Popularne posty

piątek, 20 stycznia 2017

Mam już dzisiaj życie wieczne i to bez religii !!! część 1 hełm zbawienia


Mam już teraz życie wieczne. " Dziękuję PANIE JEZUS, że mnie zbawiłeś - że dałeś mi życie wieczne " - takie stwierdzenie to nie pycha, ale przyjęcie przez wiarę tego co obiecane, napisane - a co PAN JEZUS przyniósł przez swoje bezgrzeszne życie, ofiarną śmierć i zmartwychwstanie. " Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże " - list apostoła Pawła do Efezjan 6:17 UBG --- jak można ostać się na polu bitwy bez hełmu zbawienia ?? Nie można. Mamy teraz go wziąć i nosić codziennie. Gdyby zbawienie nie było możliwe na tą chwile, to hełm zbawienia nie byłby wymieniany między innymi częściami zbroi BOŻEJ. 


Niepewność co do zbawienia wyniszcza. Człowiek żyje w strachu, lękach, wątpliwościach - a to psuje człowieka, a diabłu w to graj. 


Religie posługują się tymi strachami, wątpliwościami aby trzymać w swej niewoli ludzi. Musisz robić to - musisz robić tamto - musisz spowiadać się do człowieka bo jak nie to BÓG ci nie wybaczy. Musisz przestrzegać takiego lub innego dnia bo jak nie to masz grzech. Musisz chodzić na msze i jeść kawałek pszennego czy innego opłatka - bo jak nie to nie będziesz miał życia.

Musisz słuchać "nieomylnego papieża". Musisz robić 1000 innych religijnych rzeczy lub wypływających ze strachu aby "zapracować" , "zasłużyć" sobie na zbawienie, usprawiedliwienie. Ale to wszystko jest podeptaniem po ofierze Chrystusa, przeciwieństwem prawdziwej duchowości, prawdziwej pobożności. 
Kto tak postępuje jest daleki od prawdziwej EWANGELII - drogi Zbawienia, daleki od nowego życia w mocy ducha CHRYSTUSOWEGO - i o to diabłu chodziło od wieków i nadal i to chodzi. Czy to Rzymski katolicyzm, czy Prawosławie, czy Islam itd - tam wszędzie trzeba "wypracować" sobie zbawienie, zebrać "zasługi" ,przypodobać się BOGU" - przez pielgrzymki, odwiedzanie świątyni, przez uczestnictwo w uroczystościach religijnych, przez wymodlenie, ascezę, jałmużny, "przeprowadzanie staruszek przez ulicę" , "wnoszenie zakupów sąsiadce" i miliony innych czynności. I w tych systemach jest jarzmo : strachu, ciężaru, niewoli, niepewności. Nie można najlepszymi czynami zapracować na ZBAWIENIE. Nie można na nie zasłużyć, nie można przypodobać się CHRYSTUSOWI. Przez wiarę przyjęcie gotowego ZBAWIENIA-USPRAWIEDLIWIENIA w zmartwychwstałym CHRYSTUSIE powoduje, że wierzący otrzymuje obiecanego ducha świętego. W mocy tego ducha, którego udziela mu ŻYJĄCY, WSZECHMOGĄCY - ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS - taki człowiek wydaje prawdziwe, coraz większe dobre uczynki. Jest uwalniany od starego życia, od bezbożnego świata ku uświęceniu, ku owocu ducha, prawdziwej miłości - no i oczywiście od RELIGII ------>> " Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.

9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. " - list apostoła Pawła do Efezjan 2:8-10 UBG - najpierw przyjęcie zbawienia w ZMARTWYCHWSTAŁYM przez Ewangelię - prawdziwą Ewangelię - a to powoduje dobre uczynki, dzięki obiecanemu darowi ducha świętego. Religie tego nie mają i nie nauczają tego. Watykańska Ewangelia - droga zbawienia to fałszywa ewangelia. Wiemy czego nas uczono - właściwie to czym nas zastraszano, zniewalano. 

Mamy ostrzeżenie przed "innymi Ewangeliami - innymi drogami zbawienia" - list apostoła Pawła do Galacjan 1:6-9                                                       "MA ŻYCIE " - CZAS TERAŹNIEJSZY


Kto wierzy w Syna, MA życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, MA życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. " - Jan 5:24 UBG

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, MA życie wieczne " - Jan 6:47

" Kto ma Syna, MA życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że MACIE życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. " - 1 list Jana 5:12-13 UBG


Mam życie wieczne już teraz i to bez zniewolenia religijnego, bez bycia niewolnikiem papiestwa, prawosławia, islamu, buddyzmu, organizacji Świadków Jehowy i ich Strażnicy, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i wielu wielu innych ludzi i organizacji. 
A to życie i wolność jest tutaj : " A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie." - Ewangelia Jana 5:39 UBG ______ krew PANA JEZUSA jest bezcenna, więc kto ma uszy niech słucha, a kto ma oczy niech zobaczy : " Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi " - 1 Koryntian 7:23BĘDĘ ZBAWIONY ?? czy NIE BĘDĘ ?? ,  
CZY BÓG WYBACZYŁ MI ??czy NIE WYBACZYŁ ??
CZY JESTEM " ODPOWIEDNIO DOBRY" czy NIE JESTEM " ODPOWIEDNIO DOBRY "?? 
CO JESZCZE ZROBIĆ ABY BARDZIEJ  PRZYPODOBAĆ MU SIĘ ?? -- to przykładowe pytania jakie zadają sobie często ludzie W SIDŁACH RELIGII, w NIEZNAJOMOŚCI PRAWDZIWEJ EWANGELII - NIEROZUMIENIU CELU OFIARY z GOLGOTY i SEDNA TEJ OFIARY. 

" Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela " - list apostoła Pawła do Tytusa 3:5-6 UBG


Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary? ... Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? ... Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha. " - list do Galacjan 3:3,5,14 UBG" A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. " - Ewangelia Jana 7:37-39 UBG
                                                                     HEŁM  ZBAWIENIA


Co dawał hełm żołnierzowi cesarskiemu lub co daje obecnym żołnierzom ?? Miał i ma za zadanie chronić głowę. 
Bez różnych części ciała można żyć i mieć się dobrze, ale gdy traci się głowę to jest koniec. 


Duchowa głowa to zapewne rozum, myślenie, podejmowanie decyzji. Jeśli nie mam hełmu zbawienia - pewności usprawiedliwienia, zbawienia to w moim umyśle, w moich myślach rozrastają się wyniszczające wątpliwości odnośnie wiecznego losu. Zaczynają się religijne wyniszczające pytania typu : " będę czy nie będę zbawiony ?? ".

Pojawia się strach, lęk. Niewola wątpliwości, strachu. Zwątpienie w BOGA MIŁOŚCI. Zwątpienie w wystarczalność ofiary Chrystusa, w doskonałość JEGO krwi. WIARA zamienia się w religijną maszynkę strachu, zwątpienia, samopotępienia, negatywnego nastawienia i wielu innych destrukcyjnych stanów, zachowań. HEŁM ZBAWIENIA chroni nasz umysł. Co by się nie działo w naszym życiu, na świecie - to wiemy ŻE PAN JEST Z NAMI. Wiemy, że mamy życie wieczne, BO PAN TAK POWIEDZIAŁ. 
WIEMY, ŻE NIE ZASŁUGUJEMY NA ŻYCIE - tylko NA ŚMIERĆ ale właśnie ON przyszedł aby UFAJĄCYM MU dać możliwość ODPUSZCZENIA, USPRAWIEDLIWIENIA i UŚWIĘCENIA a to uświęcenie to PROCES na całe życie ale nie w naszej sile, ale w mocy ducha Chrystusowego. My nie chcemy go gasić.Gdy mam HEŁM ZBAWIENIA to patrzę na GOLGOTĘ i widzę PANA JEZUSA, który umiera za moje grzechy. Widzę tam, TEGO który był niewinny ale z powodu miłości do nas wziął na SIEBIE BOŻY SĄD NAD GRZECHEM. TAM BÓG OSĄDZIŁ GRZECH i tak jest zbawienie. Nie w w jedzeniu hostii, nie w mszach, nie w konfesjonale, pielgrzymkach do Częstochowy, Rzymu czy Jerozolimy i innych miejsc. NIE w modlitwach, różańcach, obchodzeniu świąt. NIE w "przeprowadzaniu staruszek przez ulicę. NIE w ustępowaniu miejsca starszym w autobusie. Trzeba to robić, ale nie da się przez to zasłużyć na zbawienie, zapracować na nie. BOGU nie da się przypodobać żadnymi uczynkami - nie da się wypracować zbawienia, usprawiedliwienia nimi. 
TO ZROBIŁ TYLKO TEN KTÓRY ŻYŁ BEZGRZESZNIE - gdy MU się uwierzy, zaufa - przyjmie JEGO ofertę zbawienia, a nie te zwodnicze religijne - to ON udzieli DUCHA, będzie kształtował człowieka w procesie uświęcenia. ALE ZBAWIENIE MA JUŻ NA DZISIAJ, NA TERAZ - oczywiście trzeba trwać przez wiarę dalej, do końca dni, BO ZBAWIENIE MOŻNA UTRACIĆ GDY ODCHODZI SIĘ OD PANA JEZUSA - OD ŻYCIODAJNEGO TRWANIA W NIM - latorośle które nie trwają w NIM - USYCHAJĄ I SPŁONĄ - Ewangelia Jana rozdział 15. 
UWIERZMY MU, PRZYJMUJMY ŻYCIE WIECZNE i CODZIENNIE i aż do końca TRWAJMY W NIM


" I powiedział do kobiety: Twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju." - Ewangelia Łukasza 7:50 UBG
" A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
31 A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. " - Dzieje Apostolskie 16:30-31 UBG


PRAWDZIWA WIARA w ZBAWICIELA jest WYSTARCZAJĄCA do USPRAWIEDLIWIENIA : " Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.
10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." - list apostoła Pawła do Rzymian 10:9-10 UBGZBAWIENIE W CZASIE PRZESZŁYM to USPRAWIEDLIWIENIE , w TERAŹNIEJSZYM TO UŚWIĘCENIE i to uświęcenie jak pisałem trwa do końca naszych dni. Widzę po sobie to jak PAN mnie zmienia, grzechy z których PAN mnie uwolnił w mocy swego ducha też stopniowo odchodziły, więc nie upadajmy na duchu zmagając się z czymś, ale wytrwale prośmy PANA u uwolnienie z danego grzechu.


Zbawienie w czasie PRZYSZŁYM - to uwolnienie z tych obecnych ciał ku chwalebnym. To życie w nowym, doskonałym, niesamowitym przyszłym świecie w bliskości BOŻEJ - ale trwajmy codziennie w PANU, pamiętajmy że PAN powiedział : " MA życie wieczne"


Gdybym dzisiaj umarł to przy zmartwychwstaniu spotkałbym się z mym ZBAWICIELEM, bo PAN poszedł na krzyż za mnie abym przez wiarę w NIEGO, przez przyjęcie tego co zrobił - OTRZYMAŁ OBIECANE ZBAWIENIE i obiecanego ducha : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.8 A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. " - 1 list do Tesaloniczan 4:7-8


TRWAJMY W ŻYWEJ, PRAWDZIWEJ WIERZE i nie gaśmy Bożego ducha. 


HEŁM ZBAWIENIA daje mi pewność, że gdzie bym się nie znalazł, choćby i wielkim cierpieniu, to ono będzie miało swój kres, bo w wieczności nie będzie cierpień, utrapień, bólu i łez.

HEŁM ZBAWIENIA daje mi "spokojną głowę" na dziś mimo że różne burzowe chmury są nade mną.

HEŁM ZBAWIENIA daje mi pewność, że BÓG mnie kocha i nikt nie wyrwie mnie z JEGO ręki.

HEŁM ZBAWIENIA daje mi pewność że wszystko co się dzieje nie jest przypadkiem, ale jest ku dobremu, aby mnie przemieniać na coraz większe podobieństwo PANA. MAM już ŻYCIE WIECZNE a teraz i do końca MYCH dni PAN mnie będzie uwalniał i przemieniał swym duchem.

CHOĆBYM ŻYŁ i MILION LAT W TYM CIELE to i w tym milionowym roku nadal mógłbym być BARDZIEJ PODOBNY DO PANA [ ON JEST DOSKONAŁY ], więc nie upadam na duchu ale śmiało, w pokoju ducha chcę aby dalej i dalej PAN mnie przemieniał, ALE ŻYCIE WIECZNE JUŻ MAM, bo PAN TAK POWIEDZIAŁ i ZAPŁACIŁ W CAŁOŚCI MÓJ DŁUG swoją BEZCENNĄ KRWIĄ. 

Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa " - list do Rzymian 5:1 UBG


" Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu." - Rzymian 5:8-9 UBG


NIE DAJCIE PODBIĆ SIĘ W NIEWOLĘ FAŁSZYWYM EWANGELIOM - które coś próbują dodać do skończonego, idealnego dzieła ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA. TO NIE UPRAWNIA DO GRZESZENIA. WIELU PRZEKRĘCA EWANGELIĘ i MÓWI ŻE MOŻNA ŻYĆ W GRZECHU, INNI ROBIĄ DODATKI np rzymskokatolickie, a inni np starotestamentowe, lub że potrzeba wodnego chrztu itd. 


" A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;
2 Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;4 Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; " - 1 Koryntian 15:1-4 UBG


MAMY DĄŻYĆ DO UŚWIĘCENIA, BO TO DOBRE i BÓG JEST ŚWIĘTY - ale to wypływa ze zbawienia, które już się posiada.... 
WIARĘ a więc i ZBAWIENIE, ŻYCIE WIECZNE wypływające z niej - można utracić, dlatego trzymajmy się MOCNO PANA, SZUKAJMY GO CAŁYM SERCEM : "Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie " - Filipian 2:12 UBG - niebezpieczeństwo utraty czegoś istnieje tylko wtedy gdy się to posiada. MAMY ZBAWIENIE ale CODZIENNIE MUSIMY TRWAĆ w ŻYWYM WSZECHMOGĄCYM JEZUSIE CHRYSTUSIE. Tak jak latorośl musi trwać codziennie w krzewie winnym. MAM ZBAWIENIE ale codziennie w mocy ducha świętego muszę zapierać się siebie, brać swój krzyż, iść za PANEM, naśladować GO i tak do końca, bo "kto wytrwa do końca będzie zbawiony" - Mateusz 24
" On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.34 Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. " - Rzymian 8:32-34 UBG


"  W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym " - list apostoła Pawła do Efezjan 1:13 UBG ------- zobaczcie sobie między innymi też : Ewangelia Jana 1:12, 4:10-14, roz 14-16, Mateusz 3:11, Marek 1:8, Łukasz 3:16, 11:13 , 24:49, Dzieje Apostolskie 1:8, 2:4, 2:33, 5:32, Rzymian 8:2, 8:9, 8:13-15, 14:17, 1 Koryntian 6:11, 2 Koryntian 1:22, 3:3, 3:6, 3:8, 5:5, Galacjan 4:6, 5:16, Efezjan 1:17, 2:223:16, 5:18, Filipian 1:19, 3:3, Kolosan 1:8, 1 Tesaloniczan 1:6, 4:8, 5:19, 2 Tesaloniczan 2:13, 2 Tymoteusz 1:7, Tytus 3:5-6, Hebrajczyków 2:4, 8:10, 10:22, 12:14, 1 Piotr 1:2, 1:12, 1 Jan 3:24, 4:13, Juda 1:19 - temat obietnicy ducha świętego, mocy, siły Bożej to ważna obietnica dla tych, którzy przez WIARĘ przyjmą DAR ZBAWIENIA - USPRAWIEDLIWIENIA. WIATA i TYLKO WIARA ZBAWIA, prowadzi do uświęcenia, sprawi że wierzący będzie trwał  w ZBAWICIELU, A ZBAWICIEL w NIM - i przez tonaśladował do końca ZBAWICIELA
WSZECHMOGĄCY JEZUS CHRYSTUS to NIE RELIGIA ale ŻYWA OSOBAŻYCIE WIECZNE w ŻYWEJ OSOBIE a nie martwych religiach i zwodniczych organizacjach religijnych - " Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem " - Ewangelia Jana 14:6a Uwspółcześniona Biblia Gdańska


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


13 komentarzy:

 1. Dziękuję za ten artykuł. Bardzo krzepiący Dominiku.Pozdrawiam Cię w Jezusie Chrystusie.
  Niech nikt nam nie wmawia ze coś musimy robić lub czegoś przestrzegać żeby dostąpić zbawienia. Doskonała ofiara Boga naszego Jezusa Chrystusa dala nam życie wieczne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli choć jednej osobie np tobie było ku zbudowaniu - to CHWAŁA OJCU i SYNOWI

   , gdyby wiara w PANA - w to co dokonał na krzyżu nie była wystarczająca do zbawienia to znaczyłoby że nie żył idealnym życiem i że JEGO krew nie jest bezcenna. Wiemy że prawdziwa Ewangelia mówi, że WIARA - PRAWDZIWA WIARA - tylko WIARA w PANA, w to czego dokonał USPRAWIEDLIWIA, PROWADZI DO UŚWIĘCENIA i pozwala TRWAĆ KAŻDEGO DNIA w PANU i tak do końca .... jak mówi PISMO : " SPRAWIEDLIWY Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE " - sprawiedliwy w CHRYSTUSOWEJ SPRAWIEDLIWOŚCI przez JEGO krew   , " Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
   24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
   25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;
   26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. " - Rzymian 3:23-26 UBG


   , " Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno " - list do Galacjan 2:20


   , " Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym......... Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;
   19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; " - 1 list apostoła Piotra 1:5, 1:18-19 UBG

   ,

   Usuń
  2. ps - również cie pozdrawiam w PANU
   ,

   Usuń
  3. Była sobie kobieta, która przez połowę życia usilnie poszukiwała Boga. Różnie bywało: raz gorzej, raz lepiej… Jednego dnia wydawało się, że jest przez Boga przytulana, innego zaś przestawała Go widzieć obok siebie… Wątpiła…
   Jednak w tym trudnym procesie szukania, cały czas starała się żyć wg Przykazań Bożych. Bo nawet, gdyby jednak ostatecznie się okazało, że tego Boga nie ma – to przecież Dekalog jest najcudowniejszym sposobem na życie i zapewnieniem, że w chwili śmierci nie będzie wstydu za własne grzechy, ani żalu… Ani poczucia, że się krzywdziło innych i niczego już naprawić się nie da…
   I tak oto kobieta ta Prawo Boga wpisała w swoje serce, umysł i sumienie. I wciąż Go szukała, szukała i szukała…. Jednocześnie odczuwając ogromny wstyd i bojaźń przed Panem, kiedy to prawo czasami łamała…

   cdn.

   Usuń
  4. nie rozumiesz czym jest nowe i stare przymierze i co przynosi nowe - polecam sobie, tobie i innym w modlitwie zastanowienie się nad np listem do Rzymian, Galacjan, Hebrajczyków ... reszty twoich komentrzy nie publikuję, są fora itd

   Usuń
 2. Czasem właśnie miałam wątpliwości, choć wszysko dokładnie jest napisane, zresztą jak to przedstawiłes,i tak w zasadzie może przez strach przed pychą a i może przez oczekiwanie takiej błyskawicznej zmiany w, "święta osobę" miałam te wątpliwości... Pozostaje wyrwać do końca i do zobaczenia :) bardzo się cieszę, że trafiłam tu kiedyś na Twoja stronę

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. grzechy są nie do spłacenia przez nas - te "10 tysięcy talentów" tylko przez wiarę w Chrystusa, Jego ofiarę może być darowane. Albo ten dług już mamy darowany, a więc i już mamy życie wieczne - albo będziemy " pracować i pracować " i pomrzemy w grzechach. Ja wybieram wiarę przez którą też otrzymuje się ducha Chrystusowego w mocy, którego człowiek jest przemieniany coraz bardziej na obraz ZMARTWYCHWSTAŁEGO i z serca a nie z przymusu przestrzega dwóch przykazań miłości. Nie potrzeba nad sobą batu nakazów i zakazów które nie zmieniają serca ...


   " On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
   7 Lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, tak że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć;
   8 To o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie Ducha?
   9 Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości." - 2 Koryntian 3:6-9 UBG - na kamieniach wyryty był m.in dekalog który jak całe prawo Mojżesza to posługiwanie śmierci i potępienia jak czytamy powyżej. Nas obowiązuje PRAWO CHRYSTUSA lepsze i cenniejszymi obietnicami niż litera prawa Mojżesza która zabija


   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 3. Królestwo niebieskie jest w Was.
  Którykolwiek pozna siebie znajdzie je.
  Starajcie się znać siebie ,a wiedzieć będziecie , że jesteście synami Ojca i wiedzieć będziecie, że jesteście w mieście Ojca , a Wy jesteście miastem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. może źle odbieram twój wpis ale Królestwa nie ma w nas ale w Chrystusie - Zbawicielu, który jako jedyny żył bezgrzesznie i umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nowe życie, przemieniać prawdziwie wierzących. " Chrystus w nas nadzieja chwały " i dopiero wtedy jest w nas Jego Królestwo, ale to nie neguje że Królestwo będzie też w formie dosłownej na Ziemi.

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 4. Dzięki za oczyszczający wpis, Bracie.
  Pozdrawiam, Marcin

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli coś ci się przydało to chwała PANU - ON jest życiem wiecznym więc trzymajmy się GO, trwajmy w NIM - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html

   Usuń
 5. Witaj. Miło się czyta ten artykół :) mogę od siebie dodać jeszcze że nie tylko religia zastawia na nas swoje sidła, ale i tradycja, teoria,kultura,popkultura,inne uwarunkowania,wszystko to co ma wpływ na nasze myślenie, i doprowadza do tego że nasze czyny stają się mechanicznym nawykiem..
  Piękno czynu nie polega jednak na tym żeby stał się nawykiem, ale na jego wrażliwości, świadomości, jasności spostrzegania i celowości reakcji w konkretnym momencie. Spontaniczności.
  Uwolnienie się spod takiej okupacji umysłów pozwala zrozumieć samego siebie i otaczający świat. Oraz to czym jest czas zwany: "teraz"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. diabeł chce abyśmy myśleli o wszystkim tylko nie o Żywym PANU JEZUSIE, który jest : " DROGĄ PRAWDĄ i ŻYCIEM " - Jn 14:6.

   ON przez udzielenie swego ducha - odnawia umysł. To ON czyni swoją mocą, a nie my swoją ... " A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga." - Rzymian 12:2

   " Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha;" - Efezjan 3:16

   " Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa." - 1 Koryntian 2:16 UBG - mieć umysł Chrystusa - to JEGO dzieło

   Usuń