Popularne posty

piątek, 30 grudnia 2016

Milion Polaków umrze przed 2020 rokiem

Ziarenka piasku w klepsydrze lecą ... tak jak dzień za dniem ... Nawet jeśli jesteś młody, zdrowy, bogaty, na wysokim stanowisku, z wielkimi znajomościami -  i tak dalej ... - to też możesz być pośród tego miliona.  Przeczytaj całość i zastanów się, przed nowym 2017 rokiem gdzie zmierzasz ... 


Zamiarem tego wpisu nie jest strach, ale zastanowienie się, refleksja ... czas tak szybko mija ... człowiek tak szybko przemija ... a większość zaślepiona głupstwami, marnościami lub w gonitwie za grzechami, pożądliwościami, mamoną ... 

Tytuł postu - może kojarzyć się z jakimś wielkim kataklizmem naturalnym, czy wielką wojną, ale nic z tych rzeczy. W latach 2013-2015 również umarło ponad milion osób w Polsce. 

Ta liczna może szokuje, zatrważa - ale tak już jest, oby wyciągnąć dobre wnioski, zastanowić się nad sobą, swoim życiem sensem życia, nad swoim postępowaniem i za czym biegnę, co jest dla mnie najważniejsze i co się będzie liczyło gdy umrzemy ... 

W 2013 roku zmarło w Polsce 387 tysięcy osób.
W 2014 roku zmarło w Polsce 372 tysiące osób.
W 2014 roku zmarło w Polsce 394 tysiące osób. W sumie : ponad milion 150 tysięcy osób - 1150000 osób.  


--- po co żyję ??

--- jaki sens ma życie ??

--- skąd się wzięło życie ??

--- czy jest ktoś kto pokonał śmierć ??

--- co będzie ze mną po śmierci ?? robactwo, bakterie gnilne czy raj ??

--- jeśli raj to jak tam wejść ?? 


Główny Urząd Statystyczny : " od 2003r. wystąpił jej  powolny wzrost –liczba zgonów wahała się od 365  do 380  tys. rocznie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat natężenie zgonów w Polsce nie zmienia się istotnie, tempo  wzrostu jest niewielkie i w miarę jednostajne. "

                     
                      OKOŁO 100 TYSIĘCY rocznie UMIERA na RAKA


25 % zgonów spowodowanych jest nowotworami. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-kolejce-po-zycie-rocznie-umiera-w-Polsce-100-tys-chorych-na-nowotwory,wid,16382444,wiadomosc.html?ticaid=1185ac : " Rocznie diagnozuje się około 140–160 tys. nowych zachorowań na nowotwory. 100 tys. chorych umiera. "


W 2011 zdiagnozowano 144 tysiące nowych przypadków nowotworów złośliwych. 
W 2011 na nowotwór zmarło 92, 5 tysiąca osób. 

W 2012 zdiagnozowano blisko 153 tysiące nowych przypadków nowotworów złośliwych. 
W 2012 na nowotwór zmarło 91 tysięcy osób. 

W 2013 zdiagnozowano 156,5 tysiąca nowych przypadków nowotworów złośliwych. 
W 2013 na nowotwór zmarło 94 tysięcy osób. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html
_____________________________________________________________


                      DWIE OPCJE : PAN //ZBAWICIEL albo SĘDZIA


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html


Nie zabierzemy do grobu żadnych wspomnień, ale staniemy przed SĘDZIĄ lub ZBAWICIELEM i PANEM. Albo wybierzemy służbę grzechu, pożądliwości, marności - nazywaną błędnie " korzystaniem z życia" o "kolekcjonowaniem wspomnień".  ALBO - wybierzemy służbę TEMU, który stworzył życie, daje nam wzrok, słuch i kolejne dni. KTÓRY uniżył się z miłości i wycierpiał straszną śmierć za grzechy świata, ku zbawieniu tym, którzy uwierzą MU. 

Grzech nie daje pokoju ducha, szczęścia ale wyniszczenie. Nadejdzie śmierć o kto żył dla grzechów, dla siebie a nie Zbawiciela - ujrzy GO ale nie będzie się radował. Co wtedy powie ?? Warto było wybrać zło ?? 
Dopóki się żyje można przyjść do Zbawiciela, wyznać grzechu, odwrócić się od nich, prosić o wyzwolenie z chodzenia w nich, dostąpić odpuszczenia, zbawienia. Po śmierci jest za późno.

Kto mądry niech wybierze to co mądre a nie to co spraw, że stanie przed SĘDZIĄ a nie ZBAWICIELEMkto pełni wolę Bożą ten z każdym dniem jest bliżej wieczności bez względu na to co go spotka. Choćby miał umrzeć w 2017 roku to jeśli pełni wolę Bożą będzie trwał na wieki, zmartwychwstanie. Między innymi :  Ewangelia Jana 11:23-28, 1 list apostoła Jana 2:17, Ewangelia Mateusza 7:21-23


" Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
17 A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki." - 1 list apostoła Jana 2:15-17 UBG" Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. " - Ewangelia Mateusza 7:21 UBG

                                            NIEWOLA  LĘKU


ZBAWICIEL przyszedł aby m.in wyzwolić nas z niewolniczego, paraliżującego lęku przed śmiercią : " Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;

15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:14-15 UBG" A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić.  " - Ewangelia Łukasza 12:4 - gdyby to nie było dostępne to Zbawca nie mówiłby aby się nie bać. 

W ludziach nie ma tej wolności od niewolniczego lęku przed śmiercią. 
Normalną rzeczą dla upadłego człowieka jest niewola lęku przed śmiercią. Ta wolność musi przyjść z zewnątrz, od TEGO który dał, daje życie i pokonał śmierć i zniszczy ją w przyszłości. 


Apostołowie uciekli gdy przyszli ci, którzy pojmali Pana. Ale później ci sami apostołowie napełnieni duchem z odwagą głosili Chrystusa przed arcykapłanami, którzy mieli udział w zabójstwie Zbawiciela ..... " Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;" - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:7-8 UBG


Potrzebujemy wierzyć, że PAN dokonał wszystkiego na Golgocie i zobaczyć w tym - być pewnym BOŻEJ MIŁOŚCI - " My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
17 W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował." - 1 list Jana rozdział 4

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.html


Lęk przed śmiercią, to tak na prawdę lęk przed spotkaniem z BOGIEM - człowiek wie, że nie raz zawinił i boi się tego spotkania. Nie zna drogi odpuszczenia, zbawienia. 
Nie zna BOGA MIŁOŚCI, nie ma BOGA OJCA za swojego OJCA, a równego OJCU - SYNA nie zna, nie wierzy że umarł za Jego grzechy i zapłacił w całości. Nie uznał GO swym Zbawicielem i PANEM. Dopóki jednak żyje ma szansę, ALE W SWEJ WOLNEJ WOLI nie może wybierać buntu, grzechów.


KTO NIE ZNA SYNA, NIE ZNA i OJCA, BO SYN OBJAWIŁ JAKI JEST OJCIEC. A człowiek boi się tego co nieznane dla niego. 
Boi się tego spotkania z tym dla niego : "nieznajomym Bogiem". Ale dlaczego całe życie nie chciał go szczerze, z całego serca poznać i pełnić Jego wolę ?? Przeważnie powodem tego jest miłowanie grzechów, pożądliwości - Ewangelia Jana 3:20-21.Niewola lęku przed śmiercią sprawia, że człowiek na przykład - nawet grzechami próbuje się wyratować przed nią - np zdradzając innych, kradnąc w czasie głodu, idąc na wojnę aby uniknąć kary za odmowę, zabija kogoś aby coś zdobyć, daje łapówki za coś, wypiera się Zbawiciela jako jedynej drogi. Zapiera się na inne sposoby, kompromisy Zmartwychwstałego i robi inne grzechy aby ratować siebie.                    JEST NADZIEJA, POKÓJ DUCHA NAWET NA ŁOŻU ŚMIERCI

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

Ratunek jest w JEZUSIE - ŻYWEJ wszechmogące, doskonałej w miłości - OSOBIE -- a nie w martwych religiach i zwodniczych organizacjach, ruchach religijnych jak rzymski katolicyzm czy m.in organizacja Świadków Jehowy i innych


,, Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd " - Ewangelia Jana 5:28-29 Biblia Warszawska - Chrystus mówi o dobru i złu wg Bożego standardu, bo Bóg ustalił co jest dobre i co złe. Boża wola i to co złe jest w oczach Bożych ukazane są  w jedynej natchnionej księdze czyli w Biblii. 
Dobro o którym mówił Chrystus to dobro czynione przez ludzi narodzonych na nowo w mocy obiecanego ducha obiecanego przez uwierzenie że JEZUS umarł za nich, ich grzechy i Zmartwychwstał, ŻYJE. Uznali GO swym PANEM i Zbawicielem. Nie jest to jakieś tam "dobro" ustalane przez ludzi, przez świat ale dobro wg standardu pokazanego w Chrystusie i Biblii. 


" Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. 24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. 25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia JANA 11:24-25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych." - Księga Izajasza 26:19 Biblia Warszawska

,,A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. 15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami." - 1 list do Tesaloniczan 4:13-18 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska


NIECH PAN ZMIŁUJE SIĘ NAS NAMI - NAPEŁNIA NAS SWYM DUCHEM. TRZYMA Z DALA OD TEGO CO GO GASI, A PROWADZI, ZACHĘCA DO TEGO CO GO ROZNIECA np : ... modlitwy, chodzenia z PANEM, kontemplacji nad Pismem, spotkań ze zdrowymi braćmi i siostrami... 


Nikt z nas nie wie ile zostało mu czasu, więc mądrze idźmy z PANEM.


Wiemy że ciało niszczeje, przemija i nikt jeszcze tego nie pokonał oprócz bezgrzesznego Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA, który dał niezawodną obietnicę chwalebnych ciał. 

Poza NIM nie ma nadziei na życie wieczne, odpuszczenie grzechów ... tylko ON jest " DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM " - Ewangelia Jana 14:6
http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/raj-czy-gehenna-dokad-biegniesz-2008-rok.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz