Popularne posty

sobota, 27 września 2014

Forum Biblia o kulistej ziemi"molekularne maszyny wszechmądrość Zbawiciela" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/maszyny-molekularne-wszechmadrosc.html

http://zbawieni.com/showthread.php?tid=155

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/cudowny-zegar-100-dowod-na-istnienie.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/cudowny-zegar-100-dowod-na-istnienie.html

 BIBLIA O KULISTEJ ZIEMI


" Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze " KSIĘGA IZAJASZA 40:22 Biblia Warszawska

słowo okrąg to hebrajskie słowo - CHUWG - strong numer 2329 , słowo to może oznaczać również KULE a wiec 22 werset można przetłumaczyć jako : "SIEDZI NAD KULĄ ZIEMSKĄ"

Douay-Rheims Bible : "It is he that sitteth upon the globe of the earth"


" Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni " PRZYSŁÓW SALOMONA 8:27 - jeśli spojrzymy na horyzont nad morzem to widać krąg. Krąg nad morzami czy oceanami na płaskiej ziemi nie może istnieć - http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c015.html

również na płaskiej ziemi A TYM BARDZIEJ NAD nad wodami nie może istnieć terminator czyli linia miedzy oświetlona a nieoświetlona częścią ciała niebieskiegohttp://pl.wikipedia.org/wiki/Terminator_%28astronomia%29  gdyby ziemia była płaska terminator by nie występował. Byłaby albo noc albo dzień - nie byłoby podziału między dniem i nocą ale na kulistej ziemi taki podział istnieje - a wiec i ten werset obala wymysły ludzi nienawidzących BOGA JEZUSA i nienawidzących Biblie - "Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności." KSIĘGA HIOBA 26:10 Biblia Warszawska -
można sobie wpisać w wyszukiwarkę np : "Job 26:10 terminator" - przykładowa strona pokazująca, że Biblia jest zgodna z astronomią i w wielu aspektach wyprzedzała późniejsze odkrycia : https://answersingenesis.org/answers/books/taking-back-astronomy/the-universe-confirms-the-bible/"Pamiętajcie żonę Lota. 33 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.
34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35 Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
36 Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony" - Ewangelia Łukasza 17:32-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41 Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42 Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie" - Ew. Mateusza 24:40-42 UBG 
Wydarzenie "porwania" ma nastąpić w mgnieniu oka : "Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; 52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni" - 1 list do Koryntian 15:51-52 UBG - Normalna praca w polu nie przebiega w nocy ale w dzień. Podobnie praca na żarnach nie odbywała się w nocy, normą jest praca w dzień i dziś - niektóre sektory pracują w trybie ciągłym. Ale patrząc na te wersety biblijne nie chodzi o nic nadzwyczajnego, więc chodzi o pracę w dzień. 
W tej samej chwili w innym miejscu jest noc. Ewangelia miała być i będzie głoszona po całej ziemi np - Ewangelia Mateusza 24:15. Więc w jednej chwili w jednej części globu nowonarodzeni, wierni chrześcijanie będą zabrani w czasie dnia, natomiast w tej samej chwili inni wierni chrześcijanie zostaną zabrani w nocy, gdy będą spać. Noc i dzień w jednej chwili na całej ziemi, może występować jedynie na kulistej ziemi.

_____________________________


4000 lat temu Hiob wskazał ze ziemia jest zawieszona w próżni : "ziemię zawiesza nad nicością " HIOBA 26:7 BW - jeśli Biblia nie jest SŁOWEM BOŻYM to skąd Hiob wiedział ze ziemia jest zawieszona w próżni a nie np utrzymywana przez gigantycznego zółwia lub Atlasa jak głosiły rożne mitologie
 "Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole " JEREMIASZA 31:37 BW - to co PAN JEZUS powiedział również się sprawdza ludzie nie zmierzyli kosmosu ani nie zbadali głębokości ziemi - są różne teorie na temat budowy ziemi ale to tylko teorie i jest ich cała masa. Po dziś dzień nie mają 100 % pewności i tak pozostanie wg natchnionego Pisma.

 "Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje" - 1 Mojżeszowa 15:5 BW
, "nie mogą być zliczone zastępy niebieskie " - JEREMIASZA 33:22 - wg Boga ludzie nie zlicza nigdy gwiazd bo jest ich tak wiele , gołym okiem można dostrzec co najwyżej tylko kilka tysięcy gwiazd - jeśli Biblie nie jest SŁOWEM BOŻYM to skąd Jeremiasz i Mojżesz wiedzieli o ogromie gwiazd ?? 
Sama tylko droga mleczna zawiera wg różnych szacunków od 100 do 400 miliardów gwiazd a to tylko jedna galaktyka, a przecież samych galaktyk również są miliardy. Natchnione Pisma mają rację : żaden człowiek nie policzy liczby gwiazd. Jeśli ktoś Biblię uważa za bajki starożytnych pasterzy, to zdziwi się prędzej czy później.
inne ciekawe rzeczy zawarte w Biblii :
              19-wieczne oszustwa

powyższy obrazek pochodzi z 13 wieku - autor Jan Sacrobosco, on jak i większość średniowiecznych uczonych wierzyli w kulistą ziemię a nie płaską jak głosi kłamliwa propaganda.
                

 Wielu ludzi myśli, że w średniowieczu ludzie powszechnie wierzyli w płaską ziemię i dopiero Kolumb, Kopernik czy Galileusz zmienili to, ale to nieprawda. Po dziś dzień często dzieci uczone są tych kłamstw, a wielu pozostałych ludzi wierzy w kłamstwa mówiące o płaskiej ziemi jako przeważającemu poglądowi w średniowieczu.

 Przypisywanie Biblii albo chrześcijanom wiary w płaską ziemię to oszustwo, ponieważ ani Biblia nie mówi o płaskiej ziemi, ani większość uczonych średniowiecznych nie wierzyła w płaską ziemię, ale w kulistą. Przypisywanie Biblii i chrześcijanom poglądów o płaskiej ziemi to celowy atak na natchnioną Biblię, na wiarę chrześcijańską. Szatan chciał i chce zachwiać zaufanie w Słowa Boże, a kłamstwa teorii ewolucji, kłamstwa o starej ziemi, kłamstwa o dinozaurach żyjących miliony lat temu, kłamstwa o wielkim wybuchu, kłamstwa o płaskiej ziemi, są jednymi z ważniejszych ataków szatana na natchnioną Biblię. W raju podważył, Boże Słowa : "Czy naprawdę Bóg powiedział?". Teraz robi to samo na wiele sposób, ale nie zawsze tak bezpośrednio, ale pośrednio przez różne kłamstwa, oszustwa, które mają wykpić Biblię, albo żeby ludzie traktowali ją niepoważnie, a nie jako źródło zdrowych nauk, według których można się kierować i budować życie na ich fundamencie.

 W poniższym artykule i niektórych amatorsko przetłumaczonych fragmentach, widać wyraźnie jak oszustwem, kłamstwami wmówiono wielu ludziom, że Biblia i chrześcijanie mówią i mówili o płaskiej ziemi.

"Mit płaskiej ziemi" - Myth of the flat Earth - http://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_Flat_Earth - tłumaczenie kilku ważniejszych fragmentów :

" Mit o płaskiej Ziemi jest nowoczesnym nieporozumieniem, że dominujący kosmologiczny pogląd w czasach średniowiecza, postrzegał Ziemię jako płaską, a nie kulistą.

Podczas wczesnego średniowiecza, praktycznie wszyscy badacze utrzymywali sferyczny (kulisty) punkt widzenia, wyrażony po raz pierwszy przez starożytnych Greków.
Od co najmniej XIV wieku, wiara w płaską ziemię wśród wykształconych praktycznie nie istnieje, poza fantastycznymi przedstawieniami w sztuce, jak na przykład zewnętrzna strona słynnego tryptyku Hieronima Boscha "Ogród rozkoszy ziemskich", na którym Ziemia w kształcie płaskiego dysku pływa wewnątrz przeźroczystej kuli.

Według Stephena Jay Gould'a: "Nigdy nie było okresu 'płasko-ziemskiej ciemnoty' między uczonymi (niezależnie od tego, jak ogół społeczeństwa mógł rozumieć naszą planetę, zarówno wtedy, jak i teraz). Wiedza Greków dotycząca kulistości nigdy nie wyblakła, a wszyscy główni uczeni średniowieczni akceptowali okrągłość Ziemi jako ustalony fakt kosmologii. Historycy nauki David Lindberg i Ronald Numbers podkreślali, że "Było niewielu Chrześcijańskich uczonych średniowiecza, którzy nie uznawali kulistości Ziemi, czy nawet nie znali jej przybliżonego obwodu".

Historyk Jeffrey Burton Russell mówi, że błąd płaskiej Ziemi rozkwitał najbardziej między 1870, a 1920 rokiem i musiał powstać z ideologicznym nastawieniem stworzonym z powodu walk nad ewolucją. Russell wyjaśnia: "z nielicznymi, nadzwyczajnymi wyjątkami, żadna wykształcona osoba w historii zachodniej cywilizacji od III w.p.n.e. naprzód, nie wierzyła, że Ziemia jest płaska" i zalicza historie Johna Williama Draper'a, Andrew Dickson White'a i Washingtona Irving'a za popularyzujące mit o płaskiej Ziemi.
W wymyślaniu płaskiej Ziemi: Kolumba i współczesnych historyków, Jeffrey Russell wyjaśnia teorię płaskiej Ziemi jako bajkę, użytą, by zakwestionować przed-współczesną cywilizację i kreacjonizm

Biografia Kolumba wg Irvinga

W 1828 roku, wysoce uromantyczniona biografia (dzieło) Washingtona Irvinga, Historia życia i podróże Krzysztofa Kolumba, została opublikowana i źle zrozumiana przez wielu jako praca naukowa.
W księdze III, rozdziale II niniejszej biografii, Irving zdał w dużej mierze fikcyjną relację z posiedzeń komisji ustanowionej przez hiszpańskich władców do zbadania propozycji Kolumba. Jednym z jego bardziej fantazyjnych ozdobników była wysoce nieprawdopodobna opowieść, że bardziej nieświadomi i fanatyczni uczestnicy komisji wyrazili biblijne obiekcje do twierdzeń Kolumba, że Ziemia była kulista.

Problemem w 1490 roku nie był kształt Ziemi, ale jej wielkość oraz położenie wschodniego wybrzeża Azji, jak Irving faktycznie wskazuje.

W 1834 roku, kilka lat po publikacji książki Irvinga, Jean Antoine Letronne, francuski naukowiec o silnych antyreligijnych ideach, nieprawdziwie zaprezentował ojców Kościoła i ich średniowiecznych następców, jako wierzących w płaską Ziemię.

Jeffrey Burton Russell obalił powszechność wiary w płaską Ziemię w monografii i dokumentach. Louise Bishop (2008) stwierdza, że praktycznie każdy myśliciel i pisarz z 1000-letniego okresu średniowiecza potwierdzał kulisty kształt Ziemi."


 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia : "Koncepcja kulistej Ziemi pojawiła się co najmniej w VI wieku p.n.e. – znana była pitagorejczykom, spośród których niektórzy utrzymywali ponadto, że Ziemia nie jest centrum wszechświata[162]. Po III wieku p.n.e. fakt, że planeta jest okrągła akceptowali wszyscy wykształceni obywatele Grecji i Rzymu[163]. Około 240 roku p.n.e. Eratostenes oszacował obwód planety (z 5-10% błędem pomiarowym) i nachylenie osi względem płaszczyzny ekliptyki[164]. W średniowieczu, z nielicznymi wyjątkami, nie było w Europie wykształconych ludzi, którzy uważaliby że Ziemia jest płaska, a wydana w XIII w. praca Sacrobosco O Sferach stała się podstawowym podręcznikiem akademickim przez następne cztery stulecia. Mimo to, współcześnie popularna jest idea o rozpowszechnionej wierze w „płaską Ziemię” w dawniejszych epokach"

Grzegorz z Nysy 380 rok : " „Kiedy Słońce świeci ponad Ziemią, wtedy cień rozpościera się na jej dolnej części, gdyż z powodu kulistego kształtu Ziemi Słońce nie może jej całej objąć jednocześnie swoimi promieniami. Dlatego kiedy na jakieś miejsce na kuli ziemskiej padają promienie Słońca, to z drugiej strony jej średnicy znajdziemy wtedy cień. Nieustannie więc po przeciwnej stronie wędrówki promieni słonecznych po Ziemi cień wędruje po globie w tym samym tempie, co Słońce. Toteż po kolei i na zmianę raz dolna połowa Ziemi, a raz górna jest w świetle i w ciemności”.dla przypomnienia :

-  http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/ksiega-rodzaju-to-nie-mitologia.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/popieranie-kamstwa-ewolucji-kolejny.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chronos-dowody-na-mody-wiek-ziemi-i.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/czarno-biae-blizniaczki-adam-ewa.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kamienie-ktore-potrafia-krzyczec.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/98-szympansa-kolejny-mit-ewolucyjny.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/ateistyczny-totolotek-40-tysiecy.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niewybuch-ateistyczny-samoistny-cud.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/maszyny-molekularne-wszechmadrosc.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/dinozaur-w-edenie-zwiod-ewe.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/jak-wszystkie-zwierzeta-mogy-zmiescic.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/historia-jonasza-to-nie-mit.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/biblijna-archeologia-ewangelista-ukasz.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/mody-wiek-ziemi-lektor-wiarygodnosc.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html

ale buntowników nie przekonają żadne dowody, tak jak na pustyni buntowników, kochających grzeszenie, pożądliwości nie przekonały Boże cuda w Egipcie, na pustyni, czy później czynione przez Chrystusa - tak samo dziś, nawet gdyby Bóg dokonał takich samych cudów to buntownicy dalej byliby buntownikami - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/buntownikow-nie-przekonaja-zadne-dowody.html7 komentarzy:

 1. Najwiekszymi glupcami sa ci, ktorzy twierdza, ze cokolwiek wiedza.

  OdpowiedzUsuń
 2. Oj Oj... Dominiku nie ładnie tak naciągać Biblie do swoich podglądów a tym bardziej fałszywych. Widnokrąg i różne sfery czasowe mają prawo istnieć na płaskiej Ziemi. Trzeba się tylko zapoznać z podstawami teorii. Płaska ziemia ma jak najbardziej dowody naukowe: https://www.youtube.com/watch?v=3oJLJYJY7vs ..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie naciągam, ty tak odbierasz to. Już widziałem ludzi twierdzących, że Ziemia jest szescianem i też mają "dowody". Czy byłbyś gotów na debatę z astronomami, fizykami ?? "Papier" internetowy wszystko przyjmie ...

   Usuń
  2. ps - lepiej się skupić na owocu ducha - Galacjan 5, na błogosławieństwach - Mateusz 5, na miłości - 1 Koryntian 13 i na mądrości z góry - Jakub 3 - kształt ziemi nic nie da i nie liczy się w oczach Chrystusa a bez owocu ducha, miłości itp człowiek jest zgubiony, na drodze śmierci

   Usuń
  3. Anonimowy...Płaska Ziemia jest tylko hipotezą a nie popartą badaniami naukowymi teorią. HIPOTEZA PŁASKIEJ ZIEMI zalęgła się w głowach ich fanów i jednrgo z ich domorosłych guru jakim jest Dave Murphy. Podstawy tej hipotezy sa wiarygodne tylko dla nieuków ze szkoły i fnów teori spiskowych.

   Usuń
 3. okrąg to jeszcze nie jest kula, myślę że takie założenie zrobiłoby dobre wrażenie nawet i w debacie z astronomami i fizykami. Poza tym "ci" od płaskiej ziemii też mają okrąg, sorry że miażdżę ale już tak mam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a kula to nie płaska ziemia :) ,
   diabeł nazwał prawdę kłamstwem a kłamstwo prawdą - wielu ludziom którzy słusznie odrzucili kłamstwo ewolucyjne sprzedał kłamstwo płaskiej ziemi czy ziemi "sześcianu" - myślą oni sobie : skoro NASA popiera ewolucjonizm to i a pewno w kształcie ziemi błądzi ... Jest iaczej - pomieszanie kłamstw i prawdy - kłamstw ewolucji i prawdy jak o kulistej ziemi

   napiszę jak wyżej :

   ps - lepiej się skupić na owocu ducha - Galacjan 5, na błogosławieństwach - Mateusz 5, na miłości - 1 Koryntian 13 i na mądrości z góry - Jakub 3 - kształt ziemi nic nie da i nie liczy się w oczach Chrystusa a bez owocu ducha, miłości itp człowiek jest zgubiony, na drodze śmierci

   Usuń