Popularne posty

wtorek, 13 grudnia 2016

" Gdzie jest wasz BÓG ? " - wojny kataklizmy cierpienia katastrofy

" Gdzie był, jest wasz BÓG gdy .... " - nie raz pewnie słyszeliśmy podobne zarzuty. Różni ludzie np : szydercy, nienawidzący Boga lub niedowiarkowie nieznający BOGA zadają takie pytania lub atakują gdy dzieje się np jakiś kataklizm, ktoś umiera, dzieje się jakaś tragedia, giną lub cierpią chrześcijanie. 


Jeśli PAN JEZUS da żyć to zapewne nie raz od kogoś usłyszę :  " gdzie był ten twój Chrystus 11 czerwca gdy miałeś wypadek "  _______ " gdyby ten Chrystus żył i był wszechmogący jak wierzycie to nie miałbyś wypadku " _______  " Gdyby BÓG był miłością nie dopuściłby żebyś stracił rękę "  ______ " Gdyby BOGA obchodzili coś ludzie to nie wpadłbyś pod ciężarówkę " _______ " Gdyby Chrystus się tobą opiekował to twoje życie inaczej by wyglądało " ________ " twój Chrystus jest za słaby aby dać ci nową rękę "  _______ " jeśli CHRYSTUS jest to niech sprawi, że odrośnie ci ręka "-- i tak dalej 


O MOIM WYPADKU W KTÓRYM STRACIŁEM RĘKĘ :http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html


Uczniowie w trudnych czasach, w trudnym położenia, w czasie również prześladowań za wierność Chrystusowi będą często kuszeni pytaniami,  atakowani słowami : " GDZIE JEST TWÓJ BÓG ???  "  ,  " Co z obietnicą jego przyjścia ??? "


Naszym zadaniem jest dalej ufać PANU JEZUSOWI, dalej być MU posłusznym, dalej czynić dobro CHRYSTUSOWE ...... nie ma co wchodzić w głupie przepychanki z ludźmi, którzy nie chcą znaleźć odpowiedzi, ale tylko atakują, dogryzają, wyśmiewają. 

CHRYSTUS jest dobry, wszechwiedzący, wszechmogący i nigdy się nie zmieni. On wie co jest najlepsze dla nas, ON wie co się stanie z nami i ze światem. ON wie na przekór ludziom jak umocnić człowieka, jak sprawić żeby wydawał coraz więcej dobrych owoców, dobrych świadectw i jak sprawić aby JEGO uczeń był coraz bardziej podobny do NIEGO - więc JEGO słuchajmy a nie swojego serca i bezbożnych ludzi. 

ZMARTWYCHWSTAŁY jest i będzie wszechmądry, a my i inni ludzie nie jesteśmy mądrzy. 
ZMARTWYCHWSTAŁY jest i będzie doskonale dobry, a my i inni ludzie nie jesteśmy dobrzy.
ZMARTWYCHWSTAŁY jest i będzie nieskończenie silny, a w nas - marnym prochu nie ma jej.
ZMARTWYCHWSTAŁY zna i będzie znał całą przyszłość i w swej wszechmocy nikt nie pokrzyżuje JEGO planów i planów JEGO OJCA - a ich plany są zawsze doskonałe i nikt nie może ich pokrzyżować : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html  - nie raz o tym pisałem w różnych tematach na blogu. Możemy być więc spokojni w każdym czasie, w każdych okolicznościach. DOBRY, MĄDRY, WSZECHMOGĄCY - PAN ma wszystko pod kontrolą - uwierzmy w to, inaczej się nie ostoimy....

jak w natchnieniu napisał Izajasz : " Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! (8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, (9) lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze" - 55 rozdział Biblia Warszawska
===================================================================
===================================================================

" Gdzie był wasz BÓG gdy mordowano w obozach koncentracyjnych " - tak nie raz słyszałem. Mogę spytać czy wierzysz w zmartwychwstanie uczniów CHRYSTUSA i gdzie u hitlerowców były dwa przykazania miłości ?? 


" Gdzie jest wasz BÓG gdy tysiące ludzi giną w Syrii " - Mogę spytać czy wierzysz w zmartwychwstanie uczniów CHRYSTUSA i gdzie u walczących stron są dwa przykazania miłości ?? Gdyby je stosowali nigdy nie chwyciliby za broń. 

" Gdzie był wasz BÓG gdy tysiące ludzi zginęło w Japonii w trzęsieniu ziemi i tsunami " - Mogę spytać czy wierzysz w zmartwychwstanie uczniów CHRYSTUSA i czy nie wiesz że ziemia jest przeklęta z powodu grzechu, buntu [ Księga Rodzaju 3:17 ] - ale będzie nowa ziemia, gdzie nie będzie kataklizmów i śmierci [ m.in Objawienie Jana ]. Kto należy do Chrystusa temu śmierć nic nie zaszkodzi - ludzie z niewiary że Chrystus żyje, że jest wszechmogący nie widzą nic poza tym życiem więc dlatego si buntują, atakują, oczerniają BOGA. - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

 Mi wystarczy przez WIARĘ spojrzeć na Golgotę i wszelkie : " GDZIE BYŁ TWÓJ CHRYSTUS ?, GDZIE JEST WASZ BÓG ? " spływają po mnie jak po kaczce ...... " W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze " - 1 list apostoła Jana 4:9-10 Biblia Warszawska
                           
                                         GDZIE jest ich BÓG ?

"Muszę znosić gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciwko niemu - aż ujmie się za mną i wymierzy mi sprawiedliwość, wyprowadzi mię na światło, abym ujrzał jego sprawiedliwość. (10) Ujrzy to moja nieprzyjaciółka i wstyd okryje tę, która do mnie mówi: Gdzie jest Pan, twój Bóg? " - Księga Micheasza 7:9-10a BW


" Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? (18) Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. " - Księga Joela 2:17-18 BW


" Dlaczego poganie mają mówić: Gdzież jest ich Bóg? Niech będzie znany wśród pogan na naszych oczach przez dokonanie zemsty za przelaną krew twoich sług.

11 Niech dotrze do ciebie jęk więźniów, według potęgi twego ramienia zachowaj skazanych na śmierć. " - Psalm 79:10-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę za twoje miłosierdzie i prawdę 2 Czemu mają mówić poganie: Gdzież teraz jest ich Bóg?A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce... Wy, którzy się boicie PANA, ufajcie PANU; on jest ich pomocą i tarczą." - Księga Psalmów 115:1-3, 11 UBGGdy nasz ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS wisiał na krzyżu był atakowany aby zwątpił w BOGA, aby stracił bezgraniczne zaufanie  : " Ufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym " - Ewangelii 27:43 UBG - widzicie sami - kuszenie BOGA, próba podważenia zaufania. 

Wg planu diabła ZBAWICIEL miał powiedzieć : " oni mają rację, całe życie ufałem BOGU, a ON mnie zostawił, porzucił, nie nadchodzi z pomocą." -- jednak PAN nie słuchał diabelskich ataków, ON nadal miał bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo. Był gotów umrzeć, wiedział że OJCIEC go wskrzesi. Plan diabła upadł, bo nie zwątpił, nie zbuntował się. My również musimy ufać do końca. Nie ma odwrotu - nie ma nikogo bardziej miłującego, mocniejszego i mądrzejszego. ON dał nam życie, ON nas wskrzesi jeśli umrzemy. Przed nami raj za nami śmierć, nie cofajmy się ani o milimetr, biegnijmy do przodu ... BEZGRANICZNE ZAUFANIE, POSŁUSZEŃSTWO dziś i do końca naszego czasu, w najgorszym nawet miejscu, w każdym nawet najgorszym położeniu. Prośmy PANA o to codziennie ...


Bez dopustu Bożego nie może nic przyjść. Ale wiemy że Boże dopusty to elementy JEGO planu - a JEGO działanie jest perfekcyjne, więc nie musimy się lękać, nie musimy się bać - gdzie nas nie postawi - tam będzie z nami - [ EMMANUEL czyli : BÓG JEST Z NAMI ] 

Psalm 22 mówi o ZBAWICIELU : " Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich.

5 Do ciebie wołali i zostali wybawieni, tobie ufali i się nie zawiedli.

6 Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzi i wzgardą ludu.
7 Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc:
8 Zaufał PANU, niech go wyzwoli; niech go ocali, skoro go kocha. ... " - to co mówili do PANA pod krzyżem mamy zapisane w tym 8 wersecie. 


                            CO Z OBIETNICĄ JEGO PRZYJŚCIA ??
                   

Naprawdę nie dziwmy się i nie załammy jeśli będę mówić do nas  : " GDZIE JEST WASZ BÓG ??  ,  DLACZEGO CI NIE POMAGA ??
   ****  DLACZEGO NIE MASZ CO JEŚĆ - NIECH CI ZEŚLE MANNĘ ??!!  ,  DLACZEGO WAS NIE WYPROWADZA Z WIĘZIENIA JAK APOSTOŁA PIOTRA ?? !!
   **** BIJĄ WAS - ZABIJAJĄ - CIEMIĘŻĄ CIĘŻKĄ PRACĄ - A ON WAM NIE POMAGA !!  ,  DLACZEGO UMARŁA CI BLISKA OSOBA - GDZIE BYŁ TWÓJ BÓG ??

  **** STRACIŁEŚ CAŁY MAJĄTEK - BÓG NIE JEST Z TOBĄ !!  ,  LUDZIE NIC GO NIE OBCHODZĄ !!  ,  JEZUS UMARŁ 2000 LAT TEMU I NIE MA GO, POGÓDŹ SIĘ Z TYM !! -
       **** GDYBY BYŁO INACZEJ NIE CIERPIAŁBYŚ !!  ,  GDZIE JEST OBIECANE JEGO PRZYJŚCIE, NO GDZIE - 2000 LAT IDZIE I NIE MOŻE DOJŚĆ ?? !!  " 

" Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości;
4 I będą mówili: Co z obietnicą jego przyjścia? " - 2 list apostoła Piotra 3:3-4 UBG


" A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie?

8 Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? " - Ewangelia Łukasza 18:7-8 UBG - bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo - do końca. Nawet na stosie, na szubienicy czy przed lufą karabinu - śmierć nie może nas pokonać, bo PAN jest i będzie z nami i nawet jeśli przyjdzie nam umrzeć to udzieli nam wszystkiego co potrzebne abyśmy uwielbili i wtedy JEGO osobę i dali dobre świadectwo miłości mordercom i ewentualnym gapiom. PAN nie porzuca swego ludu. 

    Był z uczniami w  Koloseum gdy lwy ich zabijały i będzie z wszystkimi innymi uczniami, w tym z ewentualnymi męczennikami.

My pilnujmy aby trwać w PANU, być latoroślą w krzewie winnym i przez to nawet w prześladowaniu, trudnym położeniu czynić dobro Chrystusowe - prośmy o to wszystko : " Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. " - 1 list apostoła Piotra 4:19 UBG

Nie słuchajmy co ludzie będą wygadywać, ale słuchajmy słów PANA, słów natchnionych Pism biblijnych. 


" Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.

2 Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?

3 Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest twój Bóg?
4 Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu.
5 Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał za jego zbawcze oblicze.
6 Mój Boże, smuci się we mnie moja dusza, dlatego wspominam cię z ziemi Jordanu i Hermonu, z góry Misar.
7 Przepaść przyzywa przepaść szumem twoich upustów; wszystkie twoje fale i nawałnice przewalają się nade mną.
8 Lecz we dnie PAN udzieli mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie jego pieśń i moja modlitwa do Boga mego życia.
9 Powiem Bogu, mojej skale: Czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga?
10 Jak rana w moich kościach, tak mnie urągają moi wrogowie, gdy mówią do mnie każdego dnia: Gdzie jest twój Bóg?
11 Czemu się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławiał, gdyż on jest zbawieniem mego oblicza i moim Bogiem. " - PSALM 42 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/szyderstwa-wyzwiska-diabelska-bron.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/zmieniona-perspektywa-nie-narzekaj.html


11 pytań : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html
7 komentarzy:

 1. Twój blog jest najlepszym blogiem chrześcijańskim w całym polskim internecie.
  Anna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ale mi słodzisz :) , proszę Zmartwychwstałego abym to co napiszę było ku Jego chwale i ku zbudowania, umocnieniu i ewentualnie napomnieniu czytających... jeśli tak jest to tylko dzięki PANU JEZUSOWI bo bez Niego nie byłbym chrześcijaninem i wszystko co mamy jest darem Jego, łaską.
   Jak jeśli PAN da, pozwoli to dalej będę pisał o tym co jest pożyteczne w codzienności, co umacnia, zbliża do PANA. Jeśli widzę że coś mnie buduje to chce się tym podzielić z innymi, nie chcę tego ukrywać, chować ale dzielić się :)

   zanim napisałem ten post to modliłem się aby to było ku chwale PANA, ku zbudowaniu dla czytających i nawet jedną siostrę w CHRYSTUSIE też poprosiłem aby pomodliła się o to ...

   pozdrawiam Dominik
   ,

   Usuń
  2. Ten blog jest doskonały, częściowo zgadzam się z poprzedniczka,bo niestety nie znam zbyt wiele stron chrześcijańskich. Wiele udaje takie w moim odczuciu. Ale nie znam wszystkich. TA strona w zasadzie to chyba coś więcej niż blog. To wspaniałe nauki w wykonaniu skromnej acz naprawę genialnej osoby. To trzeba mieć właśnie " to coś" żeby tak pisać. W zasadzie po każdym wpisie jestem pod wrażeniem,ale nie komentuje. Piszesz z taką mocą. Podobał mi się Zac Poonen,lubię go czasem obejrzeć. Nie widzę w nim czegoś złego. Nie wiem to dobrze czy źle, ale mój świat od dawna zatrzymał się na Mieczuducha i Biblii. Strona jest bardzo budująca. Ja się cieszę, że jednak rozumiem co czytam w Biblii :-) co czytałam... bo czytałam wcześniej i okazję się, że rozumiem dobrze, a faktycznie różne denominacje chrześcijańskie, wymyślają dziwne rzeczy. Z tym , że ja nie robiłam żadnych studiów biblijnych, a na religii w szkole nie zajmowalam się religią, więc nikt mi nic w głowie nie poukladal, bo chyba mnie to odpychalo. Szukałam jednak Boga " na własną rękę". Rzeczywiście, najlepiej samemu czytać Biblię, a potem , może coś tam poczytać innego czy oglądać. Wtedy od razu widać , umiemy rozpoznać co kto mówi, czy pisze. Ja nie mam takiej wiedzy jak Mieczducha, jestem malutka , ale to co widzę, pisze tak jak jest.
   Pozdrawiam czytelniczka :-)

   Usuń
  3. Dziękuję siostro za miłe słowa. Miło widzieć że komuś z tego wszystkiego coś się przydaje ... blog to tylko blog - dziś jest i dziś go może nie być - kiedyś zapewne takie strony będą zakazane, ale PANA JEZUSA nikt nie zatrzyma, nic nie pokona. Jego nauki przetrwają a bezbożny świat przeminie.
   Ja nie mam nawet matury, bo nie poszedłem - ale jak wiesz ty, ja i inni bracia i siostry - Nauczyciel nasz patrzy na co innego niż świat. Zawsze możemy Go poprosić jak czegoś nie wiemy ... CUDOWNY DORADCA - Izajasz 9:5.

   chaos będzie coraz większym coraz więcej osób będzie wchodziło w dziwne nauki i zachowania, ale my patrzmy na Zmartwychwstałego a zajaśniejemy - ps 34:6

   pozdrawiam Dominik

   ps - proszę więc was - o modlitwę abym to co piszę było zawsze w prawdzie, ku chwale tego, który poszedł na krzyż dla usprawiedliwienia naszego i żeby to też dla wszystkich czytelników było budujące, umacniające, ale wszystko sprawdzajcie bo ja nie jestem wszechwiedzący i błędy też popełniam. Mamy wszystko wiedzącego NAUCZYCIELA, który wstawia się za nami u OJCA :)

   Usuń
 2. Zgadzam się z osobą, która Ci "słodzi", czyli z Anną! ☺ Twój blog jest zdecydowanie najlepszy! ☺
  Nie szukasz sensacji, nie politykujesz, nie zajmujesz się aferami, plotkami, celebrytami, masonami, iluminatami ... itd.
  Jesteś dla mnie wzorem, jako Człowiek.
  Podziwiam Cię i dziękuję, Tobie za to co robisz, ale przede wszystkim Panu Bogu, za to, że jesteś taki, a nie inny i że Cię ocalił.

  Pozdrawiam - Iza

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziękuję siostro , miło mi czytać twoje słowa. Takie opinie na pewno jeszcze bardziej mnie motywują, aby trzymać się mocno Zbawiciela, umacniać się w NIM i jak pozwoli to dalej pisać, oby tylko ku JEGO chwale i zbudowaniu dla innych ...   chwała PANU za wszystko, było krucho ze mną wg ludzkich szacunków :) ale PAN wiedział co robi - mogę dawać jeszcze lepsze świadectwo - http://film.interia.pl/wiadomosci/news-nie-zyje-bohdan-smolen,nId,2322503

   , pozdrawiam w PANU, Dominik

   Usuń
  2. Właśnie, szanowna Izo, poruszyłaś temat, który skłonił mnie do napisania tego pierwszego mojego komentarza! Bo byłam zdziwiona i zniesmaczona licznymi wojenkami, spiskami międzyblogowymi itd. jakie od jakiegoś czasu widzę na innych forach chrześcijańskich. A tylko na tym blogu widać, że Autor pisze całym sercem dla Chrystusa i tylko Jego chce mieć za przewodnika. Tu wszystko jest klarowne i jasne, nie to, co na innych blogach - zamęt, jakieś ciemne sprawki, okultyzm, jeszcze te wojenki czyli wszystko, tylko nie Chrystus...
   Anna

   Usuń