Popularne posty

środa, 12 lipca 2017

Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych - siła na czas ucisku część 2

Dlaczego Izraelici chcieli powrócić do Egiptu ?? - bo nie widzieli wspaniałości BOGA i nie widzieli wspaniałości ziemi obiecanej. 

Dlaczego wielu odchodzi od Chrystusa ?? - bo nie widzą JEGO wspaniałości i nie widzą wspaniałości Królestwa Bożego - doskonałej ziemi obiecanej.


" Wzgardzili też wspaniałą ziemią, nie wierząc jego słowu " - Księga Psalmów 106:24

 Dlaczego Izraelici narzekali na pustyni ??  - bo nie widzieli wspaniałości BOGA i nie widzieli wspaniałości ziemi obiecanej. 

Gdyby znali BOGA, gdyby wierzyli JEGO obietnicy ziemi obiecanej - ziemi mlekiem i miodem płynącej, to nie pomyśleliby nawet o powrocie do Egiptu. Nie narzekaliby na warunki jakie mieli na pustyni, bo widzieliby chwałę do której zmierzają.
   Oni jednak skupili się na tym co było i na tym czego chwilowo nie mieli. Skupili się na przeszłości, idealizowali ją [ zapomnieli o ciężkiej niewoli, utrapieniu w Egipcie ]. Skupili się na chwilowej doczesności - [ na pustyni ], zamiast skupić się na celu, gdzie pustynia była tylko etapem, drogą do celu.

My również mamy swój Egipt [ bezbożny świat i jego rzeczy, stare życie w grzechu i dla pożądliwości]. Mamy swoją wędrówkę [ żyjemy pośród martwego świata gdzie jesteśmy kuszeni, gdzie jest duchowa wojna, gdzie są próby, doświadczenia, prześladowania z powodu wierności Zmartwychwstałemu]. 
Mamy też swoją ziemię obiecaną [ Nowe Niebo i Nową Ziemię gdzie zamieszka sprawiedliwość - 2 Piotr 3:13, Objawienie Jana 21:4 ] Gdyby Izraelici widzieli cel do którego zmierzają, byli pewni że BÓG ich tam wprowadzi to zamiast narzekań, buntu, strachu -- byłaby radość, posłuszeństwo i spokój w ufności.

Zanim PAN JEZUS przyjdzie, wpierw przyjdą bardzo ciężkie czasy i wielu chrześcijan zgorszy się, odpadnie od Chrystusa - JEDYNEJ DROGI, JEDYNEGO ZBAWICIELA. Odpadną bo nie będą widzieć wspaniałości CHRYSTUSA i wspaniałości WIECZNEJ ZIEMI OBIECANEJ - DOSKONAŁEJ ZIEMI OBIECANEJ gdzie człowiek będzie przebywał w obecności BOGA i będzie GO oglądał twarzą w twarz. " Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. (3) I rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem " - Księga Wyjścia 16:2-3

" Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: Obyśmy mogli najeść się mięsa! (5) Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek; (6) a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę." -  Księga Liczb 11:4-6 - skupili się na Egipcie i jego rzeczach, na pożądliwościach zamiast na BOGU i ziemi obiecanej - mlekiem i miodem płynącej.

Izraelici skupili się na doczesności nie widząc celu, nie widząc ziemi obiecanej i zaczęli narzekać. Skupili się na tym co było, jest w Egipcie zamiast skupić się na ziemi obiecanej. Skupili się na sobie, swoich pragnieniach - zamiast skupić się na BOGU i na tym co obiecał i do czego ich wiernie prowadził. 

My nie powinniśmy popełniać błędu Izraelitów. Nie skupiajmy się na świecie i jego bezbożnych rzeczach, postępkach. Nie pragnijmy jego bogactw i grzechów, pożądliwości bo będziemy chcieli zawrócić do Egiptu - do świata i jego stylu życia co jest wieczną zgubą. Nie skupiajmy się też na obecnych okolicznościach, trudnościach, ognistych próbach bo będziemy narzekać, będziemy coraz słabsi i rozbici gdy skupimy się na nich, zamiast być skupionymi na PANU JEZUSIE i Wiecznym Królestwie Bożym. 


" Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.
17 Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały;18 Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. " - - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 4:16-18 - patrzmy na wieczną chwałę i na to co niewidzialne, bo ono jest wieczne. 

Nie naśladujmy Izraelitów, ale apostołów : " Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić." - Rzymian 8:18


" Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują." - Jakub 1:12

Ten przegrywa, kto poddaje się, kto rezygnuje, kto odchodzi od PANA JEZUSA. ŻYWY WSZECHMOGĄCY CHRYSTUS jest ZWYCIĘZCĄ wystarczy trwać w NIM, polegać na NIM - a ON wszystko dobrze uczyni, da zwycięstwo. 


" Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? (4) I mówili jeden do drugiego: Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu! " -  Księga Liczb 14:3-4 ...... " Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło.
67 Wtedy Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?68 I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego." - Ewangelia Jana 6:66-68 - wielu zdradzi PANA JEZUSA i powróci do Egiptu. Oby nie ja i nie ty bracie i siostro - Mateusz 24:10, 2 Tesaloniczan 2:3 i wiele innych. 

Nie skupiajmy się na okolicznościach, problemach ale na PANU JEZUSIE który jest Wszechmogący i dla NIEGO nie istnieje żaden problem .... nie naśladujmy Izraelitów, ale patrzmy na wszystko z perspektywy wieczności. Nie straćmy sprzed oczu naszego kochanego OJCA i wszechmocnego ZBAWICIELA. Nie straćmy sprzed oczu ich Królestwa tak jak to zrobili Izraelici - " Lecz zbór nie miał wody; zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. (3) I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: Obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem! (4) Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? (5) I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu, czy dlatego, aby nas przywieść na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? " - Księga Liczb 20:2-5 - dzisiaj wielu nie wyobraża sobie gdyby zabrakło im np  : McDonalda, pizzę, czekoladę, słodycze, coca colę, schabowego, kurczaka i setki innych produktów, rzeczy. Jeśli będziemy skupieni na sobie, na tym bezbożnym świecie i jego rzeczach to zamęczymy się w drodze, zniecierpliwimy i będziemy narzekać, buntować się przeciwko BOGU co przyniesie odstępstwo .... " Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. (5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. (6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. " - Liczb 21:4-6


Nie idealizujmy przeszłości. Nie pragnijmy powrotu do starego życia, do świata.
W teraźniejszości nie skupiajmy się na okolicznościach ale na CHRYSTUSIE, pamiętajmy że jesteśmy w ciągłej drodze do wiecznej i doskonałej ziemi obiecanej. 
Przyszłość to nie kariera w tym świecie, to nie wygodne ulokowanie się w globalnej "Sodomie" ale ciągłe zapieranie się siebie, naśladowanie Nauczyciela - życie dla NIEGO a nie dla światowych pożądliwości, zbędnych rzeczy które kradną czas i serca, odwodzą od tego co nieprzemijające i doskonałe. " Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce" - Mateusz 6:21 - gdzie serce tam będą i nogi, oczy, uszy. Po tym jak kto spędza "wolny" czas, czym się interesuje i o czym myśli, czego pragnie - m.in po tych rzeczach można zobaczyć jego duchowy stan. Czy w sercu ma Chrystusa czy Egipt i jego rzeczy.


" Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
2 Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi." - Kolosan 3:1-2

Gdyby przyszedł głód czy cokolwiek innego to bezgranicznie ufajmy Chrystusowi. Patrzmy na NIEGO, na wieczne Królestwo, na nasz wieczny cel i nie wspominajmy pełnej lodówki czy jakichś smakołyków. Módlmy się wtedy nieustannie, gorliwie i nawet nie myślmy aby porzucić Wszechmocnego PANA aby ustał ucisk i napełnić brzuchy egipskimi marnościami. Pragnijmy pokarmu z drzewa życia które jest w Nowym Jeruzalem i nie sprzedajmy go za nic ... " Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. " - Objawienie Jana 2:7b -- " niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków część 2 drzewo życia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html

Pamiętajmy o niewysłowionej, doskonałej wieczności z doskonałym Ojcem i z Jego doskonałym Synem. Patrzmy na wszystko z perspektywy wieczności i szukajmy siły, mocy tylko w Żywym JEZUSIE - PANU i ZBAWICIELU, bo ON jest NIEZAWODNY ... spotkanie z NIM w raju z każdym dniem bliżej .... pielgrzymka przez pustynię jest z każdym dniem bliżej końca ...... ziemia obiecana z każdym dniem bliżej ...... radujmy się w PANU i nie ustawajmy, nie oglądajmy się do tyłu, nie zawracajmy bo nie ma do czego. W tym świecie tylko śmierć i beznadzieja, przed NAMI życie wieczne, doskonała miłość, doskonała radość, doskonałe piękno, doskonała świętość .... 


" Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
2 Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi." - Kolosan 3:1-2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


PANIE JEZU daj nam poznać w pełni siebie i OJCA, waszą miłość, moc, chwałę, majestat, świętość i wspaniałość waszego Królestwa - obiecanej ziemi - abyście WY i Wasze Królestwo byli bezcenni dla nas a przez to nic nie odwróciło nam oczu. 
          pozdrawiam Dominik ........ Charis2007@wp.pl ......... 12.07.2017 Puławy5 komentarzy:

 1. Witaj Dominiku

  To wspaniale ,ze sa tacy Bracia w Chrystusie jak Ty.Zawsze z niecierpliwoscia czekam na Twoje piekne i budujace slowa.Sa w nich Milosc ,gleboka Wiara i zaufanie do naszego Zbawiciela.Pragnalbym byc choc w jednym procencie byc podobny do Ciebie.Jestem ciagle w swoim egipcie,ale od chyba dwoch lat slucham Bibli Nowego Testamentu I tam jest zawarta cala Pravda dla nas.Prosze Boga o Ducha Wiary dla siebie,zeby wyjsc z Tego egiptu.Jesli Pan Bog pozwoli,chcialbym sie z Toba kiedys spotkac jak bede w Polsce.Prosze o modlitwe za mnie I moja rodzine.Niech nasz Bog I Zbawiciel ma nas w opiece.Pozdrawiam Tadeusz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj, Jeśli jest coś dobrego we mnie to tylko dzięki BOGU bo ON jest Dobry i jest źródłem wszelkiego dobra. Nie jestem mocniejszy, lepszy od ciebie więc dalej proś, prośmy o wiarę, obfitowanie w niej ...

   , chętnie się z tobą spotkam jeśli będzie taka możliwość, po to m.in zostawił mnie PAN wśród żywych ... zapewniam o modlitwie [ zapisałem sobie w moim zeszycie modlitewnym :) ] - ale i proszę ciebie modlitwę za mną, bo nie jestem skałą, ale tylko prochem - skałą jest PAN JEZUS bez którego wszyscy jesteśmy beznadziejni, bezsilni, straceni

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 2. Pięknie to opisałeś.
  Pan Jezus ponad wszystko

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ponad wszystko i wszystkich, w tym nasze życie ...

   Usuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń