Popularne posty

wtorek, 2 września 2014

wojenny system nienawiściTam gdzie odrzucane są ,,przykazania miłości" i pozostałe nauki Pana i Boga Jezusa Chrystusa tam wchodzi prędzej czy później nienawiść i inne grzeszne emocje, postawy. Objawiają się one na różne sposoby m.in przez mordy - więc kto odrzuca przykazania miłości ten będzie staczał się w coraz większy grzech i będzie czynił coraz więcej zła

 "Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (20) Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. (21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - list do Rzymian 12:19-21 Biblia Warszawska


 Żaden uczeń Jezusa Chrystusa nie ma prawa nikomu oddawać złe za zło, ani agresją za agresję, lub nienawiścią za nienawiść - przykazania : "Miłujcie nieprzyjaciół waszych" i "Dobrze czyńcie tym którzy was nienawidzą" nie mieszczą się w światowych poglądach. Również nienarodzony na nowo chrześcijanin nie potrafi miłować wrogów, nie potrafi nie oddawać złem za zła, nie potrafi nie odpowiadać obelgą na obelgę, nie potrafi modlić się za tych którzy go krzywdzą, nie potrafi czynić dobrze tym którzy go nienawidzą, nie potrafi nie mścić się ani nie przechowywać w sercu gniewu, nienawiści. Żeby móc miłować nieprzyjaciół, zło dobrem zwyciężać potrzeba narodzić się na nowo przez ducha Chrystusowego- moc z wysokości. Nie posiadanie ducha Chrystusowego nikogo nie usprawiedliwi, ponieważ Pan Jezus oferuje Go wszystkim którzy wierzą i idą za Nim, oddają Mu swe życie." Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. (4) Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły" - 2 Koryntian 10:3-4 Biblia Warszawska

chrześcijanie nie walczą z ludźmi, jeśli jakiś chrześcijanin toczy walkę przeciwko ludziom przestaje być chrześcijaninem : "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich" -list do Efezjan 6:12  Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 "Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" - 1 list Piotra 3:9 Biblia Warszawska

"Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich." - 1 Tesaloniczan 5:15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi" - Rzymian 12:17 BW


 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_pacyfistyczne   - "Kościoły pacyfistyczne" - to że dane tzw kościoły nie popierają wojen, agresji nie znaczy automatycznie że są prawdziwe.
Na przykładzie m.in  organizacji Świadków Jehowy widać że mimo jej pewnego pacyfizmu są opozycją kontrolowaną szatana w stosunku do np Rzymskiego katolicyzmu czy wielu denominacji protestanckich. Nie jest też tak jak się sądzi, że jedynie organizacja Świadków Jehowy nie popiera wojska, czy wojen. Pod hasłem "Kościoły pacyfistyczne" wymieniono :
        "amisze
        bracia morawscy
        arianie
        mennonici
        huteryci
        kwakrzy
        szejkersi
        szwenkfeldyści
    Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego
    Nurt prawosławny:
        duchoborcy
        mołokanie
    Świadkowie Jehowy "Hasło podaje również np : "Najbardziej rygorystyczni (np. amisze) uważają, że używanie przemocy fizycznej jest niedopuszczalne nawet w obronie własnej i nie istnieje pojęcie „walki o słuszną sprawę". Niedopuszczalna jest też wszelka współpraca z wojskiem, np. jako personel pomocniczy, medyczny lub praca w przemyśle zbrojeniowym"
 Gdyby ludzie przestrzegali przykazań miłości nie byłoby m.in wojen. W przypadku wybuchu wojen jedynym wyjściem jest odmowa brania udziału w machinie wojennej. Propaganda w każdym państwie zawsze posługuje się wzniosłymi hasłami aby nakręcić ludzi do brania udziału w wojnie. Większość ludzi na ziemi jest zmanipulowana, zwiedziono i karmiona od kołyski propagandą o zabijaniu za tzw "ojczyznę". Systemy prawne wymuszają aby jeden zabijał drugiego na wojnie - jak wiemy jest w prawie przymus brania w tym udziału pod karą więzienia czy kary śmierci. Gdyby każdy człowiek z potencjalnego obszaru konfliktu powiedział : NIE BĘDĘ ZABIJAŁ i NIE BĘDĘ BRAŁ UDZIAŁU W TYM TEATRZE ŚMIERCI to nie byłoby wojen - nie byłoby komu walczyć. Jednak większość ludzi robi to co inni, nie zastanawiając się nad skutkami. Inni myślą, że robią słusznie a inni idą na wojnę bo się boją odmowy, ale ja bym odmówił zabijania wojennego i odmówiłbym w trakcie mobilizacji - kara nie jest ważna choćby to była kara śmierci.
Ludzie pytający w trakcie np wojen : "Gdzie jest Bóg w tym wszystkim ?", powinni spytać gdzie jest przestrzeganie przykazań miłości i gdzie przestrzeganie innych nauk JEZUSA CHRYSTUSA wśród tych którzy godzą się iść na wojnę. To ludzie sami są sobie winni i przez swoją bezbożność albo niewiedzę sprowadzają śmierć na siebie i wielu innych ludzi, a wystarczyłoby powiedzieć NIE w przypadku mobilizacji. Tutaj jest prawdziwa odwaga a nie w zabijaniu.

Herman Goering : "Oczywiście zwykli ludzie nie chcą wojny: Ani w Rosji, ani w Anglii, to samo tyczy się Niemiec. Jest to zrozumiałe. Jednakże to przywódcy państwa decydują o jego polityce i jest zawsze prostą sprawą, pociągnięcie ludzi za sobą, czy jest to demokracja, czy dyktatura faszystowska, czy parlament, czy dyktatura komunistyczna. Głos lub brak głosu, ludzie zawsze mogą być przekonywani do popierania swoich przywódców. To jest łatwe. Wszystko, co trzeba zrobić to powiedzieć ludziom, że zostali zaatakowani oraz zarzucić pacyfistom brak patriotyzmu i narażanie kraju na niebezpieczeństwo. Działa to w taki sam sposób w każdym państwie."  - prawdziwymi przywódcami są upadłe anioły - demony, ludzie to przeważnie nieświadome marionetki.


"Victor Frankl (był więźniem Oświęcimia):
"Zapoznałem się z ostatnim stopniem zepsucia w moim drugim obozie koncentracyjnym, Oświęcimiu. Komory gazowe Oświęcimia były ostateczną konsekwencją teorii, według której człowiek jest niczym więcej jak tylko wytworem dziedziczności i otoczenia... Jestem całkowicie przekonany o tym, iż komory gazowe Oświęcimia, Treblinki i Majdanka zostały ostatecznie przygotowane nie w jakimś tym czy innym ministerstwie w Berlinie, ale raczej na biurkach i w salach wykładowych nihilistycznych naukowców i filozofów."
Victor Frankl, "The Doctor and the Soul: Introduction to Logotherapy", 1982, str. xxi

Najpierw wmawiamy ludziom, że są wyższymi zwierzętami i powinni bezlitośnie walczyć o możliwość zaspokojenia własnych instynktów zaś potem, gdy zbieramy plon naszych zboczonych teorii mówimy, że Boga nie ma, bo gdyby istniał nie dopuściłby do takiego zezwierzęcenia i okrucieństwa ludzkości. Ale dlaczego Bóg ma sprzątać nasze śmieci?" - źródło : potop exodus demoralizacja

  pokojowy noblista Henry_Kissinger : "Żołnierze są tępymi, głupimi zwierzętami używanymi w polityce zagranicznej " - Ja tak nie sądzę o żołnierzach, uważam ich za zwiedzionych ludzi ale wypowiedz H. Kissingera pokazuje, że wojny to z góry zaplanowane spiski - wszystkie strony grają w jednej drużynie a trenerem jest szatan i inne demony.


"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;
45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
47 A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
48 Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie." - Ewangelia Mateusza 5:43-48 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, (28) błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. (29) Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj. (30) Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. (31) A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. (32) A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. (33) Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. (34) A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. (35) Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. (36) Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz " - Ewangelia Łukasza 6:27-36 Biblia Warszawska

kto prawdziwie wierzy, ten patrzy na zagrożenia z perspektywy obietnicy zmartwychwstania w dniu ostatecznym, z perspektywy obietnicy życia wiecznego. Taki człowiek nie mówi jak świat i jak ludzie religijni, że muszę iść i walczyć, muszę iść zabijać bo jak nie to wrogowie mnie zabiją. On wie, że : "Rzekł jej Jezus: Jam jest zmarwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? " - Ewangelia Jana 11:25-26 BW
                      DWA MIECZE  
" On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. (37) Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. (38) Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy. " - Łukasza 22:36-38

Te dwa miecze nie uprawniają chrześcijan do brania udziału w wojnach, nie uprawniają do jakiejkolwiek przemocy, tzw "sprawiedliwa wojna" to oszustwo diabelskie. Te dwa miecze były wystarczające aby wypełniło się proroctwo Izajasza 53:12 mówiące, że Pan będzie zaliczony do przestępców. Gdyby Pan Jezus przyzwolił na jakąkolwiek walkę to byłoby to sprzeczne z innymi Jego naukami.
 Gdyby Pan Jezus pozwolił na walkę to byłaby mowa o 11 mieczach a nie o dwóch i Pan nie zatrzymywałby uczniów przed walką, poza tym byłyby relacje o walkach  zbrojnych chrześcijan a nie ma nic takiego. 
"I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. (52) Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną" - Mateusza 26:51-52 BW

"A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? (50) I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. (51) A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go" - Łukasza 22:49-51 BW
.

2 komentarze:

  1. Prawda to że ludzie są źli ale pytanie jest takie czy więcej jest złych mężczyzn na świecie czy złych kobiet to mnie interesuje Biblia w księdze Koheleta mówi że z 1000 mężów tylko jeden prawy a prawej kobiety w tej liczbie nie znalazł.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Salomon miał 1000 kobiet - 700 żon i 300 nałożnic. Nadal szukał więc może znalazł później :) , ale czytając inne Księgi biblijne w tym nowotestamentowe widzimy wiele przykładów kobiet które miały wiarę i które były prawe. Jesteśmy równi wobec siebie choć mamy wyznaczone inne role tak w Kościele Chrystusa, jak i w społeczeństwie i rodzinie - choć w tym coraz bardziej zdemoralizowanym, odstępczym świecie to wszystko jest coraz bardziej zniekształcane.

      Usuń