Popularne posty

wtorek, 20 grudnia 2016

Semeion koniec świata znaki - lato nie jest blisko
Wiele osób zapowiadało, zapowiada koniec świata na jutro czyli na 21 grudnia 2016. Ale jest to kolejne oszustwo, takie samo jak to sprzed 4 lat. 


Również wiele jest zapowiedzi niby "chrześcijańskich" - mają tylko pozory biblijności, duchowości a rzeczywistości są ludzkimi, błędnymi interpretacjami lub niemądrą próbą zdobycia rozgłosu, pieniędzy.
Nie mi oceniać intencje, jednak wiem że ich "produkt" [ z dobrych czy złych intencji ] - to i tak jest błędny, szkodliwy - nie sprawdzi się - oto jeden z przykładów :  

http://ciekawe.interia.pl/newsy/news-jezus-wroci-na-ziemie-jeszcze-w-tym-roku-grozi-nam-koniec-sw,nId,2318812 : "...a po drugie w związku ponownym przyjściem na Ziemię Jezusa Chrystusa, co zapowiada niejaka Nora Roth, która twierdzi, że udało jej się dowiedzieć wszystkiego z Biblii... "W 2016 roku skończy się na Ziemi okres 6000 lat grzechu i na naszej planecie zapanuje wieczna sprawiedliwość i pokój, a Jezus powróci, by zabrać swoich wyznawców do nieba" - napisała na stronie "  - ta interpretacja proroctwa zawiedzie bo jest błędna. 

 Kto mi nie wierzy to przekona się 22.12.2016 czyli pojutrze :), lub w późniejszym terminie w przypadku wymysłu - ukazanego na Interii. 

Również szereg zapowiedzi na 2017 rok a które wieszczą powrót PANA JEZUSA czy zagładę świata - one wszystkie są fałszywe, kto mi nie wierzy przekona się w 2018 roku ;) 

Nostradamusy oraz "fatimskie tajemnice ", Klimuszko, tzw ojciec Pio i inni rzymskokatoliccy oraz inni  "przepowiadacze" to ślepa uliczka, błędne rzeczy - tak jak i cała reszta plejady wieszczy pozabiblijnych - nie trzymających się tylko i wyłącznie Biblii. Ta jedyna natchniona Księga nie potrzebuje dodatków ... 

Tylko to co w Biblii zapisane wypełni się. Choć jak wiemy z historii i z obecnych czasów nie każdy kto trzyma Biblię w ręku, ma na ustach "Jezus" odpowiednio podchodzi do biblijnych proroctw o czasach ostatecznych - przykład to np interpretacje adwentystyczne Świadków Jehowy, rzymskokatolickie i wiele różnych "protestanckich" - zalecam uważać i samemu w modlitwie prośbie do "CUDOWNEGO DORADCY" - Izajasz 9:5, Nauczyciela - zapoznawać się chociaż na początek z Ewangelią Mateusza rozdział 24, Marka rozdział 13, Łukasza 21.


Daty końca świata celowo są wymyślane aby zatwardzić ludzkie serca. Gdy ktoś często słyszy fałszywy alarm przeciwpożarowy to z czasem przestaje na niego zwracać uwagę i gdy przyjdzie prawdziwe zagrożenie będzie myślał że to znowu żarty i ogień go spali ... tak samo jest z podawaniem dat końca - gdy przyjdą prawdziwe zagrożenia większość nie posłucha i poniesie szkodę - będą myśleli że to znowu żarty lub wymysły jakiś "nawiedzonych" ludzi - jak to często wielu z nich mówi. 

Prawdziwe zagrożenia są opisane w jedynej natchnionej Pismach Świętych - jak pisałem : ona jest przez wielu przekręcana, jej proroctwa są błędnie odczytywane - więc i tutaj trzeba uważać - ufając wszechmogącemu Zmartwychwstałemu Zbawicielowi, który jedynie może nas dobrze poprowadzić w tym coraz ciemniejszym, chaotycznym i niebezpiecznym świecie.   Jak napisał prorok Daniel : " bezbożni nie będą mieć poznania " - 12 rozdział. Ps - natchnionych jest 12 rozdziałów. 13 i 14  rozdział z katolickiego przekładu Tysiąclecia to rzecz, której nie powinno być w Biblii - tak jak inne apokryficzne fragmenty i księgi m.in Syracha, Mądrości i inne, które mają truciznę, pozory duchowości i pobożności i tymi pozorami oszukanych zostało wielu. Są tam niebezpieczne nauki teologiczne, doktrynalne oraz błędy geograficzne, historyczne. Radzę nie czytać tego i nie dawać ich innym do czytania.

Apostoł Paweł zapowiedział, że kochający grzeszenie uwierzą kłamstwom - 2 Tesaloniczan rozdział. Natomiast apostoł Jan w Objawieniu 1:1 mówi, że zrozumienie jest tylko dla sług Zbawcy : " aby ukazać swoim sługom " - Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Więc w byciu sługą ZMARTWYCHWSTAŁEGO - leży klucz. ALE NIEWIELU TAK NAPRAWDĘ WIERZY, że PAN - ŻYJE. Wymyśla się różne daty, sensacyjki - mass media je rozgłaszają bez mądrego, biblijnego sprostowania i wiele osób myśli że Biblia to bzdury i mówią : " znowu te ich proroctwa zawiodły".
Ale proroctwa biblijne nie zawiodły i nie zawiodą.
Dziesiątki starotestamentowych proroctw mówiących np o Chrystusie, Jego zbawczym ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu się wypełniło, żadne nie zawiodło. Tak samo będzie z tymi odnoszącymi się do przyszłości = do czasów ostatecznych.


     Oprócz fałszywych dat, szkalowania Zmartwychwstałego i Biblii, mass media oraz różne np filmy w tym tzw "naukowe" - ukazują koniec świata jako zagładę wszystkich i wszystkiego. Ale one wszystkie się mylą. Będzie nowa ziemia i nowe niebo - m.in : " my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość " 2 list apostoła PIOTRA 3:13 Biblia Warszawska -- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


Biblijny obraz diametralnie się różni od tego co mass media i różne inne środki wmawiają ludziom, że np słońce kiedyś wybuchnie, zniszczy ziemię i ludzi. Kto wierzy w te kłamstwa ten nie wierzy Chrystusowi, który nigdy nie skłamał. 


Sensacyjne tytuły, zdjęcia ukazujące wielkie zniszczenie, animacje i filmy ukazujące zagładę, zapowiedzi różnych "naukowców" - to wszystko wywołuje strach u ludzi, poczucie bezsensu, beznadziei, depresje. Ale nie trzeba się bać. Kto prawdziwie wierzy że Jezus umarł za Jego grzechy i zmartwychwstał - przez co uznał GO za swego PANA - temu i śmierć nie zaszkodzi. Ma obietnice zmartwychwstania w chwalebnym ciele, nieśmiertelności i życia na nowej ziemi, gdzie będzie Boże miasto - np Objawienie Jana rozdziały 21-22. Nie ma tu mowy o unicestwieniu planety i życia. 
              MATEUSZ 24   ,  MAREK 13   ,   ŁUKASZ 21" jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? " - Mateusz 24:3b UBG - słowo znak to " SEMEION" - oznacza np : zna, wskazówka / znak (dany przez Boga ) / symptom, objaw / dowód / hasło sygnał


Na przykład w Ewangelii Mateusza rozdział 24, Marka 13, Łukasza 21 jest wymieniony szereg znaków, które mają poprzedzać powrót Zbawcy : " Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. " - Mateusz 24:33 UBG. 


Gdy ujrzycie : "to wszystko" - WSZYSTKO czyli co ?? wymienione znaki m.in z Ewangelii Mateusza rozdział 24, Marka 13, Łukasza 21. Dlatego zachęcam do zapamiętania ich. Ale na gruncie nie obecnych wydarzeń światowych - bo one nie mają nic wspólnego z tym o czym mówił PAN. Ci, którzy na podstawie dzisiejszych wydarzeń wieszczą bliski koniec błądzą - nie słuchajcie ich. Jak powiedział PAN - nie idźcie za nimi : " A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. " - Łukasz 21:8 UBG

Uczniowie pytają : " jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata ? " - Mateusz 24:3 ---> " A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.33 Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. 34 Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. " - Mateusz 24:32-34 UBG - gdyby PAN miał przyjść niespodziewanie np dzisiaj, to jaki sens był w podawaniu znaków ? szeregu znaków ? 


Gdyby PAN miał przyjść całkowicie niespodziewanie np dzisiaj,to nie byłoby podawania znaków w całej Biblii, które mają poprzedzać powrót PANA. Widzę wyraźnie : " jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata ? " - Mateusz 24:3 - gdyby PAN powiedział : " Nie będzie znaków, nikt się nie zorientuje, więc czuwajcie ". PAN tak nie mówi ale wymienia wiele rzeczy po których ci, którzy będą w światłości, trwać w Chrystusie poznają że jest blisko, mimo że dnia i godziny nie będą znać.


ODWRACAJĄC SYTUACJĘ : nie widzę wymienionych znaków - nie widzę aby " drzewo figowe i inne drzewa kwitły, wypuszczały liście " - więc wiem, że lato nie jest blisko - powrót PANA nie jest blisko.


Nadal jeszcze jest zima, no może przedwiośnie, ale jeszcze nie widać pąków - bo nie widać było tego : " Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.

8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści." - Mateusz 24:7-8 - Obecne wojny to nie ta wymieniona tutaj.
Obecne trzęsienia ziemi, to nie te wymienione tutaj.
Ani pierwsza, ani druga wojna światowa nie były wypełnieniem słów o początku boleści.
Ta wymieniona wojna - to będzie coś wyjątkowego w dotychczasowej historii. Będzie wielka i z ogromem ofiar - a jeśli dożyjemy tych dni, to będą mi i wam wmawiać że to wielki ucisk itp, ale to nie będzie biblijny "wielki ucisk"z księgi m.in Daniela i Objawienia. 

Jeszcze raz podam link z dowodami, że początek boleści i późniejsze ZNAKI to kwestia przyszłości. Nieznanej nam przyszłości, ale przyszłości. Może jeszcze dziś się zacznie, a może za wiele lat : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

Skoro nie widzimy znaków i PAN nie jest blisko - to czy można sobie "duchowo" leniuchować ?/ robić co się podoba ?? - żaden prawdziwy chrześcijanin - nie będzie tak myślał, tym bardziej żył tak. Toczy się duchowa wojna, trzeba dzielić się Ewangelią, pomagać jak się może braciom i siostrom. Ale najważniejsze trwać w PANU - z miłości, a nie konieczności, wiedząc że to najlepsze co może być. Oprócz tych powodów jest jeszcze śmierć - nie wiemy kiedy przyjdzie nasz czas : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html - więc co ? - będziemy sobie lekko chodzić, w grzechach ?? w umiłowaniu bezbożnego świata, który zabił PANA i nienawidzi GO i nas ?? Nie ma takiej możliwości, nie chcę grzeszyć - brzydzę się tym ... 


Więc, mimo że po znakach poznaję, że lato nie jest blisko = że powrót PANA nie jest blisko = że późniejszy koniec świata nie jest blisko - to nie sprawia to, że jestem słabszy. Tak wygląda prawda, a co prawdziwe jest dobre. Problem będą mieć ci, którzy wierzą w nagłe pochwycenie. Oni gdy ujrzą tą gigantyczną wojnę, a nie ich porwanie - to co zrobią ?? Oby mieli wiarę i przyznali się, że błąd jest po ich stronie, a nie po stronie PISM BIBLIJNYCH. One są niezawodne, jak PAN który przez swoich ludzi da je nam. 


To ludzie zawsze zawodzą i tak będzie z pochwyceniem przed tzw "uciskiem", nagłym pochwyceniem. Gdy zobaczą wojny i inne późniejsze wydarzenia przekonają się, że znaki nie zostały dane przypadkowo czy na darmo ...


Trwających w PANU JEZUSIE, chodzących w JEGO przykazaniach - nie zaskoczą te rzeczy, znaki : " Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej." - 1 Tesaloniczan 5:4 - Te słowa o "złodzieju" nie są sprzeczne z tymi  z ewangelii  - mimo że uczniowie nie będą znali daty, to jednak zgodnie z zapowiedzią PANA będą wiedzieli że PAN jest BLISKO.  


To już są bardziej skomplikowane analizy : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html  , część 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html  - dziś po ponad roku napisał bym, że " nie będzie pochwycenia przed 2020 rokiem " :) - ale widać, że na razie się sprawdza :) i wiem, że się sprawdzi. Oby wierzący w nadłe pochwycenie nie załamali się, gdy ujrzą że to co wierzyli, okazało się błędną interpretacją. 


Uczniowie po znakach poznają, że czas nie będzie dłuższy od czasu trwania pokolenia - Mateusz 24:34. 
Jednak dokładnej daty [dnia i godziny]nie będą znali. Żaden inny człowiek nie będzie jej znał - Mateusz 24:36


 Te znaki są kwestią przyszłości. Jeszcze nie rozpoczął się początek boleści. On rozpocznie się od gigantycznej wojny o zasięgu i skutkach globalnych : "  Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.
8 Lecz to wszystko jest początkiem boleści." - Mt 24:7-8 UBG : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html


Nie będzie to wielki ucisk. Wielki ucisk nadejdzie co najmniej 3 lata później [ prawdopodobnie będzie to więcej lat ] i dotknie tych, którzy się przeciwstawią antychrystowi , głównie -chrześcijan, ale spokojnie nie zamartwiajmy się - PAN będzie ze swoimi nawet w godzinie śmierci. 
Wielki ucisk ma trwać 3,5 roku. 


 Pozostali ludzie pójdą za antychrystem - człowiekiem grzechu i będą się radować, opływać w dobrobycie. Jednak długo to nie potrwa - tylko 3.5 roku a wybierając człowieka grzechu, a odrzucając TEGO, który poszedł na krzyż za ich grzechy - zatracą się na wieki. 


Początek boleści dotknie cały świat i będzie to trudny czas dla wszystkich. Wtedy np "miarka pszenicy będzie za denara" - Objawienie rozdział 6. 


Ale co najmniej kilka lat po początku boleści - w wielkim ucisku - ci, którzy nie będą ulegli antychrystowi "nic nie kupią, ani nie sprzedadzą" - Objawienie 13:16-18. Reszta będzie nurzać się w dobrobycie, kosztem podeptania po zbawczej krwi. 

 Początek boleści odczują wszyscy, a wielki ucisk tylko ci, którzy nie podporządkują się grzechowi i człowiekowi grzechu - antychrystowi. Kto będzie kochał grzech, kto będzie sługą grzechu - ten będzie sługą i człowieka grzechu. Dążmy w PANU do odwrotnej rzeczy niż miłujący grzech, a nie będziemy zwiedzeni -- do dalszego i dalszego uświęcenia. Prośmy a na pewno PAN nam pobłogosławi w tym ... 


" Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;" - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 UBG -- PAN JEZUS nie powróci przed antychrystem. Jak mówi ten fragment - NASZE ZGROMADZENIE PRZY PANU - DZIEŃ ZGROMADZENIA - NIE NADEJDZIE - dopóki najpierw nie nadejdzie odstępstwo wśród wielu chrześcijan i nie objawi się człowiek grzechu - antychryst. 

To zgadza się z kontekstem 1 i 2 rozdziału 2 listu do Tesaloniczan.
 Zobaczcie też kontekst np 4 i 5 rozdział - 1 listu do Tesaloniczan. 
PAN w znakach wymienia ohydę spustoszenia - Mateusz 24:15 - a zanim nadejdzie ohyda spustoszenia, wpierw do władzy dojdzie antychryst !!!!!! - Więc słusznie apostoł Paweł napisał, żeby nikt nas nie zwodził czy to m.in mową, czy listem że już zbliża się powrót PANA, że już jest blisko.

Nie jest blisko, gdy nie widać wypełnienia znaków podanych np w ewangeliach.
Spotkanie, zgromadzenie przy PANU - pochwycenie - nie nastąpi wpierw zanim nie objawi się m.in CZŁOWIEK GRZECHU. NIE idźcie za tymi którzy :
 A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. " - Łukasz 21:8 UBG" Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano;
36 By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących.
37 A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie! " - Ewangelia Marka 13:35-37 UBG ------ vs ------- " A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.

29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi. " - Marek 13:28-29 UBG ------  jedno nie kłóci się z drugim. NIE WIECIE KIEDY -  NIE OZNACZA ŻE MOŻE PRZYJŚĆ np DZISIAJ. ----- POZNAJECIE, ŻE LATO JEST BLISKO - NIE OZNACZA ŻE KTOŚ W MOŻE WYLICZAĆ DATY i MÓWIĆ, ZE jest BLISKO GDY NIE NADESZŁY ZNAKI. 


POGARDZENIE ZNAKAMI LUB JAK SĄDZĘ U WIĘKSZOŚCI - BŁĘDNE ICH PRZYPISYWANIE DO MINIONYCH LUB OBECNYCH WYDARZEŃ - TO WSZYSTKO PROWADZI DO KOLEJNYCH BŁĘDÓW ...


Tak jak zawodzą wieści, że PAN już nadchodzi, czy podawanie dat - tak też zawiodą się czekający na pochwycenie przed antychrystem.
 Zimny prysznic przyjdzie jednak wcześniej, dużo wcześniej - wraz z "początkiem boleści" - czyli m.in wielką wojną jakiej świat jeszcze nie widział, a której oni nie spodziewają się zobaczyć. Zobaczą bo to jeden ze znaków, a po nim nadejdą inne znaki i wtedy dopiero będzie można mówić, że PAN jest blisko - nie dalej niż długość życia pokolenia. Wtedy nie trzeba się załamywać mimo trudnych doświadczeń, ale podnieść GŁOWY DO GÓRY, BO WTEDY PRAWDZIWIE --- LATO BĘDZIE BLISKO  !!!!!!!!!!!!


" Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko.
31 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.32 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.34 Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył.35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi.36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. " - Ewangelia Łukasza 21:30-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - 34 werset mówi przestrzega, aby czuwać, pilnować się, aby nie być zaskoczonym - kto będzie się pilnował, ten nie będzie zaskoczony - to samo mówił Paweł - 1 Tesaloniczan 5:4. Ten dzień zaskoczy tylko będących w ciemności - oni nie rozpoznają znaków - prawdziwych znaków i człowieka grzechu, bo sami będą w grzechu.... 
Patrzmy na PANA JEZUSA nie świat, skupieni bądźmy na Królestwie Bożym a nie królestwach ziemskich, myślmy o tym co w górze a nie na dole - a PAN co potrzebne udzieli nam, objawi - nie da byśmy byli zwiedzeni - tylko patrzmy na Niego, na to co Boże - nie podniecając się światowymi newsami i na siłę nie przypisujmy im znaków końca. Znaki będą wyjątkowe - dlatego właśnie będą znakami ...

poza tym, zanim nadejdzie antychryst - wpierw musi wybuchnąć wojna opisana w 8 rozdziale Księgi Daniela - cały ten rozdział mówi o czasach ostatecznych i mówi o terenach zajmowanych obecnie przez Iran : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/antychryst-i-wojsko-niebianskie.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/antychryst-i-wojsko-niebianskie.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html
5 komentarzy:

 1. ps - co do 3.5 rocznego panowania antychrysta - wielkiego ucisku przeciwko tym, którzy nie poddadzą mu się a raczej pókdą za wszechmogącym, zmartwychwstałym Zbawicielem - to wierzę że gdzieś w początkowej fazie panowania antychrysta-człowieka grzechu będzie dla chrześcijan możliwość ratunku. Możliwość - a więc trzeba będzie posłuchać Chrystusa, pozostać Mu wiernym, posłusznym, mieć prawdziwą wiarę aby skorzystać z tej możliwości - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html

  , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/06/tetradowe-oszustwo-nie-bedzie.html

  w swoim czasie PAN co potrzebne pokaże swoim, więc pilnujmy tego aby należeć do PANA JEZUSA trwać w krzewie winnym, a jeśli będzie trzeba coś wiedzieć to PAN sam o to się zatroszczy abyśmy wiedzieli co będzie potrzebne ... zaufajmy PANU

  , pozdrawiam wszystkich, Dominik -

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz pozytywny :-)
   Mi rzucają się w oczy takie " ratunkowe" wersy, jest ich całkiem sporo np.

   Ad prześladowania
   21:14
   Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.

   21:15
   Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.

   ***

   21:36
   Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

   ***

   17:26
   A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.(...)

   17:28
   Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali;(...)

   17:30
   Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
   17:31
   Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać; a kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca.

   17:32
   Wspomnijcie żonę Lota. ( !!!)

   17:33
   Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je.

   ***
   Wiem, że ktoś może powiedzieć, że to chodzi o ratowanie duszy, jednak z drugiej strony myślę, że Bóg jednak chce swoje sługi ratować nawet przed tym cielesnym bólem. Skoro my ,ludzie źli dzieciom swoim kamienia nie dajmy do jedzenia gdy proszą o chleb...
   Pozdrawiam

   Usuń
  2. tez uważam, że tak będzie - ale do tego czasu wiele jeszcze wody upłynie. Musi nadejsc antychryst, a do tego nie dojdzie w przeciagu co najmniej około 4 lat. O ucieczce pisałem tutaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019_7.html

   , patrzmy na PANA JEZUSA, TRWAJMY W NIM, nie róbmy głupstwa szukajac antychrysta a nie PANA - nie piszę tego o tobie, ale ogólnie...


   pozdrawiam w PANU

   Usuń
 2. Pąki drzewa figowego to my bracie ochrzczeni duchem świętym-nowonarodzeni. Dlatego Pan Jezus mówi "przez podobieństwo "

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma takiej opcji. To nie kompletnie sensu - patrząc o czym mówi PAN. Nie ma podstaw w kontekście. Cały czas mówi o znakach - wydarzeniach które będą poprzedzać Jego przyjście po swoich i późniejszy koniec świata.

   Pismo mówi też o liściach i innych drzewach, a nie tylko o figowym drzewie - sam widzisz że to porównanie do wydarzeń po których będzie można poznać ze jest blisko, tak jak po pąkach i liściach u drzew można poznać że Jego przyjście po uczniów jest blisko ...


   " I opowiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. " - Łkasz 21:29 UBG

   , A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. " - Marek 13:28 UBG


   , pozdrawiam

   Usuń