Popularne posty

wtorek, 6 czerwca 2017

Chrystus ani razy w rozmowie z Maryją nie powiedział do niej : " matko " - upadek dogmatów maryjnych część 2


A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon.
9 Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. " - Objawienie Jana 22:8-9


część 1 : " Wystarczalność Chrystusa upadek dogmatów maryjnych  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


Dla wielu to może niemożliwe, niewiarygodne - ale prawdziwe : ani razu w jedynej natchnionej księdze czyli Biblii, JEZUS CHRYSTUS nie zwrócił się : "MATKO" do Marii. 

Mam na myśli bezpośrednią ich rozmowę. Nie ma ani jednego takiego przypadku aby rozmawiając ze sobą zwrócił się wprost do niej słowami : " MATKO ". Szukajcie sami w Biblii ale nie znajdziecie. Kult maryjny, dogmaty maryjne to nie jest BOŻE dzieło. Gdybym wyprowadził się z domu np na drugi koniec miasta i zamiast odwiedzać osobiście rodziców, brata czy inną rodzinę -- posyłałbym posłańca to jakby to wyglądało w ich oczach ??. Mijają tygodnie, miesiące, lata a ja nadal posyłam do nich posłańca z pozdrowieniami, z zapytaniem jak się czują, co u nich słychać, ale osobiście do nich nie przychodzę. Jakby się czuli ?? Na pewno przykro by im było i uznaliby całą sytuację za nienormalną. Przez posłańca nie miałbym z nimi relacji, więzi ale wprost przeciwnie byłoby coraz gorzej i gorzej. Relacja, więź byłaby martwa, a moje postępowanie obraźliwe. O ile bardziej w oczach Wszechpotężnego, doskonałego w świętości BOGA jest złe szukać wstawiennictwa u Maryi, tzw świętych, aniołów czy tzw kapłanów - zamiast przychodzić wprost do NIEGO. Po to m.in przyszedł SYN, po to m.in oddał swoje życie aby pokazać nam OJCA do którego można przychodzić wprost i ON - OJCIEC jak i SYN chcą bezpośredniej relacji, bezpośredniego kontaktu z nami, bliskości. 

Tak jakby było z tym pośrednikiem, którego bym posyłał do rodziny --  tak samo jest z kultem maryjnym, z kultem świętych, dogmatami maryjnymi, zwracaniem się do aniołów, pseudo-kapłanów itd. To wszystko oddziela nas tak na prawdę od PANA JEZUSA i od Wszechmogącego OJCA a my mamy mieć z NIMI żywą, bezpośrednią relację, społeczność : " To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem " - 1 list apostoła Jana 1:3

Tak że widzicie dlatego odstępczy rzymski katolicyzm tak wywyższa np Marię, tzw świętych - aby odciąć ludzi od WINNEGO KRZEWU którym jest JEZUS CHRYSTUS. 


                                                                                    1) przykład 

 " A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.26 Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn. 27 Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. " - Ewangelia Jana 1:25-27 .... Chrystus nie powiedział : " matko, oto twój syn" , ale : "kobieto/niewiasto" - greckie słowo : "gyne" - strong 1135".Pod krzyżem stały inne osoby które znał Zbawiciel a one JEGO, ale nie powiedział do nich : " oto matka wasza ". Nie powiedział : " matko, oto dzieci twoje".  Nie jest napisane : " od tej chwili Maria wzięła go do siebie". Ale to Jan ją wziął. Rodzeni bracia Chrystusa (ON był pierworodny i poczęty bez ziemskiego ojca) - na ten czas nie wierzyli w NIEGO, więc jako pierworodny zapewnił matce opiekę. 

Nie ma w tym fragmencie ani w żadnych innych wywyższania Maria. Była błogosławiona i obdarzona łaską, ale tak samo było ze wszystkimi ludźmi wiary od Abla poprzez Henocha, Noego, Abrahama, Sarę i wielu, wielu innych. BÓG czynił w nich i przez nich swoje wielkie dzieła. Cała chwała BOGU, żadna człowiekowi który jak coś dostał to z łaski czyli bez zasług i tak samo było z Maryją. "Obdarzona łaską" - nie mówi to że była bezgrzeszna, ale mówi o wielkim wyróżnieniu z łaski a nie przez to jaka była. Mowa o wielkim łaskawym BOGU, a nie o człowieku. Maria zgrzeszyła jak i inni np - Rzymian 3:23 i dlatego m.in mówi o BOGU jako swoim Zbawicielu - Łukasz 1:47. Cały ten 1 rozdział Łukasza jest powykręcany przez rzymski katolicyzm, więc polecam w modlitwie wczytać się uważnie i popatrzeć do różnych przekładów bo katolicki jest przekłamany np "pełna łaski" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


                                                                                 2) przykład


" Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina." - Jan 2:4 .... Chrystus nie powiedział : " matko, jeszcze nie nadeszła moja godzina" , ale powiedział : " Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina "

Słowo kobieto to również GYNE - 1135. Nie jest to jakieś wyjątkowe słowo używane tylko do Maryi, ale jest powszechnie używane jako : kobieta, niewiasta, żona. Na przykład : "I przyszła kobieta [ GYNE - 1135 ] z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: Daj mi pić." - Jan 4:7 _________ " I przyprowadzili do niego uczeni w Piśmie i faryzeusze kobietę [ GYNE - 1135 ] przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku" - Jan 8:3 ________ " A oto kobieta [ GYNE - 1135 ] , grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku; " - Łukasz 7:37 ________ " A oto kobieta [ GYNE - 1135 ] kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez demona." - Mateusz 15:22 

" Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami [ GYNE - 1135 ]." - Łukasz 1:28                                                                    3 )  przykład

Gdyby Biblia była pozmieniana przez kogoś np jak wieli błędzie mówi przez rzymski katolicyzm - to 12 rozdział Mateusza zawierałby słowa wywyższające Maryję i dowodzące że kult maryjny jest dobry, ale nic takiego tam nie ma. Wręcz przeciwnie - wypływa nauka która uderza w kult maryjny, dogmaty maryjne a wywyższa jedynie BOGA ... : " A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać.
47 I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić.
48 Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia?
49 A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
50 Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. " - Ewangelia Mateusza 12:46-50 ---- PAN pokazał wyższość tych, którzy pełnią wolę Bożą nad cielesną rodziną. Nie znaczy że Maryja lub później bracia nie pełnili woli Bożej - po prostu PAN JEZUS pokazał, że nie ma względu na osoby i pokazał m.in przez to że kult maryjny nie pochodzi od BOGA.  Niech PAN otworzy oczy wszystkim uprawiającym kult maryjny, wszystkim wyznającym zwodnicze dogmaty maryjne.  


A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!
28 On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go." - Łukasz 11:27-28 - znowu PAN pokazuje że nie ma względu na osoby w tym na Marię. Nie znaczy że nie była błogosławiona - wybór jej na naczynie przez które przyszedł - człowiek Jezus Chrystus - to łaska, błogosławieństwo - ale PAN tutaj uderza w wywyższanie człowieka, m.in w demoniczne dogmaty maryjne.


                                                                                      KILKA PYTAŃ


  • Czy TEN, który wraz z OJCEM nie miał początku i stworzył ludzi, podtrzymywał i podtrzymuje ich przy życiu, podtrzymuje cały wszechświat z miliardami galaktyk w których są zawarte miliardy miliardów gwiazd --  czy ON potrzebuje pomocy stworzenia, które stworzył  ?? Kto powie że potrzebuje pomocy - ten bluźni, albo nie wie co mówi. Wszechmogący jest samowystarczalny, to diabeł chce między nas a NIEGO wprowadzić stworzenie lub organizacje religijne ..... " I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." - Dzieje Apostolskie 4:12 ..... PAN JEZUS zaprasza aby wprost, bezpośrednio przychodzić do NIEGO. To nie Maryja ukazuje się ludziom, nie bądźcie niewolnikami tego bytu który zwodzi.Nie odmawiajcie "zdrowaś Mario", nie śpiewajcie pieśni maryjnych itd.
  • Czy źle robię, że przychodzę wprost do OJCA i do JEGO SYNA ??
  • Czy źle robię, że nie uprawiam kultu maryjnego ?? 
  • Co takiego tracę, że nie uprawiam kultu maryjnego ?? Maryja to była pobożna kobieta, pokorna. Istota która podszywa się pod nią i ukazuje ludziom nie jest pobożna, pokorna ale uzurpatorska .....  " nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie ".

Rozumiem, że byliśmy karmieni kłamstwami od małego, ale teraz czas przyjść do PANA JEZUSA,  wprost przyjść i dać MU oczyścić się od niewolniczych, pokrętnych, bałwochwalczych tradycji, nauk opartych na filozofiach i przekręcania prostych biblijnych nauk. 

Nie myślcie,że to niemożliwe aby miliony ludzi w tym wykształceni tzw papieże - mylili się a jakiś tam Dominik miał rację. Faryzeusze, uczeni w Piśmie też uważali że mają rację a nie jakiś tam cieśla. Poza tym tysiące osób oprócz mnie widzi że kult maryjny, dogmaty maryjne są od szatana i mają tylko zwodnicze pozory pobożności. To nie ja mam rację, ale natchnione przez BOGA PISMO. Poproście żywego Chrystusa, który jest Nauczycielem i Prawdą aby wskazał wam prawdę  bez względu na to co powie : mama, taka, dzieci, żona, mąż, rodzeństwo - a ON wam pokaże bo obiecał : " szukajcie a znajdziecie, proście a będzie wam dane".


Nigdzie w Piśmie Chrystus rozmawiając z Maryją, nie zwrócił się mówiąc : "matko". Ale również nigdzie w Piśmie nie widzimy przykładu modlitw do Maryi, nie widzimy czynienia z niej "matko Boga" , "bezgrzesznej" czy "wiecznej dziewicy". To wszystko demoniczne filozofie, które mają ograbiać CHRYSTUSA - aby ludzie nie mieli z NIM bezpośredniej relacji, kontaktu, więzi - aby ludzie nie trwali w KRZEWIE WINNYM w którym jest dopiero prawdziwe duchowe życie : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/kilka-porad-jak-zwyciesko-rozmawiac-ze.html


Nigdy kult stworzenia nie przynosił niczego dobrego. PAN jest SĘDZIĄ i ja nie wiem jak uderzy w kult maryjny, ale wiem że kiedyś uderzy bo jest od demoniczny ( choć ma pozory pobożności) - i odbiera MU chwałę. ... " Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu " - Izajasz 42:8a Biblia Gdańska


Teraz jest czas łaski, więc i czas na porzucenie tego co złe np kult maryjnego, dogmatów maryjnych. Sam Wszechmogący PAN JEZUS i JEGO OJCIEC wystarczą - nic im nie brakuje. ONI nie śpią, nie są bożkami, więc nie dodawajcie im "pomagierów" i nie oddawajcie im kultu ........ " Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. (22) Rzekł więc Eliasz do ludu: Ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest czterystu pięćdziesięciu. (23) Niech nam przeto dadzą dwa cielce. Niech oni wybiorą sobie jednego cielca i poćwiartują go, i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. (24) Potem wzywajcie wy imienia waszego boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: Dobrze, niech tak będzie. (25) Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego boga, lecz ognia nie podkładajcie. (26) Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. (27) A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi! (28) Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. (29) A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi " - 1 Księga Królewska 18:21-29 

  • Prawdziwy BÓG nie jest zamyślony, aby nie czuwać nad nami cały czas. 
  • Prawdziwy BÓG nie jest czymś zajęty, aby nie miał dla nas czasu.
  • Prawdziwy BÓG nie jest w jednym miejscu, ale jest Wszechobecny bo jest poza czasem i przestrzenią.
  • Prawdziwy BÓG nie śpi, ale cały czas nas widzi i jest w pełnej gotowości bo się nie męczy.

Taki jest SYN, taki też jest OJCIEC. BÓG wszystko we wszystkich wypełnia - Efezjan 1:23. 

Wszystkim i we wszystkich Chrystus - Kolosan 3:11

Otwórz PANIE JEZU oczy wszystkim zwiedzionym dogmatami maryjnymi, aby poznali ciebie i mieli bezpośrednią relację, społeczność z TOBĄ i z OJCEM. AMEN
               pozdrawiam Dominik .... 06.06.2017 Puławy .... Charis2007@wp.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz