCA YHVH i równemu MU : SYNA YHVH. ONI jako YHVH są WSZECHOBECNI. Ta wszechobecność to "DUCH" w którym zamieszkują w nas, działają w nas i przez nas, udzielając nam cząstki z siebie. Nie ma trzeciej osoby działającej w nas i z nami na ziemi jako reprezentant, posłaniec CHRYSTUSA i OJCA, ale sam CHRYSTUS i OJCIEC wprost z trzeciego nieba mieszkają w nas, przebywają w nas, bo są WSZECHOBECNI jako YHVH. 

Apostoł Jan w dziesiątkach miejsc ukazuje prawdę binitarianizmu, więc niemożliwe aby "Comma Johanneum" mówiła o trójcy, lub niemożliwe aby była autentycznym natchnionym tekstem. Wszystko dla mnie wskazuje że jest starodawnym oszustwem, które niestety wielu próbowało i nadal próbuje bronić jako natchnionego tekstu i jako dowodu na trynitarianizm. Jeśli ktoś potrzebuje "Commy Johanneum" jako dowodu na prawdziwość trynitarianizmu, to tylko pokazuje jak mizerna, jak niebiblijna jest ta nauka. Ja na podstawie dziesiątek tekstów biblijnych wykazałem że binitarianizm jest prawdą, a unitarianizm i trynitarianizm to błędne nauki mające tylko zwodnicze pozory biblijności. 

Apostołowie byli jawnymi binitarianami, więc albo "Comma Johanneum" nie mówi o trójcy, albo na dodatek jest nieautentycznym tekstem. Z samej "Commy Johanneum" można wyczytać tysiąc różnych nauk, tysiąc różnych dogmatów, więc sam ten tekst jest nieużyteczny do udowadniania czegoś. Trzeba spojrzeć na kontekst - na wszystkie teksty apostoła Jana, na nauki pozostałych apostołów, na nauczanie całej Biblii i wtedy "Comma Johanneum" nie ma żadnego trynitarnego przekazu i jak wszystko wskazuje jest po prostu oszustwem o czym wielu mówiło i nadal mówi. Malutka liczba rękopisów greckojęzycznych i to dość młodych, gdzie na części z nich "Comma Johanneum" wpisana jest na marginesie nie przemawia za jej autentycznością. Erazm w dwóch pierwszych wydaniach swojego przekładu NT nie zawarł Commy. Wielu miało mu to za złe, miał naciski i powiedział że nie znalazł jej w manuskryptach, ale jeśli ktoś dostarczy mu choć jeden egzemplarz z "Commą" to umieści ją. Około 1520 Erazmowi dostarczono manuskrypt z "Commą" i Erazm w trzecim wydaniu ujął ją w tekście, choć zaznaczył w adnotacjach że ten fragment z 1 listu Jana rozdział 5 jest nieautentyczny. Erazm miał duże podejrzewał, że ten manuskrypt to celowo wytworzony tekst z dodatkiem Commy, aby miał "dowód" o którym mówił. Erazm się ugiął. Taka była prawdopodobnie historia znalezienia się "Commy" w Textus Receptus. Wielu cytuje różnych "Ojców Kościoła" czy jakichś innych ludzi aby udowadniać że "Comma" to autentyczny tekst. Nie interesują mnie "Ojcowie Kościoła" bo mieli oni wiele błędnych i spaczonych nauk, poglądów. Biblia jest natchniona, a nie pisma tzw. "Ojców Kościoła". Oni byli raczej "Ojcami" Kościoła rzymskokatolickiego i trójcy, a nie tymi którzy przekazywali czyste biblijne nauczanie. Poza tym żadnego człowieka w Kościele nie tytułujemy "ojcem", więc i sam termin "Ojcowie Kościoła" jest wrogi nauce Chrystusa. Jeśli sama Biblia nie będzie fundamentem naszych doktryn to pobłądzimy. Ktoś podaje jakieś teksty i mówi że to tzw. "Ojcowie Kościoła" tak mówili, to cytowali to musiało to być np. w Biblii. Szatan jest sprytny. Biblia miała i ma BOŻĄ ochronę, ale inne teksty nie. Ktoś mógł sobie dopisać w jakimś manuskrypcie coś lub w jakimś tekście tzw. "Ojców Kościoła" a później to inni zaczęli powtarzać. Wieki później może ktoś znalazł taki tekst jakiegoś "Ojca Kościoła" z dodatkami kogoś innego i my dzisiaj mamy to przyjmować jak Biblię. Kto potrzebuje jakichś "Ojców Kościoła", jakiś pozabiblijnych źródeł aby wykazać doktrynę, prawdę biblijną ten pobłądził. Jeśli sama natchniona Biblia komuś nie wystarczy aby wykazać prawdę, to pogubił się, zbłądził. 

Apostoł Jan nie zaprzecza ani sobie, ani całej Biblii. Apostoł Jan definitywnie, absolutnie ukazuje binitarianizm we wszystkich Pismach które BÓG JEZUS przekazał przez niego np :

  1. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 11 - Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 1-6" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/08/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_28.html
  2. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 12 Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 7-13" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html
  3. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 13 JEZUS WSZECHOBECNY BÓG to zapowiadany INNY POCIESZYCIEL DUCH PRAWDY Ewangelia Jana rozdziały 14 i 15" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_26.html
  4. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 14 Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 16-17 i inne kenoza i JEDYNY PRAWDZIWY BÓG Jn 17:3" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html
  5. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 15 Binitarianizm w 1 liście apostoła Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_31.html
Kilka łacińskich rękopisów z Commą też nie jest żadnym dowodem. Palcem na wodzie ta cała Comma jest pisana. Erazmowi dano jak wiele wskazuje nieudolnie sfałszowany manuskrypt gdzie są błędy gramatyczne w Commie. On lepiej znał grekę, niż autor tego "manuskryptu", miał zapewne szerszy obraz rzeczy i według mnie słusznie nazwał ten tekst nieutentycznym. Nie znam się na grece, nie znam się na manuskryptach i nie muszę się znać, bo prawda biblijna jest prosta, jasna, zrozumiała nawet dla najmniej inteligentnych osób. Z dziesiątek, setek innych tekstów biblijnych można wykazać że trynitarianizm jest niebiblijną nauka. Biblijna prawda to binitarianizm. W Biblii nie ma sprzeczności, jest cudowna harmonia. Tak Biblia definiuje BOGA i żadne kombinacje z manuskryptami, z cytowaniem jakichś pozabiblijnych tekstów nie zmienią tej definicji biblijnej BOGA PRAWDZIWEGO : "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 3 : apostolskie biblijne wyznanie wiary oraz apostolska definicja BOGA PRAWDZIWEGO" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.htmlhttps://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html

Nie ma w Biblii nic o trynitarianizmie, więc komuś w dawnych wiekach bardzo zależało aby umieścić w niej coś co ma pozory trójcy. Comma Johanneum jednak jak wykazałem wyżej nie ma wartości dowodowej. Z samej Commy można sobie wyczytać co się chce. Trynitarianin będzie widział w niej trójcę, kto inny zobaczy dwie osoby, kto inny zobaczy cztery osoby, kto inny zobaczy jedną osobę, kto inny zobaczy pięć czy sześć osób. Inny zobaczyliby tam jeszcze inne rzeczy. Ten tekst nie ma wartości. Żeby wykazać prawdziwą doktryny należy mieć co najmniej dwa, trzy dowody. Taki ważny, fundamentalny temat jak natura, definicja, osobowość STWÓRCY nie może być budowany na jednym wersecie, na wersetach które są wieloznaczne. Cała Biblia świadczy o tylko i wyłącznie DWÓCH OSOBACH które nie mają początku, które wszystko stworzyły, które są wszechmogące, doskonale święte. Doskonałe we wszystkim i Wszechobecne. Mowa o OJCU i SYNU LOGOSIE. Obydwaj mają naturę YHVH. Są sobie równi, choć w tej BOŻEJ rodzinie jest porządek i OJCIEC jest głową SYNA, ale SYN w niczym nie jest gorszy. Mąż jest głową żony, ale obydwoje są równymi ludźmi. Nikt nie jest gorszy, ani lepszy. To samo między ziemskim ojcem a ziemskimi jego dziećmi. 

Sama Biblia na której mamy się opierać neguje Commę, ponieważ nie ma tak na prawdę wiarygodnych manuskrytów z nią. Sama treść Biblii neguje trynitarianizm, więc Comma nie może mówić o trójcy, ale moim zdaniem jest po prostu fałszywym dodatkiem który można sobie interpretować na 1000 sposobów. Kto używa Commy jako dowodu na istnienie trójcy jest niepoważny, ale brak tego dogmatu w Biblii więc wielu trynitarian ślepo chwyta się tego co mają pod ręką. Oby PAN ZBAWCA CHRYSTUS objawił im, że to ON jest DUCHEM PRAWDY, POCIESZYCIELEM od którego mamy wszystko i to ON mieszkając, żyjąc w swych uczniach z trzeciego nieba jako WSZECHOBECNY STWÓRCA YHVH czyni w nas i przez nas swoje dzieła. ON CHRYSTUS YHVH WSZECHOBECNY - OSOBIŚCIE, a nie ktoś inny[tzw. trzecia osoba] jako niby JEGO reprezentant, posłaniec czy coś podobnego jak naucza trynitarianizm. Spytajcie trynitarian co robi w nich, w ich życiu tzw. trzecia osoba, a zobaczycie mnogość różnych rzeczy jakie trynitarianie przypisują tzw. trzeciej osobie.
Nie boję się "Commy Johanneum" bo znam całościową naukę Jana i Biblii na temat natury, osobowości BOGA YHVH. Czy trynitarianie są w stanie udowodnić trynitarianizm bez "Commy Johanneum" ?? Ja jestem w stanie wykazać prawdę binitarianizmu nawet z "commą Johanneum" choć uważam ten tekst za nieuatentyczny. Kilkanaście artykułów na podstawie całej Biblii z tej serii jasno pokazuje moim zdaniem prawdę binitarianizmu, fałsz trynitarianizmu. Kto chce mi coś udowodnić ten niech najpierw jak Berejczycy przeczyta te wszystkie części, później niech w zaufaniu CHRYSTUSOWI i bez uprzedzeń otworzy swoją Biblię i wszystko sprawdzi czy tak się rzeczy mają. Później, na koniec niech dopiero pisze do mnie. Mam nadzieję w PANU że wtedy napisze, że CHRYSTUS otworzył mu oczy i objawił że rzeczywiście trynitarianizm to błędna nauka, a biblijną prawdą jest binitarianizm. 
                                                                                   5 rozdział 1 listu Jana 

"Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. (2) Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania. (3) Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. (4) Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara(5) Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" - 1 list apostoła Jana 5:1-5. Mamy ukazanego OJCA i CHRYSTUSA. Nasza zwycięska wiara to, wiara że Jezus jest SYNEM BOŻYM. Mamy wymienionego tylko SYNA i OJCA w kontekście tej zwycięskiej wiary. Słowo SYN już wskazuje na samego OJCA. Nie ma tu żadnej innej osoby. Binitarianizm to prawda biblijna. _____ "Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym i posłańcem [nazwa trzeciej osoby]". Nazwa własna oczywiście, a nic takiego nie występuje w Biblii. 

"To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą." - 1 list apostoła Jana 5:6. Kim jest ten "DUCH" o którym pisze tutaj Jan ?? To OJCIEC co w dalszych wersetach jasno wskazuje Jan. OJCIEC jest YHVH jest WSZECHOBECNY i to OJCIEC składał świadectwo o swym SYNU gdy ten był człowiekiem podczas ok. 33.5 rocznej kenozy. CHRYSTUS jako człowiek podczas kenozy nie znał BOGA poza samym tylko OJCEM : "A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" - Ewangelia Jana 17:3. ______ Chrystus mówił że wszystko co ma jest od OJCA, mówił że wszelkie dzieła który czyni są dziełami OJCA który mieszka w nim. Chrystus nie znał trzeciej osoby, nigdy o takiej nie nauczał. Chrystus podczas kenozy znał tylko OJCA YHVH, mówił o BOGU jako tylko o OJCU YHVH. To sam OJCIEC świadczył o Chrystusie człowieku : 
  • " Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca(31) Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. (32) Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie, i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. (33) Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. (34) Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. (35) On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. (36) Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła bowiem, które Ojciec dał mi do wykonania, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. (37) A Ojciec, który mnie posłał, on świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu ani nie widzieliście jego postaci" - Ewangelia Jana 5:30-37
  • "Powiedzieli więc do niego faryzeusze: Ty świadczysz sam o sobie, a twoje świadectwo nie jest prawdziwe. (14) Odpowiedział im Jezus: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. (15) Wy sądzicie według ciała, ale ja nie sądzę nikogo. (16) A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał. (17) A w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. (18) Ja jestem tym, który świadczy sam o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. (19) Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca." - Jan 8:13-19
  • "Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie" - Jan 10:25 ______ " Jezus powiedział do nich: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie?" - Jan 10:32
  • "Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. (11) Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi" - Jan 14:10-11
  • "Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" - Ewangelia Mateusza 11:27
BÓG YHVH jest DUCHEM = jest WSZECHOBECNY. Ten 6 werset z listu Jana mówi o OJCU, a nie o trzeciej osobie. Chrystus nie znał trzeciej osoby, apostołowie nie znali trzeciej osoby, natchniona Biblia nie zna trzeciej osoby. "Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. (21) Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca(22) Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. (23) Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. (24) Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie" - Ewangelia Jana 4:20-24. OJCIEC YHVH jest WSZECVHOBECNY i SYN ZMARTWYCHWSTAŁY jako ponownie YHVH jest również WSZECHOBECNY czyli też w tym znaczeniu jest DUCHEM, choć cieleśnie mieszka w nim cała pełnia BÓSTWA. CHRYSTUS UWIELBIONY mieszkając w uwielbionym BOSKIM CIELE nie utracił przez to WSZERCHOBECNOŚCI, więc to ON zamieszkuje we mnie, w nas i czyni w nas BOŻE dzieła będąc w trzecim niebie po prawicy OJCA. CHRYSTUS YHVH WSZECHOBECNY to czyni, a nie wyimaginowana, nieistniejąca trzecia osoba która jest wytworem pseudo-biblijnej nauki. "CHRYSTUS W NAS NADZIEJA CHWAŁY" - Kolosan 1. ______ "Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. (17) Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. (18) Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana." - 2 Koryntian 3:16-18. Wiara w istnienie trzeciej osoby, przypisywanie jej różnych działań w Kościele to bałwochwalstwo i bluźnierstwo. 

Szósty werset listu Jana mówi o DUCHU jako o OJCU. Pominę na chwilę 7 i 8 werset. Przejdę na chwilę do wersetów 9 i późniejszych aby wykazać jasno, że szósty werset mówi o OJCU : "Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. (10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. (11) A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. (12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego" - 1 list Jana 5:9-13 ----- Dalej w wersetach jest mowa o samym tylko OJCU który składa świadectwo o swoim SYNU. BÓG składa świadectwo o SWOIM SYNU. Czyli sam OJCIEC składa to świadectwo, bo SYN nie jest synem tzw. trzeciej osoby, ale tylko OJCA. To samo mówi zwrot : SYN BOŻY" = czyli SYN samego OJCA, a nie SYN OJCA i SYN trzeciej osoby. Szósty werset mówi o OJCU i dalszy tekst również mówi o samym OJCU który świadczy. Nigdzie tu nie ma mowy o trójcy. Nigdzie nie ma tu tzw. trzeciej osoby trójcy. To jest prawidłowa nauka, zgodna z kontekstem tego rozdziału, wszystkich nauk Jana i całej Biblii. Wstawienie Commy Johanneum nic nie udowadnia, ale wprowadza wyrwane z kontekstu rzeczy. Comma sama w sobie mówi o wszystkim i o niczym. Kto chce coś z niej wyczytać to sobie wyczyta. Ten tekst jest bezużyteczny jeśli chodzi o trynitarianizm, i jak wskazuje wiele innych czynników po prostu jest fałszywym dodatkiem. 
Jeszcze zacytuję 6 werset i wersety 9-13 gdzie na chwilę pod słowo "BÓG" wstawię słowo "OJCIEC" i zobaczymy że to idealnie współgra z tym o czym mówi Jan wszędzie : " To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch[OJCIEC] jest tym, który świadczy, bo Duch[OJCIEC] jest prawdą [...] Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga[OJCA] jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga[OJCA], które dał o swoim Synu. (10) Kto wierzy w Syna Bożego[OJCA], ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu,[OJCU] zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg[OJCIEC] dał o swoim Synu. (11) A to świadectwo jest takie, że Bóg[OJCIEC] dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. (12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego[OJCA], nie ma życia. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego[OJCA], abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego[OJCA]". ------- Słowo OJCIEC idealnie pasuje. Oczywiście Jan nie musiał wpisywać słowa OJCIEC, ale BÓG, bo to czytelne, jasne, widoczne. Przyjęcie w późniejszych czasach demonicznego wynalazku trójcy i dodanie Commy wielu osobom zaburzyło ten jasny, czytelny przekaz. 
Teraz zacytuję całość z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej wraz z Commą Johanneum : "To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. (7) Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. (8) A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. (9) Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. (10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. (11) A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. (12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego" - UBG. Te czerwone słowa Commy nie są żadnym dowodem, bo każdy może z nich wyczytać co chce, ale kontekst i nauka całej Biblii kategorycznie, jednoznacznie negują trynitarianizm, więc kto upiera się że te słowa mówią o trójcy, ten nie poznał nauki biblijnej o OJCU i SYNU. 

Dla mnie te powyższe czerwone słowa Commy są niezgodne z całą Biblią. Jakie świadectwo w niebie ?? Tam przecież nikt nie neguje CHRYSTUSA, nikt tam z niewiarą nie ma problemów. Kontekst rozdziału, cały list mówią o wierze w CHRYSTUSA i że wielu GO neguje. To problem ludzkości na ziemi. Skoro w niebie świadczy DUCH ŚWIĘTY i jest to niby trzecia osoba, to DUCH który świadczy na ziemi jest czwartą osobą ?? Jeśli DUCH świadczy w niebie i na ziemi, to CHRYSTUS jako WSZECHOBECNY nie może być w nas, mieszkać w nas ?? Biblia mówi że to właśnie CHRYSTUS mieszka w nas, żyje w nas i działa w nas i przez nas bezpośrednio, a nie z daleka przez tzw. trzecią osobę. Woda i krew to też osoby ?? W niebie świadczą według Commy trzy osoby, a na ziemi ile tych osób BOSKICH świadczy ?? Jedna, trzy. Ile jest ich w sumie trzy, cztery, sześć ?? Biblia mówi że są tylko dwie osoby YHVH : OJHCIEC oraz SYN. Comma niczego nie udowadnia, ale raczej powoduje chaos i ma moim zdaniem niebiblijny przekaz. Kto chce się upierać przy trójcy to na tysiąc sposobów będzie tłumaczył co oznacza że świadczą w niebie, a co na ziemi. Co oznacza DUCH ŚWIĘTY w niebie, a co DUCH na ziemi. W te niebiblijne polemiki nie będę wchodził. Biblia tak jednoznacznie ukazuje binitarianizm, a neguje unitarianizm i trynitarianizm że kto będzie Berejczykiem temu CHRYSTUS CUDOWNY DORADCA to wykaże. Kto nie będzie Berejczykiem, ten mimo wszystko dalej będzie powtarzał bez osobistego studium PISMA to co mówi większość, co usłyszał w jakimś kościele, czy co mu podpowiada jego serce. Nie boję się wymiany argumentów biblijnych, bo wiem że mam ich wiele, a przeciwnicy mają pozorne. W jakieś jednak niemądre rozmowy bez poważnego podejścia i odniesień do samej Biblii nie będę się odnosił. Szkoda czasu. Z kimś kto nie jest Berejczykiem nie ma możliwości merytorycznej, poważnej rozmowy, dyskusji. 

Różne są interpretacje czym jest woda i krew jako świadczący że JEZUS jest CHRYSTUSEM. Przy chrzcie wodnym OJCIEC zaświadczył że Jezus z Nazaretu to JEGO posłaniem, Syn. OJCIEC zstąpił na SYNA w szechinie pod postacią jak gołębica [ szechina część 8 - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html ]. Być może ta woda, to świadectwo przy wodnym chrzcie jakie Chrystus otrzymał od OJCA. Być może chodzi o wodę żywą jaką otrzymuje wierzący w Chrystusa, co przejawia się np. w coraz większym uświęceniu, owocu ducha, mądrości z góry, darach. Co do krwi to jest to być może symbol ofiary Chrystusa. Ojciec gdy go wzbudził z martwych dał świadectwo że Chrystus był bezgrzeszny i akceptuje jego zastępczą ofiarę z Golgoty. Być może krew to świadek naszego coraz większego uświęcenia w CHRYSTUSIE. CHRYSTUS uwalnia z niewoli grzechu. Krew jako symbol JEGO ofiary - CHRYSTUS na podstawie czyni w nas swoje dzieła. Jak macie jakieś inne propozycje to napiszcie w komentarzu.

"Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. (15) A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy" - 1 Jan 5:14-15 - nie ma tu mowy o jakikolwiek działaniu trzeciej osoby, ale o CHRYSTUSIE - SYNU OJCA. Kościół i CHRYSTUS mają osobisty kontakt, bezpośrednią społeczność jak mąż i żona. Czy żona łączy się w łóżku z mężem przez jakiegoś innego człowieka, czy bezpośrednio ?? Trynitarianizm nie rozumie WSZECHOBECNOŚCI BOGA i jakby zamyka CHRYSTUSA w trzecim niebie, a w JEGO miejsce jakby wstawiała trzecią osobę. CHRYSTUS JEST BOGIEM YHVH = DUCHEM WSZECHOBECNYM który wszczepia w nas część z siebie [dobra nazwa to może np. BOŻE DNA : "Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha - 1 list Jana 4:13] i zamieszkuje w nas wraz z OJCEM i działa w nas swoje dzieła z trzeciego nieba. "ZE SWEGO DUCHA" czyli ze swej BOŻEJ NATURY YHVH. "CHRYSTUS W NAS NADZIEJA CHWAŁY" - Kolosan 1.
"Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś modlił się za to. (17) Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć. (18) Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. (19) Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości. (20) A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21) Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen." - 1 list Jana 5:16-21 --- tekst mówi o BOGU PRAWDZIWYM jako OJCU którego ukazał SYN, oraz mówi o SYNU że też jest PRAWDZIWYM BOGIEM [jesteśmy w TYM PRAWDZIWYM, to jest w JEGO SYNU]. Dwie istoty nazwane są tym samym tytułem : BÓG PRAWDZIWY. Binitarianizm to prawda w całej Biblii i w pismach innych apostołów np. Pawła : "A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. (5) Bo chociaż są tacy, którzy są nazywani bogami, czy to na niebie, czy na ziemi - bo wielu jest bogów i wielu panów; (6) To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego" - 1 Koryntian 8:4-6. JEDEN BÓG i JEDEN PAN = obydwa zwroty są w formie BOSKIEJ jako odniesienie do BOGA YHVH. Binitarianizm biblijną prawdą, a nie unitarianizm i nie trynitarianizm. Taka jest biblijna definicja BOGA. Szczegóły np. 1 Koryntian 8:4-6, czy 1 Jn 5:20 tutaj w części trzeciej serii : "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 3 : apostolskie biblijne wyznanie wiary oraz apostolska definicja BOGA PRAWDZIWEGO" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.htmlhttps://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html
Jan sobie nie przeczy. Nie pisał w jednym miejscu o trójcy, a dalej o binitarianizmie. Wszędzie pisze o binitarianizmie, tylko niektóre fragmenty różne osoby, kościoły błędnie rozumieją i odczytują je według trynitarnej filozofii która ma zwodnicze pozory biblijności. Te pozory giną, gdy zagłębimy się z CHRYSTUSEM w biblijne natchnione Słowo i zbadamy z NIM takie terminy jak np. hebrajskie  "ruach", lub greckie "pneuma" występujące w Biblii. 

Jan na koniec listu ukazuje BOGA PRAWDZIWEGO jako OJCA oraz SYNA. Nie ma w tym wzniosłym wyznaniu nikogo trzeciego, czwartego itd. Gdyby trójca była prawdą biblijną, to ten fragment obowiązkowo miałby trzecią osobę. Byłaby ona również w 1 Koryntian 8:6 i innych kluczowych wersetach, i to pod nazwą własną. Nie ma nic takiego w Biblii. Wiele osób przekręca nauczanie biblijne co wykazałem w poprzednich wpisach np. na przykładzie Ewangelii Jana rozdziały 14-16. Jan w końcówce listu definiuje BOGA PRAWDZIWEGO jako dwie osoby i na koniec zamyka kategorycznie drzwi aby odejmować kogoś z tej dwójki, lub dodawać kogoś do tej dwójki. Jan w 21 wersecie pieczętuje binitarialną definicję BOGA PRAWDZIWEGO słowami : " Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen". Każdy obok OJCA i CHRYSTUSA jest bożkiem w odniesieniu do przypisywania BOSKOŚCI, więc trzecia osoba trójcy wpisuje się w to ostrzeżenie Jana przed bożkami. Nie było zapewne jeszcze wtedy trynitarnej bluźnierczej, bałwochwalczej doktryny, ale Jan tymi słowami przekreśla wszelkie ówczesny i przyszłe obiekty BOSKIEGO kultu obok OJCA BOGA PRAWDZIWEGO i obok SYNA BOGA PRAWDZIWEGO. Trzecia osoba nie istnieje, to bożek. Mam nadzieję w CHRYSTUSIE że PAN ZBAWCA obnaży ludziom, kościołom wyznającym trójcę że to zwiedzenie, nieprawda i dane im będzie poznać prawdę biblijną : bnitarianizm. Tą samą nadzieję w CHRYSTUSIE mam wobec unitarian którzy nie mają trzeciej osoby, ale negują BÓSTWO lub istnienie którejś z dwóch osób : SYNA lub OJCA. 

                                                                              binitarianizm w 2 liście apostoła Jana 

" Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę; (2) Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. (3) Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości. (4) Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. (5) A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. (6) A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować. (7) Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. (8) Miejcie się na baczności, żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. (9) Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. (10) Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. (11) Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. (12) Mam wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość była pełna." - 2 list Jana

Trzeci list Jana nie ma szczegółów dotyczących poruszanych tutaj tematów, więc go pominę -ale drugi list Jana ma takie informacje i one znowu ukazują jak cała Biblia że binitarianizm jest biblijną nauką, a trójca i unitarianizm to błędne, skrajne poglądy.
"Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości." - 2 list Jana 1:3. Wspaniałe pozdrowienie i błogosławieństwo w binitarialnym charakterze, co jest normą w apostolskich listach : "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 9 łaska wam i pokój tylko od OJCA i SYNA. Nowotestamentowe listy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_77.html
Łaski, miłosierdzia i pokoju nie mamy od trzeciej osoby. Niczego od trzeciej osoby nie mamy, tak jak i Chrystus jako człowiek nie nie miał od trzeciej osoby. Chrystus człowiek miał wszystko od OJCA YHVH m.in. : Ewangelia Jana 5:30-37, Jan 8:13-19, Jan 10:32, Jan 14:10-11. Wszystko w 100 % od OJCA. Trzecia osoba nie zna OJCA i SYNA co mnie nie dziwi, ponieważ nie było i nie ma takiej. 
"Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" - Ewangelia Mateusza 11:27 _________ "Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" - Mateusz 11:27 --- "Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i od [nazwa trzeciej osoby] nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i [nazwa trzeciej osoby], nikt nie zna [nazwa trzeciej osoby] jak tylko Ojca i SYN, ani nikt nie zna OJCA jak tylko Syn i [nazwa trzeciej osoby] i ten, komu Syn i [nazwa trzeciej osoby] zechcą[liczba mnoga] objawić" - Mateusz 11:27. 

"Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości." - 2 list Jana 1:3 ________ "Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, i od [nazwa trzeciej osoby] niech będzie z wami w prawdzie i miłości.". 
CHRYSTUS udziela nam owocu ducha, a nie trzecia osoba. ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS jest ponownie YHVH, więc jest WSZECHOBECNY, WSZECHMOGĄCY i OJCIEC złożył wszystko w JEGO ręce. To CHRYSTUS czyni w nas swój pokój, ON jest KSIĘCIEM POKOJU, POCIESZYCIELEM. Trynitarianizm te i różne inne rzeczy przypisuje trzeciej osobie. Chrystus nie znał, takiej, apostołowie nie znali takiej, Biblia nie zna takiej. Chrystus podczas kenozy jako człowiek znał BOGA YHVH tylko jako OJCA. My znamy również SYNA YHVH który od zmartwychwstania powrócił do tego stanu, którego wyparł się, porzucił gdy przyszedł na ziemię jako Drugi Adam. Jestem uczniem CHRYSTUSA więc jak ON też nie znam trzeciej osoby : "A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" - Jan 17:3. Więcej dlaczego CHRYSTUS musiał na ok. 33,5 roku porzucić całkowicie swoje BÓSTWO YHVH : "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 10 - JEZUS YHVH i Jego kenoza, biblijna modlitwa psalmisty do PANA JEZUSA, binitarianizm w tzw Pismach starotestamentowych" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/08/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html
Chrystus musiał być tylko i wyłącznie człowiekiem o naturze Adama przed upadkiem. Nie był jednocześnie BOGIEM YHVH i człowiekiem jak naucza Unia Hipostatyczna, ale był przez te ok. 33,5 roku tylko człowiekiem. Nauka Unii Hipostatycznej to błędna nauka. Dlaczego było to konieczne, w powyższym linku do części 10. " Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem" - 2 list Jana 1:7. W ciele czyli jako człowiek, tylko człowiek. To bardzo ważne. 

"Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna" - 2 list Jana 1:9.  NIE MA BOGA vs MA OJCA i SYNA. Według Jana : BÓG PRAWDZIWY to OJCIEC oraz SYN. To zgodne z tym co pisał w Ewangeliach, co pisze w pozostałych Pismach które spisał w natchnieniu CHRYSTUSA. Końcówka 1 listu Jana 5:20 też o tym mówi co opisywałem wyżej. Nauka CHRYSTUSA to m.in. nauka binitarianizmu. Nauką CHRYSTUSA nie jest natomiast trynitarianizm. Nauką CHRYSTUSA nie jest również unitarianizm.  Jedni dodają nieistniejącą osobę, drudzy odejmują przez negowanie np. BÓSTWA CHRYSTUSA jak Świadkowie Strażnicy. Inni negują osobowość OJCA. Błędne skrajności a BÓG PRAWDZIWY YHVH to nie jedna i nie trzy osoby, ale dwie. Diabeł wytworzył skrajności czyli trójcę i unitarianizm. Różne warianty, ale to wszystko jest grzeszne, bluźniercze choć te osoby nie widzą tego. Są zwiedzione, świecie przekonane że wierzą zgodnie z Biblią. Jak bardzo się mylą. BÓG widzi ich nieświadomość i wierzę że uderzy w wielką mocą we wszelkie grzeszne, błędne nauki. Kto nie będzie zatwardzał serca temu PAN JEZUS w swoim czasie da poznać prawdę, da odwagę wybrać ją. Ja nikogo nie przekreślam. Sam wszystko mam dzięki łasce CHRYSTUSA, więc cała chwała CHRYSTUSOWI i OJCU. Nie uważam się za lepszego od innych. Wszelkie dobro we mnie to dzieło łaski łaskawego CHRYSTUSA mego ZBAWCY i PANA. Trynitarianizm to bluźnierstwo i bałwochwalstwo. Unitarianizm to grzeszne umniejszanie CHRYSTUSA lub grzeszne negowanie osobowości OJCA np. Pentekostalizm Jedności Bóstwa nie uznaje dwóch osób obok siebie, jak to przedstawia prawda biblijnego binitarianizmu. Z tych grzesznych nauk trzeba pokutować. Trzeba porzucić tak grzeszny trynitarianizm, jak i grzeszny unitarianizm. 

"Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna" - 2 list Jana 1:9 _________ "Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna i [nazwa trzeciej osoby]
Binitarianizm to ważny dogmat, ale musi on być w sercu a nie tylko w głowie. Jak jest w sercu to jest to cenne i potwierdzone nowym życiem na coraz większe podobieństwo CHRYSTUSA. Z osobami wyznającymi trójcę, unitarianizm nie będziemy mieć prawdziwej społeczności CHRYSTUSOWEJ. Za dużo nas dzieli, muszą przyjąć prawdę bnitarianizmu i wszyscy musimy zapierać się siebie, brać swój krzyż czyli żyć według woli CHRYSTUSA jaką ma dla każdego z nas i dopiero na takim gruncie jest możliwa coraz mocniejsza, coraz głębsza społeczność CHRYSTUSOWA wśród JEGO sług, uczniów, dzieci. Zanim mogę mieć społeczność z wyznawcą trójcy, unitarianizmu wpierw muszę mu powiedzieć o swoim wyznaniu wiary. Następnie musimy mieć studium PISMA na ten temat aby CHRYSTUS mógł w tej arcyważnej sprawie uczynić w nas jednomyślność. Dopiero jak będzie m.in. w tym jednomyślność może zacząć się początek społeczności zbawionych którzy chcą żyć według woli CHRYSTUSA, a nie według swoich pożądliwości w samowolce. Binitarianizm to bardzo ważna sprawa, ale nie może to być tylko w głowie. Serce musi być też nowe i chętne żyć według woli CHRYSTUSA, szukające co jest JEGO wolą. 
Oby wszyscy ludzie byli sługami, uczniami CHRYSTUSA. Oby wszyscy miłowali JEGO oraz OJCA z całego : serca, myśli, siły i duszy, a innych ludzi jak siebie samych. Oby wszyscy byli jedno w CHRYSTUSIE, OJCU - w ICH prawdzie, w coraz większej miłości agape i uświęceniu. PANIE NAUCZYCIELU który wprowadzasz we wszelką prawdę, ukaż nam wszystkim prawdę i niech wszelkie stworzenie zna BOGA tylko jako CIEBIE oraz OJCA. Niech te trynitarialne, unitarialne i inne kłamstwa upadną. Uwielbij swoje imię i imię OJCA. Jeśli jest coś we mnie jeszcze nieprawdziwego, grzesznego, wbrew TWOJEJ doskonałej woli to usuń to PANIE ze mnie, daj mi żyć według TWOJEJ doskonałej woli. 
Proszę was o modlitwy za mną abym żył w prawdzie CHRYSTUSA pełniąc JEGO wolę. Proszę was o modlitwy za mną abym miał właściwe słowo na właściwy czas. Abym to co mówię, piszę było prawdą i było przekazywane w odpowiedni, w godny CHRYSTUSA sposób pośród miłości agape, z CHRYSTUSOWĄ odwagą, mądrością z góry. 

PS -  [będę podpisywał się nie tylko imieniem ale i nazwiskiem, żeby ktoś nie pomyślał że boję się prawdy, że boję się podpisać pod tym co piszę] ... Dominik Marzec. 

 "PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 17 Proste jasne biblijne porównania do doczesnych rzeczy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/12/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html
  ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 20.11.2020 Puławy , Dominik Marzec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz