Popularne posty

czwartek, 19 lutego 2015

System Stronga możliwe pomocne narzędzie

 

 

Jeśli ktoś ma wolne fundusze to polecam zakupić Biblię Gdańską w systemie Stronga - Nowy Testament : http://www.nastrazy.pl/biblioteka/ksiegarnia/index.php?p=strongnt.htm&s=strongntopis.htm

Również na allegro, w różnych księgarniach np internetowych można dostać je. 

Bardzo przydatna rzecz - mi wielokrotnie się przydała.Wszystko bardzo dobrze jest oddane - występowanie danego słowa czy to greckiego czy hebrajskiego, aramejskiego jest podane w tabelach - wraz z fragmentem wersetu, co jest bardzo pomocne - każde słowo, każdy dogmat, naukę biblijną można wygodnie prześledzić. Naprawdę kto wierzy, że Biblia to zbiór natchnionych Pism - spisanych przez ludzi natchnionych duchem świętym danym od OJCA i SYNA, temu na pewno się to przyda


" Konkordancja wyrazów greckich Nowego Testamentu

Wydanie trzecie
Z przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników kolejne, trzecie już wydanie Konkordancji wyrazów greckich Nowego Testamentu, która wraz z dwutomową Biblią Gdańską Starego Testamentu w systemie Stronga (Na Straży, Kraków 2004) tworzy jednolitą, trzytomową całość pt. „Biblia Gdańska w systemie Stronga”. W obecnym wydaniu wprowadzono jedynie kilka poprawek, tak że w zasadzie stanowi ono przedruk wydania drugiego (Kraków 2007). Poniżej przytaczamy tekst przedmowy do poprzedniego wydania.
Drugie wydanie Biblii Gdańskiej NT w systemie Stronga różni się nieco od pierwszego. Tekst polski został gruntownie przejrzany i uzupełniony pod kątem jeszcze dokładniejszego przyporządkowania go do słów greckich zapisanych przy użyciu kodów Stronga. Dołożono przy tym wszelkich starań, aby każde słowo greckie, również rodzajniki i drobne spójniki – zgodnie z zasadą jedna jota albo kreska nie przeminie, znalazło swoje miejsce wśród numerycznych kodów Stronga odpowiadających słowom polskiego tłumaczenia. Tekst Biblii Gdańskiej zaopatrzony został w liczne przypisy, które uwidaczniają różnice między wydaniami greckiego Nowego Testamentu stanowiącymi podstawę przekładu gdańskiego a współczesnym – powszechnie uznawanym za poprawny – tekstem Alanda (wyd. z 1983 r.). Dodatkowo porównano The Greek New Testament (United Bible Societes 1983) pod redakcją K. Alanda z Kodeksem Synaickim, najstarszym kompletnym greckim rękopisem Nowego Testamentu z połowy IV w. po Chrystusie. Różnice między tymi tekstami ujęte zostały w dodatkowych przypisach.
Również druga część, Konkordancja wyrazów greckich Nowego Testamentu, otrzymała nową formę, zgodną ze wzorem, który zastosowano w Konkordancji wyrazów hebrajskich i aramejskich Starego Testamentu. Słownik został wzbogacony o informacje etymologiczne oraz gramatyczne, a także o zestawienie polskich tłumaczeń słowa greckiego wraz z częstotliwością ich występowania w Biblii Gdańskiej. Dane te, obok poprawionego i nieco poszerzonego słownika, ułatwiają szybsze ogarnięcie biblijnego zakresu znaczeniowego rozważanego słowa greckiego.
Trzecia część tej pracy, Wykaz wyrazów i zwrotów polskich w NT Biblii Gdańskiej, została uzupełniona o informację dotyczącą częstotliwości występowania słów greckich w tłumaczeniu na dany wyraz lub zwrot polski. Słowa greckie na listach towarzyszących wyrazowi lub zwrotowi polskiemu zostały uszeregowane według częstotliwości ich występowania, co ułatwia wyszukanie słów polskich na listach Konkordancji wyrazów greckich.
Autorzy mają nadzieję, że zmiany te, wypracowane w trakcie przygotowywania starotestamentowej części Biblii w systemie Stronga, zwiększą użyteczność tej książki oraz ułatwią Czytelnikom korzystanie z informacji w niej zawartych. A Słowo Boże – nawet przy tak szczegółowym badaniu – z pewnością nie przestanie być żywe i trwające na wieki (1 Piotra 1:23-25), o ile tylko Czytelnik dołoży wszelkich starań, by jego rozważaniom towarzyszyła modlitwa, powaga i szczera chęć poznania Bożego zamierzenia wyrażonego przez natchnionych pisarzy " - http://www.nastrazy.pl/biblioteka/ksiegarnia/index.php?p=strongnt.htm&s=strongntopis.htm

http://www.nastrazy.pl/i/m/konkord_grec_NT_instr.pdf         STARY  TESTAMENT

 http://www.nastrazy.pl/biblioteka/ksiegarnia/index.php?p=strong.htm&s=strongopis.htm :

  "Nasza praca w odniesieniu do Starego Testamentu polegała na porównaniu każdego słowa polskiego tłumaczenia Biblii Gdańskiej z 1632 roku (w wydaniu BiZTB z 1959 roku) z oryginalnymi tekstami ksiąg Biblii Hebrajskiej. Każdemu słowu polskiemu został przyporządkowany kod numeryczny według systemu wprowadzonego przez J. Stronga. Dzięki temu użytkownik tej pracy będzie mógł sam sprawdzić, z jakiego słowa hebrajskiego zostało przetłumaczone interesujące go słowo polskie. Sięgając do drugiej części pracy, "Konkordancji wyrazów Hebrajskich", będzie mógł przeczytać krótki opis gramatyczny rozważanego słowa, dowiedzieć się, jak słowo to tłumaczy Biblia Gdańska oraz jakie jest jego znaczenie słownikowe (według polskiej adaptacji Biblijnego Leksykonu Browna, Drivera i Briggsa). Będzie mógł także przejrzeć inne wystąpienia badanego słowa hebrajskiego według listy, na której polskie słowa tłumaczone z poszukiwanego słowa hebrajskiego wyróżnione zostały tłustą czcionką. Korzystając z "Wykazu wyrazów i zwrotów polskich Biblii Gdańskiej ST" można również sprawdzić, z jakich jeszcze innych słów hebrajskich tłumaczone jest na polski rozważane słowo. Wiele dodatkowych informacji można też znaleźć w licznych przypisach.
Przykład, który zamieściliśmy na poniżej, rozważa pierwsze słowo Biblii: "na początku", które po hebrajsku brzmi "Bereszit" i wywodzi się od słowa 7225 "Re'szit", zaś początkowe "Be" to przedrostek oznaczający "w", który w tym przypadku został oddany w Biblii Gdańskiej jako "na". Uwidocznione to zostało przez umieszczenie znaku ">" nad polskim słowem "Na". Z konkordancji można dowiedzieć się, że słowo 7225 "Re'szit" występuje w Biblii Hebrajskiej 51 razy, że tłumaczone jest w Biblii Gdańskiej również na inne polskie słowa, jak "pierwiastek", czy "pierwociny", że oznacza również "coś pierwszego, coś najlepszego". Sięgając następnie do "wykazu słów polskich" można dowiedzieć się, że samo słowo "początek" występuje w Biblii Gdańskiej 55 razy i że oprócz rozważanego słowa 7225 podstawą jego tłumaczenia były również inne słowa, między innymi 7218 "RoSz" (hebr. "głowa"), od którego wywodzi się rozważane przez nas słowo 7225 "Re'szit"."

Posiadanie takich czy innych materiałów, niczego nie gwarantuje. Kto nie ma ducha Chrystusowego, kto nie ma wiary, zaufania do żywego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,  ten może mieć wszystkie wydania Biblii, wszystkie słowniki, może znać oryginalne języki  i nic mu to nie pomoże.Będzie miał jakąś wiedzę, ale to wszystko będzie martwotą.
"JAK ZROZUMIEĆ BIBLIJNE PRAWDY" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html

wiarygodność Biblii : http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka


,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz