Popularne posty

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Cudowny zegar - 100 % dowód na istnienie Boga" Nie jestci Bóg jako człowiek, aby kłamał, ani jako syn człowieczy, ażeby żałował; azaż on rzecze, a nie uczyni? wymówi, a nie wypełni? " - 4 Księga Mojżeszowa - Księga Liczb 23:19 Biblia Gdańska

" Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia? " - Biblia WarszawskaMogę dać wam 100 % gwarancję, że np 20 kwietnia 2016 roku słońce wzejdzie o 5:27 a zajdzie o godzinie 19:44 i tak samo będzie np 20 kwietnia 2020 roku. Tak np na 4 lata do przodu mogę dać wam 100 % gwarancję że tak będzie, bo Chrystus który podtrzymuje swoją mocą cały wszechświat - Hebrajczyków 1:3 jest Wierny, tak jak i Ojciec jest Wierny. Oni zawsze dotrzymują słowa. 

Możemy być pewni, że np 31 Grudnia 2016 roku słońce wzejdzie o godzinie 7:45 a zajdzie o godzinie 15:33. Tak samo np będzie 31 Grudnia 2020 roku. Tak jak Prawdziwy Bóg - 1 list Jana 5:20, jest wierny w kwestii dnia i nocy, tak samo jest i będzie wierny w kwestii ustanowienia swoje Królestwa, unicestwienia grzechu, uczynienia wszystkiego nowym. Więc nie upadajmy na duchu, gdy przyjdą bardzo ciężkie czasu, utrapienia, prześladowania, czy śmierć.
Bóg jest wierny w kwestiach słońca, księżyca czy gwiazd i we wszystkim innym też jest wierny.Jeśli temu bezbożnemu, coraz bardziej grzesznemu światu będzie dane funkcjonować jeszcze np 50 lat, to daję wam 100 % gwarancję, że np 20 Kwietnia 2060 roku słońce wzejdzie o 5:27 a zajdzie o 19:44. A 31 Grudnia 2060 roku wzejdzie o 7:45 a zajdzie o 15:33 (oczywiście to jest uśrednione bo są pewne różnice między przykładowo Zakopanem a Gdynią ;) ) - ale chyba każdy wie o czym piszę, co mam na myśli. 


" Uczynił księżyc, aby odmierzał czas; słońce zna swój zachód " - Psalm 104:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
" Jak księżyc będzie utwierdzone na wieki i jak wierny świadek na niebie. Sela. " - Psalm 89:37 UBG - księżyc wierny świadek, świadek wierności Boga, który stworzył go, tak jak słońce i gwiazdy m.in jako znaki ku odmierzania czasu ...

" Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! (15) Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. (16) I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. (18) I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre " - Księga Rodzaju 1:14-18 Biblia Warszawska


Ludzkie zegarki prędzej czy później psują się, spóźniają albo śpieszą, stają ale słońce, księżyc i gwiazdy od około 6000 lat nie spóźniają się nawet o minutę, nie są rozregulowane : " Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: (36) Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. " - Księga Jeremiasza 31:35-36 BW - żydzi, którzy uznali blisko 2000 lat temu Jezusa za Chrystusa, Syna Bożego byli kontynuacją Izraela Bożego, do tego drzewa oliwnego złożonego z żydów wiernych Chrystusowi - m.in apostołów i innych później wszczepieni w to drzewo zostali również wierni Chrystusowi - pochodzenia pogańskiego. I tak jak słońce, księżyc, gwiazdy dalej będą kierowane przez Chrystusa - aby wiernie biegły swoją drogą w swoim czasie, tak i Pan nie odrzuci swoich wiernych, swoich uczniów, swego Kościoła - Izraela Bożego np http://www.leaderu.com/theology/remnanttheo.html
" Tak mówi Pan: Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że Ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, (26) tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Albowiem odmienię ich los i ulituję się nad nimi." - Księga Jeremiasza 33:25-26 BW
 Producenci wszelakich przedmiotów, często dają gwarancje na swoje produkty, że np jeśli się zepsuje w okresie np 2 lat lub 5 czy 10 lat to naprawią je, czy wymienią. Ale Ojciec i Syn dali gwarancje, że ich słońce, ich księżyc i ich gwiazdy oraz prawa fizyki będą niezachwiane (aż do momentu po wielkim ucisku, po rządach antychrysta gdy słońce w nadnaturalny sposób zgaśnie, księżyc w nadnaturalny sposób stanie się jak krew i znikną wszelkie gwiazdy, planety tak że ani jednej gwiazdy nie będzie widać - nawet przy bezchmurnej nocy, ani przez żadne satelity : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/tetradowe-oszustwo-nie-bedzie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/tetradowe-oszustwo-nie-bedzie.html

Ale do tego przyszłego wydarzenia jeszcze wiele innych wpierw ma się wydarzyć, a do tego czasu słońce, księżyc, gwiazdy, prawa fizyki będą w takim stanie w jakim obiecał Bóg.

                                            BOŻY  ZEGAR 


Boży produkt, Boży mechanizm m.in słońca, księżyca będzie dalej bardzo dobrze funkcjonował. Choć to Boże stworzenia nie jest takie jak na początku, nie jest bardzo dobre jak na początku z powodu grzechu to jednak mogę dać wam 100 % gwarancję że słońce i księżyc dalej będą przez Chrystusa wiernie kierowane - dalej słońce będzie wschodziło i zachodziło o swoim czasie - Psalm 104:19. Jak napisane w Księdze Jeremiasza przymierze z dniem i nocą nie zachwieje się. A gdy po rządach antychrysta dojdzie do wielkich nadnaturalnych znaków to i to będzie dowodem wierności Boga - bo zapowiadał to i on dokona tych znaków na słońcu, księżycu i gwiazdach.


Jakie jest prawdopodobieństwo samoistnego powstania zegarka np jakiegoś Rolexa, Swatch czy Omega itd ??


Czy jest możliwe aby powstały one same, czy potrzebują projektanta i ludzi którzy je wyprodukują ?? Skoro np zegarki potrzebują projektanta i ludzi, którzy je wytworzą, to bardziej złożony wszechświat i życie tym bardziej wymagają Stwórcy. 


 Może podłożymy ładunek wybuchowy pod zakład gdzie wytwarzane są zegarki i zobaczymy czy powstaną same w wyniku wybuchu, czy może powstanie chaos, rozkład a nie porządek, harmonia ??

No skoro wg szatana i zwiedzionych przez niego ludzi, wielokrotnie bardziej złożony, skomplikowany wszechświat powstał sam to i mniej skomplikowane zegarki też powstaną same.

Zbombardujmy złomowiska a na pewno powstaną w wyniku wybuchów mniej skomplikowane niż wszechświat i życie rzeczy takie jak np samochody, samoloty, komputery, pralki, lodówki. Skoro ktoś twierdzi, że bardziej skomplikowane, złożone wszechświat i życie powstały z jakiegoś wybuchu to niech powstaną mniej skomplikowane zegarki, samoloty, wieżowce itd.
Potrzeba o wiele wiele, większej wiary żeby wierzyć w te teorie : wielkiego wybuchu, ewolucji itd. Gdyby były na nie dowody, to nie byłyby teoriami, ale z kłamstwa nic więcej się nie wyciśnie, można mamić ludzi nowymi bajkami o samoistnym powstaniu, lub wiecznym istnieniu wszechświata itp

 


Weźmy może gotowe zegarki, umieśćmy obok nich ładunek wybuchowy, odpalmy go i zobaczymy czy powstaną lepsze zegarki, czy może zostaną zniszczone i nic w nich się nie polepszy. Zobaczmy czy w wyniku wybuchu powstanie porządek czy chaos.


Wielki wybuch to jedno wielkie diabelskie oszustwo, zwodzące świat. Ale coraz częściej promowane jest inna kłamstwo - że wszechświat jest wieczny. Ani nie powstał w wyniku wybuchu, ani nie jest wieczny, ale zaistniał na Słowo Chrystusa z woli Ojca, tak jak opisuje jedyna natchniona Księga Biblia.


Żeby wierzyć że zegarki, powstają same trzeba mieć ogromną wiarę, ale jeszcze większą wiarę trzeba mieć aby wierzyć że wszechświat powstał sam, lub jest wieczny.

Porządek nie powstaje z wybuchu, z wybuchu powstaje tylko większy chaos. Wszechświat, w tym wiernie każdego dnia wschodzące i zachodzące słońce są jednymi z ogromu dowodów na kłamstwo ewolucji, wielkiego wybuchu itp.


Ludzkie zegarki się psują, a słońce, księżyc od tysięcy lat kierowane są Bożą ręką tak, że dobrze biegną swoimi szlakami, nie spóźniają się ani nie wschodzą wcześniej niż zamierzony czas - chyba że w wyjątkowych sytuacjach Ten który nimi kieruje dokona tego jak np w Gibeonie - Księga Jozuego 10:12 czy Księga Izajasza 38:8.Nigdy nie uwierzę, że Rolex czy Omega czy inny ludzki zegarek może powstać sam. Tym bardziej nigdy nie uwierzę że bardziej złożony i skomplikowany wszechświat powstał sam. Nigdy nie uwierzę że słońce wiernie wschodzi i zachodzi samo z siebie. 

Słońce, księżyc czy gwiazdy przypominają zegarek elektroniczny, a nie nakręcany. Bo nie jest tak, że 6000 lat temu Bóg je stworzył i wprowadził w ruch i od tamtego czasu same sobie biegną, same poruszają się. Jest inaczej. Stale, ciągle, bez żadnej przerwy, bez ustanku są kierowane Bożą ręką. Gdyby Bóg choć na chwilę wycofał swoją rękę to wszystko by się zawaliło, cały wszechświat uległy całkowitemu, natychmiastowemu rozpadowi. Tak jak zegarek elektroniczny przestaje działać gdy wyjmie się baterię.
Tak samo wszechświat i wszelkie życie w tym my - uległoby natychmiastowemu unicestwieniu gdyby unicestwieniu. Nie działałyby.

Dziękujmy Panu za wszystko, za cud istnienia. Za Jego wierność. Za to że daje słońce, deszcz i wszystko inne.


                               WIERNY  i  PRAWDZIWY


Tak jak Boże słowa, obietnice odnośnie dnia, nocy, słońca, księżyca są wierne, niezawodne co widzimy każdego dnia. Tak samo wszelkie inne Boże słowa, Boże obietnice się wypełnią, więc nigdy nie upadajmy na duchu, nie dajmy nikomu się zwieść że jakieś Boże obietnice zawiodły, czy zawiodą. To tylko my możemy zawieść, jeśli nie będziemy trwać w Chrystusie, umacniać się w Nim, gdy nie będziemy mieć ducha Chrystusowego, więc nie gaśmy go - 1 Tesaloniczan 5:19, a jest to możliwe np przykład Tymoteusza - 2 Tymoteusz 1:6 - ale Paweł mówił aby go rozniecił, więc nie upadajmy na duchu nigdy. Nie dajmy się nikomu oszukać. Nie wierzmy kłamstwom mówiącym, że Biblia jest oszukana, że jacyś autorzy z kanonu hebrajskiego i 27 ksiąg Nowego Testamentu to oszuści a ich księgi to zwiedzenie - nie wierzmy takim kłamstwom. Wszystkie 66 ksiąg - są natchnione i nic w nich nie brakuje, nie ma żadnego kąkolu, ale wszystko jest czyste.


Boże obietnice będą atakowane np :


" Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości;
4 I będą mówili: Co z obietnicą jego przyjścia? Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. " - 2 list apostoła Piotra 3:3-4 UBG - obietnica powrotu Pana Jezusa będzie wyśmiewana. Wierzący będą wyśmiewani, atakowani, że czekają na Chrystusa. Będzie im wmawiane, że obietnica powrotu to oszustwo, bajka i ze są głupcami czekając na Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Syna Bożego. 

" I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce. " - Objawienie Jana 22:6 UBG

Słowa m.in opisujące przyszły Nowe Stworzenie - w tym Boże miasto - Nowe Jeruzalem i wszelkie wspaniałości m.in - 21 i 22 rozdział Objawienia Jana są wiarygodne i prawdziwe jak wszelkie inne Boże obietnice, więc nawet jeśli blisko jest początek boleści to nie trwóżmy się : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.htmlNawet jeślibyśmy dożyli wielkich prześladowań i gdyby przyszło nam zostać zabitymi za wierność naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi - jedynej drodze, w którym jedynie jest Zbawienie, którego krew tylko daje usprawiedliwienie - nawet gdyby przyszło to na nas to nie dajmy sobie wmówić, że Boże obietnice w tym naszego zmartwychwstania, cudownej wieczności - są nieprawdziwe, a na pewno szatan będzie starał się podważać naszą wiarę, będzie próbował zniszczyć nasze zaufanie odnośnie Chrystusa, Jego Słów.


Ale tak jak słońce wschodzi i zachodzi wiernie wg Bożego słowa, Bożej obietnicy, tak samo będzie z wszelkimi innymi Bożymi obietnicami, słowami, biblijnymi proroctwami.

Ciężkie wydarzenia w tym sąd który ma zacząć się do chrześcijan - 1 Piotr 4:17 są zapowiedziane i wypełnia się w swoim czasie. Wypełni się proroctwo o znamieniu, o antychryście, o tym, że będzie zwyciężał chrześcijan, ale tak samo wypełnią się zapowiedzi zmartwychwstania uczniów, 1000 letniego Królestwa i późniejszych nowych niebios i nowej ziemi... jeśli ktoś wątpi, to niech spojrzy na słońce. Niech zobaczy jak Ojciec i Syn są wierni odnośnie martwego słońca, więc tym bardziej będą wierni dla swojego ludu, swoich wiernych, umiłowanych.


Przecież dla nich, jego lud jest ważniejszy niż słońce czy księżyc. Ale zobaczcie jak są wierni odnośnie właśnie martwego słońca, czy księżyca które nie są dziećmi Bożymi, tak samo wierni są i będą wobec nowonarodzonych w Chrystusie, którzy będą trwać w swym Panu i Zbawcy. 

" W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg " - list apostoła Pawła do Tytusa 1:2 UBG" A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować " - 1 Księga Samuela 15:29 BW 

" On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
9 Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. " - 1 Koryntian 1:8-9 UBG" Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. " - 1 Koryntian 10:13 UBG

" Lecz jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do was nie były „tak” i „nie”. " - 2 Koryntian 1:18 UBG" A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.24 Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona. " - 1 Tesaloniczan 5:23-24 UBG 


Lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego " - 2 Tesaloniczan 3:3 UBG - nie że żadne zło nie dotknie nas, ale nie pokona nas, nie przeniknie. Nie przeniknie nas żaden grzech, nie pokona nas. Źli ludzie mogą nas zabić, jeśli nadejdzie koniec naszej pielgrzymki, ale Pan doda nam sił, i będziemy wierni do końca, a potem zmartwychwstaniemy już w nowych, niezniszczalnych ciałach.
" jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. " - 2 Tymoteusz 2:13 BW


" Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:13 UBG" Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:11  UBG - również jak Sara uznajmy Chrystusa za wiernego, wierzmy że spełni co obiecał. 

" Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. " - 1 list apostoła Piotra 4:19 UBG - co by nas nie spotkało, nawet cierpienie za niewinność, to dalej czyńmy dobro, ale pamiętajmy, że to możliwe tylko w mocy ducha świętego, którego udziela Chrystus - więc trwajmy w Nim i prośmy aby udzielał nam Go, bo bez tego jak bez tlenu. Pamiętajmy o możliwości, gaszenia go - 1 Tesaloniczan 5:19, 2 Tymoteusz 1:6 - niech Pan nas wyzwoli i zachowa od wszystkiego co gasi ducha Bożego, a utwierdzi i umacnia we wszystkim co go roznieca.


" A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego " - Objawienie Jana 3:14 UBG - tak Syn jak i Ojciec są wierni, niezawodni. "Początek stworzenia Bożego" - mówi o tym że Chrystus wszystko stworzył razem z Ojcem. On jest Stwórcą - tak jak mówi list do Kolosan rozdział 1, czy Ewangelia Jana 1:1-3  - w Nim wszystko zostało stworzone zgodnie z wolą Ojca. Chrystus nie jest pierwszym stworzeniem jak błędnie nauczają np Świadkowie Jehowy, ale On wszystko stworzył. Chrystus nie ma początku, ani końca m.in :


" Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 7:3 UBG " Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. " - Ewangelia Jana 1:10-11 ....... porównajcie m.in z tym wersetem : " Do PANA ( YHVH ) należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.2 Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. " - Psalm 24:1-2 UBG - ziemia jest własnością również Syna, który również jest YHVH jak Ojciec : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194


Świat został stworzony przez Syna a psalm 24:2 wyjaśnia dokładniej jak Syn go stworzył. Syn również stworzył wszechświat. syn podtrzymuje wszechświat - Hebrajczyków 1:3, kieruje słońcem itd - pamiętajmy o kenozie : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.htmlSłońce jutro czyli 19 stycznia wzejdzie o 7:35 a zajdzie o 15:59 i daję wam 100 % gwarancję, że tak będzie bo Syn i Ojciec są wierni. 
Przypominam, że słońce porusza się (właściwie jest poruszane i wiemy przez KOGO ;)  z prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę. 

dla przypomnienia :

-  http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/ksiega-rodzaju-to-nie-mitologia.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/popieranie-kamstwa-ewolucji-kolejny.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chronos-dowody-na-mody-wiek-ziemi-i.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/czarno-biae-blizniaczki-adam-ewa.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kamienie-ktore-potrafia-krzyczec.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/98-szympansa-kolejny-mit-ewolucyjny.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/uprzywilejowana-planeta-kamstwa.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/ateistyczny-totolotek-40-tysiecy.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niewybuch-ateistyczny-samoistny-cud.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/maszyny-molekularne-wszechmadrosc.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/dinozaur-w-edenie-zwiod-ewe.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/jak-wszystkie-zwierzeta-mogy-zmiescic.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/historia-jonasza-to-nie-mit.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/biblijna-archeologia-ewangelista-ukasz.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/mody-wiek-ziemi-lektor-wiarygodnosc.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/bozy-superkomputer.html

ale buntowników nie przekonają żadne dowody, tak jak na pustyni buntowników, kochających grzeszenie, pożądliwości nie przekonały Boże cuda w Egipcie, na pustyni, czy później czynione przez Chrystusa - tak samo dziś, nawet gdyby Bóg dokonał takich samych cudów to buntownicy dalej byliby buntownikami - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/buntownikow-nie-przekonaja-zadne-dowody.htmlCzy kiedykolwiek, odkąd żyjesz, powołałeś świt, a zorzy wskazałeś jej miejsce " - Księga Hioba 38:12 BW - wszystko przychodzi punktualnie, w swoim czasie bo zarządza tym wszystkim Ten, który jest perfekcyjny, niezmienny. 
Prawa fizyki - " pojęcia określające pewien niezmiennik występujący w przyrodzie " - one tylko pokazują na wierność Stwórcy, niezmienność prawodawcy tych praw, który cały czas utrzymuje je, tak że nie zachwieją się, a gdy zachwieją to aby ulec przemianie na rzecz nowego stworzenia ... " 
Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.
11 One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;
12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą." - Hebrajczyków 1:10-12 UBG 


Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny " - psalm 31:6 ... " Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej, Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia" - psalm 40:11 ....  Albowiem łaska Jego jest można nad nami,A wierność Jego trwa na wieki! Alleluja. " - psalm 117:2 BW6 komentarzy:

 1. Jak zwykle cenny a zarazem trafiony wpis. Witam Bracie.
  Szukają cudu....
  Wstań rano spójrz w swoje oczy w lustrze. Znalazłes?
  Szukają genezy życia...
  Sięgnij do Biblii
  Bóg lubi proste rozwiązania i prostych ludzi. Udowodnił to nie raz że pierwsi będą ostatnimi a ostatni pierwszymi. Skoro tam siedzą mądre niby głowy szukają cząsteczki bożej i twierdzą że wszystko zaczeło się od wybuchu to kim my jesteśmy? Odpowiedz znamy...
  Proste rozwiązania są niewidoczne. I jak tu ludziom dogodzić:)
  Takie małe doświadczenie zrobiłem ostatnio. Mianowicie po twoich przygodach z opaską na oczy postanowiłęm też czegoś sprubować.
  Nienawiść...
  Jak sie pozbyć tego. Trzeba zacząć od prostych rzeczy. Przestałem czytać nakrecające mnie informacje na onecie itp dot. świata. I co sie stało?
  Niestety piekło nie zamarzło. Hoholi taniec na onecie w polityce i całym tym gnoju światowym pewnie trwa w najlepsze. Ale
  jest jedno Ale.
  Mnie tam nie ma paru tygodni.
  I co ?
  Gitara. Mam wiecej czasu, pustą głowe i żyje mi się lepiej. Polecam odciąć sie od tego całkowicie. Pytałem się żony. Czy zmieniło się chociaż coś małego kiedy przestałem czytać i interesować się tym? Nie zmieniło sie nic. Nie mamy wplywu na to co oni tam wyprawiaja wiec szkoda czasu na to.

  Lepiej swój cenny czas wypełbiać madrze...bo nie znamy godziny.

  PS. porównanie z rolexem jest po prostu miażdzące. Jak dla mnie zatyka gębę:)
  Wszystkiego dobrego i z Bogiem bracie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak cudem jest że żyjemy, że istniejemy, że istnieje wszystko ... onne wydarzenia to po prostu rzadsze cuda, lub jednorazowe np przejście przez Morze Czerwone itd :)

   ja już ze 2 miesiące nie wchodzę na mass media, i nie obserwuje też całego tego bałaganu - zostawiłem to, bo też zrozumiałem że zabierało mi to czas, głównie starałem się uświadamiać ludzi np : http://wiadomosci.onet.pl/forum/fas-merkel-spodziewa-sie-w-tym-roku-1-mln-imigrant,0,2163228,188106810,czytaj.html

   http://wiadomosci.onet.pl/forum/papiez-do-biskupow-usa-o-skandalu-pedofilii,0,2074769,184334651,czytaj.html


   ale zostawiłem to zrozumiałem, że wyczerpałem pole działania tam, a poza tym m.in to gdzies mnie zajmowało i trzymało moje serce gdzieś z boku od Chrystusa ...

   porzucanie tego światowej gadaniny, głupot jest dobre, widzę to po sobie, ale wielu chrześcijanom zostało wmówione, że kierowanie na nich oczu, uwagi to czuwanie. Nie to nie czuwanie, ale wręcz odwrotność czuwania.

   Czuwać można w więzieniu - w kompletnej izolatce, albo na bezludnej wyspie. Prawdziwe czuwanie to stan serca, które jest skierowane na Chrystusa, zachwycone nim i tęskniące za Nim. To serce nie obciążone niczym - ani troskami, ani grzechami, pożądliwościami, czy przyciemnymi rzeczami, lub tymi które potrzebuje ciało np jedzenie ... np Łukasz 21:34-36 BW

   ,
   co do nienawiści to trzeba miłości a miłość jest owocem ducha - Galacjan 5:22-23 - w ludziach nie ma prawdziwej, Bożej miłości, ona jest darem i musi przyjść z zewnątrz od Tego, który jest miłością


   to że wiem, że filmy pornograficzne są złem, to nie znaczy że muszę znać ich szczegóły, nie muszę się nimi karmić. To że wiem, że system sportów jest używany do mamienia ludzi, to nie oznacza że muszę znać składy drużyn, kto ile wygrał itd - tak samo z tymi brudami światowymi, nie musimy znać szczegółów, wystarczy że wiemy że coś jest złe, że zajmowanie tym czy tamtym jest złe - nie potrzeba nam tracić czasu na szczegóły a wielu chrześcijan wchodzi w różne brudne tematy, traci czas i zasmieca siebie.

   Oby Pan nas wszystkich wyzwolił, wyzwalał od wszelkich brudów i od wszystkiego co jest stratą, marnotrawstwem czasu, a zamiast tego aby umacniał nas w tym co jest najlepsze w Jego oczach ...


   również bracie, wszystkiego dobrego - po pierwsze w perspektywie wieczności ... ciekawe masz komentarze, więc śmiało pisz co masz na sercu ...

   Usuń
 2. do tego artykułu mogę dodać jeszcze :

  " Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące! (4) Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami! (5) Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone! (6) Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie. " - psalm 148:3-6 BW - " ustalił porządek który nie przeminie "


  " Tak mówi Pan: Jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, (21) to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie, i z kapłanami lewickimi, moimi sługami. " - Jeremiasz 33:20-21 BW - znowu o przymierzu z dniem i nocą

  OdpowiedzUsuń
 3. Znam twoja aktywność... od ponad roku Cię obserwuje. Czasem walczyłes z wiatrakami tam ale dzielnie to fakt. Przeczytałem prawie każdy twój ruch w internecie.
  Bracie szkoda czasu niektórzy od zarania są przeznaczeni na potępienie. Tak zostało zapisane. Tylko jak to wyposrodkowac.
  Ciekawa rzecz napisałeś ze miłość przyszła do nas od Boga. Człowiek sam jej rzeczywiście od siębie nie posiada. Hm dało mi to do myślenia znów.
  Pozdrawiam Cię serdecznie z Berlina:) Z Bogiem.
  Ps. Wiem to w sumie z mojego grona ze dużo osób czyta co piszesz popiera Cię . Ja nie za bardzo chcem się tu wtrącać wole patrzeć na twoje przemyślenia bo są trafne. Czasami słowa z ust wyciągasz.


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma ludzi przeznaczonych na potępieni, tzn Bóg nikogo nie wyznaczył takiego losu, ale to sami ludzie się skazują, bo w swej wolnej woli depczą po Bożej łasce, po Bożej ofercie zbawienia, odnowy ... ale czułem od dawna że marnuję już tam czas, ale dalej w uporze robiłem co robiłem ... ale Pan mnie przekonał, że wyczerpałem tam możliwości


   Oby zawsze to co napiszę było zgodne z prawdą i było dla czytelników ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu ...

   Berlin - trochę daleko od Puław :) ale wierzę że spotkamy się w Nowym Jeruzalem - tylko trwajmy w Panu, idźmy za Nim, kochajmy Go, a wszystko to w mocy Jego ducha, które udziela, którym napełnia

   osoby będące daleko ode mnie słuchają co mam do powiedzenia, a osoby blisko mnie nie chcą słuchać, ale dla modlę się aby się to zmieniło u nich ...

   pozdrawiam

   Usuń
 4. Fajne to jest - tylko to czysta fizyka. Nic więcej......
  Tak żartując, bo piszesz pewnie poważnie - ZIEMIA zwalnia i musimy już prawie corocznie dodawać sekund ;-)
  By było śmieszniej w czasach przed Chrystusem - zegar spinał się w 128 lat....
  dziś to trwa ok 3000 lat.....

  A co do wielkiego wybuchu..... Cóż ważne, ze każdy może widzieć świat inaczej - tak jak chce - i nikt mu nie daje jednej interpretacji. Szczególnie widzisz to w kraju, w którym wierzący chcą wpisac moralność do kodeksu karnego.

  OdpowiedzUsuń