Popularne posty

piątek, 8 września 2017

Zły i leniwy sługa z "pięcioma talentami" - Zmieniona perspektywa część 10

Sługa Chrystusowy który dostał od PANA JEZUSA "jeden talent" może być większy niż ten sługa, który dostał "pięć talentów"choć w oczach ludzi może to inaczej wyglądać. Ten, który otrzymał "jeden talent" może go pomnożyć i będzie miał "dwa talenty", ale ten który otrzymał "pięć talentów" może "zakopać je w ziemi" i pozostać na tych "pięciu talentach" zamiast je pomnożyć. Pierwszy będzie miał "dwa talenty" a drugi będzie miał "pięć talentów". 
W oczach swoich lub różnych osób w Kościele może wydawać się mniejszym, słabszym lub gorszym [ bo ma dwa a tamten pięć ] ale nie w oczach PANA !!! PAN JEZUS patrzy na wierność nawet w najmniejszych darach jakie dał, a nie na samą ich wielkość. Ten który pomnożył "jeden talent" tak że miał "dwa talenty" usłyszy od PANA : " Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. " --- ale ten, który otrzymał "pięć talentów" a nie pomnożył ich usłyszy od PANA : " Sługo zły i leniwy! , nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. "


Ewangelia Mateusza 25:14-30 pokazuje coś innego mówiąc o niewiernym słudze, który dostał "jeden talent" a wiernym, który dostał "pięć talentów". Sługa, który dostał "jeden talent" nie okazał się złym, leniwym i nieużytecznym sługą dlatego, że dostał jeden talent, ale dlatego że zaniedbał to co dostał zajmując się złymi, niepotrzebnymi rzeczami. Zlekceważył PANA, wybierając służenie temu co złe, lub nie było odpowiednie na ten czas. Swoje serce oddał nie PANU, nie temu co Pańskie. 


" A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny." - 1 Koryntian 4:2
" Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał." - 1 Piotr 4:10 - każdy uczeń otrzymał, ty też ale dobrze prosić o większe dary, a jak się nie dostrzega obecnych to prosić aby PAN wskazał je i nauczył je dobrze wykorzystywać ku Jego chwale i ku chwale OJCA. 

Talent to jednostka monetarna odpowiadająca około 20 lat pracy. Więc słudzy dostali duży skarb. Ten "talent, talenty" z przypowieści to nie są wg mnie pieniądze, naturalne zdolności, ale dary Chrystusowe. 

"Talenty" dane zostało tylko "sługom" czyli uczniom Chrystusa. Naturalne zdolności, zasoby mają wszyscy ludzie, ale tylko uczniowie Chrystusa mają dary duchowe. Materialne rzeczy, naturalne zdolności mają wszyscy ludzie - ale tylko chrześcijanie mają "talenty" z Mt 25:14-30. Nie wszyscy mają i będą mieć te same dary Chrystusowe, bo różne są służby w Kościele Chrystusa ale każdy uczeń ma jakiś Chrystusowy dar aby służyć PANU, usługiwać braciom i siostrom i głosić Ewangelię - Dobrą Nowinę o Chrystusie i Jego łasce. 

"A różne są dary, lecz ten sam Duch. 5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. 6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku." - 1 Koryntian 12:4-7 ________ " Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana" - Rzymian 12:6a -- każdy coś otrzymał z bogactwa Chrystusowego, ale nie wszyscy będą mieć to samo. PAN decyduje a nie człowiek. Człowiek może prosić i powinien prosić o dary, ale PAN JEZUS decyduje co komu dać i w jakim czasie. 


Nie jest tak jak wielu błędnie naucza, że można się nauczyć uzdrawiać, prorokować, czynić cuda itd. Nie można się nauczyć. Dar jest darem Chrystusa a nie podróbką z ludzkich szkół pseudouzdrawiania i innych pseudodarów. Jedno ciało wiele członków. Jedno ciało różne dary. Nie wszyscy mieli uzdrawiać, nie wszyscy prorokować, nie wszyscy mieli mówić obcymi językami [ zrozumiałe, istniejące jak np chiński, polski, francuski itd a nie bełkot lub sylabizowanie jak niemowle ] - " Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami?
30 Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? " - 1 Koryntian 12:29-30 

Więc bracia, siostry nie myślmy, że jesteśmy gorsi, słabsi od innych braci czy sióstr. W Kościele Chrystusowym nie ma gorszych i lepszych. Siostra nie może być pastorem, nauczycielem ale to nie znaczy że jest gorsza, słabsza. Ma inne dary. W Kościele jak w rodzinie są różne zadania, różne role. Wszystko jest z łaski, jest darem i nie ważne czy dostałeś "jeden talent" czy "pięć talentów" - ważne abyśmy byli wierni nawet w najmniejszym darze Chrystusa a wtedy wszystko jest dobrze. Ważne aby być sługą wiernym i dobrym w tym co PAN dał, bo złym i niewiernym można być w największych darach i wtedy będzie się odrzuconym. 


Ten który dostał "jeden talent" może uważać że nic nie dostał lub jest gorszy od tych, którzy otrzymali inny dar. To błędne myślenie może spowodować, że zacznie uważać się że jest do niczego, że nie jest chrześcijaninem lub zazdrościć innym, zacznie ich atakować. Zamiast tego lepiej dziękować BOGU za to co mam w Chrystusie, dziękować że jest taki hojny dla brata czy siostry i prosić, modlić się aby PAN dał im 1000 krotnie więcej niż dotychczas bo to będzie ku JEGO chwale i ku zbudowaniu braci, sióstr. 
Ten który dostał "pięć talentów" może błędnie myśleć, że jest większy, lepszy. Nie powinien się wywyższać, nie powinien zniewalać innych. " Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? " - 1 Koryntian 4:7 - wszystko co mamy jest z łaski, jest darem. Więc zamiast się wynosić, przechwalać powinno się wskazywać na PANA JEZUSA, który jest łaskawy i dał nam wszystko na czele z życiem, dzisiejszym dniem. 

W świecie gdy komuś się dobrze powodzi to ludzie często mu zazdroszczą, są zawistni itd. W Kościele nie powinno być takich rzeczy, ale cieszenie się że PAN tyle dał bratu, siostrze. Człowiek powinien modlić się aby mieli jeszcze więcej Chrystusowych bogactw. 


" Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. 4 Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. " - list apostoła Pawła do Filipian 2:3-4

" z miłości służcie jedni drugim." - Galacjan 5:13b

" Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych." - Rzymian 12:16

" Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan6 Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. 7 Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost." - 1 Koryntian 3:5-7 

Co polecił nam PAN JEZUS : "miłujcie się tak jak ja was umiłowałem" , "idźcie i głoście Ewangelię" - PAN dał różne dary abyśmy budowali się wzajemnie pośród miłości i abyśmy głosili światu Ewangelię - Dobrą Nowinę o dziele zbawienia Chrystusa. Bądźmy w tym wierni nawet jeśli mamy "jeden talent" a pomnożymy go w mocy, duchu PANA do "dwóch" - będziemy wiernymi, dobrymi sługami. Nie zazdrośćmy ale i nie wynośmy się nad innych. Służmy sobie nawzajem w miłości Chrystusowej. Dzielmy się Dobrą Nowiną. PAN jest z nami, pobłogosławi w tym.


" Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. 16 Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. " - Efezjan 4:15-16

Mając pomnożony talent do dwóch jesteś wierny i usłyszysz dobre słowa od PANA, ale od różnych ludzi możesz usłyszeć że jesteś do niczego, że nic nie robisz. Nie słuchaj ich. Słuchaj PANA JEZUSA, patrz na NIEGO. Bądź wiernym w tym co nawet najmniejsze a będziesz większy od tego, który dostał " pięć talentów" ale nie pomnożył ich tylko zakopał ale w oczach różnych ludzi może być większy niż ty bo on ma aż "pięć", a ty tylko "dwa". Pamiętaj PAN inaczej to widzi. ON wie jak jest. Ważna jest opinia PANA JEZUSA który wie wszystko, a nie śmiertelników którzy są omylni, a ich wiedza znikoma i nie znają serc jak PAN. 


część 4 - " zamordowany Dirk Willems  " http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-4.html

           
          pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 08.09.2017 Puławy 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz