Popularne posty

środa, 4 lutego 2015

pneuma jak zrozumieć biblijne prawdyWiele osób nie wierzy, że może poznać biblijne prawdy będąc sam na sam ze Zbawicielem Jezusem  Chrystusem i Biblią. Chrześcijaninem nie można być bez ducha Bożego - ducha Chrystusa - mocy z wysokości : "A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy" - list apostoła Pawła do Rzymian 8:9b

Wielu innym ludziom wmówiono, że do poznania biblijnych prawd potrzebują pójść do takiej i takiej organizacji, kościoła albo do tego albo tamtego człowieka. Szukanie prawdy w organizacjach i u ludzi zamiast u Zbawiciela przeważnie kończy się zwiedzeniem.
Nie oskarżam ludzi, nie oceniam ich, nie znam motywów i pisze ogólnie o pewnym schemacie, trendzie, wielkim błędzie wielu młodych w wierze, którzy powinni czytać, czytać i jeszcze raz czytać Biblię i ufać Panu Jezusowi, że w swoim czasie każdą potrzebną rzecz im ukaże.

Ale tutaj trzeba wiary, zaufania, cierpliwości a przecież wielu ludzi i różne organizacje religijne od ręki dają "prawdę" - tylko później się okazuje, że ta "prawda" w każdej organizacji jest inna, ale każda z nich oczywiście twierdzi, że ona ma rację a pozostałe się mylą. Każda z nich twierdzi, że ma 100 % dowody na swoje nauki, które są prawdziwe a to pozostali się mylą.

Wielu ludziom wmówiono, że są za głupi zrozumieć Biblię, że koniecznie potrzebują ludzi inteligentnych którzy ich wprowadzą w prawdę, albo ludzi z odpowiednimi papierami - ludzi po szkołach teologicznych itd.
Wielu ludziom wmówiono, że muszą przeczytać takie i takie książki "chrześcijańskie", muszą obejrzeć takie i takie filmy "chrześcijańskie" , albo wysłuchać kazań, wykładów biblijnych, że powinni jeździć na różne konferencje "chrześcijańskie", że jeśli chcą poznać prawdy biblijne muszą zapisać się na "kurs biblijny", albo wprowadzić w swoje życie jakiś "program" opracowany przez jakiegoś człowieka lub jakiś kościół. Ktoś inny myśli, że należy oglądać jakaś "chrześcijańską" telewizje albo słuchać jakiegoś "chrześcijańskiego" radia.

Te i różne inne rzeczy mnożą się jak grzyby po deszczu, a prawdziwa wiara, uświęcenie w tym czasie zanikają - przypadek ?? Moim zdaniem nie.
Kiedyś ludziom wystarczyła Biblia, spotkania z innymi prawdziwie nowonarodzonymi chrześcijanami, modlitwa.
Dziś większość ludzi nawet w tzw kościołach ewangelicznych nie narodziła się na nowo, a zamiast skupić się na Chrystusie, ufać Panu że ukaże prawdę biblijną to wielu ludzi zrobiło sobie bożki z różnych organizacji, i często z różnych ludzi.

Więc wszelkie maści książki zwane chrześcijańskimi będą się mnożyć, różne wykłady czy konferencje zwane chrześcijańskimi będą się mnożyć, różne programy "wzrostu" będą się pomnażać,różne filmy zwane chrześcijańskimi będą się pomnażać, różne telewizje i stacje radiowe zwane chrześcijańskimi będą się pomnażać - ale wiara u ludzi karmiących się tymi rzeczami bedzie malała. 
To pytanie retoryczne jasno pokazuje gdzie podążą wielu ludzi nazywanych chrześcijanami :
"Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? " - Ewangelia Łukasza 18:8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

  Można zachować wiarę i wzrastać nawet nie mając społeczności z innymi chrześcijanami i nie mając żądnych materiałów chrześcijańskich bo ma się żywą wiarę, żywą relację z Panem Jezusem ( np chrześcijanie w niektórych więzieniach czy obozach pracy skazani za wierność Chrystusowi) , ale bez żywej wiary, bez zaufania Chrystusowi nie można żyć prawdziwym duchowym życiem i nie można wzrastać, nie otrzymuje się niezbędnego ducha świętego. - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

                                    PRZEMIANA APOSTOŁÓW

Pan Jezus nie wybrał uczonych w Piśmie, ani uczniów szkół rabinicznych - ale wybrał w większości prostych ludzi, którzy przeważnie byli w pogardzie u "elit intelektualnych". Apostołowie oprócz Pawła i może Mateusza nie byli ludźmi wykształconymi, zapewne nie należeli też do elity intelektualnej, ale gdy zostali napełnieni duchem świętym, to stali się 1000 krotnie mądrzejszy niż arcykapłani, uczeni w Piśmie i reszta.

"Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem" - Dzieje Apostolskie 4:13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten sam Piotr jeszcze niedawno ze strachu o swoje życie wyparł się Zbawiciela i uciekł, również pozostali apostołowie przy aresztowaniu Pana Jezusa ze strachu uciekli, a tutaj są już innymi ludźmi - są odważni i mają poznanie Pism, mają zrozumienie Bożych nauk, drogi zbawienia a przed chrztem duchem tak nie było u nich :
" I zachowali to słowo u siebie. ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych" - Marek 9:10 Biblia Warszawska __________ "a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. (34) Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono." - Łukasz 18:33-34 BW ______ "A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał, i uwierzył; (9) albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych" - Jan 20:8-9 BW

Problemem wielu ludzi jest, że gdy byli młodzi w wierze to poszli do różnych organizacji, albo do różnych ludzi i wchłonęli tamtejsze nauki, później gdy czytali i czytają Biblię to Biblię odczytują wg tego co głosiła im dana organizacja religijna lub człowiek. A powinni najpierw umacniać, utwierdzać się w nauce biblijnej przychodząc do Pana Jezusa - ufać Mu że ukaże prawdę, a dopiero później ewentualnie poszukać społeczności. Z poznaniem, którego udziela Pan Jezus można rozsądzić czy dana społeczność czy dana osoba idzie dobrą drogą. Wiec wielu ludzi odwróciło kolejność i zbłądziło.
Można zająć się różnymi materiałami zwanymi chrześcijańskimi a więc : filmami, książkami, wykładami, kazaniami, telewizjami i innymi "chrześcijańskimi" materiałami ale życia nie starczy na nie, a Biblia, modlitwa będą leżeć odłogiem. 

                           CO JEST NIEZBĘDNE 

Apostołowie nie mieli tych wszystkich rzeczy, a jednak to co konieczne dane im było poznać i również w tym samym natchnieniu - w tym samym duchu zostawili nam Nowy Testament. Również Pisma starotestamentowe są spisane w natchnieniu - "Sam Dawid bowiem powiedział przez Ducha Świętego: Rzekł Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy" - Marek 12:36 UBG _______ "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:15 UBG

" Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. (21) Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym." - 2 list apostoła Piotra 1:20-21 BW - dowolny wykład nie oznacza, że wykład należy do jakiejś organizacji religijnej, albo jakiegoś człowieka, ale oznacza to że to jak Pisma zostały napisane przez ludzi napełnionych duchem świętym, tak samo do odczytania natchnionych Pism potrzebne jest Boże natchnienie - duch święty

To jest cały klucz chrześcijańskiego życia - poznania nauki i stosowania jej w życiu - niezbędny jest duch święty, dlatego też gdy apostołowie i pozostali uczniowie zostali nim napełnienie stali  się innymi ludźmi. 

Zrozumienie nauk biblijnych nie jest kwestią inteligencji albo wykształcenia. Nie daje jej żadna ludzka szkoła, żadne ludzkie programy i materiały. Wręcz przeciwnie Pisma mówią, a życie potwierdza, że większość chrześcijan nie była i nie jest mądra wg światowych mierników jak inteligencja, wykształcenie :

"W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało." - Ewangelia Łukasza 10:21 BW

"Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. 28 I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz " - 1 Koryntian 1:26-28 UBG 

"A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. (20) Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was" - Mateusz 10:19-20 BW

"Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. (15) Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy" - Łukasza 21:14-15 BW 

 "A przyszedłszy w swoje rodzinne strony, nauczał ludzi w ich synagodze, tak że się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd on ma tę mądrość i moc? 55 Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? 56 A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? " - Mateusz 13:54-56 UBG - skąd ? stąd : "A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo (22) i zstąpił na niego Duch Święty" - Łukasz 3:21-22 BW

" A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło: Skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce?" - Marek 6:2 BW

" A gdy już minęła połowa święta, Jezus wszedł do świątyni i nauczał. 15 I dziwili się Żydzi, mówiąc: Skąd on zna Pismo, skoro się nie uczył? 16 Odpowiedział im Jezus: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał. 17 Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie " - Jan 7:14-17 UBG

" Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 45 Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. 46 I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać " - Łukasz 24:44-46 UBG 

"A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka " - Łukasz 24:49 UBG ______ "A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. 5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym" - Dzieje Apostolskie 1:4-5 UBG - moc z wysokości = duch święty 

Bez mocy Bożej nie mogliby sprostać zadaniu, bez niego nie można być chrześcijaninem : "Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi" - Dzieje 1:8 UBG - apostołowie mieli czekać na ducha świętego, i dopiero w mocy ducha mieli iść i być świadkami Jezusa, głosić Ewangelię. Nie mieli tego robić przed wylaniem na nich ducha, a więc widzimy że duch święty jest niezbędny. Bez ducha świętego, którego udziela Zbawiciel przez żywą wiarę, nic nie można zrobić co będzie miłe Bogu. Można się produkować jak to robią różne organizacje religijne i różni ludzie ale to nie przetrwa próby.

Ta obietnica mocy z wysokości to, to samo co duch prawdy http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9634 : "Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie" - Jan 14:17 UBG _____ "Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie " - Jan 15:26 UBG ______ "Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy" - Jan 16:13 UBG - "rzeczy przyszłe" a więc m.in odczytanie proroctw biblijnych również wymaga oczywiście mocy z wysokości.

"Nogi swoich nabożnych ochrania, Lecz bezbożni giną w mroku, Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny" - 1 Księga Samuela 2:9 BW 

"Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów" - Księga Zachariasza 4:6 Biblia Warszawska

"Niektórzy zaś z synagogi, zwanej libertyńską, oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem. (10) Lecz nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał" - Dzieje Apostolskie 6:9-10 BW 

                            WIERZ  i  PROŚ

"A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. (11) Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? (12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." - Łukasz 11:9-13 BW 

w duchu świętym jest uświęcenie, a więc kto nie chce prowadzić świętego życia, kto nie chce dążyć do uświęcenia, kto nie chce zostawić grzechów, jakichś pożądliwości, ten nie będzie prosił o ducha świętego, nie będzie mu zależało aby wydawać owoc ducha - Galacjan 5:22-23, pogardzi wezwaniem do uświęcenia - 1 Tesaloniczan 4:3-8, list apostoła Pawła do Hebrajczyków i inne ponieważ nie chce zmian w swym życiu, nie chce zostawić jakichś rzeczy, zajęć albo towarzystwa osób, które mają destrukcyjny wpływ. Taki wierzący będzie prosił o światowe, przyziemne rzeczy - i jeśli uda mu się je zdobyć będzie uznawał to za Boże błogosławieństwo, albo będzie się zadowalał różnymi emocjonalnymi wrażeniami, które mają pozory duchowości, ale on uzna je za znak narodzenia się na nowo. 

Kto prawdziwie wierzy i pragnie zmian, uświęcenia, czystego życia ten otrzyma ducha, będzie nim napełniany i nie będzie go gasił.
"Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej ..... Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu " - Jan 4:10, 14 UBG"Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. 39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony " - Jan 7:38-39 UBG

Po tym jak Pan został uwielbiony, i gdy później apostołowie zostali napełnieni duchem, przypomnieli sobie różne wydarzenia i właściwie je zrozumieli tak jak mówiło Pismo : "A Jezus, znalazłszy oślątko, wsiadł na nie, jak jest napisane: 15 Nie bój się, córko Syjonu. Oto twój król przychodzi, siedząc na oślątku. 16 Z początku jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że mu tak uczynili

"Ale on mówił o świątyni swego ciała.22 Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wypowiedział Jezus" - Jan 2:21-22 UBG - napełnieni duchem prawdy, przypominali sobie wszystko i właściwie rozumieli Pisma. 

           Mowa apostoła Pawła

"Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże ..... a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc ..... Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. " - 1 Koryntian 2:1, 4, 13BW - mądrość ludzka, światowa skontrastowana jest z Bożą mądrością - m.in 1 liście do Koryntian rozdziały : 1-3. Warto zajrzeć i zobaczyć, że nie od inteligencji, wykształcenia, elokwencji zależy poznanie albo skuteczność głoszenia Ewangelii - prawdziwej Ewangelii, bo fałszywa zawsze ma wielu adoratorów i często właśnie wielcy mówcy, często ludzie wykształceni, inteligentni głoszą właśnie inną ewangelię i są do tego specjalnie nauczani - są uczeni jak przemawiać, jak rozmawiać - np tak jest w organizacji Świadków Jehowy. 

"bo powiadają: Listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego" - 2 Koryntian 10:10 BW _______ "Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu; owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem" - 2 Kor 11:6 BW - mowa Pawła wg kryteriów duchowych była wspaniała, ale wg kryteriów światowych była do niczego.

          NASTAWIĆ NA NIEBIAŃSKIE FALE 

Umył człowieka musi być nastawione na to co boskie, na to co jest w górze. Wtedy człowiek może usłyszeć Boży głos. Kto jednak ma podzielony umysł - nastawiony na to co światowe, grzeszne - pożądliwe, ziemskie i te rzeczy są jego domeną, wypełniają go, to duchowe sprawy albo są w cieniu albo w ogóle już ich nie ma i taki człowiek nie jest w stanie usłyszeć ani zobaczyć tego co niebiańskie.

"Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać." - 1 Koryntian 2:14 BW

"bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania" - Księga Daniela 12b Biblia Warszawska

"Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości.......... Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma" - Łukasz 8:15,18 Uwspółcześniona Gdańska 

nie da się prowadzić chrześcijańskiego życia, nie można być uczniem bez ducha świętego :

"Królestwo Boże bowiem  to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym " - list do Rzymian 14:17 UBG 

" według bogactwa jego łaski; 8 Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności ....
Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego" - Efezjan 1:7-8, 17

Jan Chrzciciel działał w mocy ducha Bożego jak Eliasz - Łukasz 1:17, Elżbieta głosiła wielkie rzeczy pod wpływem ducha - Łukasz 1:41, podobnie jej mąż Zachariasz - Łukasz 1:67, również Symeon działał w natchnieniu Ducha - Łukasz 2:25. Owoc ducha - Galacjan 5:22-23 pokazuje na jego nadnaturalne, niebiańskie pochodzenie.

Temat ducha świętego w Biblii jest dużo szerszy - polecam przejrzeć występowanie m.in słowa greckiego PNEUMA w Nowym Testamencie. Najlepiej przeczytać kolejny raz Nowy Testament i spisać sobie wszystkie miejsce gdzie występuje "duch" i zwrócić uwagę jak fundamentalna jest to rzecz. Jeszcze jeśli Pan pozwoli nie raz będą chciał się skupić na tym temacie. Bo to jeden z kluczowych tematów. Grecki strong pneuma - numer 4151 w NT : http://biblehub.com/greek/4151.htm  , http://www.studylight.org/lexicons/greek/gwview.cgi?n=4151   , http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=G4151&t=KJV

 Poznanie prawd biblijnych i życie tymi prawdami to nie jest skutek ludzkiej inteligencji, wykształcenia, szukania organizacjach religijnych, w książkach, filmach i tysiącach innych rzeczy jak to się chce często ludziom wmówić. szatan chce aby budować na ludziach i u nich szukać u jedynego Nauczyciela. szatanowi najlepiej pasowałoby abyśmy skupili się na na ludzkich produktach religijnych a zaniedbali społeczność ze Zbawicielem, zaniedbali czytanie Pism i modlitwę, zaniedbali posłuszeństwo, przestrzeganie dwóch przykazań miłości. 
Najlepiej wg niego jakbyśmy przeczytali tysiące książek zwanych chrześcijańskimi, czy tysiące poradników chrześcijańskich, obejrzeli tysiące filmów zwanych chrześcijańskimi i słuchali tysiące kazań niby chrześcijańskich i czytali tysiące opracowań, artykułów organizacji religijnych i w takim stanie pomarli. 
Zdarzają się wartościowe rzeczy, ale w zalewie pseudochrześcijańskich książek, filmów czy innych materiałów, programów to są coraz mniejsze wysepki na coraz większym oceanie podrobionego, wykrzywionego chrześcijaństwa, a więc szkoda tracić czas na niesprawdzone rzeczy i ryzykować spożycia trucizny . Tym bardziej jeśli ktoś jest młody w wierze powinien uważać i skupić się na Biblii a poznanie jej zostawić Nauczycielowi - Panu Jezusowi i nie śpieszyć się, bo w tydzień czy miesiąc wszystkiego się nie zrozumie - gdyby wszystko przyszło na raz, to wpadlibyśmy w pychę, a tak uczeni jesteśmy pokory, zaufania, cierpliwości. Fundamentalny, niezbędne rzeczy jak droga usprawiedliwienia, zbawienia, powinny być priorytetem w poznawaniu.

Kościół Chrystusowy jest organizmem, pojedynczy chrześcijanie uzupełniają się, służą sobie różnymi darami, które otrzymali , ale nawet gdy ktoś jest sam w odcięciu kompletnym od innych wierzących np siedzi w więzieniu za wiarę, to gdy ufa Panu i Bogu Jezusowi ostoi się, będzie wzrastał, obfitował, ale ten który nie ma prawdziwej społeczności z Panem, nie zależy mu tak na prawdę na niebiańskich rzeczach ten może być pośród milionów chrześcijan a będzie usychał. "
Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić" - Jan 15:5 UBG.

Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jesteście za mało inteligentni żeby coś duchowego zrozumieć, nigdy nie dajcie sobie wmówić, że musicie wstąpić do tej czy tamtej organizacji aby poznać prawdę - tak działają sekty. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że musicie obejrzeć więcej czegoś, albo przeczytać więcej jakiś książek chrześcijańskich aby poznać prawdę i wzrastać.
 Co pomija wystarczalność Zbawiciela Jezusa Chrystusa do poznania i praktykowania Bożych nauk to jest w jakimś stopniu skrzywione i niebezpieczne - bez Pana Jezusa nic nie możemy, tylko bez Niego nic nie możemy. Pan Jezus jest wystarczający - ale czy mamy wiarę ?? aby żyć według tego.  To Zbawiciel żywy Jezus Chrystus udziela ducha świętego a nie ludzi i organizacje, więc kto chce poznać prawdę i żyć życiem godnym Zbawiciela ten musi przyjść wprost do Niego i prosić Go o wodę żywą - ducha świętego. Tak jak powiedział w Ewangelii Jana 4:10 - gdybyś Go prosiła dałby ci wody żywej, więc prośmy i chciejmy świętego życia, które nie jest jarzmem jak to szatan chce pokazać. Jarzmem jest życie dla świata, dla grzechu - nie przypadkowo epidemia depresji pożera świat i wzmaga się.

"Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. 7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić" - Ewangelia Jana 3:6-7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz