Popularne posty

sobota, 8 listopada 2014

zasadzka na ludzi fałszywe banknoty         FAŁSZYWE BANKNOTY

Nie trzeba poznawać banknotów sfałszowanych na tysiące sposobów, aby nauczyć się się rozróżniać oryginał od fałszywek. Choćby ktoś spędził i dziesiątki lat na poznawaniu fałszywych banknotów, różniących się od siebie na wiele sposobów to będzie to zmarnowany czas, zmarnowane wysiłki, jeśli wpierw nie pozna bardzo dobrze oryginału.
   Gdyby ktoś nawet na pamięć znał wszelkie możliwe różnice między podróbkami a nie znał oryginału, to gdyby mu dano oryginał, to uznałby go za kolejną fałszywkę, tylko podrobioną na inny sposób. Później dano by mu fałszywkę, podrobioną na inny, nowy sposób i ją również uznałby za fałszywkę, i tak toczyłoby się to dalej i dalej, aż nadszedłby czas śmierci dla tego "badacza".
   Gdyby ten człowiek zaczął od poznawania prawdziwego banknotu, to nie oddałby się niemądremu marnotrawstwu wokół zgłębiania podróbek. Gdyby perfekcyjnie znał oryginał to choćby było miliard banknotów i każdy podrobiony na inny sposób, to rozpoznałby je, bo znałby perfekcyjnie prawdziwy banknot.
Jeden błąd na samym początku spowodowałby coraz większe błądzenie, coraz większe straty, coraz większe marnotrawstwo czasu. Jeden błąd na początku sprawiłby, że wszelkie wysiłki byłyby daremne i wszystko skończyłoby się katastrofą - nie umiałby rozpoznawać między oryginałem a falsyfikatami i oryginał uznałby za kolejny falsyfikat. 

 "wojenny system nienawiści" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html

        m.in teorie spiskowe są jak te fałszywe banknoty

Tak jak z tymi fałszywymi banknotami jest również w temacie tzw spisków/teorii spiskowych, planów szatana itp. Spiski istniały i istnieją. Pierwszy spisek przeciwko ludziom, miał miejsce już w ogrodzie Eden, gdzie zbuntowany anioł szatan-diabeł, który okłamał, zwiódł Ewę. Adam zgrzeszył i dalszy ciąg historii znamy a skutki upadku widać w życiu ludzi, którzy również grzeszą, buntują się przeciwko Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi i Jego naukom przykazaniom.

Co do spisków światowych to problem polega na tym, że rzadko który ukazywany światu, ukazywany przez różnych ludzi, media ma w sobie czystą prawdę. W czystej postaci teorią spiskową jest na pewno teoria ewolucji, wielkiego wybuchu itp :)

Jest taki wielki zalew nauk o różnych spiskach, o różnych spiskowcach że w tych tematach panuje wielki chaos, wielka dezinformacja. Są nauki błędne w większości, lub całości, jest wiele półprawd, inne to mieszanka sporej części prawdy, ale i odpowiedniej ilości groźnej trucizny, aby nabrać tych trochę bardziej roztropnych.
  Świat spisków, spiskowców itd to świat chaosu, gdzie nikt nie dojdzie do prawdy - szatan o tym wie bardzo dobrze, dlatego dostawy nowych nauk w świecie spisków, spiskowców dalej będą wprowadzane na "rynek". Ten towar dobrze się sprzedaje, bo ludzie lubią sensacyjne nowinki, sensacyjne tytuły. 
  Kto skupia się na świecie spisków, spiskowców i szuka w tym prawdy ten nie znajdzie jej, znajdzie za to strach, niepokój, niepewność albo różne stany paranoi zagrożenia itp. Tak człowiek może poświęcić kilkadziesiąt lat życia, całe swe życie tym tematom, ale skończy jak ten, który bada tysiące fałszywych banknotów a nie zna oryginału, nie zna prawdziwego banknotu. Tak samo ten który oddaje się zgłębianiu spisków, spiskowców błądzi i będzie coraz bardziej błądził.
 Świat spisków, spiskowców i życie tymi rzeczami, uzależniło wielu ludzi, wielu z nich czeka w napięciu na jakąś katastrofę na ziemi i w niej widzą ratunek, widzą w niej nadzieję na zmiany, ale to fałszywa - zwodnicza nadzieja. Bezbożny styl życia doprowadził ich do frustracji, ale oni myślą, że to system i spiskowcy są to za odpowiedzialny, że nie może pozwolić sobie na jakieś rzeczy czy zachowania, na spełnienie swych pragnień itp.
  Zycie w oczekiwaniu na katastrofę jakoby miała być nadzieją to smutne życie, ale katastrofy nadejdą, chaos nadejdzie ale po nich nadejdzie wielkie zwiedzenie m.in przez wielkie demoniczne cuda, podrabiane wydarzenia biblijne, podrabiane rzeczy i osoby biblijne, przez reformę świata i wielki dobrobyt. Wtedy wielu badaczy spisków, jeśli nie większość zostanie zwiedziona tymi rzeczami, bo nie będą znać oryginału.
   Oryginałem jest jedynie JEZUS CHRYSTUS - Pan i Bóg, Stwórca Wszechrzeczy ku chwale OJCA. Kto chce znać prawdę ten nie nie znajdzie jej nigdzie poza Chrystusem. Nie znajdzie jej w Rzymskim Katolicyźmie, nie znajdzie jej u Świadków Jehowy, nie znajdzie jej w denominacjach protestanckich, nie znajdzie jej w Islamie, Buddyźmie, Hinduiźmie, ani w innych religiach i filozofiach. Nie znajdzie jej nigdzie indziej ale tylko w Chrystusie i w biblijnych księgach, które składają o Nim świadectwo.

Osoby bezbożne odrzucą taki wniosek, że Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawda i Życiem - Ewangelia Jana 14:6, ale sami się przekonają, że błądzą coraz bardziej, wpadają w coraz większy grzech i są w coraz większym chaosie. Osoby m.in miłujące grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat, oddane pożądliwościom będą uparcie dalej brnąć w swoje.

prawdziwa teoria spiskowa to np teoria ewolucji  :-) - http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka

świat spisków, spiskowców ślepą uliczką również dla chrześcijan


Wielu również chrześcijan wpadło w diabelską zasadzkę teorii konspiracyjnych. Wielu możliwe, że nigdy nie narodziło się na nowo, wielu może tylko chwilowo pobłądziło. Zamiast skupić się na poznawaniu coraz lepszym Zbawiciela, poznają - (a raczej wydaje im się, że poznają) - szatan. Zamiast poznawać dobro - poznawać nauki Pana Jezusa, Jego przykazania, skupiają się oni na poznawaniu zła. Ten sam błąd popełniają co człowiek, który skupia się na poznawaniu fałszywych banknotów, nie znając oryginału.
  Wszystko jest do góry nogami - po co skupiać się na poznawaniu zła, skoro to nie przyniesie poznania dobra. Takiemu chrześcijaninowi na dobre to nie wyjdzie. Skupianie się na złu, na szatanie, na teoriach, spiskach, spiskowcach zamiast na Chrystusie prowadzi do chaosu, do osłabienia wiary, grozi to pobłądzeniem, wystawia to takiego wierzącego w Chrystusa na niebezpieczeństwo utraty wiary i na zwiedzenie, na powrót do grzesznego życia, na odpadnięcie od Chrystusa. 
   Powie ktoś : "ja poznaję Chrystusa i poznaję szatana, poznaję spiski, spiskowców - znajduję czas na jedno i drugie."
Takie działanie żeby dzielić serce dla Chrystusa i na zgłębianie niby szatana i niby jego spisków -(piszę niby bo świecie, internecie wiedza o nim to dezinformacja) - to strata czasu, marnowanie czasu, który można by było, mądrzej wykorzystać, na jeszcze lepsze poznanie Chrystusa i biblijnych nauk nowego przymierza. Wtedy człowiek wzrasta, jest coraz mocniej utwierdzony w prawdzie i wtedy wyraźniej widzi co jest prawdą a co kłamstwem. co jest dobra a co złe, co jest sprawiedliwe a co nie sprawiedliwe, co jest pożyteczne a co nie jest pożyteczne, co jest na chwałę Boga, a nie co jest na chwałę Boga, co buduje a co nie buduje, co można a czego nie, co jest grzechem a co nie jest grzechem, co jest miłe i dobre w oczach Zbawiciela a co nie jest itd. Same plusy i dobre rzeczy. Natomiast dzielenie serca między Chrystusa a spiski, spiskowców czy inne rzeczy jak mamona, pożądliwości, umiłowanie bezbożnego świata, grzech itp sprawiają, że człowiek nie widzi wyraźnie, chwieje się, nie ma pokoju ducha, nie ma radości w duchu. Tym bardziej jest to stratą czasu, kiedy się weźmie pod uwagę, że w temacie spisków, spiskowców jest taki ogrom kłamstw i dezinformacji.

często też chrześcijanie, mówią że badanie spisków, spiskowców to wyraz czuwania nakazany przez Pana Jezusa i zgłębianie ich wpisuje się w słowa : "Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi". Ujrzenie znaków nie ma nic wspólnego z karmieniem się spiskami, konspiracyjnym światem. Wiele z tych znaków będzie tak widocznych i odczuwalnych, że nie sposób będzie ich przegapić, szkoda czasu na świat dezinformacyjnych teorii, "Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić." - Ewangelia Mateusza 24:7-10

"I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu" - Mateusza 24:11 BW - a zwiodą wielu m.in dlatego, że ci ludzie, ci chrześcijanie zamiast poznawać Chrystusa poznawali szatana i jego wymysły konspiracyjne. Również rozpoznanie innych znaków nie ma nic wspólnego z dezinformacyjnym konspiracyjnym światem i poznawaniem go. Wręcz przeciwnie zagłębianie się w te fałszywe nauki to strata czasu i obciążanie serca a to właśnie obciążone serce, zatroskane jest wrogiem poznania znaków i przegapienia tego co najważniejsze :

"Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. 35 Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. 36 Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym" - Ewangelia Łukasza 21:34-36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - konspiracyjny świat, który jest chaosem, napędza niepokoje, strach, TROSKI a wtedy serce - umysł jest obciążony, człowiek nie czuwa tak jak nakazane i jest zagrożony zaskoczeniem. "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie" - Marka 14:38a - znowu modlitwa się pojawia- to modlitwa, życie w społeczności z Panem, sprawia, że człowiek zobaczy wszystko a nie życie spiskami, które prowadzą do odwrotnej rzeczy - do braku czuwania i braku światła, tak że człowiek nie zobaczy prawdziwych znaków, ale fałszywe znaki uzna za prawdziwe. Konspiracyjne świat, świat spisków, który jest pomieszaniem z poplątaniem utrudnia i utrudni zrozumienie nauk biblijnych i proroctw. Lepiej powrócić do czystego źródła - do biblijnych nauk. Sam wiem, jednak po sobie jak kiedyś latałem po różnych stronach, wyczekując "znaków" i czekając na jakąś wielkie przełomowe wydarzenie. Było to chorobliwe - od strony do strony i żyjąc w napięciu na "coś wielkiego". Brak wiary, brak cierpliwości, zaufania, brak znajomości Pism się objawiał.

Karmienie się spiskami, spiskowcami, złem tego świata sprawi, że człowiek sam nim przesiąknie nie wiedząc jak i kiedy i nawet może tego nie widzieć w sobie. Ale jego styl życia pokaże to, jego słabnące zaufanie do Chrystusa pokaże to. Odżywający grzeszny styl życia pokaże to. Zaniedbanie modlitwy pokaże to, brak ochoty na rozważanie nauk biblijnych pokaże to, nieprzestrzeganie wielu nauk biblijnych pokaże to. Czym się człowiek karmi tym się staje, tym przesiąka. Na co patrzą twoje oczy, czego słuchają twoje uszy, tym przesiąkniesz. Na co nastawiony jest twój umysł takie będzie twoje postępowanie. Jeśli twoje oczy, uszy, umysł będą skierowane na bezbożny świat i jego sprawy, jego zło, spiski, to sam coraz bardziej będziesz podobny do tego świata.
Jeśli skierujesz umysł, oczy, uszy ku Chrystusowi, naukom biblijnym, ku Królestwu Bożemu, wiecznym perspektywom, owocom ducha to będziesz z każdym dniem coraz bardziej podobny do Zbawiciela w swoim postępowaniu, słowach i myślach i zło tego świata nie przesiąknie cie. Będąc światłością w Panu przez naśladowanie Pana zło będzie zwalczane i ujawniane, tysiąckrotnie skuteczniej od tych którzy karmią się spiskami, spiskowcami i niby ujawniają ich i ich plany. Tylko im się wydaje, że coś ujawniają i coś wiedzą.

  Ktoś może żyje w fałszywym poczuciu, że odkrył prawdę w spiskach, wokół spiskowców, w poznawaniu zła itd ale prędzej czy później ta jego budowla runie, bo jest zbudowana na lichych fundamentach, wtedy niech się nie załamuje, ale przyjdzie do Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, niech modli się, prosi o zbawienie, o pomoc, ratunek, wybaczenie grzechów, niech czyta Biblię i niech więcej nie błądzi w spiskach czy innych światowych naukach, bo to są fałszywe banknoty.

                     OSOBISTE DOŚWIADCZENIA

sam karmiłem się spiskami, światowymi - sensacyjnymi tytułami informacyjnymi - wojna wisi na włosku, czy grozi nam pandemia, czy nadejdzie wielki kataklizmy, ci i ci szykują wielki chaos, wielki krach, chcą wymordować większość ludzi itd. 2 lata temu jeszcze nakręciłem się różnymi informacjami ze świata, tak że byłem pewien że atak na Iran i załamanie ekonomii to coś co nadejdzie na pewno w 2012 roku. Zrobiłem trochę zapasów jedzenia itp. Postąpiłem jakbym zapomniał o Zbawicielu, jakby stracił Go z pola widzenia. Zachowałem się jak Piotr, który szedł po wodzie, ale gdy popatrzył na wichurę, zwątpił - stał się małowierny i zaczął tonąć - Ewangelia Mateusza :
"Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
29 A on powiedział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa.
30 Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!
31 Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? " - Mateusza 14:28-31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
do takich stanów lęków, niepokoju, zachwiania wiary, błądzenia prowadzi karmienie się m.in światowymi rzeczami, spiskami, spiskowcami itp, lepiej skupić się na Zbawicielu na poznawaniu Go, na trwaniu w społeczności z Nim i w Jego naukach, przykazaniach, wtedy co by się nie stało z nami, z naszymi bliskimi i ze światem, będzie trwać niezachwianie, choćby i śmierć przyszła, patrzeć będziemy z perspektywy wieczności, miłości Bożej, niezawodnej obietnicy zmartwychwstania.
Wtedy choćbyśmy znaleźli się w najgorszych okolicznościach, w mocy Bożej wytrwamy do końca.  Jeśli będziemy skupiać się na wojnach, na pogłoskach o wojnach, o pandemiach, o krachu, o widmie megakryzysu, jeśli będziemy skupiać się na tych rzeczach i im podobnych to popełnimy błąd  apostoła Piotra. Będziemy patrzeć na wichurę, zamiast na Zbawiciela i jak Piotr nasza wiara osłabnie, zwątpimy i zaczniemy tonąć.  Więc hocby i dziś wybuchła 3 wojna światowa, zawalił się obecny system ekonomiczny itd to nie skupiaj się na tych rzeczach, nie karm się nimi, bo lęk cie ogarnie, strach, róźne negatywne stany, i zaczniech się chwiać, błądzić. W przypadku jakichkolwiek burz najlepiej wyciszyć się. Wyłączyć czy to komputer, czy radio, czy telewizor i nie uklęknąć i modlić się, przypominać sobie Boże obietnice, pamiętać o Bożej miłości, obietnicy zmartwychwstania i że obiecał być z nami do końca.


Lepiej uczyć się na cudzych błędach, więc kto mądry niech wyciągnie wnioski z mojego doświadczenia, niech nie wkłada palca w ogień aby sprawdzić czy jest on gorący i czy się poparzy. Zostaw zgłębianie zła, poznawaj dobro a wtedy zło będziesz wyraźnie widział i przeciwstawisz mu się, będziesz je ujawniał ale wg Ewangelii i w duchu Chrystusowym a nie wg bezbożnych metod i nauk.      
                       

                             POZNANIE                         "Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. (3) A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie - Ewangelia Jana 12:2-3 BW 
- nie pisze nic o szatanie. Nie piszę : "a to będą czynić dlatego,że nie poznali szatana i jego planów". Nie pisze też :  "a to będą czynić dlatego,że nie poznali spisków i spiskowców".
Poznanie Ojca i Syna prowadzi ku prawdzie i ku rozpoznaniu zła, natomiast poznawanie zła bez poznania Ojca i Syna prowadzi do chaosu, zwiedzenia, zguby. 
Skupianie się na iluminatach,  Bilderbergach, masonach i pozostałych tzw "spiskowcach" to droga na manowce, bo ci ludzie to tylko marionetki, prawdziwi sprawcy są w ukryciu i nie są ludźmi - 
"Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się" - list apostoła Pawła do Efezjan 6:11-13 BW

Teoria NWO sama w sobie jest spiskiem, bo ta teoria to pułapka zbudowana na półprawdach. Wilki w owczych skórach będą niszczyć tzw NWO i tzw "spiskowców" i przez to zwiodą wielu ludzi, a później nadejdą jeszcze większe zwiedzenia, ale kto nie zna Ojca i Syna, kto nie narodził się na nowo, kto następnie nie dąży do uświęcenia - Hebrajczyków 12:14, 1 Tesaloniczan 4:7-8 ten będzie zwiedziony, choćby całe życie badał spiski, spiskowców. Te rzeczy nie prowadzą do poznania Ojca i Syna, ale odciągają od nich, od biblijnych nauk.
" Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. (3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma" - 1 list apostoła Jana 2:1-4 BW


"Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. (14) Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego" - 1 list Jana 2:13-14 BW 

"My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu." - 1 Jana 4:7 BW

Polecam m.in 1 list Jana, bardzo dużo w nim o nowym narodzeniu i po czym poznać nowe narodziny. Również inne natchnione księgi nowotestamentowe w tym listy Pawła mówią o tym. 


" Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.7 Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go" - Ewangelia Jana 14:6-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 Podsumowując : skupianie się na poznawaniu zła, na poznawaniu "spisków" , "spiskowców" to ślepa uliczka, to postępowanie równe postępowaniu takiej osoby, co zajmuje się badaniem tysięcy podrobionych banknotów a nie zna oryginału.26 komentarzy:

 1. Dzięki za ten artykuł.
  Pozdrawiam
  Łukasz

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma za co, jeśli jest zgodny z prawdą w co wierze, to tylko dzięki łasce Pana i Boga Jezusa i dzięki miłosierdziu OJCA. Jeśli możesz to podziel się nim z innymi, z tymi którzy żyją, karmią się teoriami i w nich szukają prawda - jak wiemy w nich nie znajdą jej, bo PRAWDĄ jest ŻYWY ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/niewybuch-ateistyczny-samoistny-cud.html

   Usuń
 2. Faktycznie dobry artykuł i dobre przesłanie. Zło DOBREM zwyciężaj! - prosta zasada choć niełatwa w realizacji ale nikt nie obiecał, że będzie łatwo. Również dziękuję ze te przemyślenia wynikające z doświadczenia coraz większej liczby ludzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. mnóstwo ludzi wpadło w sidła tysięcy teorii a czas ucieka, z każdym dniem tkwiąc w teoriach oddalają się od Zbawiciela a On jest coraz bliżej - może Jego powrót nastąpi dopiero za dziesięciolecia ale wiemy, że z każdym dniem jest bliżej, więc lepiej poznawać Pana coraz lepiej, bo to dodaje sił na każdy dzień, i jest ku czuwaniu w drodze ku wieczności. Pan powiedział czuwajcie i módlcie się abyście nie wpadli w pokuszenie, aby nasze serca nikim i niczym nie były obciążone - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html

   , pozdrawiam

   Usuń
 3. i ja dziękuję - dla mnie go napisałeś człowieku. Bóg jest wielki :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj cieszę się, że coś ci się z tego wpisu przydało. Jeśli jest wg ciebie budujący, ostrzegający to podziel się nim z innymi :) , pozdrawiam w Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie.

   Usuń
 4. zastanawia mnie jedno - atakujesz wszelkie wyznania tutaj, a przeciez ta sama Biblia, czego nie zacytowales mowi nam o tym, ze sludzy bozy, apastolowie i inni skupiali sie w malychy zborach gminnych, co jasno sugeruje, ze jednak tak sie robic powinno. Czyzbys robil za kolejna falszywke?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=10331

   , nie jestem przeciwko spotykaniu się chrześcijan, bo np zbory domowe to biblijna rzecz. Natomiast zbory/kościoły w których panuje hierarchia i władza zamiast równości, i służby to niebiblijne wzorce i przed takimi ostrzegam.

   Usuń
 5. Trochę tak, trochę nie. Mnie zgłębianie teorii NWO nakierowało na Boga, odnowienie fundamentów wiary, lekturę Biblii, modlitwę. Kiedy to poznałem, zasłona opadła z moich oczu, zobaczyłem ile we mnie tego zła też siedzi i zacząłem je zrzucać.
  Zmieniłem wiele poglądów na rzeczywistość i nauczyłem się łatwiej odróżniać dobro od zła.
  Oczywiście to głównie za pomocą Biblii, modlitwy i łaski, a doszedłem do tego przez impuls NWO (a właściwie wróciłem, bo byłem chrześcijaninem który bardzo zabłądził i stał się tym "ze świata").

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Masz dziesiec przykazan a reszta to oszolomy.

   Usuń
 6. Cudny tekst, napominajacy, orzeźwiający i otrzeźwiający. Mam jedną uwagę. Bracie, zredaguj, sprawdź i przeczytaj dokładnie każdy ze swych tekstów, bo sporo w nich powtórzeń, błędów stylistycznych i czasem ortograficznych. Po co mają sobie kpić i się zniechęcać do tekstu niektórzy, co wolą czytać poprawnie zbudowane zdania.

  OdpowiedzUsuń
 7. świetny artykuł.Jakbym o sobie czytał.Tez czytam o teoriach spiskowych,tez robiłem zapasy i tez czytam pismo św.

  OdpowiedzUsuń
 8. Przepraszam, że anonimowo, ale ten artykuł mnie uratował. Dziękuję! Ja podobnie jak mój przedmówca, namawiałam męża do robienia zapasów, chciałam zapełnić garaż po sufit.

  Znam to wszystko, przez cała lata wierna byłam Biblii i odeszłam, zapomniałam, ale Bóg nie zapomina o swych dzieciach i poprowadził mnie tak, żebym znalazła ten artykuł.

  Od czasu do czasu płakałam ze strachu, panikowałam, a tutaj znalazłam nadzieję i wybawienie z tych obłąkanych przemyśleń.
  Dziękuję!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie ma za co przepraszać :) cieszę się, że ci się to przydało jak paru innym osobom. Chwała Panu Jezusowi że nawet gdy zbłądzimy to szuka nas i nie opuszcza, On nas nigdy nie opuści.
   Problem jest z nami - to my możemy odejść, dać się oszukać pożądliwościom, marnościom świata, i na różne inne sposoby możemy odejść, więc tym bardziej powinniśmy ufać zawsze Panu a nie swemu sercu. Nawet w najgorszych czasach i okolicznościach nie pozwolić zasiać kłamliwego ziarna wątpliwości co do Bożej miłości, Bożego dobra, prowadzenia, Bożych obietnic w tym zmartwychwstania.

   Życzę wam wszelkich Bożych błogosławieństw i wszystkiego dobrego w perspektywie wieczności, trwajmy przy Panu do końca, niech sam żądne światowe wydarzenia nie strwożą - wszystko jest pod Bożą kontrolą, pod Bożym dopustem, jeśli będziemy pełnić wolę Bożą to co by nas nie spotkało nawet śmierć, żyć będziemy.

   Usuń
 9. Bardzo dobry artykuł, prawdę napisałeś. Bo jest tylko jedna droga do Ojca, jedna prawda o Ojcu, a jest nią Jezus Chrystus. Ja również mam za sobą "przygody" z teoriami spiskowymi i doskonale wiem o czym piszesz. Karmienie się takimi rzeczami prowadzi do lęków, paranoi, kto wie może i w konsekwencji nawet do ciężkiej choroby psychicznej, depresji. A przecież nie to przyniósł nam Pan, ale radosną nowinę o zbawieniu, pokój a nie lęk. Moje zgłębianie spisków na szczęście nie trwało długo i w porę Pan mnie wyciągnął z tego bagna, tak jak wcześniej z religii katolickiej, i za to mu CHWAŁA.

  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 10. Wspaniały artykuł - znam osobiście dużo osób którzy wierzą w teorie jakie by one nie były spiskowe czy nie to teoria. Tak Jak piszesz poznanie Boga jest naszą powinnością i koniecznością jeśli chcemy ujść siłom tego świata. Zbawienie jest w Bogu przez Chrystusa i każdy kto ma tego świadomość będzie szukał żywego kontaktu z Bogiem w sobie, w swym sercu.
  Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo siły i światła na drodze do prawdy.
  zdrojezycia@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 11. Naprawdę świetny artykuł, sam osobiście doświadczam tego o czym piszesz. Trzeba ocknąć się i wrócić na właściwą drogę... Dzięki :)

  OdpowiedzUsuń
 12. i ja dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 13. Wspanialy artykul,dziekuje,bardzo mi pomogl. mam pytanie dotyczace tego przekazu : " Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym" - Ewangelia Łukasza 21:34-36 "

  Czy jest zatem mozliwe unikniecie "tego wszystkiego co ma nadejsc"? Kazda religia inaczej na to patrzy. jedni mowia ze nadejdzie " pochwycenie kosciola" zanim przyjdzie Sad Bozy a jeszcze inni uwazaja ze wszyscy przejdziemy przez cierpienia dni ostatecznych. jak pan to rozumie,zawczasu dziekuje za odp.

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo dobry artykuł. My Chrześcijanie nie potrzebujemy tych teorii, bo wszystko to jest w sposób jasny i skondensowany opisane w Biblii. Wiemy dokąd zmierza Świat, jakie siły się w nim ścierają i do jakiego celu zmierzają. Jako Chrześcijanie powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią Biblii i jej naukami na serio kierować się w życiu. Chrystus dał nam naukę jak w tym wszystkim wytrwać i się ostać. Teorie spiskowe w niedoskonały sposób próbują tłumaczyć co się dzieje, ale zawsze będą w tym krok do tyłu. Ich słabością jest nieuwzględnianie wymiaru duchowego tych przemian i brak wglądu w przyszłość - mogą jedynie tłumaczyć rzeczywistość na poziomie materialnym i teraźniejszym.

  OdpowiedzUsuń
 15. Niech Bog ci blogoslawi Bracie w Chrystusie.
  Chwala Panu,Bogu Ojcu i Panu panow Jezusowi Chrystusowi teraz i na wieki wiekow Amen.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziękuję i wzajemnie, wszelkiego Chrystusowego błogosławieństwa

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 16. Niech was Pan Bóg błogosławi
  Jezusowi chwała na wieki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. i również tobie, niech PAN WSZECHŚWIATA - JEZUS CHRYSTUS obficie udziela swoich łask

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 17. Bardzo Ci dziękuję za Twój artykuł.

  Zadziałał ma mnie otrzeźwiająco, bo powróciła do mnie pokusa biegania po stronach spiskowych, zamiast skupić się na modlitwie i poznawaniu naszego Zbawiciela.

  Przyznam jednak, że przed laty kiedy trafiłem na tego typu strony, otworzyło mi to oczy i pobudziło mnie po jakimś czasie do poszukiwań Prawdy. A to w konsekwencji doprowadziło do nawrócenia i powrotu do Jezusa po ok 20-letnim okresie kiedy straciłem wiarę i uważałem się za ateistę.

  Niech nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus ci błogosławi.
  Jeszcze raz dziękuję.

  A odnośnie władzy i hierarchii w kościele, to Jezus (wg mnie) miał raczej inne zdanie na ten temat, o czym świadczą Jego słowa, np. "Paś baranki moje" albo "i dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. odnośnie władzy i tych słów to zobacz kontekst biblijny w perspektywie całości i zobacz np : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/rzymska-piramida-najgrozniejsza.html
   , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html

   rzymski katolicyzm to imitacja, podróbka chrześcijaństwa

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń