Popularne posty

piątek, 5 czerwca 2015

szyderstwa, wyzwiska - diabelska broń przeciw chrześcijanom
W diabelskim arsenale, wymierzonym przeciwko chrześcijanom jednym z narzędzi szatana jest wyśmiewanie, szydzenie, ale również wyzwiska, oczernianie. Nie powinniśmy bać się tych rzeczy. Nie powinniśmy brać ich do siebie, nie powinniśmy dać się prowokować im, ani nie zamartwiać się nimi.

Pan Jezus był wyśmiewany, wyszydzany - to samo spotykało proroków, to samo spotkało apostołów i to co czeka nas - uczniów Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Również Chrystus, prorocy czy apostołowie byli obrzucani obelgami, wyzywani. Nas również to czeka - co wielu już nie raz na swej osobie doświadczyło - tak szyderstw, jak i wyzwisk, obelg.

" Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników. 26 Dlatego nie bójcie się ich " - Mateusz 10:25-26b Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Strach przed wyśmianiem, przed dezaprobatą otoczenia, przed wyzwiskami itp blokuje, hamuje chrześcijanina - strach przed ludźmi = przed ich reakcją na naszą wiarę, nasze poglądy biblijne, na niegodzenie się na zło umieszcza chrześcijanina w klatce. 

Nie mam w kontaktach międzyludzkich wielkich doświadczeń, więc też u mnie pojawiają się różne myśli gdy mam kontakt z ludźmi, ale wiem że strach przed ludźmi to pułapka, to sidło. Wiem że złem jest zapieranie się Zbawiciela czy wstydzenie się go - strach przed wyśmianiem, odrzuceniem, wyzwiskami itp nie powinien mieć miejsca - Boży duch święty dany wierzącym nie jest duchem strachu, ale odwagi i trzeźwego myślenia. 
Nie doświadczyłem raczej w realu szyderstw czy wyzwisk - ludzie reagowali albo lekką nerwowością albo brakiem zainteresowania ale jakoś nie przypominam sobie wyzwisk, czy jawnego szyderstwa ale wszystko przede mną :) 
Za to na internecie spłynęły na mnie chyba tysiące wyzwisk i ogrom szyderstw. Tutaj jest łatwiej zachować spokój, ale wielu wierzących nawet w wirtualnym świecie nie potrafi zachować pokoju, i nie odpowiada z miłością ale dają się sprowokować i na wyzwiska sami wyzywają, na szyderstwa odpowiadają różnym złem. Jeśli w wirtualnym świecie nie potrafią zachować się jak uczniowie, to tym bardziej nie potrafią w prawdziwym świecie, w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich.

W tym temacie trzeba zobaczyć potęgę i wspaniałość Chrystusa i wielkość Jego miłości do nas. Ten się śmieje kto się będzie śmiał przed obliczem Chrystusa, a wiemy że bezbożni i żyjący w grzechach nie będą się śmiać przed obliczem Zbawiciela. Nasza miłość do Zbawiciela powinna być ponad wszystko, ponad ten świat i bezbożnych ludzi i ich zachowania. 
Szyderstwa, wyzwiska czy widmo odrzucenia ze strony ludzi nie powinno nas przerażać - to normalne jeśli idziemy za Zbawicielem. Pan Jezus był wyśmiewany, wyzywany, oczerniany a był niewinny, całkowicie niewinny więc nie mamy się co dziwić, albo smucić czy oburzać jeśli na nas spadają szyderstwa czy wyzwiska i przychodzi odrzucenie. 
Powinniśmy być dobrej myśli, skupić się na Zbawicielu, Jego miłości i Bożych obietnicach np nieśmiertelności - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html

Za tymi którzy szydzą, wyzywają, oczerniają, odrzucają nas - powinniśmy się modlić i okazywać im miłość, dobro bo są w sidłach szatana i nie znają żywego Chrystusa, nie znają nauk biblijnych i nie wierzą im. Są to ludzie zaślepieni, zwiedzeni, w strasznym położeniu. Trzeba im współczuć i nadal głosić prawdę i być świadectwem - żywym świadectwem. Aby nasze codzienne postępowanie było żywym świadectwem, abyśmy byli światłem a wtedy ich szyderstwa czy wyzwiska nie będą mieć żadnych podstaw i z czasem sami to zobaczą i może opamiętają się, nawrócą widząc że idziemy dobrą drogą, i nie oddajemy złem na zło, obelgą na obelgę.

" Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. " - 1 Piotra 3:9 UBG

 " Błogosławieni będziecie, gdy ludzie będą was nienawidzić i gdy was wyłączą spośród siebie, będą was znieważać i odrzucą wasze imię jako niecne z powodu Syna Człowieczego. 23 Radujcie się w tym dniu i weselcie, bo obfita jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem ich ojcowie postępowali wobec proroków. "- Ewangelia Łukasza 6:22-23 UBG

I trudzimy się, pracując własnymi rękami. Gdy nas znieważająbłogosławimy, gdy nas prześladują – znosimy; 13 Gdy nam złorzecząmodlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak odpadki u wszystkich, aż do tej chwili. " - 1 Koryntian 4:12-13 UBG

                                    STRACH - SIDŁEM


" Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska, (8) bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak; lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie "


jeśli będziemy bać się ludzi i ich reakcji to zniszczy nas to, bo zamiast iść do przodu, staniemy w miejscu lub będziemy się zapierać Chrystusa - " Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła " - Księga Przysłów Salomona 29:25a


Nienarodzony na nowo człowiek gdy mu złorzeczą lub naśmiewają się z niego to reaguję złością, odpowiada złem na zło. Więc staje się np agresywny i na wyzwiska sam wyzywa, albo przenika nienawiścią i planuje zemstę. Na szyderstwa również reaguje złością, agresją, wyzwiskami. Może dochodzić do bójek czy innych grzesznych reakcji, gniew, nienawiść go napełnia, przepełnia i objawiają się one różnie.
 Ale uczeń Chrystusa - prawdziwy uczeń nie powinien odczuwać nienawiści, gniewu - nie powinien też pozwalać im dać się przeniknąć, ale gdyby się pojawiły w sercu to powinien od razu wołać do Zbawcy o wyzwolenie z nich i napełnienie miłością. Pan Jezus gdy był wyśmiewany, oczerniany, obrzucany wyzwiskami nie miał w sobie nienawiści, agresji i żadnych innych grzesznych emocji i postaw :
" Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu.
21 Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady;
22 Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu;
23 Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. " - 1 list apostoła Piotra 2:20-23 UBG


Jeśli mamy być uczniami Chrystusa to nie możemy reagować na zaczepki, prowokacje. Nie możemy odpowiadać wyzwiskami na wyzwiska, szyderstwami na szyderstwa. Nie możemy oddawać złem na zło. Nie możemy wybuchać żadnym gniewem, agresją na tych którzy np nas wyśmiewają albo wyzywają, oczerniają.


Gdy uczniom grożono to modlili się do Boga aby z odwagą głosili Ewangelię i Bóg ich wysłuchał, napełnieni zostali duchem świętym i z odwagą głosili Słowo Boże - Dzieje Apostolskie 5:29-31. Również Tymoteusz miał powiedziane przez apostoła Pawła że Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia - więc nie powinien się wstydzić Ewangelii czy bać ludzi i ich reakcji  - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:7-8. Więc potrzebujemy ducha świętego, nie wolno go gasić, ale trzeba prosić o niego - Ewangelia Łukasz 11:13.


           WYŚMIEWANIE CHRYSTUSA,  APOSTOŁÓW,  PROROKÓW
 

   Wyśmiewanie, szyderstwa nie przestraszyły, nie zatrzymały Zbawiciela ani apostołów. Mimo częstego wyśmiewania dalej głosili Boże nauki i przestrzegali przykazań - nie oddawali złem na zło, szyderstwem na szyderstwo, ani nie reagowali wybuchami złości, agresji, nie nienawidzili tych którzy ich wyśmiewali.

" rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego " - Mateusz 9:24 ........ " I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych" - Mateusz 20:19 Biblia Warszawska

" I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! ......  A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego, i odprowadzili go na ukrzyżowanie ....... Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili:" - Ewangelia Mateusza 27:29, 31, 41 BW


" I będą się z niego naśmiewać, ubiczują go, będą na niego pluć i zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. " - Marek 10:34 UBG ......... " A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, ubrali go w jego własne szaty i wyprowadzili na ukrzyżowanie. " - Marek 15:20 UBG

" Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 14 Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi, i naśmiewali się z niego." - Łukasz 16:13b-14 UBG ....... " Tymczasem mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z niego i bili go. " - Łukasz 22:63 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Lecz inni naśmiewali się i mówili: Upili się młodym winem." - Dzieje Apostolskie 2:13 ....... " Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie " - Dzieje 17:32 UBG

" Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:36 UBG


" Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości" - 2 list apostoła Piotr 3:3 .......... " Gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, postępujący według własnych bezbożnych pożądliwości." - list Judy 1:18 UBG - w przyszłości szyderców będą ogromne ilości - trend tego zjawiska będzie się nasilał, więc tym bardziej nie dziwmy się gdy ktoś będzie się z nas naśmiewał i z nauk w których żyjemy, które głosimy.


 " Rozbiegli się więc gońcy z listami od króla i jego książąt do całego Izraela i Judy, zgodnie z nakazem króla, powiadając: Synowie izraelscy! Nawróćcie się do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, a wtedy i On zwróci się znowu do resztki, która wam się uratowała z ręki królów asyryjskich. (7) Nie bądźcie tacy, jak wasi ojcowie i bracia, którzy sprzeniewierzyli się Panu, Bogu waszych ojców, że wydał ich na zagładę, jak to sami widzicie. (8) Nie usztywniajcie teraz waszych karków, jak wasi ojcowie, podajcie rękę Panu i przybądźcie do jego świętego przybytku, który na wieki poświęcił, i służcie Panu, waszemu Bogu, a wtedy odwróci On od was żar swego gniewu. (9) Jeżeli bowiem nawrócicie się do Pana, to wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia od tych, którzy ich uprowadzili do niewoli, i powrócą do tej ziemi. Albowiem litościwy i miłosierny jest Pan, wasz Bóg, i nie odwróci od was swojego oblicza, jeżeli się do niego nawrócicie. (10) Szli tedy gońcy od miasta do miasta po krainie Efraimitów i Manassesytów i aż do Zebulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. (11) Wszakże niektórzy mężowie z Aszerytów, Manassesytów i Zebulonitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. " - 2 Księga Kronik 30:6-11 Biblia Warszawska


 " A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. (16) Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku " - 2 Księga Kronik 36:15-16 BW

Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową: (9) Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje! " - psalm 22:8-9 Biblia Warszawska __________ " Stałem się pośmiewiskiem Dla wszystkich wrogów moich, Zwłaszcza dla sąsiadów moich, I postrachem dla znajomych moich; Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie" - psalm 31:12 __________ " Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu, Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny! " - psalm 35:19 __________ " Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, Na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają " - psalm 44:14 __________ " Staliśmy się hańbą dla naszych sąsiadów, Pośmiewiskiem i szyderstwem dla naszego otoczenia " - psalm 79:4 ___________ " Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi " - psalm 80:7 ___________ " Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, Lecz ja nie odstępuję od zakonu twego." - psalm 119:51 Biblia Warszawska" Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. (8) Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień " - Księga Jeremiasza 20:7-8 BW

" Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień " - Treny Jeremiasza 3:14 Biblia Warszawska

" Dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem - ja, który wzywając Boga byłem wysłuchany, pośmiewiskiem - ja sprawiedliwy, nienaganny............ A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody " - Księga Hioba 12:14 , 30:1 BW


               LŻENIE,  WYZWISKA,  OCZERNIANIE itp   " A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów. 22 A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma belzebuba i przez władcę demonów wypędza demony. " - Ewangelia Marka 3:21-22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" I wielu z nich mówiło: Ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? " - Jan 10:20 UBG - jak widzimy Pan Jezus był oskarżany o szaleństwo, odejście od zmysłów, o opętanie. Chrześcijanie byli i są i będą również nazywani szalonymi, opętanymi, nawiedzonymi itd ale nadal i tym bardziej trzeba być światłością, przestrzegać przykazań, być wykonawcą natchnionych biblijnych nauk, a wtedy ci którzy wyzywają, oczerniają nie będą mieć najmniejszych podstaw na swe puste oszczerstwa. 


 

  Zbawiciel wielokrotnie był fałszywie oskarżany o konszachty z demonami, czy o opętanie - np Mateusz 9:34, Mateusz 12:24, Jan 7:20,  Jan 8:48.
Zbawca oczerniany był jako żarłok i pijak oraz oskarżany był niesłusznie że jest przyjacielem złych ludzi ( w sensie że dobrze się czuje pośród ich grzechów) - Mateusz 11:19.
Chrystus był oskarżany że zwodzi ludzi - Jan 7:12, że jest zwodzicielem - Mateusz 27:63. 
Pan był oskarżany że jest grzesznikiem - Jan 9:24. 
Zbawiciel był nazywany złoczyńcą : "Odpowiedzieli mu: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. " - Jan 18:30 UBG

Wiele innych bluźnierstw wypowiadano przeciwko Zbawcy : Łukasz 22:65


   Prorocy czy apostołowie, uczniowie byli lżeni na różne sposoby, byli oczerniani i oskarżani o wiele rzeczy których nie uczynili. To co przyszło na Zbawiciel to i przyszło na jego uczniów i nadal przychodzi i nadal tak będzie aż do powrotu Zbawiciela, więc nie dziwmy się że jesteśmy wyzywani od różnych, oczerniani, wyszydzani i atakowani na wszelkie inne sposoby - Pan Jezus to wszystko zapowiadał i m.in taki jest koszt bycia uczniem w bezbożnym świecie. Ale zbawienie przerasta wszelkie ludzkie prześladowania, ataki więc bądźmy wierni, nie bójmy się, nie zapierajmy, nie wstydźmy się prawd biblijnych i Zbawiciela.
" Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was " - 1 Piotr 4:14 Biblia Warszawska

  chrześcijanie jak Zbawiciel byli wystawieni publicznie na zniewagi : " Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, (33) czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono " -  list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:32-33

 Apostoł Paweł był przez Festusa posądzony o szaleństwo - Dzieje Apostolskie 26:24. Uczniowie na wiele innych sposób wyli oczerniani, wyzywani. 
O zniewagach mowa np " Hebrajczyków 11:26, Hebrajczyków 13:13, Mateusz 22:6, 2 Koryntian 12:10. 1 Tesaloniczan 2:2.


Jak pisałem nie wolno reagować w żaden zły sposób na wyzwiska, zniewagi, szyderstwa itd. 


  " Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę " - Księga Przysłów Salomona 12:16 Biblia Warszawska ________ " Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę." - Przysłów 14:29 ___________ " Złośnik zważa na złośliwe wargi " - Przysłów 17:4 Biblia Warszawska - kiedyś strasznie byłem wybuchowy, byłem złośnikiem i zważałem na złośliwe słowa, zaczepki lub sam ich szukałem - to prowadziło często do bójek, zatargów i różnych kłopotów. Ale Pan Jezus przemienia serca, dziś nawet niewinnie gdyby mnie atakowano, wyzywano, śmiano się nie reagowałbym na to złem, agresją jak kiedyś. Ale to sprawia Pan - w mocy ducha Chrystusa można z odwagą dalej iść Bożą drogą i nie przejmować się atakami. Ale można na nie odpłacać dobrem. I trzeba bez względu na to co nas spotyka i od kogo, czynić dobro. Jeśli oddamy komuś złem na zło, to zgrzeszymy. Nawet jeśli cierpimy niewinnie to oddając złem, zgrzeszymy i nasza niewinność zostanie skalana. Niewinne cierpienie nie daje zielonego światła do odpłacania złe, do łamania przykazań. Zawsze trzeba czynić dobro i przestrzegać przykazań miłości - to m.in wyróżnia nas spośród świata i to m.in pokazuje że jesteśmy prawdziwymi uczniami. Ale do tego wszystkiego potrzebne jest nowe serce i posiadanie ducha Chrystusa.


Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia " - 1 Piotr 2:12 UBG

 " Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. 17 Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. " - 1 Piotr 3:16-17 UBG

" Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. " - 1 Piotr 4:19  Uwspółcześniona Biblia Gdańska


 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz