sobota, 26 września 2020

Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 13 JEZUS WSZECHOBECNY BÓG to zapowiadany INNY POCIESZYCIEL DUCH PRAWDY Ewangelia Jana rozdziały 14 i 15

                                                         

W poprzednich dwóch częściach tego cyklu o biblijnym binitarianizmie omówiłem pierwszych trzynaście rozdziałów Ewangelii Jana jako bliższy kontekst do kolejnych rozdziałów 14-16 gdzie występują takie zwroty jak "INNI POCIESZYCIEL", "DUCH PRAWDY" itd., a które nie mówią tak naprawdę nie uczą trynitarianizmu, nie mówią o tzw. trynitarnej trzeciej osobie Ducha, bo taka osoba nie istnieje. Trynitarianizm i unitarianizm są błędne, mają tylko pozory biblijności, a w rzeczywistości nie ma ich w BOŻEJ natchnionej Biblii. Jest w niej binitarianizm co będę chciał wykazać w tym wpisie dzięki łasce BOGA PRAWDZIWEGO JEZUSA - CUDOWNEGO DORADCY za wolą, z postanowienia JEGO OJCA. Tym razem przechodzę do rozdziału 14 i 15 z Ewangelii Jana. 

Żeby ktoś nie zarzucał mi stronniczości jakiejś na rzecz Biblii Warszawskiej której częściej cytowałem w poprzednich wpisach, będę tu opierał się bardziej na Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeden i drugi przekład ma swoje plusy i minusy [nie ma doskonałych przekładów, niektóre są jednak zmanipulowane jak np. przekład Nowego Świata], ale kto szuka PRAWDY czyli PANA JEZUSA temu WSZECHWIEDZĄCY NAUCZYCIEL pokaże prędzej czy później prawdę :) 

Chrystus podczas ok 33.5 rocznej kenozy gdy był tylko człowiekiem o naturze Adama przed jego upadkiem, znał BOGA jako jedną osobę i rozdziały 14-16 Ewangelii Jana są z tym całkowicie zgodne. Rozdziały 14-16 Ewangelii Jana nie są sprzeczne z tymi słowami : "A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" - Ewangelia Jana 17:3. Chrystus Drugi Adam nie znał tzw. trzeciej osoby i nigdy jej nie głosił. M.in słowa o "INNYM POCIESZYCIELU - DUCHU PRAWDY" są kompletnie źle rozumiane, błędnie pojmowane przez trynitarian którzy przypisują je tzw. trzeciej osobie. Chrystus nigdy takiej nie głosił, nie znał takiej osoby : "Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" - Ewangelia Mateusza 11:27. O tym i o wielu innych dowodach że podczas kenozy Chrystus znał BOGA tylko jako OJCA, a od Zmartwychwstania jest ponownie jak przed wcieleniem odwiecznym STWÓRCĄ BOGIEM PRAWDZIWYM równym OJCU i że tylko ONI dwaj mają miano, tytuł : "BÓG PRAWDZIWY" pokazywałem biblijnymi argumentami w poprzednich dwunastu częściach. Binitarianizm jest odwieczną, biblijną prawdą a diabeł pokierował większość wierzących w dwie błędne skrajności czyli trynitarianizm [trzy osoby] i unitarianizm [jedna osoba]. Tymczasem prawda jest między nimi. Dwie osoby i tylko dwie : OJCIEC  i SYN LOGOS. Nauka o Unii Hipostatycznej że Chrystus był jednocześnie człowiekiem i jednocześnie był BOGIEM jest tak samo błędna jak trynitarianizm. Unia Hipostatyczna to nieprawda, fałszywa nauka. 

"Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie" - Ewangelia Jana 14:1 - pod słowem : "BÓG" kryje się tutaj tylko i wyłącznie OJCIEC, a nie OJCIEC i tzw trzecia osoba. Chrystus mówiąc te słowa był w stanie kenozy i jasno mówi że sam OJCIEC w tamtym czasie był BOGIEM PRAWDZIWYM : "A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" - Ewangelia Jana 17:3. Gdyby trynitarianizm był prawdą, gdyby istniała tzw. trzecia osoba to OJCIEC nie byłby JEDYNYM PRAWDZIWYM BOGIEM bo oprócz NIEGO byłaby tzw. trzecia osoba. Chrystus siebie pominął co zrozumiałe bo był wtedy tylko człowiekiem Drugim Adamem [nauka o Unii Hipostatycznej jakoby Chrystus był jednocześnie i BOGIEM i człowiekiem to błędna nauka, niebiblijna nauka co szczegółowo omawiałem np. w części dziesiątej] ... Tzw. trzecia osoba nie istnieje, to wytwór filozofii zbudowanej na błędnych pseudo-biblijnych założeniach które nie trzymają się kupy. 

W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce" - Ewangelia Jana 14:2.  Nie czytam żeby pisało : " W domu mego Ojca i w domu [nazwa trzeciej osoby] jest wiele mieszkań". Gdy czytamy np. Objawienie Jana i mamy ukazane Nowe Jeruzalem to widzimy ukazane dwie osoby niestworzone, BOSKIE czyli OJCA i SYNA LOGOSA, ale nie ma tam tzw. trzeciej osoby. PS - co do nazwy tzw. trzeciej osoby, to mam na myśli nazwę która byłaby jednoznaczna, nie ogólnikowa, nie szeroko rozumiana a takiej nazwy nie ma w Biblii odnośnie tzw. trzeciej osoby, bo i takiej osoby nie ma w Biblii. Słowa "DUCH", "DUCH ŚWIĘTY" itd. mają wiele znaczeń, a "INNY POCIESZYCIEL" to nie trzecia osoba, ale UWIELBIONY JEZUS - podniesiony przy zmartwychwstaniu z powrotem do rangi STWÓRCY, BOGA PRAWDZIWEGO równego OJCU co wykaże w dalszej części. Trynitarianizm nie ma nic poza mglistymi ogólnikami które błędnie odczytuje, błędnie interpretuje. Błędne odgórne założenie do którego przypasowuje się na siłę różne biblijne zwroty i wersety z czego wychodzi trynitarny bigos, zamieszanie nazywane często dla wyciszenia "tajemnicą". 

"A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli. (4) A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. (5) Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę?" - Ewangelia Jana 14:3-5 - nie wiedzieli dokąd idzie ZBAWCA i nie wiedzieli że ON jest drogą zbawienia więc zadawali pytania odnośnie np. JEGO osoby, odnośnie OJCA, ale nie zadawali pytań odnośnie tzw. trzeciej osoby. Chrystus w ogóle o takiej nie nauczał, więc nic dziwnego że i pytań odnośnie jej nie było. Gdyby nauczał o niej to byłoby o tym w Biblii i byłyby pytania ze strony apostołów. Nie ma nauczania o tzw trzeciej osobie w Bibli, nie ma i pytań o tzw trzeciej osobie w Biblii😊😊😊😊

"Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie" - Ewangelia Jana 14:6 

  • Kto jest DROGĄ ? Kto cię prowadzi wąską drogą zbawienia ?? ZBAWICIEL UWIELBIONY JEZUS BÓG PRAWDZIWY który jest ARCYPASTERZEM,  czy może prowadzi cię wąską drogą tzw. trzecia osoba ?? Kto jest TWOJĄ DROGĄ ?? 
  • Kto cię uczy PRAWDY ?? ZBAWICIEL UWIELBIONY JEZUS BÓG PRAWDZIWY który jest NIEOMYLNYM NAUCZYCIELEM, CUDOWNYM DORADCĄ, czy może uczy cię PRAWDY tzw. trzecia osoba ?? Kto jest twoją PRAWDĄ ??
  • Kto cię ożywił z duchowej śmierci i daje ci to życie ?? ZBAWICIEL UWIELBIONY JEZUS BÓG PRAWDZIWY który jest DUCHEM = BOGIEM OŻYWIAJĄCYM, czy może ożywia cię tzw trzecia osoba ??  Kto jest twoim ŻYCIEM ?? ... "Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym" - 1 list do Koryntian 15:45. MOJĄ DROGĄ PRAWDĄ i ŻYCIEM jest sam ZMARTWYCHWSTAŁY ZBAWICIEL w którego ręce OJCIEC przekazał wszystko. Nie ma trzeciej osoby. " Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie;" - Jan 13:3 _____ "Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi" - Ewangelia Mateusza 28:18.
  • Wielu trynitarian mówi że to trzecia osoba ich prowadzi tu na ziemi, że tu na ziemi naucza ich trzecia osoba, że tu na ziemi ożywia ich trzecia osoba posłana niby od ZBAWICIELA który jest w trzecim niebie. Tak jest w trzecim niebie, ale jako BÓG WSZECHOBECNY jest bezpośrednio, osobiście z nami i w nas a nie przez kogoś innego jak naucza trynitarianizm. Trynitarianizm, tzw Trójjedyny BÓG to wytwór filozofii, to demoniczna i bluźniercza nauka umniejszająca moc, chwałę, majestat, autorytet OJCA oraz SYNA przez przypisywanie różnych działań, funkcji w Kościele osobie której nie ma. Dodawanie tej osoby do OJCA i SYNA to też grzech bałwochwalstwa. ZBAWCA PAN JEZUS uderzy kiedyś w trynitarną naukę, obali ją całkowicie bo nie będzie wiecznie przyglądał się temu co umniejsza JEGO chwałę i chwałę OJCA. Upadnie unitarianizm, upadną wszystkie inne nauki, praktyki które odbierają im chwałę, przynoszą wstyd i są grzeszne. 
  • Gdyby trynitarianizm był prawdziwy to werset Jana 14:6 wyglądałby całkowicie inaczej i zawierałby nie tylko OJCA i Chrystusa, ale byłaby wymieniona również tzw. trzecia osoba n. : "Jezus mu odpowiedział: Ja i [nazwa trzeciej osoby] jesteśmy[liczba mnoga] drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze nas[liczba mnoga].
"Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go. (8) Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy" - Ewangelia Jana 14:7-8 -- 100 % zdolności, mocy było od samego OJCA który z trzeciego nieba jako WSZECHOBECNY przebywał, mieszkał jednocześnie w Chrystusie Drugim Adamie. Kto widział Chrystusa Drugiego Adama - JEGO charakter, czyny widział tak na prawdę charakter, działanie OJCA który mieszkał, żył w NIM i działał w NIM i przez NIEGO swoje dzieła. _____ "Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca i znalibyście [nazwa trzeciej osoby]. I już teraz ich[liczba mnoga] znacie, i widzieliście ich[liczba mnoga] . (8) Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca i pokaż nam [nazwa trzeciej osoby], a to nam wystarczy" ______ Zobaczenie OJCA wystarczyłoby im, dlaczego Filip nie wymienił trzeciej osoby ?? Wiecie czego ?? Bo Chrystus Drugi Adam nigdy nie głosił trzeciej osoby, ale samego OJCA jako BOGA PRAWDZIWEGO więc zobaczenie samego OJCA wystarczyłoby według Filipa. 

Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (10) Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł(11) Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi" - Ewangelia Jana 14:9-11 ... "A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię" - Ewangelia Łukasza 4:1 - Chrystus Drugi Adam będąc pełen Ducha Świętego/ducha świętego był pełen mocy obecności OJCA który mieszkał w nim. Duch jak gołębica to nie była trzecia osoba, ale była to widoczna manifestacja obecności, przebywania OJCA na swym Synu. To była szechina OJCA. "I świadczył Jan: Widziałem Ducha zstępującego jak gołębica z nieba i spoczął na nim. (33) A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym(34) Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym" - Ewangelia Jana 1:32-34. Duch zstępujący jak gołębica to nie trzecia osoba, ale widoczna manifestacja obecności OJCA który mieszkał, żył, działał w Synu z trzeciego nieba. Duch jak gołębica to jedna z wielu widocznych manifestacji obecności BOGA : "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 8 szechina świątynia zamieszkiwanie JEZUSA BOGA PRAWDZIWEGO oraz OJCA w nas" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/07/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html
Wszystko - 100 % co miał Chrystus było od samego OJCA, niczego nie miał od trzeciej osoby bo taka nie istniała i Chrystus takiej nie głosił. OJCIEC będąc Wszechobecny był w trzecim niebie, ale jako BÓG WSZECHOBECNY który przenika swoje stworzenie był obecny w swym Synu Drugim Adamie i czynił w NIM i przez NIEGO swoje dzieła. Nie było w Chrystusie tzw. trzeciej osoby, ale był sam OJCIEC osobiście, bezpośrednio bo jako STWÓRCA WSZECHOBECNY ma taką zdolność. Tak samo teraz w nas żyje, mieszka i działa JEZUS JAKO UWIELBIONY BÓG WSZECHOBECNY i STWÓRCA. ON w nas jest bezpośrednio, osobiście a nie przez kogoś innego. Chrystus jako człowiek Drugi Adam znał tylko OJCA jako BOGA PRAWDZIWEGO. Od momentu swojego Zmartwychwstania jako ponownie jak przed wcieleniem BÓG PRAWDZIWY STWÓRCA - znamy DWIE BOSKIE OSOBY : OJCA i SYNA LOGOSA. Binitarianizm to prawda, trynitarianizm to nieprawda. _______ Gdyby trzecia osoba istniała to mielibyśmy np. taki werset : "Jezus mu odpowiedział: Tak długo jesteśmy[liczna mnoga] z wami, a nie poznałeś nas[liczna mnoga], Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca i widzi[nazwa trzeciej osoby] . Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca i pokaż nam[nazwa trzeciej osoby] ? (10) Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu i w[nazwa trzeciej osoby] , a Ojciec i [nazwa trzeciej osoby] we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec i [nazwa trzeciej osoby], którzy[liczna mnoga] mieszkają[liczna mnoga] we mnie, oni[liczna mnoga] dokonują[liczna mnoga] dzieł. (11) Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu i w[nazwa trzeciej osoby] , a Ojciec i [nazwa trzeciej osoby] we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi" 

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca" - Ewangelia Jana 14:12 - warunkiem wykonywania dzieł o których Chrystus Drugi Adam mówił jest Jego odejście do OJCA. Odejście do OJCA oznacza powrót od stanu bycia człowiekiem Drugim Adamem do stanu bycia jak przed wcieleniem WSZECHOBECNYM, WSZECHMOGĄCYM BOGIEM, STWÓRCĄ na równi z OJCEM, więc słusznie jest warunek : "BO ja odchodzę". Te dzieła to będą dzieła WSZECHOBECNEGO JEZUSA BOGA PRAWDZIWEGO mieszkającego, żyjącego w nas i nie koniecznie chodzi tu o to że wierzący będą robić cuda itd. ale zasięg głoszenia Dobrej Nowiny i liczna nawróconych będzie większa. Nie każdy miał i będzie miał dar uzdrawiania czy czynienia cudów jak pisze apostoł Paweł : "demoniczna charyzmania a większe dzieła z Jn 14:12" - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/12/demoniczna-charyzmania-wieksze-dziea-z.html
"A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony" - Jan 7:39 =  warunkiem otrzymania BOŻEJ CZĄSTKI czy BOŻEGO DUCHOWEGO DNA przez zamieszkanie JEZUSA było wpierw JEGO UWIELBIENIE które dokonało się przy zmartwychwstaniu. Uwielbienie JEZUSA to znaczy powrót do stanu bycia STWÓRCĄ WSZECHOBECNYM BOGIEM = DUCHEM i w takim stanie zamieszkał w apostołach i innych uczniach. W takim stanie zamieszkuje we mnie, w nas dla których prawdziwie jest naszym PANEM i naszym ZBAWICIELEM, BOGIEM PRAWDZIWYM równym OJCU._______ "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca" - Jan 14:12 ______ "Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was" - Jan 16:7 - jest tu w w Jana 14:12 mowa, obietnica że Chrystus powróci do nas jako BÓG WSZECHOBECNY = INNY POCIESZYCIEL DUCH PRAWDY który będzie z nami na wieki. Jego odejście czyli powrót do bycia BOGIEM PRAWDZIWYM był warunkiem że POCIESZYCIEL czyli UWIELBIONY WSZECHOBECNY JEZUS BÓG PRAWDZIWY zamieszka w nas. Gdyby Chrystus nie umarł za nasze winy jako doskonale święty Zbawca i nie zmartwychwstał jako BÓG WSZECHOBECNY STWÓRCA nie byłoby dla nas ratunku i nie mógłby też zamieszkać w swoim ludzie. Odejście nie oznacza opuszczenie nas i posłanie kogoś w JEGO imię - zamiast NIEGO, ale oznacza że powraca do stanu bycia BOGIEM WSZECHOBECNYM i będzie w nas i z nami w każdym punkcie, miejscu na ziemi gdzie byśmy byli. Piękna obietnica, piękne przesłanie które trynitarianizm, unitarianizm  przekręcają, wypaczają. _______ "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca a zamiast mnie przychodzi do was [nazwa trzeciej osoby]" - Nie widzę takiej nauki w Biblii. 
A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu" - Ewangelia Jana 14:13 - To uczyni nie trzecia osoba która według pozornie biblijnego trynitarianizmu działa na ziemi m.in w Kościele, ale uczyni to ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS jako UWIELBIONY BÓG PRAWDZIWY - BÓG WSZECHOBECNY który z trzeciego nieba czyni co chce, kiedy chce i jak chce w całym wszechświecie. _____ "A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczyni[nazwa trzeciej osoby], aby Ojciec był uwielbiony w nas [liczba mnoga]

"Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię(15) Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania" - Ewangelia Jana 14:14-15 -- prosić w JEGO imię znaczy uznawać GO swoim PANEM ZBAWICIELEM BOGIEM, JEDYNĄ DROGĄ DO OJCA - zwracać się do NIEGO o rzeczy które są zgodne z JEGO wolą i JEGO charakterem. Nie chodzi o wymawiania imienia "JEZUS" jak regułki, jak jakiegoś zaklęcia po którym coś się stanie. Wielu używa słowa "JEZUS" jak zaklęcia, słowo samo w sobie nie ma mocy i żaden chrześcijanin nie powinien traktować nazwy jak zaklęcia, ale pamiętać że w Biblii oznacza często po prostu osobę. Wzywać imienia, to wzywać żywą osobę a nie wypowiadać pustą nazwę nie powiązaną z tą żywą osobą BOGA PRAWDZIWEGO. Zbawca mówi : "ja to uczynię". Skoro jest w trzecim niebie po prawicy OJCA to jak ON to uczyni ?? Jako WSZECHOBECNY uczyni to bezpośrednio i sam, a nie przez tzw. trzecią osobę jak błędnie naucza zwodniczy trynitarianizm. ON UWIELBIONY JEZUS BÓG PRAWDZIWY to uczyni, ON czyni wszystko w niebie i na ziemi. OJCIEC dał wszystko w JEGO ręce. Nie dajcie sobie wmówić istnienia tzw. trzeciej osoby i że ona w was i w Kościele coś czyni. ______ "Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, to nie ja to uczynię, ale uczyni to [nazwa trzeciej osoby]"

                                                                INNY POCIESZYCIEL = UWIELBIONY WSZECHOBECNY JEZUS 

"A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela [PARAKLETOS grecki strong numer 3875], aby z wami był na wieki" - Ewangelia Jana 14:16. Chrystus wypowiadając te słowa był w stanie kenozy : wyparł się całkowicie swego BÓSTWA na ok 33.5 roku i stał się człowiekiem o naturze jaką miał Adam przed swoim upadkiem. Skoro mowa jest o "INNYM" POCIESZYCIELU to jest pierwszy Pocieszyciel i później jest "inny" Pocieszyciel. Ten PIERWSZY POCIESZYCIEL to Jezus Chrystus jako człowiek w stanie kenozy który był ograniczony do jednego miejsca i czasu jako człowiek. Nie mógł być jednocześnie w różnych miejscach ze swymi uczniami. To był PIERWSZY POCIESZYCIEL. Od momentu zmartwychwstania JEZUS jest ponownie jak przed kenozą : UWIELBIONYM BOGIEM PRAWDZIWYM, WSZECHOBECNYM STWÓRCĄ i w tym stanie jest DRUGIM POCIESZYCIELEM - "INNYM POCIESZYCIELEM". JAKO ten "INNY POCIESZYCIEL" - jest nie tylko z nami w każdym miejscu na ziemi : nie jest ograniczony czasem i przestrzenią, ale jest również obecny, żyjący, mieszkający w nas. JEZUS BÓG mieszkający i działający osobiście w nas, a nie przez pośrednictwo tzw. trzeciej osoby jak naucza błędny trynitarianizm. _______ "Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. (10) Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości" - Rzymian 8:9-10 ______ "Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. (17) Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem" - 1 Koryntian 6:16-17 ______"Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. (18) Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana." - 2 Koryntian 3:17-18 ________ "Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest słaby względem was, lecz jest mocny w was(4) Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje z mocy Boga. I my także w nim jesteśmy słabi, ale będziemy żyć z nim z mocy Boga względem was. (5) Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni. " - 2 Koryntian 13:3-5 _______ "Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi" - Galacjan 1:16 _______ "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie" - Galacjan 2:20 ________ " Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości" - Efezjan 3:17 ________ "Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym; (27) Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28) Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. (29) Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie." - Kolosan 1

Siedzibą zamieszkiwania, przebywania w nas JEZUSA BOGA PRAWDZIWEGO = INNEGO POCIESZYCIELA jest duchowe serce. Być może to zamieszkiwania w nas BOGA sprawia że otrzymujemy w tej JEGO obecności w nas jakąś "duchową BOŻĄ substancję" - zwaną np.  duchem PANA, duchem CHRYSTUSA, duchem BOGA. Jest rozróżnienie między PANEM JEZUSEM który jest DUCHEM czyli BOGIEM WSZECHOBECNYM, a duchem PANA który gdy jest w nas oznacza to że sam PAN JEZUS jest obecny, żyjący w nas z trzeciego nieba. Jest "fizyczna" obecność JEZUSA BOGA oraz OJCA w niebie, ale jest też ich zamieszkiwanie z trzeciego nieba w nas. Jest to osobiste, dosłowne zamieszkiwanie, przebywanie a nie za pośrednictwem wyimaginowanej tzw. trzeciej osoby. Obecność OJCA i SYNA jest w nas bezpośrednia, dosłowna i wydaje się że ta obecność ICH w nas oznacza otrzymywanie jakiejś rzeczywistej nazwijmy to " DUCHOWEJ CZĄSTKI BOGA - jakiegoś BOŻEGO DNA w naszych duchowym wnętrzu - sercu". Jest PAN JEZUS jako DUCH i jest DUCH PANA JEZUSA w nas, co jest synonimem PANA JEZUSA mieszkającego, żyjącego w nas z trzeciego nieba, więc wygląda że OJCIEC  i SYN wszczepiają w nas, udzielają nam cząstkę siebie i przez to mieszkają, przebywają w nas. Nie jest to bezosobowa moc, bezosobowa siła, bo OJCIEC i SYN są żywymi osobami i rzeczywiście, prawdziwie, dosłownie są w nas z trzeciego nieba, bo są WSZECHOBECNI. Trudno mi to ubrać w słowa, ale niech PAN JEZUS CUDOWNY DORADCA, POCIESZYCIEL da nam prawidłowe zrozumienie, prawidłowe poznanie. Powierzam siebie i was w JEGO ręce. To wszystko jest proste : przebywa, mieszka w nas i działa w nas WSZECHOBECNY STWÓRCA z trzeciego nieba, który daje nam ze swego ducha czyli wszczepia w nas cząstkę siebie [być może BOŻE duchowe DNA jest dobrym określeniem] przez którą mieszka, żyje w nas i przemienia, uzdalnia itd. Jak tak to rozumiem na obecny stan mojego pojmowania. _____ " Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha" - 1 list Jana 4:13. Apostoł Jan w swoim liście nazywa UWIELBIONEGO JEZUSA : "PARAKLETOS" i również w tym liście apostoł Jan ukazuje, definiuje BOGA PRAWDZIWEGO jako tylko i wyłącznie dwie osoby : OJCA oraz SYNA LOGOSA. Nie ma trzeciej osoby w BOGU PRAWDZIWYM. BÓG PRAWDZIWY to BÓG binitarianialny, Bóg trójjedyny to fałszywa, błędna koncepcja bo trzecia osoba nie istnieje. 
W części trzeciej omawiałem biblijne przykłady jak BOŻA Biblia definiuje BOGA PRAWDZIWEGO : "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 3 : apostolskie biblijne wyznanie wiary oraz apostolska definicja BOGA PRAWDZIWEGO" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_19.html ---- 
Omawiałem też tutaj fragment z listu Jana 5:20 : " Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. (21) Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów." - 1 list Jana 5:20-21. Widzimy dwie osoby, a nie trzy. Widzimy że ktoś inny bok JEZUSA BOGA PRAWDZIWEGO i obok OJCA BOGA PRAWDZIWEGO jest fałszywym bogiem którego mamy się wystrzegać. Takim fałszywym bogiem jest trzecia osoba Trójjedynego Boga, trzecia osoba trynitarianizmu. 
"Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika[PARAKLETOS strong numer 3875] u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego" - 1 list Jana 2:1 _______ "A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela[PARAKLETOS strong numer 3875], aby z wami był na wieki" - Ew Jana 14:16 ----------- [PARAKLETOS strong numer 3875] oznacza np. : adwokat, obrońca, orędownik, pomocnik, pocieszyciel, wezwany na pomoc. W Przekładzie UBG widzimy w Ewangelii oddane jako "POCIESZYCIEL", a w 1 liście Jana 2:1 mamy oddane jako "ORĘDOWNIK". W wielu przekładach angielskojęzycznych w obu fragmentach jest to samo angielskie słowo "advocate". W obydwu fragmentach jest mowa o UWIELBIONYM JEZUSIE jako BÓGU PRAWDZIWYM, WSZECHOBECNYM STWÓRCY. Chrystus jako człowiek Drugi Adam mówi jakby w trzeciej osobie, o swoim przyszłym UWIELBIONYM stanie jako INNY POCIESZYCIEL - WSZECHOBECNY, WSZECHMOGĄCY i nie tylko będący wśród swych uczniów, sług ale o wiele więcej : będący w nich, mieszkający w nich. Wspaniały JEZUS POCIESZYCIEL będący w nas 😊😊😊😊.  "aby z wami był na wieki" - taka jest końcówka 16 wersetu, a kto jak nie UWIELBONY CHRYSTUS jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata : "Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen." - Ewangelia Mateusza 28:20 

Jako człowiek był ich PARAKLETOSEM : POCIESZYCIELEM, OBROŃCĄ, POMOCNIKIEM itd. : "Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo" - Jan 17:12 _____ "Jezus odpowiedział: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. (9) Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział: Nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś" - Jan 18:8-9. Kto ich ratował gdy była wielka burza na jeziorze i łódź napełniała się wodą, kto ich pocieszał mówiąc aby się nie bali, kto na różne inne sposoby był PARAKLETOSEM jak nie Chrystus Drugi Adam.
UWIELBIONY JEZUS BÓG PRAWDZIWY jest tym INNY PARAKLETOSEM - DRUGIM POCIESZYCIELEM, OBROŃCĄ, POMOCNIKIEM itd. ON jest moim, naszym pasterzem który nas prowadzi, chroni, zaopatruje, umacnia, pociesza, wychowuje. ON JEZUS a nie ktoś w JEGO zastępstwo. To ZMARTWYCHWSTAŁY był PARAKLETOSEM apostołów i pierwszego Kościoła i ON jest również moim PARAKLETOSEM bo OJCIEC dał wszystko w JEGO ręce, JEMU dał całą władzę, moc w niebie i na ziemi. Trzecia osoba nie istnieje, to szatan ją wymyślił i zwiódł miliony osób wyznających trynirarianizm.  "Wtedy w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz; (10) Bo ja jestem z tobą i nikt się na ciebie nie targnie, aby cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście" - Dzieje Apostolskie 18:8-9 ______ "Podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. (17) Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwa. (18) Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen" - 2 Tymoteusz 4. INNY PARAKLETOS to UWIELBIONY BÓG JEZUS, a kto inaczej naucza ten naucza nieprawdy. Mówił o sobie pozornie w trzeciej osobie bo mówił o swoim przyszłym stanie powrotu do bycia UWIELBIONYM BOGIEM, WSZECHOBECNYM STWÓRCĄ i kto dzięki łasce uważnie czyta rozdział 14, rozdziały następne ten dzięki łasce widzi że CHRYSTUS wyraźnie mówi, że to ON jest tym INNYM PARAKLETOSEM - INNYM POCIESZYCIELEM. Jak daleko odszedł od prawdy trynitarianizm. 

" A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; (17) Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie" - Ewangelia Jana 14:16-17 ... Słowo stało się ciałe. JEZUS BÓG PRAWDZIWY stał się człowiekiem o naturze Adama przed upadkiem na ok 33.5 roku. Gdy zmartwychwstał - zmartwychwstał jako DUCH czyli jako BÓG PRAWDZIWY, WSZECHOBECNY STWÓRCA. Słowo "DUCH" nie neguje że cieleśnie w NIM mieszka cała pełnia BÓSTWA. "DUCH" nawiązuje do BOSKOŚCI, WSZECHOBECNOŚCI. UWIELBIONY JEZUS jest INNYM POCIESZYCIELEM, jest DUCHEM PRAWDY = BOGIEM PRAWDY. Mówiąc te słowa do apostołów mówił je jako człowiek, ale był świadomy swojej przeszłości wiedział że niebawem od zmartwychwstania ponownie będzie jak od wieczności BOGIEM WSZECHMOGĄCYM, BOGIEM PRAWDZIWYM. Świat tego nie znał, nie rozumiał że BÓG wyparł się swego BÓSTWA, zszedł na ziemię w postaci człowieka urodzonego w Betlejem i ten cieśla z Galilei jest doskonale święty, umrze za grzechy świata i zmartwychwstanie jako BÓG PRAWDZIWY, STWÓRCA WSZECHOBECNY = DUCH --- "Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem" - 1 list Piotra 3:18 ______ "Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym" - 1 Koryntian 15:45. W porównaniu do świata apostołowie znali GO - wiedzieli że jest CHRYSTUSEM. Świat tego nie uznawał. Chrystus człowiek przebywał z nimi, ale CHRYSTUS UWIELBIONY BÓG PRAWDZIWY i WSZECHOBECNY "będzie w nich" - jest w nas a to jest wielka różnica. ON JAKO BÓG WSZECHOBECNY mieszka, żyje w nas wraz z OJCEM i za wolą OJCA czyni w nas i przez nas BOŻE dzieła. 
"Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was" - Ewangelia Jana 14:18 - Zbawca wyraźnie m.in tutaj mówi że to ON jest tym PARAKLETOSEM, DUCHEM PRAWDY który ma być w nich, o którym przed chwilką mówił. Gdyby UWIELBIONY JEZUS WSZECHOBECNY nie zamieszkał w nas to bylibyśmy sierotami. Przez JEGO zamieszkiwanie w nas, zamieszkuje widocznie w nas również i OJCIEC jak mówi Jan 14:23, ale tzw. trzeciej osoby brak wymienionej bo CHRYSTUS takiej nie znał, nie głosił : "Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy" - Jan 14:23. ______ "Nie zostawię was sierotami, będę w niebie ale zamiast mnie przyjdzie do was [nazwa trzeciej osoby]." - nie widzę takiego nauczania w Biblii. 
"Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać. Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć" - Ewangelia Jana 14:19 - To ZBAWCA PAN JEZUS BÓG PRAWDZIWY, WSZECHOBECNY INNY POCIESZYCIEL = DUCH PRAWDY czyni nas żywymi, bo ON jest ŻYCIEM ... " Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale" - Kolosan 3:4. To nie wymyślona, wyimaginowana trzecia osoba nas ożywia, nie ona daje duchowe życie i duchową moc, siłę ale sam nasz PAN JEZUS ZBAWICIEL. ______ "Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał, wy też mnie nie będziecie oglądać, ale zamiast mnie pośle wam [nazwa trzeciej osoby] i dzięki NIEMU będziecie żyć

" W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was" - Ewangelia Jana 14:20 - "JA W WAS" to zapowiedź zamieszkania w nich, w nas ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA jako ponownie WSZECHOBECNEGO STWÓRCY, BOGA PRAWDZIWEGO. ______ "W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i w[nazwa trzeciej osoby] , a wy we mnie, a was [nazwa trzeciej osoby]

"Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował, i objawię mu samego siebie" - Ewangelia Jana 14:21 - Objawienie Chrystusa o sobie samym - myślę że chodzi cały czas o objawienie człowiekowi że ON JEST WSZECHOBECNYM BOGIEM który mieszka, żyje w nim i za wolą OJCA czyni w tym człowieku BOŻE dzieła. "CHRYSTUS W NAS NADZIEJA CHWAŁY" jak czytamy np. w liście do Kolosan. ________ "Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i będzie go miłował [nazwa trzeciej osoby] i ja go będę miłował, i [nazwa trzeciej osoby] objawi mu siebie"

"Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? (23) Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy" - Ewangelia Jana 14:22-23 - Chrystus drugi Adam dostaje pytanie odnośnie swojej osoby, objawienia się swoim uczniom. Nie dostał pytania odnośnie trzeciej osoby trynitarialnej bo nigdy o takiej nie nauczał, BOŻA Biblia nigdy o takiej nie naucza. Co mówi werset nr 23 ?? Wymienia zamieszkiwanie w nas dwóch osób czy trzech ?? Mówi prawdę binitarianizmu czyli o zamieszkiwaniu w nas osobiści, rzeczywiście samego SYNA oraz OJCA. Tylko ONI DWAJ są nazywani BOGIEM PRAWDZIWYM. Tylko im dwóm pierwszy KOŚCIÓŁ oddawał wszelką chwałę, część, dziękczynienie, uwielbienie i tylko na nich DWÓCH polegał, bo byli binitarianami zgodnie z prawdziwą biblijną nauką i odwieczną prawdą o BOGU PRAWDZIWYM. Nie byli ani unitarianami, ani trynitarianami. Trynitarianizm, unitarianizm to zwiedzenie, odstępcze nauki, bluźniercze nauki z których trzeba pokutować przez ZBAWICIELEM i porzucić je, a wszystko dzięki JEGO łasce - przez nie odrzucanie, nie deptanie po niej np. w ignorancji itd. ________"Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i będzie go miłował [nazwa trzeciej osoby] i ja go będę miłował, i [nazwa trzeciej osoby] objawi mu siebie"

"Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca" - Ewangelia Jana 14:24 ______ "Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tych[liczna mnoga], którzy[liczna mnoga] mnie posłali[liczna mnoga], Ojca i [nazwa trzeciej osoby]". Chrystus człowiek Drugi Adam znał BOGA PRAWDZIWEGO tylko jako OJCA. Trzecia osoba to kłamstwo, nieprawda, wymysł : "A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" - Ewangelia Jana 17:3

"To wam powiedziałem, przebywając z wami(26) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem" - Ewangelia Jana 14:25-26 - "przebywając z wami" czyli jako człowiek Drugi Adam, ale w kolejnych słowach mówi o swoim przyszłym stanie od zmartwychwstania gdy powstanie jako ponownie jak przed wcieleniem : WSZECHOBECNY BÓG PRAWDZIWY, STWÓRCA który będzie więcej niż z nimi, ale w nich, w nas 😊😊😊😊. "W MOIM IMIENIU" czyli w MOJEJ OSOBIE. Cały czas Chrystus Drugi Adam mówi o sobie jako INNYM POCIESZYCIELU DUCHU PRAWDY. Pozornie mówi w trzeciej osobie o sobie, ale mówił tak bo podczas kenozy nie był tym kim miał być od Zmartwychwstania. Dwa różne stany, więc dlatego tak o sobie mówił, jednak jednocześnie wyraźnie widać że całe czas mówi o sobie 😊😊. Posłanie Pocieszyciela w moim imieniu, to posłanie Pocieszyciela w mojej osobie. Chrystus wprost mówi w tych zwrotach : ja będę Pocieszycielem Duchem czyli BOGIEM STWÓRCĄ WSZECHOBECNYM, DUCHEM PRAWDY = BOGIEM PRAWDY - źródłem prawdy który zamieszka w was z trzeciego nieba i nauczę was wszystkiego. Moim NAUCZYCIELEM nie jest trzecia osoba, ale moim NAUCZYCIELEM jest JEZUS BÓG PRAWDZIWY WSZECHOBECNY który jest CUDOWNYM DORADCĄ. 
Nie przestał po zmartwychwstaniu być NAUCZYCIELEM swego ludu, nie przekazał nauczania tzw. trzeciej osobie. TO JEZUS jest NAUCZYCIELEM swego KOŚCIOŁA, tak samo jak i jest PANEM swego KOŚCIOŁA : " Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem" - Ewangelia Jana 13:13 ______ "Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. (13) Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy" - Ewangelia Jana 16:12-13. Pan miał wiele do powiedzenia, ale zrobił to kolejne nauczanie gdy ZMARTWYCHWSTAŁ, gdy zamieszkał w swoich uczniach przy pięćdziesiątnicy wtedy to co zapowiedział w Jan 16:12-13 zaczął wypełniać. _______ "Mówiłem wam o tym w przypowieściach. Ale nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam w przypowieściach, ale otwarcie oznajmię wam o moim Ojcu" - Jan 16:25 - Nie ktoś zamiast ZMARTWYCHWSTAŁEGO, ale ON oznajmi osobiście jako NAUCZYCIEL KOŚCIOŁA na zawsze. Wiele osób mówi że to trzecia osoba ich naucza, że to trzecia osoba objawia im prawdę itd. Jak bardzo błądzą, jak dalecy są od prawdy._______"Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie" - Efezjan 4:21

"Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył" - Jan 8:28. OJCIEC uczył Chrystusa Drugiego Adama, a nie trzecia osoba. Sam OJCIEC z nieba to robił gdy mieszkał w Chrystusie. W Chrystusie nie było trzeciej osoby która GO uczyła i w nas nie ma trzeciej osoby która nas uczy. Naucza nas UWIELBIONY WSZECHOBECNY JEZUS. 
"A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty" - Marek 13:11 _______ "Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć ani się sprzeciwić wszyscy wasi przeciwnicy." - Ewangelia Łukasza 21:15 - Marek mówiąc o DUCHU ŚWIĘTYM mówi o WSZECHOBECNYM BOGU PRAWDZIWYM a Łukasz w natchnieniu BOŻYM w analogicznym, synoptycznym tekście uściśla, precyzuje że tym DUCHEM ŚWIĘTYM który da odpowiednią mowę, nauczy co powiedzieć jest UWIELBIONY JEZUS - JEZUS JAKO DUCH czyli WSZECHOBECNY BÓG STWÓRCA który jest ze swym Kościołem po wszystkie dni. Jak wiele osób przekręca słowa np. z Ewangelii Marka 13:11 i przypisuje je wyimaginowanej trzeciej osobie. Tymczasem ten tekst mówi o JEZUSIE BOGU PRAWDZIWYM który nosi tytuł, miano DUCHA, a że jest doskonale ŚWIĘTY to i jest DUCHEM ŚWIĘTYM. Słowa z listu do Kolosan 2:9 : "Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa" nie są sprzeczne że JEZUS jest WSZECHOBECNYM BOGIEM czyli DUCHEM który z trzeciego nieba panuje nad wszelkim stworzeniem i czyni w całym wszechświecie co chce. 
"Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka" - Ewangelia Jana 14:27 _______ "Pokój zostawiam wam , mój pokój daje[zmiana daję na daje] wam[nazwa trzeciej osoby] ; daje[zmiana daję na daje] on[nazwa trzeciej osoby] wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka". CHRYSTUS  jest KSIĘCIEM POKOJU wg np. Izajasza 9:5 i to JEZUS UWIELBIONY POCIESZYCIEL DUCH PRAWDY daje owoc ducha w tym "POKÓJ". Wielu owoc ducha przypisuje działalności trzeciej osoby, ale prawdziwa biblijna nauka mówi że to JEZUS BÓG PRAWDZIWY żyjący i działający w nas daje nam wydawać owoc ducha. Oby tego owocu dzięki PANU WSZECHOBECNEMU JEZUSOWI żyjącemu w nas, była coraz więcej i więcej😊😊

"Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem: Idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja" - Ew Jana 14:29 - OJCIEC w czasie wypowiadania tych słów był rzeczywiście większy, nieskończenie większy niż ówczesny Chrystus człowiek Drugi Adam który na ok 33.5 roku wyparł się swego BÓSTWA równego OJCU. Zapowiada odejście do OJCA czyli powrót do swojego BÓSTWA, do bycia znowu równym OJCU. To rzeczywiście była radosna, wspaniała wiadomość i nie oznaczała opuszczenia ich, ale przybycie do nich JEZUSA jako UWIELBIONEGO BOGA STWÓRCY który jako WSZECHOBECNY przyjdzie do nich - zamieszka w nich, będzie przebywał w ich sercach i tą swoją obecnością będzie ich POCIESZYCIELEM DUCHEM PRAWDY który będzie ich umacniał, prowadził, uczył, chronił, zaopatrywał, wychowywał itd. W Ewangelii Jana 10:29 Drugi Adam mówił że OJCIEC jest większy nad wszystkich a więc nad tzw. trzecią osobę [a nie powinno tak być według trynitarianizmu], co również pokazuje jak i inne teksty tego rozdziału, Ewangelii Jana że trynitarna nauka to filozofia mająca zwodnicze pozory biblijności. Pozory które zwiodły miliony. "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 12 Binitarianizm w Ewangelii Jana rozdziały 7-13" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html
Ten który mówi o sobie : "JA JESTEM PRAWDĄ" w Ew Jana 14:6 jest od ZMARTWYCHWSTANIA DUCHEM PRAWDY = BOGIEM STWÓRCĄ który jest jej źródłem i uczy jej - wprowadza w nią, przekonuje o niej. 
" I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy to się stanie" - Jan 14:30 - apostołowie wielu rzeczy nie rozumieli, często wątpili m.in w zmartwychwstania ZBAWCY no i zapowiada im tutaj pewne wielkie rzeczy o sobie jako tym który ponownie będzie BOGIEM PRAWDZIWYM równym OCU, mówił im o OJCU. Jednak nie głosił nigdzie i nigdy o trzeciej osobie. Mówiąc o POCIESZYCIELU DUCHU PRAWDY który będzie z nimi na wieki, który ich nauczy wszystkiego, przypomni im naukę - mówił o sobie jako ZMARTWYCHWSTAŁYM BOGU STWÓRCY WSZECHOBECNYM. ______ "I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. (10) Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. (11) Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. (12) A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. (13) Oni też wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. (14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego" - Ew Marka 16:9-13 ________________ Na koniec czytamy jak JEZUS jako UWIELBIONY BÓG z trzeciego nieba czynił BOŻE dzieła w apostołach i przez nich : "A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 16:20 Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen" - Ewangelia Marka 16:19-20. Trzecia osoba to wierutne kłamstwo, trzecia osoba działająca niby w zastępstwo PANA który jest w niebie to wierutne kłamstwo. JEZUS działa w nas i przez nas z trzeciego nieba, bezpośrednio, osobiście co widzimy w tym i dziesiątkach innych fragmentach. Został wzięty do nieba i z tego trzeciego nieba jako WSZECHOBECNY BÓG współdziałał z apostołami i potwierdzał swymi znakami ich nauczanie, autorytet jaki otrzymali. Nauki o tzw trzeciej osobie to przekręcone nauki mające tylko pozory biblijności. Niestety te pozorne biblijne dowody trynitarianizmu oszukały miliony. Dzięki łasce PANA JEZUSA NAUCZYCIELA CUDOWNEGO DORADCY poznałem prawdę binitarianizmu i inne prawdy, oby i wszyscy inni w tym trynitarianie, unitarianie, ateiści i wszelcy inni poznali OJCA i CHRYSTUSTUSA nie tylko w intelektualny sposób ale osobiście w społeczności, relacji z NIMI. Można poznać binitarianizm intelektualnie, ale nadal nie znać osobiście ŻYWEGO BOGA i OJCA. Dobrze mieć intelektualne prawidłowe zrozumienie prawdy biblijnej, ale potrzebujemy społeczności z OJCEM i JEZUSEM naszym POCIESZYCIELEM DUCHEM PRAWDY który jest z nami na wieki, naucza nas, prowadzi, chroni, zaopatruje, umacnia, wychowuje bo jest BOŻYM PASTERZEM z nami więc zła się nie ulękniemy. ON uczyni w nas i z nami to co mówi Psalm 23 i inne biblijne obietnice, tylko trwajmy w NIM, pilnujmy społeczności, relacji, więzi z NIM i OJCEM. Oby były coraz bliższe, głębsze czego sobie i wam życzę i modlę się o to abyśmy byli jedno w prawdzie, świętości, miłości agape w NICH DWÓCH. Abyśmy miłowali ich DWÓCH z całego serca, myśli, siły i duszy. 

                                                                                      rozdział 15 Ewangelii Jana

"  Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem" - Ewangelia Jana 15:1 - nie widzę tu nigdzie trzeciej osoby a powinna być obowiązkowo gdyby istniała. Powinna być w dziesiątkach innych kluczowych fragmentów a nie ma jej ani tam, ani nigdzie indziej w Biblii. Naginanie słów "DUCH", "DUCHŚWIĘTY", "INNY POCIESZYCIEL" przez wpisywanie w nie innego znaczenia niż biblijne i niż mówi kontekst jest fundamentem, domeną trynitarianizmu. Hebrajskie ruach, greckie pneuma użyte w Biblii nigdy nie mówi o trzeciej osobie. Biblijne znaczenie tych słów nie jest znane trynitarianizmowi.                                                                                           
"Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. (3) Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. (4) Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie(5) Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. (6) Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną. (7) Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam" - Ewangelia Jana 15:2-7. Połączenie między winoroślą a latoroślami jest stałe, nieprzerwane, niezmienne. Jesteśmy bezpośrednio połączeni z UWIELBIONYM WSZECHOBECNYM CHRYSTUSEM. Jeśli odetnie się latorośl od krzewu winnego przyklei ją np. klejem lub przybije gwoździami to nic to nie da, to nie będzie bezpośrednie połączenie. Taka latorośl jest martwa. Mamy bezpośrednie połączenie z JEZUSEM KRZEWEM WINNYM a nie przez trzecią osobę w JEGO miejsce. Ta trzecia osoba to jak ten klei lub gwóźdź - to pozorne a nie dosłowne, osobiste połączenie.  Seksualne połączenie jest osobiste, a nie przez inną osobę i to porównanie Pawła mówi nam że nasze duchowe połączenie z PANEM JEZUSEM jest bezpośrednie a nie przez kogoś : "Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem(17) Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem" - 1 Koryntian 6

"W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc; i będziecie moimi uczniami" - Jan 15:8 ______ "W tym będą[liczba mnoga] uwielbieni[liczba mnoga] mój Ojciec i [nazwa trzeciej osoby], że wydacie obfity owoc; i będziecie moimi uczniami"

" Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. (10) Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości" - Jan 15:9-10 _____ " Jak mnie umiłowali Ojciec i [nazwa trzeciej osoby], tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. (10) Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i [nazwa trzeciej osoby]i trwam w ich[liczba mnoga] miłości" 

"To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna" - Ew Jana 15:11 ________ " "To wam powiedziałem, aby radość[nazwa trzeciej osoby] trwała w was i aby wasza radość była pełna" - to UWIELBIONY CHRYSTUS WSZECHOBECNY = DUCH daje nam owoc ducha w tym radość, a nie trzecia wyimaginowana osoba.

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. (13) Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. (14) Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. (15) Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca" - Jan 15:12-15. Wszystko co miał Drugi Adam było tylko i wyłącznie od OJCA i przez OJCA. __________"Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca i od [nazwa trzeciej osoby]

"Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię" - Jan 15:16 ______ "Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec i [nazwa trzeciej osoby] dali[liczba mnoga] wam to, o cokolwiek poprosicie ich[liczba mnoga] w moje imię"

"To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. (20) Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać. (21) Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał" - Jan 15:17-21 _______ "Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tych[liczba mnoga], którzy[liczba mnoga] mnie posłali[liczba mnoga]"

"Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. (23) Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca" - Jan 15:22-23 - gdyby istniała trzecia osoba, która według trynitarianizmu mieszkała w Chrystusie i był jej pełen - to nienawiść do Chrystusa byłaby nienawiścią równocześnie nie tylko do OJCA, ale byłaby też nienawiścią do trzeciej osoby. Nie jest ona wymieniona w tym arcyważnym fragmencie, jest pominięta co mnie oczywiście nie dziwi. To naturalne bo trynitarianizm to to kłamstwo, trzecia osoba to demoniczny wynalazek. ___________ "Kto mnie nienawidzi, nienawidzi też mego Ojca i nienawidzi [nazwa trzeciej osoby]"

" Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca. (25) Ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich Prawie: Nienawidzili mnie bez powodu" - Ew Jana 15:24-25 - znowu powtórzenie o nienawiści wobec dwóch osób, a nie wobec trzech, a trzy powinny być wymienione gdy istniała tzw. trzecia osoba, gdyby trynitarianizm był prawdą. __________ " Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca i [nazwa trzeciej osoby]"
"Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel[PARAKLETOS grecki strong numer 3875], którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie(27) Ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku." - Jan 15:26-27 - tekst nie mówi o trzeciej osobie. W świetle tego co przedstawiłem, w kontekście całej Ewangelii, Pism Jana i całej Biblii ten tekst mówi o przyszłym stanie Jezusa już nie człowieka, ale ponownie BOGA PRAWDZIWEGO WSZECHOBECNEGO który swoją obecnością w nich napełni ich, napełnia nasze serca "cząstką BOGA czy BOŻYM duchowym DNA" przez które to osobiste, bezpośrednie w nas zamieszkiwanie, przebywanie z trzeciego nieba : przemienia nas coraz bardziej na swoje podobieństwo, uzdalnia nas do pełnienia swojej woli, uczy, pociesza, daje obfitować w owocu ducha, udziela innych darów według swego uznania. CHRYSTUS BÓG PRAWDZIWY WSZECHOBECNY jest DUCHEM i mamy też DUCHA CHRYSTRUSA co jest równoznaczne z JEGO dosłowną obecnością, życiem w nas z trzeciego nieba. Pisałem o tym wyżej w Jana 14:16. NIE MA TU w Jn 15:26 ANI NIGDZIE INDZIEJ W BIBLII MOWY O TRZECIEJ OSOBIE TÓREJ NAUCZA TRYNITARIANIZM.  
CZĄSTKA BOGA czy może lepiej : BOŻE DUCHOWE DNA w nas przez obecność WSZECHOBECNEGO JEZUSA w nas - udzielenie nam przez BOGA części siebie może dobrze określa słowa : "DAŁ NAM ZE SWEGO DUCHA" - " Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha" - 1 Jn 4:13. Duch Chrystusa w nas jest tym samym co CHRYSTUS w nas. Pozornie skomplikowane, ale tylko pozornie bo mamy do czynienia z WSZECHOBECNYM, WSZECHMOGĄCYM BOGIEM który nie jest jak my ograniczony do jednego miejsca i czasu. Temat jest prosty dla mnie, choć trudno ubrać mi go w słowa i opisać szczegóły :) Jednak to wszystko jest proste, harmonijne z całą biblijną nauką w przeciwieństwie do trynitarianizmu, unitarianizmu które wprowadzają chaos, zamieszanie, poplątanie. Kto je wyznaje ten grzeszy przeciwko OJCU i SYNOWI więc aby wszyscy trynitarianie, unitarianie pokutowali dzięki przyjęciu łaski i porzucili w niej te grzeszne nauki. UWIELBIONY JEZUS jest zapowiadanym "INNYM POCIESZYCIELEM" ... "Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie" - Jan 13:3

W kolejnej części chcę przejść do rozdziału 16 i 17. Celowo chcę połączyć z rozdziałem 17 który jest arcyważnym fragmentem i kontekstem rozdziałów poprzednich, oraz kluczem do prawidłowego ich interpretowania co niestety trynitarianizm i unitarianizm nie czynią. Nauką SŁOWA BOŻEGO - SŁOWA BIBLIJNEGO jest binitarianizm i tego się trzymajmy. Nie zbaczajmy ani na lewo, ani na prawo. Nie zbaczajmy ani w unitarianizm, ani w trynitarianizm bo to złe, grzeszne, błędne nauki. 

Proszę was o modlitwy za mną :  abym pisał prawdę w miłości, łagodnym językiem, w sposób wyraźny a nie chaotyczny i przede wszystkim proszę o modlitwy za mną aby to wszystko przyniosło chwałę nie mi, nie innym stworzeniom - ale żeby to wszystko co czynię, jak żyję przynosiło chwałę dwóm osobom : OJCU BOGU PRAWDZIWEMU i UWIELBIONEMY SYNOWI BOGU PRAWDZIWEMU. Niech ONI raczą mi, wam błogosławić w tym. Módlmy się wzajemnie o siebie ... Módlmy się aby PRAWDZIWA DOBRA NOWINA dotarła w mocy do wszystkich ludzi na ziemi ...

  "PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 17 Proste jasne biblijne porównania do doczesnych rzeczy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/12/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html
  ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 26.09.2020 Puławy , Dominik Marzec


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz