Popularne posty

sobota, 5 marca 2016

zmieniona perspektywa część 4 zamordowany Dirk WillemsBoży standard, Boże polecenia, nakazy są głupstwem dla świata, ale to Prawdziwy Bóg ma rację, który jest święty, czysty a nie bezbożny świat, żyjący w coraz większych grzechach, brudach.

Sługa mający ziemskiego pana - jest dobrym, wiernym sługą tylko wtedy - gdy wykonuje wiernie to co mu jego pan nakazuje. Gdy sługa jest posłuszny swemu panu, to jest dobrym sługą. Na tej samej zasadzie jeśli uznajemy Jezusa Chrystusa swoim Panem - uznajemy siebie Jego sługami. Ale tutaj można być sługą dobry, wiernym albo sługą złym. Zły sługa nie robi tego co Pan nakazał, nie wykonuje tego co Pan polecił. Nie robi tego z całego serca, nie przykłada się do służby Pańskiej. Wykonuje ją niedbale, traci czas na rzeczy, na które Pan nie nakazał. Pan dał konkretne zadania, polecenia, wskazówki - odstępstwo od nich jest złą służbą. Tak jak w służbie ziemskiej zajmowanie się czymś innym lub nie wkładanie całego serca w daną pracę jest złą służbą, marnotrawstwem, tak samo jest w służbie Chrystusowi. Poznawajmy w Piśmie co polecił Pan, na co wskazywali apostołowie, ewangeliści - i wykonujmy to, dążmy do tego, zabiegajmy o to, prośmy abyśmy byli posłusznymi danym poleceniom...

Poruszę w tym wpisie kilka przykładowych nakazów np :


" A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:24 Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Słowo zaznaczone na czerwone : "uprzejmy" to "epios" - strong 2261 a oznacza ono np : uprzejmy, dobry, miły,  łagodny, łaskawy, życzliwy, delikatny. Sługa Chrystusa ma taki być względem nie tylko braci i sióstr w Chrystusie. Ma być taki nie tylko względem ludzi, którzy sami są uprzejmi, ale ma być taki wobec wszystkich. Wszystkich czyli również wobec tych, którzy nie są uprzejmi, którzy są źli, niegodziwi. Takie polecenie dla ludzi ze świata jest głupie, ale ono nie jest głupie dla świętego Prawdziwego Boga.

" Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi " - list apostoła Pawła do Tytusa 3:2 UBG .

Słowo "łagodność" to "praypathia" - a oznacza np : łagodność, łaskawość, delikatność, życzliwość.
Być łagodnym, życzliwym wobec miłych ludzi - to wielu osobom się wydaje dobre, ale okazywać łagodność, życzliwość wobec wszystkich ludzi, jak nakazuje natchnione Pismo - taka nauka nie podoba się wielu osobom, lub jest dla nich głupia. Ale nie jest głupia, ale zgodna z charakterem, naturą Prawdziwego Boga. Jeśli narodziliśmy się na nowo, jeśli jesteśmy uczniami to przypomnijmy sobie jak sami kiedyś postępowaliśmy. Przypomnijmy sobie swoje stare życie, swoje grzechy, głupstwa w jakich żyliśmy. Nie chodzi o to aby być biernym wobec zła, ale o to aby zło dobrem zwyciężać. Aby napominać, wskazywać że dana rzeczy czy zachowanie są złe, ale w miłości, z pokorą a nie w pysze, złości : " Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich " - Tytus 3:3 UBG.

Na początku drugiego wersetu jest nakazane : "nikomu nie ubliżali ". Nikomu znaczy nikomu - bez żadnych wyjątków. Nie ważne że ktoś nam ubliża - nawet w takim przypadku nie możemy odpowiadać ubliżaniem. Jeśli ktoś nam ubliża to on ma grzech. Ale jeśli my odpowiadamy ubliżaniem to również grzeszymy. Nigdy i w żadnych okolicznościach nie ma przyzwolenia na żadne zło, nigdy nie można niczym złym odpłacać - nawet jeśli jesteśmy niewinni, to nie możemy oddawać wrogim nam ludziom jakimś złem, ale tylko dobrem.

" Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi " - Rzymian 12:17 UBG. Nikomu znaczy nikomu. Nie ma wyjątków. Słowo przetłumaczone na "uczciwe" to kalos - 2570. Oznacza np : " dobry, stosowny, piękny, uroczy, ładny, szlachetny ". Więc jako uczniowie mamy być dobrzy wobec wszystkich ludzi. Nawet wobec złych i niegodziwych. Nawet wobec ludzi z innych narodów. Czy to jest Niemiec, czy Rosjanin, czy Polak, czy Ukrainiec, czy Amerykanin, czy Chińczyk czy tzw Żyd - to wobec nich mamy być dobrzy i nigdy nikomu złem nie odpłacać - nawet jeśli ta osoba niesłusznie nas krzywdzi, postępuje wobec nas źle. Pan Jezus jasno i wyraźnie powiedział jacy mamy być nawet wobec wrogów, prześladowców - i nie ma tu wyjątków. Niemiec nie jest gorszy ani lepszy od Polaka. Anglik nie jest gorszy ani lepszy od Polaka. Ukrainiec nie jest gorszy ani lepszy od Polaka. Rosjanin nie jest gorszy ani lepszy od Polaka. Amerykanin czy Chińczyk nie są gorsi ani lepsi od Polaków. Tzw Żyd nie jest gorszy ani lepszy od Polaka, ani żaden inny człowiek z innych narodów nie jest gorszy ani lepszy od Polaka. Jeśli ktoś spośród nich jest uczniem Chrystusa to jest naszym bratem lub siostrą, ale pozostali są bezbożnymi takimi samymi jak bezbożni spośród Polaków. My nie żyjemy już w chorym, diabelskim postrzeganiu Polaka jako kogoś lepszego od ludzi spośród innych narodów czy regionów. 


" Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. " - 1 Tesaloniczan 5:14 UBG - słowo cierpliwi to : "makrothymeo" a oznacza np : być cierpliwym, wytrwać, znosić cierpliwie. Więc jeśliby zaszła taka sytuacja, że jesteśmy przez kogoś w jakiś sposób atakowani, to nie mamy prawa odpłacać mu żadnym złem. Nawet jeśli cierpimy niewinnie to należy tą sytuację oddać całkowicie w ręce Pana Jezusa Chrystusa i ze swojej strony oddawać dobrem, miłością a wszystko to w cierpliwości, która należy do owocu ducha.

" Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju" - Rzymian 12:18 UBG - my na swoje postępowanie zawsze mamy wpływ i zawsze mamy oddawać dobrem, miłością a nigdy złem, nigdy nie możemy podeptać po pokoju, nawet jeśli ktoś inny oddaje nam wojną, to my nie możemy zejść do jego poziomu i używać sposobów diabelskich. To również wyklucza możliwość brania udziału w wojnie - argumentując to "obroną ojczyzny" , albo "obroną" rodziny. To tylko takie wymówki, które ludzie ze świata też mają, ale to nie jest droga Chrystusowa. Nie jest to zgodne z duchem Chrystusowym. Nie ma czegoś takiego jak "obrona" sposobami bezbożnego świata - czyli np z mieczem w ręku. Ojczyzną chrześcijan nie są ziemskie kraje, ale to co w górze, gdzie obecnie są tak OJCIEC jak i SYN. Tzw "obrony" ojczyzn potrzebuje diabeł - tak m.in nakręca ludzi, aby brali udział w wojennym horrorze. ...... " Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. " - 1 Tesaloniczan 5:14-15 UBG - zawsze czyli nawet w przypadku wojny, gdzie strona konfliktu nawet jest najeźdźcą to my jako ludzie nie z tego świata, nie mamy oddawać im złem. Nie wolno ich zabijać, czy krzywdzić w jakiś inny sposób.


" Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was; " - 1 Tesaloniczan 3:12 UBG - w miłości do siebie nawzajem - to miłość taka jaką Chrystus nas umiłował. Ale jest też powiedziane o miłości do wszystkich - ta miłość mówi : " miłuj bliźniego swego jak siebie samego " - do wszystkich, czyli również do złych i niegodziwych. To miłość do bliźniego, nawet takiego który niesłusznie atakuje nas. Taka nauka to głupota dla wielu, ale nie dla Chrystusa, który oddał z miłości do wrogów (w tym nas) swoje bezgrzeszne życie i po trzech dniach zmartwychwstał. 

Wielu chrześcijan czy raczej "tzw chrześcijan" czyli nominalnych - nie ma miłości, łagodności, cierpliwości, życzliwości, uprzejmości, dobra wobec innych wierzących w Syna Bożego, więc tym bardziej nie mają tych rzeczy wobec ludzi, którzy są im wrogo nastawieni. Którzy nie zgadzają się z ich poglądami, albo są po prostu źli i niegodziwi. Tacy nominalni wierzący szybko znajdują sobie wymówki aby oddawać złe, albo żeby samemu czynić zło i nie być jak nakazuje Pismo uprzejmy wobec wszystkich, łagodny wobec wszystkich, dobry, miłujący wobec wszystkich, cierpliwy wobec wszystkich i żeby nikomu nie oddawać złe, nikomu nie ubliżać itd.

Tym bardziej jeśli ci ludzie np na internecie nie potrafią powściągnąć grzesznych emocji, niesprawiedliwych zachowań, nie potrafią okiełznać języka, to tym bardziej w realnym życiu nie potrafią tego. Przy komputerze można chwilę się zastanowić, można odejść pomodlić się i później odpisać - ale jeśli ci ludzie tutaj nie potrafią czynić tego, co nakazał Chrystus, to o ile bardziej w spotkaniu twarzą w twarz są nieposłuszni Chrystusowi. Chyba, że ze strachu przed np pobiciem itp się opanowują, ale w sercu kipi złość, nienawiść a nie powinno tego tam być. 


                     ,, CZYŻ i CELNICY TEGO NIE CZYNIĄ ? "


" Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;
45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
47 A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
48 Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. " - Mateusz 5:43-48 UBG - kto nie zważa na te nakazy Zbawiciela ten nie jest Jego sługą, bo sługa czyni to co nakazuje Pan. Nie jestem idealny w tych kwestiach, ale wiem, że są dobre. Wiem, że chcę dążyć do nich. Wiem, że możliwe to jest w mocy ducha świętego, którego udziela Pan i o którego powinniśmy prosić, bo chrześcijaństwo to nie religia, ale nadprzyrodzone życie człowieka, pochodzące od Chrystusa, który daje nowe serce, napełnia swym duchem.


Więc widzimy skonfrontowany Boży nakaz z postawą celników. Ale tak jak ci celnicy postępuje bezbożny świat. Jeśli miłować będziemy tylko tych, którzy nas miłują, to niczym nie będziemy różnić się od bezbożnych, światowych, religijnych ludzi. My mamy być inny niż "celnicy" i miłować wszystkich, nawet wrogów, nawet złych i niegodziwych.
Drugi argument to właśnie pokazanie na Boga, który daje dobre rzeczy, i okazuje dobro, łaskę nawet wobec złych i niesprawiedliwych i my wezwani jesteśmy aby naśladować Boga, a nie świat.

" Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. " - Łukasz 6:27-28 UBG


- mamy wymienione bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne nakazy :

1) Miłujcie nieprzyjaciół

2) Błogosławcie tym, którzy was przeklinają

3) Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą

4) Módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was


Gdzie tu jest zielone światło, aby np chwytać za miecz ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.html

" Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie.
32 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.
33 A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo.
34 I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo.
35 Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
36 Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. " - Łukasz 6:31-36 UBG 
Mamy być jak Ojciec, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Mamy być miłosierni jak Ojciec. Oczywiście - Syn Ojca - Pan Jezus również jest taki jak Ojciec. Oni obydwaj są dobrzy dla niewdzięcznych i złych i są miłosierni. Bądźmy tacy jak Oni, a nie jak celnicy i grzesznicy, którzy wybiórczo są dobrzy. My mamy być wobec wszystkich. To nie jest propozycja, ale nakaz od Boga, Prawdziwego Boga np - 1 list Jana 5:20.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_Willemshttps://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_Willems - tłumaczenie : " Dirk Willems (umarł 16 Maja 1569) (także Durk Willems) był holenderskim anabaptystą, męczennikiem, który jest najbardziej znany z ucieczki z więzienia, odwracając się przy tym aby ratować swojego prześladowcę – który spadł na cienkim lodzie podczas próby złapania Willemsa – który potem był ponownie złapany, torturowany i zabity dla wiary.

Willems urodził się w Asperen, Gelderland (prowincja Holandii), Holandia, i był ochrzczony jako młody mężczyzna, sprzeciwiając się chrztowi niemowląt, praktykowanym zarówno przez katolików jak i protestantów w Holandii. Ta decyzja, do tego jego ciągłe oddanie nowej religii i ochrzczenie siedmiu innych osób w jego domu, doprowadziło do skazania go przez kościół Rzymskokatolicki w Holandii i do późniejszego aresztowania. Willems był przytrzymywany w rezydencji pałacu, zamienionego na więzienie, z którego uciekł używając liny zrobionej z połączonych węzłami szmat. Używając jej mógł zejść do przemarzniętej fosy. Strażnik zauważył go i zaczął pościg. Willems mógł przemierzyć się przez cienką warstwę lodu na zamarzniętym jeziorze Hondegat dzięki temu, że podczas pobytu w więzieniu schudł, jedząc więzienne racje pokarmowe. Ale kiedy ścigający go strażnik złamał taflę lodu, wołał o pomoc tonąc w lodowatej wodzie. Willems wrócił, aby uratować życie swojemu prześladowcy, w ten sposób będąc ponownie złapanym i przytrzymywanym, aż został spalony na stosie, niedaleko rodzinnej miejscowości 16 maja 1569. " 

_______________________________________________________________________

Taka postawa jak Dirka Willemsa, jest niezrozumiała dla świata. Dla świata taka postawa to głupota. Ale kiedyś i dla mnie taka postawa byłaby głupotą. Gdy byłem bezbożny i byłbym na miejscu Dirka to jeszcze pewnie bym się śmiał że pod ścigającym mnie załamał się lód i pobiegł bym z radością dalej przed siebie "ratując" swoje życie. Ale Dirk dobrze postąpił, wydał piękne świadectwo na przeciwieństwo haniebnego, diabelskiego świadectwa jakie okazali jego rzymskokatoliccy wrogowie. 

Ten człowiek nie czynił nic złego, po prostu był uczniem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Po prostu trzymał się wiernie nauki Pana i apostołów i słusznie odrzucił m.in chrzest niemowląt, który jest farsą, kpiną z nauki Zbawcy i apostołów. Gdybyśmy z naszymi przekonaniami żyli w 16 wieku to i nas nas by były wyroki, również nas dotknęły by bardzo mocne prześladowania, uciski - oczywiście jeśli Pan ku swej chwale by dopuścił do tego. Ale tak czy inaczej bylibyśmy na liście zawierającej personalia ludzi, którzy bardziej słuchali Boga niż ludzi. 

Również zamordowany za prawdę został np William Tyndale : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.html

Wrócić się i uratować wroga, mimo świadomości, że najprawdopodobniej będzie się złapanym i zabitym - w mocy ducha, którego udziela Pan Jezus posłusznym sobie ludziom - tylko w tej mocy z wysokości można miłować wrogów, dobrze czynić tym którzy nas nienawidzą. Dirk okazał miłość, uczynił dobro wobec człowieka na usługach systemu, który takich jak on zabijał. Ale prawdziwych uczniów nie da się zabić, ponieważ mają obietnicę zmartwychwstania, nieśmiertelności w nowych niezniszczalnych ciałach. - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html


Pismo mówi : " bądźcie doskonali jak Ojciec doskonały jest " -- do tego mamy dążyć i bardzo ważne w tym jest poznawanie jedynej natchnione księgi - Biblii - ale poznanie jest z góry, a nie w mocy ludzkiego rozumu, więc prośmy Pana Jezusa a otrzymamy, ale o czym już wiemy, temu bądźmy posłuszni, bądźmy wykonawcami Słowa a nie tylko słuchaczami - wtedy będziemy wzrastać w każdym aspekcie dzięki łasce Pana - dzięki mocy - duchowi swemu, którego udziela swym wiernym : " I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:15-17 Biblia Warszawska

Poznawajmy pilnie z Panem, biblijne nakazy nam dane i również z Panem - w Jego mocy bądźmy wykonawcami, dobrymi sługami którzy robią to co nakazał ich Pan, a nie są jak źli słudzy, którzy tylko słuchają, ale nie robią tego co nakazał im Pan.
Skoro Pan polecił coś, to i daje wszystko co konieczne aby być posłusznym, więc kto mówi że dane nakazy są niemożliwe, ten nie ma wiary. Co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga. "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia w Chrystusie " - list do Filipian.

Jeśli w pracy nie robicie tego co wam jest nakazane - to jesteście dobrymi czy złymi pracownikami ?? Jesteście dobrymi czy złymi sługami ziemskich panów ?? Śmiało, w wierze przychodźmy do Pana i prośmy Go szczerze o wszystko co konieczne, aby móc wypełniać to co nakazał sam i później przez swych apostołów w tym Pawła. Skoro w Piśmie mamy wiele różnych nakazów to znaczy, że w mocy Pana jest możliwe bycie ich wykonawcami. Jeśli niemożliwe by było wypełniać to co Pan nakazał to nie byłoby o tym mowy w Piśmie. Pan nie nakazywałby czegoś co jest niemożliwe do wypełniania. Dążmy do tego, aby być coraz bardziej podobni do Chrystusa i aby nasza służba była coraz lepsza i lepsza i lepsza wraz z upływającym czasem - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/gupie-i-madre-panny-styczen-2017-rok.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/gupie-i-madre-panny-styczen-2017-rok.html


" Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie " - Rzymian 12:14 Biblia Warszawska

" Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. " - 1 list apostoła Piotra 2:20 UBG 5 komentarzy:

 1. Hej, też uważam, że nie powinniśmy odwdzięczac się złem za zło, ale nie wyobrażam sobie stać bezczynnie, gdy ktoś krzywdzi osobę którą kocham. Gdyb zabicie kogoś było jedynym wyjściem by uratować kogoś kogo kochasz zrobiłbyś to ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie zrobiłbym tego, m.in dlatego : " Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien " - Mateusz 10:37 BW

   , gdyby ta osoba była uczniem to ma obietnicę zmartwychwstania, gdyby nie było to tym bardziej nie brałbym sprawy w swoje ręce - a na pewno nie zrobiłbym nic grzesznego. Zabijając tego człowieka wziąłbym sprawy w swoje ręce i uniemożliwiłbym nawrócenie mu. Nie jestem panem życia i śmierci, nie zamierzam postępować wg schematów starego człowieka, ale nowego w duchu Nowego Przymierza.

   ,

   Usuń
 2. Niech będą dzięki Bogu za to że potrafi i chce wyrwać ludzi z grzechu a potem uczynić ich doskonałymi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Amen. Łaska Jego cały czas trwa, ale ona trwała również przed potopem i przed zniszczeniem Sodomy czy bezbożnych Kanaanu, ale nadszedł czas że spadł deszcz, że na Sodomę i okoliczne miasta spadł ogień i nadszedł Boży sąd na mieszkańców Kanaanu. Jednak sprawiedliwy Noe, sprawiedliwy Lot czy Rachan z Jerycha, która uwierzyła i przez wiarę uratowała wywiadowców - oni zostali wyratowani przed Bożym sądem. Dziś świat nadal może się uratować w Arce - Chrystusie, ale czas "deszczu" jest coraz bliżej, pozdrawiam w miłości Chrystusowej

   Usuń