Popularne posty

niedziela, 7 maja 2017

Ewangelia Prawdziwej Łaski - do zbawienia nie potrzeba ludzi i organizacji religijnych
Wiecie dlaczego Dobra Nowina jest dobra ?? m.in dlatego bo mówi, że przebaczenie, dary Boże, życie wieczne są za darmo i nie potrzebni są do tego żadni ludzie i organizacje. 
My uczniowie mamy głosić prawdziwą Dobrą Nowinę, ale w najmniejszym stopniu nie możemy niczego dodać do swojego zbawienia, ani do zbawienia innych ludzi. Mamy głosić JEZUSA ale nie wpasowywać się między NIEGO a ludzi i uzależniać ich od siebie. Zbawienie to sprawa tylko i wyłącznie między danym człowiekiem a Zbawicielem Jezusem Chrystusem. 
Powtórzę to jeszcze raz : przebaczenie, dary Boże, życie wieczne są za darmo i nie potrzebni są do tego żadni ludzie i organizacje. Jednak od wczesnego dzieciństwa byliśmy uczeni czegoś odwrotnego - mianowicie, że do zbawienia, życia wiecznego niezbędni są różni ludzie np księża czy organizacje jak np kościół rzymskokatolicki, czy przynależność do organizacji Świadków Jehowy. 
Nie potrzeba żadnego człowieka, żadnej organizacji do przebaczenia, do otrzymaniu darów Bożych, życia wiecznego. Potrzeba tylko i wyłącznie JEZUSA CHRYSTUSA ukrzyżowanego, który powstał z martwych. TYLKO ON i nikt inny. 

 1. To JEZUS CHRYSTUS żył bezgrzesznie a nie ludzie. 
 2. To JEZUS CHRYSTUS poszedł na krzyż za nas i zmartwychwstał a nie ludzie. 
 3. To JEZUSA CHRYSTUSA prawa, przykazania złamaliśmy. ON jest prawodawcą.
 4. To ON zna nasze serca, a nie ludzie.
 5. ON jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny a nie ludzie.
 6. ON jest Zbawicielem a nie ludzie.

TYLKO JEZUS CHRYSTUS. Zbawienie jest za darmo - nie dlatego, że jest nic nie warte, ale dlatego że została zapłacona doskonała cena. Doskonałe, bezgrzeszne życie JEZUSA CHRYSTUSA ofiarowane na krzyżu jest doskonałą zapłatą za grzechy, więc dlatego zbawienie jest łaską, jest darem, jest za darmo. Nic do tego nie możemy dodać, w żaden sposób nie można zapracować, zasłużyć na tą łaskę. Ofiara Zbawcy jest doskonała. Nic jej nie brakuje. Możemy tylko przyjąć ją od łaskawego BOGA albo odrzucić. Nie ma nic po środku. Albo w 100 % za darmo, albo próby dodania coś od siebie, zapracowania itd - a to wszystko jest niewiarą i odrzucaniem doskonałej ofiary, doskonałego Zbawcy. 

                                                 ŁASKA


Łaska to coś niezasłużonego. Coś co się nie należy. Coś dawane za darmo, coś ofiarnie dawanego.
Gdy idziecie do pracy i pracujecie ileś tam godzin w miesiącu to wynagrodzenie nie jest łaską, ale zapłatą. Pracowaliście i dostajecie coś co się wam należy. 
Gdyby np były zwolnienia w miejscu gdzie pracujecie i znaleźlibyście się na bezrobociu, ale wasz były pracodawca chciałby wam pomóc dając wam jakąś sumę pieniędzy - to byłaby łaska z jego strony. Łaska a nie zapłata. Dałby wam coś na co nie zasługiwaliście. 

" A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność." - Rzymian 4:4

" Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. 6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem." - Rzymian 11:5-6 - proste ukazanie między łaską a uczynkami. 

Zapłatą za grzech, grzechy jest śmierć. Wszyscy zgrzeszyliśmy, a więc gdyby nie łaska Boża w Chrystusie, Jego ofierze - nie byłoby żadnej możliwości na zbawienie. Nawet jednego grzechu nie można skasować, zakryć miliardem tzw dobrych uczynków, bo zapłatą za grzech jest śmierć. BÓG jest doskonale czysty, święty i nawet jeden grzech nie może być pośród Niego. 

Łaska i tylko łaska w Chrystusie daje przebaczenie, dar Ducha, życie wieczne. Łaska to coś co w 100 % nam się nie należy, ale coś co dawane jest za darmo z przychylności, dobroci, miłości.
Nie można sobie zasłużyć na łaskę BOŻĄ. Nie można zapracować sobie na łaskę. Nie można przypodobać się BOGU aby dostać JEGO łaskę. Wtedy łaska nie byłaby już łaską.
Łaskę można tylko przyjąć bo jest w 100 % darmowa, albo ją odrzucić. Nie ma nic między całkowitym darmowym przyjęciem jej, a odrzuceniem jej. 

Łaski BOŻE są darmowe dzięki doskonałej, pełnej, jedynej, niepowtarzalnej ofierze Jezusa Chrystusa. Łaska jest darem, w 100 % darmowa. Na dar, prezent się nie zapracowuje, one są darmowe. Nie mylmy daru, z łapówką. BÓG oferuje darmowe dary, a wielu ludzi próbuje dać BOGU łapówkę, próbuje GO przekupić swoimi tzw dobrymi uczynkami - ale to daremne, bo nie można nimi zmazać nawet jednego grzechu i jest to deptanie po doskonałej ofierze Chrystusa. 
Zbawienie jest darem, łaską, jest za darmo. Nie potrzeba ludzi i organizacji. TYLKO ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS. To sprawa między NIM a mną. To jest DOBRA NOWINA. Ten dar, łaskę odbiera się przez wiarę w NIEGO, w Jego jedną, doskonałą, wieczną ofiarę a nie przez hostię, i inne pseudo sakramenty udzielane przez ludzi, ich organizacje. 
Fałszywa Dobra Nowina np fałszywa Ewangelia Sakramentów zawsze mówi, że niezbędni do zbawienia są jacyś ludzie i że łaska jest zależna od innych ludzi np przez sakramenty. Wymyślił to diabeł aby ludzie byli niewolnikami innych ludzi, organizacji i aby żyli w niewoli strachu, wyniszczającej niepewności. 


                                                    ZA  DARMO

W sprawach doczesnych, ziemskich - ludzie bardzo dobrze rozumieją słowa : " za darmo ". Rozumieją, że darmowe, oznacza że nie trzeba zapłacić, nie trzeba zapracować, nie trzeba się przypodobać, ale po prosto wziąć. 
Gdyby ktoś np rozdawał samochody za darmo, to ustawiałyby się długie kolejki i wiele osób chciałoby wziąć ich jak najwięcej dla siebie.
Zbawienie wraz ze wszystkim co zawiera jest dawane za darmo, a tak wielu ludzi nie bierze go za darmo, ale próbuje zapłacić za nie samemu, lub dodać jakąś opłatę. Nie potrzeba płacić ani 100 %, ani 1 % ani nawet promila - bo to niemożliwe dla grzesznika wobec doskonałego w świętości, wszechmogącego Stwórcy. 
Nie próbujmy sami płacić, bo to robienie sobie krzywdy i obrażanie doskonałego BOGA. Gdy ktoś próbuje zapłacić za zbawienie lub uiścić jakąś opłatę w postaci swoich różnych uczynków religijnych czy innych to tak jakby mówił Chrystusowi : " Twoja ofiara nie jest doskonała, więc muszę ją uzupełnić. " , albo : " nie zapłaciłeś swoją krwią pełnej ceny, więc muszę dopłacić do niej swoimi uczynkami ". Ktoś pyszny, dumny może też powiedzieć : " Nie potrzebuję twojej łaski, jestem dobrym człowiekiem - nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem, nie okradłem.".

Mateusz 10:8b : "Darmo [ DOREAN 1432 ] otrzymaliście, darmo [ DOREAN 1432 ] dawajcie." 

DOREAN 1432 - za darmo, bezpłatnie, bez zapłaty.

" A zostają usprawiedliwieni darmo[ DOREAN 1432 ], z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie." - Rzymian 3:24

" I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo [ DOREAN 1432 ] ze źródła wody życia" - Objawienie 21:6........ "A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo [ DOREAN 1432 ] weźmie wodę życia." - Objawienie 22:17b

Słowo DOREAN pochodzi od słowa "DOREA" czyli : dar, podarunek np dar Ducha/ducha Świętego : Ewangelia Jana 4:10, Dzieje Apostolskie 2:38, 8:20, 10:45, Dzieje 11:17.


" Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar [ DOREA ] przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa." - Rzymian 5:15

" Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar [ DOREA ] sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. " - Rzymian 5:17

2 Koryntian 9:14-15 - mówi o łasce i darze.
Efezjan 3:7 - mówi o darze łaski Bożej
Efezjan 4:7 - mówi o łasce według miary daru Chrystusowego


                  ŁASKA - DAR - ZA DARMO - to wszystko się przenika, uzupełnia.


" Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar [ DORON ] Boga.

9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. " - Efezjan 2:8-10 --- dobre uczynki są pożyteczne i konieczne ale chodzi o uczynki z nowego serca przez udzielenie daru Ducha. Te uczynki są efektem, owocem zbawienia jako łaski i daru Chrystusa a nie drogą do zbawienia. Najpierw zbawienie przez wiarę i tylko wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa a dopiero później prawdziwe dobre uczynki przez dar Ducha Chrystusowego, które są owocem już dokonanego zbawienia i dowodem otrzymania zbawienia, trwania w krzewie winnym. 
Chrystus nie przyszedł aby zrobić obniżkę ale aby dawać za darmo. Jednak upadły człowiek i diabeł mówią że nie może być za darmo zbawienie i nie wystarczy wszechmogący Zbawiciel, ale potrzeba ludzi i organizacji. Sami wybierzcie jakiej Ewangelii uwierzycie - jedynej prawdziwej gdzie zbawienie jest darem, łaską czy fałszywej Ewangelii gdzie jest poplątanie łaski z zależnością od ludzi, organizacji i ich chorych nauk oraz ceremonii, rytuałów i pseudo sakramentów. Oczywiście wobec tej Ewangelii będzie opór, sprzeciw tysięcy ludzi, różnych organizacji bo oni żyją kosztem innych, więc będą zajadle bronić koryta nawet biorąc miecz do ręki i zabijając prawdziwych uczniów, którzy będą głosić wolność w Chrystusie. 

" Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.....Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa....... Znosicie bowiem, gdy ktoś was bierze w niewolę, gdy ktoś was objada, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy ktoś wynosi się ponad was, gdy was ktoś policzkuje. " - 2 Koryntian rozdział 12
Ja wybieram Ewangelię Łaski Bożej, która jest niszczycielką religii i łamie uzależnienie od jakichś ludzi, organizacji a opiera się tylko na Wszechmogącym Jezusie. To jest prawdziwa DOBRA NOWINA, że Zbawca zapłacił swoim doskonałym życiem - doskonałą cenę i zbawienie to sprawa tylko i wyłącznie między NIM a mną. Chwała OJCU, chwała JEGO SYNOWI - że to jest za darmo i niezależne od innych ludzi ...
" Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi " - 1 Koryntian 7:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - kupieni bezcenną krwią Zbawiciela. Do Niego należę, nie do ludzi. Za NIM idę nie za ludźmi. Jego głosu słucham a nie ludzi. Trzymajmy się łaski Chrystusa ... " Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie." - 2 Tymoteusz 2:1. Chwała JEZUSOWI że to wszystko jest darem, łaską, że jest za darmo

dobrze jest spotykać się z innymi uczniami, wspólnie budować się, zachęcać, napominać czy pomagać, ale do zbawienia nie potrzebujemy żadnego człowieka. TYLKO CHRYSTUS. TYLKO JEGO JEDNA, NIEPOWTARZALNA, DOSKONAŁA OFIARA. W NIM WSZELKIE DARY ŁASKI. 

"Mam już dzisiaj życie wieczne część 4 - Jezus Prawdziwym BOGIEM 1 list Jana 5:20"https://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html

"Mam już dzisiaj życie wieczne część 2 diabelska niewola pokonana" - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html

" Boża weselna uczta a nie sąd potępienia - Mam już dzisiaj życie wieczne część 6 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2018/08/boza-weselna-uczta-nie-sad-potepienia.html

                 
                              pozdrawiam Dominik, Puławy ........ chwała OJCU i SYNOWI2 komentarze:

 1. Super, ze wszystkim zgadzam się, Patka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chwała PANU JEZUSOWI za niewypowiedziany dar łaski, pozdrawiam cie siostro i wszelkich Chrystusowych błogosławieństwa dla ciebie na wąskiej drodze pełnienia woli Bożej ...

   Usuń