Popularne posty

środa, 8 lutego 2017

jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 2 demoniczne cudaNiewiara, nieposłuszeństwo, grzechy, miłość pieniędzy, podążanie za pożądliwościami, miłowanie bezbożnego świata i jego rzeczy, mód, umiłowanie swojego życia ponad PANA JEZUSA itd - zaślepią ludzi, zaciemnią im umysły, wielu chrześcijan odpadnie. Nie chodźmy sobie beztrosko, ale zbliżajmy się do PANA, umacniajmy się w NIM. Stawką jest niewyobrażalnie cudowne życie wieczne z PANEM JEZUSEM i z OJCEM a nie głupstwa i marności świata, które przeminą .... diabeł nie chodzi  po drodze świętości - tam jest bezpiecznie ... więc dążmy do uświęcenia - Hebrajczyków 12:14 - w mocy ducha Bożego - 1 Tesaloniczan 4:3-8, którego mamy od PANA JEZUSA przez wiarę w NIEGO - Ewangelia Jana 7:37-39,  nie gaśmy go - 1 Tesaloniczan 5:19


Ogrom ludzi widząc cuda z automatu przyjmuje je i będzie przyjmowało za pochodzące od CHRYSTUSA, od BOGA - mądrzy w CHRYSTUSIE : "badają duchy czy są od BOGA " - bo wiedzą, że PAN JEZUS może i dzisiaj robić cuda jak 2000 lat temu,ale wiedzą też że i demony mogą czynić cuda - choć nie tak wielkie jak wszechmogący Chrystus......... "Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów" - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:9 UBG ....  Ludzie nie mający ducha Chrystusowego przyjmować będą demoniczne cuda za Boże... nie mający Ducha Chrystusowego pójdą za grzechami i kłamstwami Upadły człowiek ma tendencje podążania ślepo za tym co spektakularne, nadprzyrodzone - tym bardziej jeśli za tym podąża to co wielkie, bogate i co może dać mu spełnienie jego pożądliwości i namiętności.


Jednemu ukazał się "piękny anioł" , innemu ukazała się "piękna pani" i przedstawiła się imieniem Maryja. Jeszcze innej osobie ukazał się "Jezus" i kazał namalować obraz, a jeszcze innemu ukazał się kosmita i dał nowe nauki. Demony z szatanem na czele przybierają różny wygląd i stosują różne metody zwiedzenia tych, którzy nie mają ducha Chrystusowego -- " I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 11:14 Biblia Warszawska


                                                                          Dzieje Apostolskie

W Dziejach mamy ukazanych kilka fragmentów, które pokazują nam, na co zwraca uwagę cielesny człowiek i za czym podąża, co go rozpala. Tak samo będzie w przyszłości gdy nadejdzie antychryst : 


" A Herod był bardzo zagniewany na mieszkańców Tyru i Sydonu. Lecz oni jednomyślnie przyszli do niego, zjednali sobie Blasta, podkomorzego królewskiego, i prosili o pokój, ponieważ ich kraj zaopatrywał się w żywność z ziem królewskich.
21 W wyznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i wygłosił do nich mowę.22 A lud wołał: Głos Boga, a nie człowieka! " - Dzieje Apostolskie 12:20-22 UBG ....... bali się o swoje życie, o swój majątek i o swój styl życia i przez swoje słowa chcieli się przypodobać Herodowi. W stosunku do antychrysta będzie u wielu osób podobnie, bo miłują i będą miłować swoje życie, swoje rodziny, swój styl życia ponad JEZUSA CHRYSTUSA ... 


"  A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził.
9 Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym;10 Powiedział donośnym głosem: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.11 A ludzie, widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!12 I nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on był głównym mówcą.13 Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę." - Dzieje Apostolskie 14:8-13 UBG


A gdy Paweł nazbierał naręcze chrustu i nałożył na ogień, na skutek gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki.
4 Kiedy barbarzyńcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili między sobą: Ten człowiek na pewno jest mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, zemsta nie pozwala mu żyć.5 Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego.6 A oni oczekiwali, że spuchnie albo nagle padnie martwy. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nic złego mu się nie stało, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem. " - Dzieje Apostolskie 28:3-6 UBG 


Uzdrowieńcze cuda, znaki mające pokazywać nieśmiertelność, niesamowita mowa, pochlebstwa - to może być częścią otoczki jaka będzie wokół antychrysta, za którym w podziwie pójdzie cały świat - wszyscy ci, którzy : " Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata. " - Objawienie Jana 13:8 


W pogańskich religiach, oraz u różnych szamanów też są uzdrowienia - wiadomego źródła : demonicznego. 

"demony mogą wywoływać choroby - zwodnicze uzdrowienia" : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/demony-moga-wywoywac-choroby-zwodnicze.html

PAN JEZUS może uzdrawiać i dzisiaj, ale przez "uzdrowienie"  demony już nie jednego oszukały. Nie każdy też, który ma na ustach : " PAN JEZUS, PAN JEZUS" a czyni cuda, uzdrawia i wygania demony - robi to Bożą mocą. PAN ostrzegał aby badać : " Tak więc po ich owocach poznacie ich.
21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. " - Ewangelia Mateusza 7:20-23 UBG - wypędzanie demonów, czynienie cudów, prorokowanie - i robienie to z imieniem "PAN JEZUS" na ustach nie oznacza automatycznie, że dany człowiek jest na prawdę uczniem, naśladowcą. 


Uświęcone życie, w posłuszeństwie, w przestrzeganiu przykazań miłości, w owocu ducha - to są przykładowe kryteria a nie cuda, egzorcyzmy - np rzymskokatolickie egzorcyzmy nie pochodzą od Chrystusa : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/teatr-demoniczny-bawochwalcze-egzorcyzmy.html


A są to duchy demonów, które czynią cuda " - Objawienie Jana 16:14a UBG
" a są to czyniące cuda duchy demonów " - Biblia Warszawska


Kto nie trwa, nie będzie trwał w krzewie winnym - ten nie ma, nie będzie miał Chrystusowego życia w sobie, a więc i ducha prawdy i uświęcenia - co spowoduje, że pójdzie za kłamstwami i grzechami. 


Nie trzeba czekać na antychrysta, wypatrywać go w papieżach, Donaldach Trumpach, Obamach, Putinach i innych - to strata czasu, rozbija duchowo, zaśmieca głowę. Jeszcze "początek boleści" się nie rozpoczął i nie wiemy kiedy rozpocznie, a antychryst nadejdzie co najmniej kilka lat po nim. 

Jedynym zdrowym podejściem jest codzienne patrzenie na PANA JEZUSA, SZUKANIE GO, POSŁUSZEŃSTWO, ZAUFANIE MU, POZNAWANIE JEGO a nie dezinformacyjnych spisków, teorii, sensacyjek które tylko psują wiarę, a więc osłabiają duchowego człowieka i diabłu w to graj. Nic więc dziwnego, że mnożą się wszelkiej maści "apokaliptyczne" doniesienia, "apokaliptyczne" sensacyjki. Każdy prezydent USA nazywany jest antychrystem, na każdy rok zapowiadany jest początek wielkiego ucisku, ale mało kto mówi prawdę, że zanim nadejdzie 3.5 roczny wielki ucisk na tych, którzy nie pójdą za antychrystem - to wpierw musi rozpocząć się "początek boleści" - który dotknie cały świat ---> http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/semeion-koniec-swiata-znaki-lato-nie.html


" Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych." - Ewangelia Mateusza rozdział 24 wers 24


Jeśli nie chcesz być zwiedziony to zwróć swój wzrok na wszechmogącego Zbawiciela, który zna przyszłość, wie co nadejdzie. Zna prawdę, bo jest PRAWDĄ - więc POZNAWAJ PRAWDĘ - JEZUSA a nie kłamstwa i zło czyli diabła. 
JEŚLI BĘDZIESZ WPATRZONY w ZBAWICIELA, na NIM skupiony i JEMU służący to nikt cie nie zwiedzie, bo będziesz trwał w NIM - KRZEWIE WINNYM i ŻYCIODAJNY SOK KRZEWU WINNEGO będzie płynął do ciebie : latorośli.


Ale jeśli odwrócimy wzrok od PANA a skierujemy na ludzi, organizacje czy świat to zaczniemy usychać i jeśli się nie opamiętamy to będzie coraz gorzej i gorzej i skończymy z potępionymi : " Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną. " - Ewangelia Jana 15:4 UBG


,, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych" - Ewangelia Marka 13:22 BW

"  A pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim.
10 Liczyli się z nim wszyscy od najmniejszego do największego, mówiąc: Ten człowiek jest tą wielką mocą Boga.
11 A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami. " - Dzieje Apostolskie 8:9-10 UBG ---------- demony stojący za czarownikami faraona potrafili powtórzyć pierwsze cuda Mojżesza np potrafili zamienić wodę w krew. Tzw eucharystyczne cuda, czy cieknąca krew z obrazów i posągów - jest z tego samego demonicznego źródła co działania czarowników faraona : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html


,, fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego" - Objawienie Jana 19:20 - Biblia Warszawska

Fałszywy prorok przed antychrystem będzie czynił cuda i tymi cudami przekona bezbożny, religijny świat :  " I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda ..." - Objawienie 13:13-14a UBG - nie byle jakie cuda, ale WIELKIE CUDA ... 

Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać" - Księga Powtórzonego Prawa 13:2-5 Biblia Warszawska

Kto miłuje i będzie miłował PANA JEZUSA - kto będzie trwał w NIM - świętej społeczności, w posłusznej relacji przez wiarę w mocy ducha, którego udziela PAN - ten nie będzie zwiedziony ani żadnymi obecnymi rzeczami, ani żadnymi przyszłymi - nawet największe szatańskie cuda nie oszukają go, bo ON będzie w świetle : " Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem! " - Psalm 34:6 BW ......... "... zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu;2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary ... " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków rozdział 12, UBG


Fałszywym cudom nie towarzyszy prawdziwa Ewangelia łaski przez w której jest obietnica otrzymania ducha Chrystusowego - ducha prawdy i uświęcenia a nie grzeszenia, miłowania swojego życia na tym bezbożnym świecie.

Fałszywi "chrześcijańscy" cudotwórcy żyją w nieprawości-grzechu : " A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość." - Mateusz 7:23


Skoro jest tylko przestróg przed demonicznymi, fałszywymi cudami - to może oznaczać, aby z gruntu - z góry nie odrzucać cudów - nie negować - ALE BADAĆ - CZY SĄ OD BOGA ... może PAN JEZUS pośle jak 2000 lat temu wielu swych uczniów przez których będzie czynił PRAWDZIWE cuda, znaki i przez nie potwierdzał ich czystą i święta naukę, oraz PRAWDZIWĄ Ewangelię - drogę Zbawienia.

Grunt, aby bez sprawdzenia z PANEM JEZUSEM niczego od razu nie przyjmować i bez sprawdzenia z PANEM JEZUSEM nie odrzucać od razu -- ON jest Nauczycielem, "Cudownym doradcą", ALFA i OMEGA - więc nie bójmy się GO pytać, nie wstydźmy się : " proście a będzie wam dane"


Czas pokaże, ale my dzisiaj i ile będzie nam dane żyć - trwajmy stale w KRZEWIE WINNYM - nie oddzielajmy się przez miłowanie rzeczy tego świata, przez głupie spędzanie czasu, przez skrzywione cele i priorytety, przez grzechy, lenistwo duchowe, zaniedbania : modlitwy, rozważań słowa, myślenia o tym co BOSKIE. 


" Wtedy Jezus powiedział im: Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie." - Ewangelia Jana 12:35 UBG 


" Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. " - Jan 8:12 UBG - problem jest taki dzisiaj, że wielu idzie za ludźmi a nie za ZMARTWYCHWSTAŁYM ... w pastorach, księżach, i wszelkich innych ludziach,  organizacjach jak ta od Strażnicy czy Elllen White itd, kościołach widzą JEZUSA i przez to będą zwiedzeni, jeśli się nie opamiętają i nie zwrócą oczu na PANA i Jego słowa w Piśmie - można posłuchać co ktoś ma do powiedzenia, ale potem trzeba w pokoju w modlitwie otworzyć BIBLIĘ i sam na sam z PANEM prosić GO aby pokazał jak dana nauka wygląda ... większość tak nie robi ... chcą mieć wszystko na tacy i na teraz i idą do ludzi, a nie do PANA - a potem z PANEM nie badają jak Berejczycy : "czy tak się rzeczy mają"... tragicznie to się skończy, a stawką nie jest złoty medal igrzysk olimijskich, ale życie wieczne z BOGIEM w cudownym, niewysłowionym raju i Nowym Jeruzalem ... 


PAN i ZBAWICIEL jeszcze dzisiaj mówi : " I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł." - Ewangelia Mateusza 24:5 UBG

" Którego niezbożnika przyjście jest podług skutku szatańskiego, ze wszelką mocą i znakami, i cudami kłamliwemi, (10) I ze wszystkiem oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. (11) A przetoż pośle im Bóg skutek błędów, aby wierzyli kłamstwu, (12) Aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość. " - 2 Tesaloniczan 2:9-12 Biblia Gdańska


Codzienne trwanie w krzewie, codzienne : zapieranie się siebie, branie krzyża, podążanie za Panem i naśladowanie Go - dzień za dniem, cały czas a wszystko przez wiarę w mocy ducha którego udziela PAN - wierzącym MU : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

"jak demony zwodzą chrześcijan cudami i różnymi manifestacjami mocy " : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-demony-zwodza-chrzescijan-cudami-i.html10 komentarzy:

 1. witam, to wszystko jet dziwne dla mnie. Pan Jezus Mówi, że odchodzi z tego świata, ale my zostajemy i będziemy robić wieksze rzeczy od niego. To ja się Ciebie pytam, jeżeli nie w kościele, to gdzie mam szukać osób które uzdrawiają w imię Pana? Bo Pan Jezus mówi, że takie osoby będą i że kazdy może czynić to co on. A Ty mówisz, że to demoniczne, diabeł jest sprytny. skąd wiesz, że to Ciebie nie ma w garści i się nabrałeś. Nie chcę mi się wierzyć, że Pan Jezus by pozwolił na to wszytko, bo ja się pogubiłam już.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zobacz w jakim sensie większe : http://biblehub.com/commentaries/john/14-12.htm ... i dlaczego PAN powiedział : " bo Ja idę do Ojca "

   , Nie każdy - BÓG o tym decyduje - to dar a różne są dary i od BOGA zależy komu da taki dar a komu inny :

   " Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, (9) inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. (10) Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. (11) Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce " - 1 Koryntian 10:8-12


   " A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. (29) Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? (30) Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? " - 10:28-30 ...... CZY wszyscy mają to samo ?? NIE i widać to m.in po tych wersetach


   nie wszystkie części ciała są nogą,
   nie wszystkie części ciała są okiem,
   nie wszystkie części ciała uchem i tak dalej ... my możemy prosić o dar np uzdrawiania ale to od PANA zależy czy go nam udzieli, jeśli nie udzieli to nie jest to odpowiedni czas, albo ten dar nie jest dla nas ...... np kobiety nie dostają daru nauczania bo kobieta nie może być w zborze, w Kościele Chrystusowym ani nauczycielem, ani pastorem czyli pasterzem/starszym/biskupem


   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 2. a i co to jest posłuszeństwo, względem kogo? i jak?

  OdpowiedzUsuń
 3. ja chodzę do kościóła i klękam przed Panem Jezusem, usłyszałam, że źle robię, bo to pewnie na pokaz. Zabraniają, jeżeli dalej klękam, to że nie jestem posłuszna i jestem odbierana jako buntownik.:( tu akurat zadaje sobie pytanie komu mam być posłuszna. Ale kiedy wchodzę do kościoła to czuje, że jestem w dobrym miejscu, bo ide do Pana a nie do księzy.Słucham Słowa Bożego. Wcześniej nie chodziłam, dopiero po nawróceniu zaczęłam i jeszcze ciężko mi jest, w głowie mam daj sobie spokój, jesteś zmęczona, byłaś ostatnio. Dlatego wydaję mi sie, że diabeł bardzo nie chce abym tam poszła.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. do jakiego kościoła chodzisz ??

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/chrystus-nie-mieszka-w-budynkach-i-nie.html

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 4. katolickiego....A co z przeistoczeniem ciała Jezusa Chrystusa w kościele?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. no to tam Słowo ma dodatki trucizny, tak jak w organizacji Świadków Jehowy i w wielu innych, więc nie ma Słowa Bożego ... PAN JEZUS się nie przeistacza - ten m.on 6 rozdział Ewangelii Jana i inne fragmenty mówią zupełnie o czym innym - o niepowtarzalnej, doskonałej i jedynej ofierze Zbawiciela którą karmię się cały czas, bo cały czas żyję w świadomości daru łaski zbawienia przez wiarę, więc mogę powtórzyć : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html


   , uwierz Ewangelii - przyjmij to pełne i darmowe zbawienie bo nic sama nie wskórasz, nie można sobie zasłużyć, zapracować, przypodobać się Bogu - to wszystko jest niewiarą i nie przyjmowaniem darmowego daru dzięki łasce. Przez to też PAN udziela swojego ducha i przemienia człowieka coraz bardziej na swój obraz .... nowe serce, Boża siła, relacja z żywym Panem który jest w nas przez ducha a nie przez kawałek mąki. To diabeł wymyślił takie absurdalne interpretacje aby ludzi zakuć w religijne kajdany i trzymać ich przez strach i niepewność w klatce. Wyrwij się z tego ...


   " Kto wierzy w Syna, MA życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG

   " Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, MA życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. " - Jan 5:24 UBG

   " Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, MA życie wieczne " - Jan 6:47

   " Kto ma Syna, MA życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
   13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście WIEDZIELI, że MACIE życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. " - 1 list Jana 5:12-13 UBG


   , pozdrawiam i będę się modlił za tobą abyś przyjęła dar zbawienia i mogła powiedzieć : " mam życie wieczne - mam już teraz życie wieczne i nie muszę żyć w strachu i wyniszczającej niepewności "

   ,


   Usuń
 5. ...Amen. Mam tysiące pytań, czy tu zadawać, czy gdzie indziej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zrób jak ci wygodniej, ale myślę że lepiej jak napiszesz do mnie na maila : Charis2007@wp.pl


   , teraz jest dzień zbawienia :) ..... " (Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.) " - 2 Koryntian 6:2


   , pozdrawiam Dominik

   Usuń