Popularne posty

środa, 4 stycznia 2017

Płaczący Jezus - wojny kataklizmy cierpienia katastrofy - " Gdzie jest wasz BÓG ? " część 2


                " I Jezus zapłakał " - Ewangelia Jana 11:35 - UBG - ludzie oraz ich cierpienia wywołane grzechem nie były i nie są obojętne OJCU i JEGO SYNOWI. PAN i ZBAWICIEL wie co to są łzy, cierpienia - doświadczył ich na własnej skórze ..." I JEZUS ZAPŁAKAŁ " - Krótki zdanie, ale jak bardzo głębokie niesie przesłanie i pociechę dla nas śmiertelników, prochu - którzy doświadczamy jak i inni wielu trudów życia, cierpień, śmierci bliskich i innych bolesnych doświadczeń. 


Różnica między nami a innymi jest taka, że jesteśmy pewni, wiemy że to wszystko będzie miało kres a przed nami wieczna radość. 
   Mamy prawdziwą, jedyną, żywą nadzieję więc nawet jak uronimy łzy - to nie są to łzy : załamania, beznadziei, bezsensu jak u tych, którzy nie mają siły, oparcia, pokoju w TYM, który powstał z martwych i ma nieskończoną moc, władzę nad grobem i śmiercią. " A gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, przypadła mu do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
33 Kiedy Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i zasmucił się.34 I zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz.35 I Jezus zapłakał.36 Wtedy Żydzi powiedzieli: Patrzcie, jak go miłował.37 A niektórzy z nich mówili: Czyż ten, który otworzył oczy ślepego, nie mógł sprawić, aby on nie umarł?38 Jezus zaś ponownie się rozrzewnił i przyszedł do grobu. Była to jaskinia, a u jej wejścia był położony kamień. " -Ewangelia Jana 11:32-38 UBG

Myślę, że PAN zapłakał nie tyle nad Łazarzem, bo od początku wiedział że go wskrzesi [ Jan 11:4, 11:11,15 ]. 
Myślę, że PAN zapłakał, rozrzewnił się ze względu jakim wrogiem jest śmierć, ile przyniosła cierpienia, łez, smutku ludzkości. Nie taki był Boży zamysł aby ludzie umierali.
Grzech przyniósł śmierć, ale PAN JEZUS przez swoją śmierć, niewinną krew przyniósł nadzieję, zmartwychwstanie, życie wieczne.


Łzy PANA to głębokie współczucie, wielka miłość do człowieka - która była Jego paliwem do końca. Do strasznej, krzyżowej śmierci. 

Łzy wylane przy spotkaniu z Martą i Żydami pokazują nam, że śmierć BOGU się nie podoba. One nam pokazują, że cierpienia ludzkości spowodowane grzechami nie są MU obojętne. I ON nie zostawił tego obojętnie, ale tam na tym wzgórzu - na Golgocie odniósł zwycięstwo. Nadal ludzie - młodzi starzy umierają. Ale wiemy, że śmierć nie musi być końcem. W Chrystusie - jest obietnica zmartwychwstania sprawiedliwych - poza NIM tylko zmartwychwstanie na sąd i potępienie : Jan 5:29, Dzieje Apostolskie 24:15,  Daniel 12:2 i inne. 

Łzy Zbawiciela pokazują nam, że ludzkie cierpienia, tragedia śmierci nie są MU obojętne.


Łzy Zbawiciela pokazują nam, że Prawdziwy Bóg nie jest bezuczuciowy, nie jest : bezduszny, lodowaty, niewrażliwy, oziębły. 

Zbawiciel jest wszechobecny, wszechmogący, więc w tym samym czasie, w różnych miejscach globu tak samo może pocieszyć, pokrzepić, dać nadzieję, wskazać drogę, wysłuchać i pomóc. 


GDYBY BÓG - LOGOS - SŁOWO nie stało się ciałem - człowiekiem, to byłyby może wątpliwości czy my, nasze cierpienia, przemijania - coś GO obchodzimy. Czy ON interesuje się nami i czy jest jakaś nadzieja, jakieś światło w tym strasznym mroku śmierci, światowej beznadziei. Ale PAN przyszedł - uniżył się. Opuścił niewysłowioną chwałę, wspaniałość trzeciego nieba - raju i stał się takim jak MY prochem, śmiertelnikiem. Doświadczał od początku takich samych trudów jak inni. 


ON wie co to głód - np Ewangelia Łukasza 4:2.
ON wie co to pragnienie - np Ewangelia Jana 4:7.
ON wie co to zmęczenie - np Ewangelia Jana 4:6.
ON wie co to znaczy bardzo ciężka praca - od dzieciństwa do 30 roku życia był cieślą - Marek 6:3.
ON wie co to znaczy być wzgardzonym, odrzuconym przez bliskich np rodzonych braci - Jan 7:5.
ON wie czym jest śmierć bliskich, śmierć sprawiedliwych np Łazarz lub Jan Chrzciciel.
ON wie czym jest ból - śmierć krzyżowa nie była bezbolesna. PAN JEZUS doświadczył tego co ludzie, więc nikt nie może BOGU zarzucić, że ON nie wie co przechodzimy, czego doświadczamy. NIKT nie może MU zarzucić obojętności wobec ludzkości lub tym bardziej nie może MU przypisać ŻADNEGO ZŁA - wielu w jakiejś ciemności, zwiedzeniu czy nienawiści do BOGA - przypisuje mu zło. Całkowicie się mylą ... 

" Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. (16) Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 4:15-16 BW

                                                                            NAIN" A nazajutrz udał się do miasta zwanego Nain. I szło z nim wielu jego uczniów i mnóstwo ludzi.
12 A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta.13 Kiedy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej: Nie płacz.14 Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I powiedział: Młodzieńcze, mówię ci, wstań!15 A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce.16 Wtedy wszystkich ogarnął strach i wielbili Boga, mówiąc: Wielki prorok powstał wśród nas, oraz: Bóg nawiedził swój lud. " - Ewangelia Łukasza 7:11-16 UBG


Z tą wdową jak pisze szło mnóstwo ludzi. Dali jej pociechę ludzką, ale ona bez nadziei w ŻYJĄCYM CHRYSTUSIE - nie da człowiekowi prawdziwej nadziei, ukojenia. Choćby dziś z kimś szło 7 miliardów ludzi a nie byłoby tam nadziei w ZMARTWYCHWSTAŁYM to same czysto ludzkie pociechy są zwiewne i kruche. Więc dobrze abyśmy dzielili się z ludźmi również jedyną, prawdziwą nadzieją - ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM, który dziś tak samo się lituje nad ludźmi, wyciąga dłoń, puka delikatnie do drzwi .... BÓG JEST NIEZMIENNY - litował się np 4000 lat temu, 2000 lat temu i tak sami lituje się dzisiaj i mówi do nas w miłości, z czułością : " NIE PŁACZ " 


" Łaskawy i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. " - Księga Psalmów 145:8 Biblia Warszawska ...... " Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym " - Księga Psalmów 86:15 Biblia Warszawska ......... " Łaskawy i litościwy jest PAN, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia " - Księga Psalmów 103:8 Uwspółcześniona Biblia GdańskaGDZIE ZNAJDZIESZ LEPSZE POCIESZENIE, MIŁOSIERDZIE, WSPÓŁCZUCIE, LITOŚĆ NIŻ U TEGO, KTÓRY JEST ŹRÓDŁEM TEGO WSZYSTKIEGO i INNEGO DOBRA. 
MY LUDZIE W PORÓWNANIU DO ZBAWICIELA -- W NAJLEPSZYM RAZIE TYLKO W MALUTKIM STOPNIU POTRAFIMY POKAZAĆ LITOŚĆ, MIŁOSIERDZIE, WSPÓŁCZUCIE .... ale ON jest w tym DOSKONAŁY, PEŁNY ... 


2 list do Koryntian 1:3 - "  BÓG WSZELKIEJ POCIECHY "   , " BÓG NADZIEI " - Rzymian 15:13   ,  " BÓG POKOJU " - Rzymian 16:20


                                    ZNISZCZENIE JEROZOLIMY


" A gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim;

42 Mówiąc: O gdybyś i ty poznało, przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi! Lecz teraz zakryte jest to przed twoimi oczami.
43 Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
44 Zrównają z ziemią ciebie i twoje dzieci, które są w tobie, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu twego nawiedzenia. " - Łukasz 19:41-44 UBG 


PAN wiedział, że w wyniku swojego buntu wobec NIEGO, JEGO NAUK, OSTRZEŻEŃ - mieszkańcy Jerozolimy zostaną zniszczeni przez Rzymian - przeciwko którym wzniosą powstanie. Pan wiedział, że zginą setki tysięcy ludzi, że tysiące pójdą w niewolę. Zapłakał nad nimi, zapłakał że odrzucają i odrzucą w w większości ratunek i zbawienie w NIM a wybiorą grzeszne życie i nadchodzącą śmierć. 

Nie byli MU obojętni. 
Żaden człowiek - czy to władca - król, prezydent, premier, prezes, dyrektor, miliarder czy szary pracownik, biedny itd - nie są MU obojętni. ON chce zbawienia, ratunku dla wszystkich ale wielu odrzuca JEZUSA jako swojego ZBAWICIELA i PANA i wybierają swoje ścieżki, grzechy, pożądliwości, służbę marnościom, mamonie itd.


ON się nie zmienia i nie zmieni. Znając GO widzimy jaki jest Prawdziwy BÓG a ON jest niezmienny. Żal mu było ludzi, płakał nad zmarłymi, współczuł bliskim zmarłych, litował się nad wszystkimi cierpiącymi, potrzebującymi. Wyciągał rękę do wszystkich. DZISIAJ JEST TAK SAMO. ------ " Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:8 UBG

PAN nadal chce dawać nadzieję, pociechę, pokój ducha - zgnębionym. Nadal żal mu wszystkich. Nadal mówi do ludzi : " NIE PŁACZ " - jest nadzieja, życia ma sens. Przyjdź do mnie. Uwierz. W świecie nie znajdziesz tego, co ja mam - a co wykracza poza śmierć, poza kilkadziesiąt lat.


PAN JEZUS jest NIEZMIENNY. DOŚWIADCZYŁ WSZELKICH TRUDÓW. JEST DOSKONAŁY W MIŁOŚCI, DOBROCI. JEST WSZECHMĄDRY, WSZECHWIEDZĄCY, WSZECHOBECNY -- KTO MĄDRY TO U NIEGO będzie szukał : ukojenia, pomocy, pocieszenia, nadziei, siły, mądrości, świętości itd i nie zawiedzie się ... 


" Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, zbierz też moje łzy do swego bukłaka; czyż nie są spisane w twojej księdze? " - Księga Psalmów 56:8 UBG  - nasze cierpienia, łzy nie są zapomniane u naszego PANA. ON to wszystko widzi i nie jest MU to obojętne. Nie jest MU obojętne bo dzieje się JEGO plan i jest ON DOBRY - więc chce dać nam swój pokój, siłę - nie zawsze zmieniając zewnętrzną sytuację. Ale na pewno chce aby wewnętrzna - ta w nas była mocna, ufna, mająca pokój, nadzieję ... 


" A w tych dniach, gdy było z nim bardzo wielu ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział do nich:

2 Żal mi tych ludzi, bo już trzy dni przy mnie trwają, a nie mają co jeść.
3 A jeśli odprawię ich głodnych do domów, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka" - Marek 8:1-3 UBG - ci udzie nie byli obojętni PANU, my jako dzieci BOŻE tym bardziej nie jesteśmy.  CHWAŁA PANU 


On zna liczbę włosów na naszej głowie, "zbiera" nasze łzy. Troszczy się o nas tak jak nikt inny nie będzie się troszczył.


Nie raz uroniłem łzę. Wiele łez wylałem gdy wybudziłem się ze śpiączki - w Klinice Intensywnej Terapii SPSK nr 4 w Lublinie - nie tyle nad sobą, co nad bliskimi że ja spałem a oni tyle wycierpieli, tyle okazali mi dobra, tyle osób poszło i oddało dla mnie krew itd ... Ale nie były to łzy rozpaczy, beznadziei. Były w życiu i łzy smutku, ale nie rozpaczy, beznadziei bo kto ma żywą nadzieję w żywym ZBAWICIELU i BOGU - nie będzie miał łeż rozpaczy, beznadziei


                                                   KONIEC : ŁEZ, SMUTKU, CIERPIEŃ, GRZECHÓW


Gdy nadejdzie w stworzeniu koniec grzechów, nadejdzie również koniec śmierci i łez.


Gdy w NOWYM JERUZALEM - zbawieni będą widzieć BOGA twarzą w twarz - to właśnie wtedy w bliskości JEGO OBLICZA zaznają PEŁNI radości rozkoszy na wieki wieczne. Nie rozumiemy tej PEŁNI ale zrozumiemy w swoim czasie i zaznamy :) - " Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki. " - Psalm 16:11 UBG


" I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. " - Księga Izajasza 35:10 Biblia Warszawska

PAN jest stwórcą, źródłem radości. ONA w NIM jest w pełni i nie jest to fałszywa, złudna, zwiewna radość z grzechu, pożądliwości, mamony jaka panuje na świecie. 


" Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością." - Psalm 126:5 UBG - nie upadajmy na duchu, nie zniechęcajmy się. Patrzmy w górę na PANA JEZUSA. ON JEST Z NAMI - ZALEŻY MU NA NAS ...


" Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " OBJAWIENIE JANA 21:1-4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska -- RAJ ODZYSKAMY W JEZUSIE ZBAWICIELU i PANU. ŁEZ JUŻ NIE BĘDZIE NIGDY ... 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/gdzie-jest-wasz-bog-wojny-kataklizmy.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz