Popularne posty

wtorek, 29 listopada 2016

temat tabu prawdziwy Izrael to żyjący Jezus część 1


KRÓL DAWID NIE MIAŁ NIC WSPÓLNEGO Z TĄ GWIAZDĄ


 Państwo z bliskiego wschodu zwane Izraelem nie powinno tak się nazywać, ponieważ słowo "IZRAEL" pochodzi od BOGA i tym ON może nim dysponować . To państwo z bliskiego wschodu nie jest spełnieniem biblijnych proroctw. 
Powstanie tego państwa w 1948 roku nie jest wypełnieniem proroctw biblijnych, jak wielu błędnie naucza.

CHRYSTUS król prawdziwego IZRAELA - Ewangelia Jana 1:49 - nie ma nic wspólnego z bombami atomowymi, o wieloma innymi chorymi projektami i działaniami państwa ze stolicą w Tel Avivie. Jego królestwo nie jest z tego świata. BÓG nie ma nic wspólnego z tymi brudami, nie stworzył tego państwa. Jeśli to państwo użyje broni atomowej i zabije tysiące czy miliony ludzi - to nadal wielu chrześcijan będzie mówiło, że to państwo jest spełnieniem proroctw biblijnych ??

Wystarczy na przykład spojrzeć w kontekst wersetów, którymi się posługują - a widać jak są naciągane, błędnie interpretowane.
Kto należy do WIERNEGO - IZRAELA = JEZUSA CHRYSTUSA jest narodem wybranym, jest Izraelem Bożym. Żydzi prawdziwie wierzący w Jezusa jako swego PANA i ZBAWICIELA są Izraelem Bożym, są narodem wybranym, ale ci Żydzi, którzy nie wierzą w Jezusa jako Mesjasza, ich Pana i Zbawiciela nie są narodem wybranym, nie są częścią Izraela Bożego, bo nie należą do Prawdziwego Izraela - JEZUSA CHRYSTUSA. Jeśli umrą w takim stanie będą jak inni niewierzący potępieni.

Ci  = Polacy, Żydzi, Chińczycy, Arabowie, Kenijczycy, Somalijczycy, Niemcy, Rosjanie, Anglicy, Japończycy i wszyscy inni ze wszystkich narodów i języków = którzy uznają ZMARTWYCHWSTAŁEGO za swojego PANA i Zbawiciela są IZRAELEM BOŻYM i NARODEM WYBRANYM bo należą do WIERNEGO i PRAWDZIWEGO IZRAELA - JEZUSA CHRYSTUSA.

1 )
" Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna " - Księga Ozeasza 11:1 Biblia Warszawska
Izrael z Ozeasza 11:1 centralne spełnienie ma w Jezusie. Mateusz zacytował fragment z Ozeasza : " A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić.
14 Wstał więc, wziął w nocy dziecko oraz jego matkę i uciekł do Egiptu.
15 I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: Z Egiptu wezwałem mego syna. " - Ewangelia Mateusza 2:13-15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ozeasz 11 mówi też o Izraelu - starotestamentowym narodzie, który nie okazał się wierny jak IZRAEL = JEZUS CHRYSTUS.

========================================================================
 
 2)
" Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. (2) I uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował (3) i rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię " Izajasza 49:1-3 BW - Sługa, Izrael z tego trzeciego wersetu to Jezus Chrystus.
 
W dalszych wersetach np 5 i 6 mowa jest o ludziach wywodzących się od cielesnego Izraela - wiec znowu tu jest ukazane podwójne znaczenie słowa Izrael. Jedno znaczenie to nazwanie Chrystusa - Izraelem, drugie - narodu. Fragmenty z 49 rozdziału to jedna z czterech " PIEŚNI SŁUGI YHVH " - które mówią o JEZUSIE CHRYSTUSIE - m.in o Jego ofiarnej, zbawczej śmierci. 


========================================================================

3)

" I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael " - Księga Rodzaju 4:22 BW

" Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. " - Rzymian 8:29 UBG


" I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:6 UBG

========================================================================

4) 
 
" Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy, im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi " - Ozeasz 10:1 BW - Znowu tu jest podwójne znaczenie. Idealnym, bez grzechu krzewem winnym Izraelem jest Chrystus. Odstępczym krzewem winnym okazał się starotestamentowy naród.

" Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem " - Ewangelia Jana 15:1 UBG -


=======================================================================

5 )

Pierwszy Izrael - niewierny przeszedł przed wodę [ rozstąpione Morze Czerwone ] i drugi Izrael - ten wierny czyli PAN JEZUS też przeszedł przed wodę - chrzest Janowy w Jordanie. 

Pierwszy Izrael - niewierny, po przejściu przed wodę poszedł na 40 lat na pustynię. 
Chrystus - drugi Izrael po przejściu przez wody chrztu poszedł na pustynię - na 40 dni. Tam było 40 lat, tutaj 40 dni.

Pierwszy Izrael nie okazał się wierny, ale drugi Izrael - Jezus Chrystus był wierny we wszystkim i do końca, ani razu nie zgrzeszył.
====================================================================Przeczytajcie choćby Ewangelie i Dzieje Apostolskie i zobaczcie, że każdy kto nie wierzy że Jezus jest Mesjaszem, Zmartwychwstałym Panem, Zbawicielem - jest zgubiony, idzie na zatracenie, gniew Boży ciąży na nim. PAN JEZUS i apostołowie wyraźnie to mówili innym Żydom.

" Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. " - Ewangelia Jana 8:24 UBG

" Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego ....... Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Jan 3:18,36 UBG - tymczasem Watykan : http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/katolicy-i-zydzi-dokument-watykanu-katolicy-nie-nawracaja-zydow,601863.html   , http://www.fronda.pl/a/rabin-rzymu-oby-papiez-powiedzial-katolikom-ze-zydow-nie-mozna-nawracac,64122.html  

" Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zazdrości sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. 46 A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. " - Dzieje Ap. 13:45-46 UBG

Można by było podawać wiele innych przykładów, ale po co ?? przecież to fundament zbawienia dla wszystkich ludzi w tym Żydów, jeśli odrzucają Zmartwychwstałego to są ludem zwiedzionym, a nie wybranym. A wielu chrześcijan błędnie mówi o nich, że są narodem wybranym - gdy ci zbuntowani Żydzi słyszą, czytają takie rzeczy i to od chrześcijan - to tylko utwierdzają się w swym buncie przeciwko Chrystusowi i giną na wieki. Sprytnie diabeł to wymyślił. 
Wczoraj czy dziś umarło wielu Żydów niewierzących w Zmartwychwstałego Jezusa, jutro jak co dzień znowu wielu umrze, a wielu chrześcijan mami ich, że są narodem wybranym .... mówią np : " kiedyś tam uwierzą w Jezusa" , a tym czasem oni dziś umierają w niewierze i Biblia mówi, że tylko część się nawróci, a nie wszyscy.

Jan Chrzciciel, PAN JEZUS o apostołowie co innego mówili Żydom : " Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? 8 Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. " - Ewangelia Łukasza 3:7-8 UBG - dzieckiem Abrahama jest się tylko w JEZUSIE CHRYSTUSIE, co w dalej pokażę........... " Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. " - Objawienie Jana 2:9 UBG


Cielesne pochodzenie od Abrahama niczego nie gwarantuje, nie daje udziału w narodzie wybranym. Tylko żywa wiara w JEZUSA to daje : " Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama .... Abraham, wasz ojciec " - Jan 8:37a, 56a. Ci Żydzi byli potomstwem cielesnym Abrahama, ale jednocześnie PAN im mówi, ze diabeł jest ich ojcem : " Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca " - Jan 8:44a UBG. 
Mieli jednocześnie ojca Abrahama i ojca diabła. 
Cielesne pochodzenie nie sprawia, że należy się do narodu wybranego, ale tylko i wyłącznie żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Zobaczcie też np List do Filipian 3:3-9.

" Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama " - List do Galacjan 3:7 UBG - wiary nowo testamentowej, wiary Chrystusowej, a nie jakiejś innej np judaistycznej czy muzułmańskiej.

 " A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami " - Galacjan 3:29 UBG

 Tylko i wyłącznie w Chrystusie - potomku Abrahama wypełniają i wypełnią się wszystkie obietnice, więc tylko ci, którzy należą do niego są Izraelem Bożym, narodem wybranym : " Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. " - Galacjan 3:16 UBG - jeden jedyny JEZUS CHRYSTUS i nikt oprócz NIEGO.
" My więc, bracia, jak Izaak jesteśmy dziećmi obietnicy" - Galacjan 4:28 - wierzący w Jezusa, Jezusowi są dziećmi obietnicy jak Izaak. Niewierzący w Jezusa, Jego słowom są jak Ismael i nie będą dziedziczyć tego co obiecane - Galacjan 4:29-31.

My chrześcijanie, uczniowie Zmartwychwstałego ze wszystkich państw i języków - jesteśmy IZRAELEM BOŻYM, NARODEM WYBRANYM, DZIEĆMI OBIETNICY : " Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem.
7 Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo.
8 To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. " - List do Rzymian 9:6-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Błędnie interpretowany przez wielu chrześcijan jest również np 11 rozdział listu do Rzymian, ale o tym może napiszę, jak PAN pozwoli w drugiej części.

I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;
24 To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?
25 Jak też u Ozeasza mówi: Lud, który nie był mój, nazwę moim ludem, a tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną.
26 I stanie się tak, że w miejscu, gdzie im mówiono: Wy nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywego." - Rzymian 9:23-26 UBG - zobaczcie też - 1 Koryntian 1:23-24

" Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był „tak” i „nie”, lecz było w nim „tak”.
20 Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są „tak” i w nim są „Amen”, ku chwale Boga przez nas. " - 2 lisy do Koryntian 1:19-20 UBG - wszystkie obietnice w Jezusie są TAK i AMEN. Kto nie jest w JEZUSIE - nie ma żadnej obietnicy, oprócz obietnicy np z Jana 3:18 : " Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego " . . . albo z 1 listu apostoła Jana 5:12 : " Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia " - wyznawcy czy to judaizmu, czy muzułmanie, buddyści, hinduiści, ateiści, agnostycy itd nie mają SYNA, ale oby się nawrócili jeszcze dziś i poszli za NIM, wyznali GO swym PANEM i Zbawicielem, który umarł za ich grzechy i zmartwychwstał, żyje na wieki wieków.


Uważajcie na to co słyszycie wokół tego państwa z bliskiego wschodu, wokół Jerozolimy i Żydów oraz starego przymierza - coraz większy chaos jest wokół tego i będzie jeszcze większy. Uważajcie - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html

Powstanie tego państwa w 1948 roku - NIE jest wypełnieniem proroctw biblijnych - o tym też jak PAN JEZUS pozwoli, będę chciał napisać.

" W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. " - Dzieje 2:40 UBG

Tylko należąc do WIERNEGO  IZRAELA człowiek staje się dzieckiem Bożym, ludem wybranym - Izraelem Bożym - to my chrześcijanie ( również ci chrześcijanie z Żydów ) - jesteśmy ludem wybranym, Izraelem BOŻYM. Wszyscy inni nie są Izraelem BOŻYM : "
Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie.
23 I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu." - Dzieje Apostolskie 3:22-23 UBG

"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz