Popularne posty

piątek, 27 listopada 2015

Biblia obala urząd papieża część 1Apostołowie nie raz kłócili się między sobą, kto z nich jest największy. Ostatni raz tak było przy ostatniej wieczerzy. Gdyby Piotr był większy od innych apostołów, gdyby miałby być ich przywódcą, to Pan Jezus podczas wieczerzy powiedziałby to jasno i wyraźnie, że Piotr z nich jest największy i słuchajcie go, ale nic takiego nie zrobił, ale powiedział coś zupełnie odwrotnego od rzymskokatolickiej praktyki i nauki - tak powiedział :


"  Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego.
25 Lecz on powiedziała do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. 26 Wy zaś tak nie postępujcie. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy. 27 Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy " - Ewangelia Łukasza 22:24-27 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Gdyby Rzymski katolicyzm, papieże czy ktoś inny pozmieniał coś w Biblii to ten fragment brzmiałby np tak : " Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego. 25 Lecz on powiedziała do nich : Piotra wybrałem jako skałę, na Nim zbuduję mój Kościół i Piotr jest największy wśród was, jego słuchajcie " :) 
, Chrystus tak jednak nie powiedział, a Rzym gdyby mógł umieściłby takie właśnie zdanie popierające papiestwo, ale nie mógł tego zrobić - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html  
Biblijne słowa przeczą papiestwu. Rzymski katolicyzm papieże niczym nie różnią się od władzy świeckiej. Jedni tymi samymi sposobami działają w obszarze "świeckim" a drudzy w "religijnym". Ale w prawdziwym Kościele nie ma czegoś takiego. W fałszywym, imitującym, zwodniczym natomiast jest : rządzicielstwo, panowanie, władza - oczywiście zwodniczo argumentowane różnymi wyrwanymi z kontekstu wersetami, ale to norma w Rzymie : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html


I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi " - Efezjan 1:22 UBG - wg natchnionego tekstu Chrystus jest Głową - zobaczcie np : Efezjan 4:15, 5:23. Kolosan 1:18, 2:19. Nie ma dwóch głów - Chrystusa i papieża. Jest tylko jedna i wystarczająca - Chrystus. Do Niego należy ciało a On jest głową. Ciało i głowa to naturalne połączenie. Kościół - ciało nie jest Piotra ale Chrystusa. Chrystus jest Głową i On jest skałą. Gdyby Rzym zmienił Biblię jak mówią zwiedzeni, to ten tekst  z Efezjan 1:22 brzmiałby np tak : " I wszystko poddał pod jego stopy, a Piotra dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi " - nigdy i nikomu nie dajcie się oszukać, że Biblia jest pozmieniania. Nigdy i nikomu - nawet swemu sercu, nie dajcie się oszukać, zwieść, że w Biblii są błędy, sprzeczności. Gdyby Biblia była pozmieniana przez katolicyzm, papieży to setki wersetów wspierałoby rzymskie nauki, postępowanie a nie ma czegoś takiego, ale są setki wersetów które obalają rzymski katolicyzm. Widzicie sami, że nikt niczego nie zmienił, ale szatan tylko wmówił milionom że Biblia jest sfałszowana. Nie bądźcie wśród nich. Ta księga obala cały ten chory świat jak i katolicyzm, organizację Świadków Jehowy, Kościół Adwentystów i inne mi znane ... Biblia nie była pozmieniana, nie ma w niej żadnego kąkolu : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/logos-dowody-dla-najwiekszych.html


Rzymski katolicyzm powołał inkwizycję aby wymordowań, zniszczyć biblijnych chrześcijan. Ci prawdziwi chrześcijanie wiedzieli na podstawie Biblii, że urząd papieża to oszustwo, wiedzieli że rzymskokatoliccy kapłani to oszustwo, wiedzieli że podział na duchownych i świeckich to oszustwo, wiedzieli że : czyściec, chrzczenie nieświadomych dzieci, kult maryjny, spowiedź uszna i wiele wiele innych rzymskokatolickich nauk to oszustwa, więc odrzucali je. Rzym wysyłał na nich wojska - wymordowanych zostało tysiące Waldensów, Hugenotów, Husytów i innych. Rzym wiedział że Biblia nie tylko nie wspiera jego wielu nauk i praktyk, ale wręcz przeczy im, więc również na liście do zniszczenia byli ci, którzy tłumaczyli Biblię na języki narodowe. Rzym bał się natchnionych Pism jak ognia, bo wiedział że jedyna natchniona księga w historii świata obala go, obnaża jego błędy, oszustwa m.in oszustwo urzędu papieża. blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.html - blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.html - rzymski katolicyzm nie ma 2000 lat ale ok 1600 - dekrety teodozjańskie. 
                                     [ CZYLI SKAŁA ] - Mateusz 16:18
 " prochem jesteś i w proch się obrócisz" 

Proch nie jest skałą, skała nie jest prochem. 

Tylko Wszechmogący Bóg - bez początku i końca może być SKAŁĄ, człowiek może być kamykiem co najwyżej, a tak na prawdę jest prochem. Kamykiem który razem z innymi kamykami jest częścią duchowej budowli - Kościoła - czyli uczniów Chrystusa. Niestety szatan w stworzył imitację Kościoła a największą z nich jest kościół rzymskokatolicki. Stworzył też imitację prawdziwej Głowy - Chrystusa, a ta imitacją jest papież, jego urząd.Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz Boga naszego? - Psalm 18:31 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ...... i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:4 Biblia Warszawska - te słowa z psalmu 18 są ponadczasowe. Katolicka czy jakaś inne interpretacja robiąca np z apostoła Piotra skałę jest błędna. Ewangelia Mateusza rozdział 16 mówi o Chrystusie - skale a nie Piotrze - skale. 
 Syn to również YHVH jak Ojciec : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html  , http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194 - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194


 Katolicka Biblia Tysiąclecia : " Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (20) Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem " - Ewangelia Mateusza 16:13-20


Co do kluczy królestwa i o związywanie rozwiązywanie - ( zobacz również Mateusz 18:18 - Piotr nie był wyjątkiem) to katolicka interpretacja tych słów Chrystusa wypowiedzianych do Piotra to jeden wielki błąd, fałsz ale o tym napiszę jak Pan Jezus pozwoli w drugiej części tego wpisu. W tej chce skupić się głównie na SKALE. 

Słowa w nawiasie - CZYLI SKAŁA - to wielki katolicki błąd. Te słowa nie występują w tekstach greckich - jest to katolicki dodatek, który czytelników Biblii Tysiąclecia wprowadza w błąd. Sugeruje on, że imię Piotr oznacza skałę i że Piotr jest skałą o której mówił Chrystus. 

Ale w Biblii Tysiąclecia błędów i katolickich interpretacji jest więcej. Np teksty greckie nie mówią o Marii, że jest "pełna łaski" a jednak katolicki przekład ma taki zwrot i katolicy używają go jako ważnego argumentu do bronienia zwodniczego kultu maryjnego,  tymczasem widać na jakich machinacjach, dopiskach bazuje największa imitacja Kościoła czyli rzymski katolicyzm - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

Słowo "Petra" - oznacza skałę, ale Petros - Piotr nie oznacza skały, ale kamień, kamyk, odłamek skalny. Na nic pokrętne rzymskokatolickie odwoływania się do języka aramejskiego. Ale widać jak zdesperowany jest rzymski twór aby podtrzymywać swoje kłamstwa i zniewolenie ludzi pod "papieżem".


                 " POCHWYCILI za KAMIENIE " 


Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie, drudzy za kije, niektórzy zaś nabrali leżącego tam piasku i jeden przez drugiego rzucali na ludzi Lizymacha " - 2 Księga Machabejska 4:41 Biblia Tysiąclecia. Księga Machabejska i kilka innych z kanonu katolickiego to nie są natchnione księgi, ale pełne błędów, fałszu które został przyjęte przez Rzymski Katolicyzm po wspierają jego zwodnicze nauki jak czyściec, msze za umarłych, i różne inne.  Są sprzeczne z natchnionymi księgami biblijnymi, i mają również pełno błędów historycznych i geograficznych - a takich rzeczy nie ma w natchnionych księgach - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/dlaczego-lepiej-unikac-biblii.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/dlaczego-lepiej-unikac-biblii.html


Cytuję księgę Machabejską bo w niej jest również pokazane, że Petros nie oznacza skały, ale kamienie. Takie kamienie które można wziąć w rękę, ręce i rzucać nimi. Skały żaden człowiek nie podniesie. Może przeczyta to jakiś katolik co ceni błędne księgi Machabejskie i inne apokryfy i zobaczy, że Petros - Piotr nie oznacza skały ale kamień, odłamek skalny.

They then seeing the attempt of Lysimachus, some of them caught stones, some clubs, others taking handfuls of dust, that was next at hand, cast them all together upon Lysimachus, and those that set upon them. " -- tekst grecki : " συνιδόντες δὲ καὶ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Λυσιμάχου, συναρπάσαντες οἱ μὲν πέτρους [PETROUS - liczba mnoga], οἱ δὲ ξύλων πάχη, τινὲς δὲ ἐκ τῆς παρακειμένης σποδοῦ δρασσόμενοι, φύρδην ἐνετίνασσον εἰς τοὺς περὶ τὸν Λυσίμαχον " 

                        EWANGELIA MATEUSZA  16O czym, o kim mówił Chrystus mówiąc o skale ? Pan spytał apostołów za kogo uważają Go ludzi. Wymienili oni różne opcje, ale gdy Zbawiciel spytał za kogo oni Go uważają, to Piotr powiedział o Chrystusie coś więcej niż że był tylko prorokiem, ale że jest Synem Bożym. Więc mamy takie wielkie wyznanie, które Piotr wypowiedział dzięki Ojcu, który Mu to objawił. Pan Jezus mówiąc, że na tej skale zbuduje swój Kościół odniósł się do wypowiedzi Piotra, do wyznania Piotra : "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Skałą jest Mesjasz, Syn Boga żywego. Pan Jezus nie powiedział : "Ty jesteś Piotr czyli skała i na Tobie zbuduję mój Kościół"
Nie powiedział też : " Ty jesteś Piotr i ty zbudujesz mój Kościół".
Ten który jest skała budował, buduje i będzie budował swój Kościół. Piotr nie żyje od bardzo dawna i o niczym nie wie co się dzieje na świecie i pośród chrześcijan. Nie był on żadnym papieżem.

Apostołowie bardzo dobrze rozumieli kto jedynie może był skałą, dobrze wiedzieli, że nie może być to człowiek. Szkoda, że dziś prawie 2000 lat później wielu ludzi z innych śmiertelników robi swoją skałę. Piotr nie był większym od innych apostołów, Piotr nie był władcą, hierarchą, rządzicielem jak papieże. Nie trzeba być mocnym w historii aby wiedzieć co wyrabiali papieże i jakim byli wypaczeniem tego co było widać w apostołach. Apostołowie nie żyli jak papieże, nie nauczali tego co papieże.


Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa.14 I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków." - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 11:13-15 UBG 


Fundamentem czyli skała jest Chrystus a nie Piotr : " Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje.11 Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 3:10-11 UBG - rzymskokatolicki Piotr jako skała to inny fundament, zwodniczy fundament. Ale katolicyzm a właściwie szatan potrzebował stworzyć hierarchię, władcę aby łatwo kontrolować masy. Paweł nie napisał : " Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest apostoł Piotr". Mówił o Chrystusie bo On jest skałą na której budowany jest prawdziwy Kościół. Piotr nie jest skałą. Jeszcze dodam, że gdyby było tak jak mówi wielu zwiedzionych ludzi, że rzymski katolicyzm i papieże pozmieniali Biblię, że oni są jej autorem to zamiast Chrystusa byłby Piotr. Pisałoby że głową Kościoła nie jest Chrystus, ale Piotr. Pisałoby że to Piotr jest kamieniem węgielnym a nie Chrystus. I byłyby tysiące podobnych rzeczy, a nie ma ich bo Wszechmogący obronił swój przekaz przed swym stworzeniem - diabłem i sługami diabła. Wszystko co jest w kanonie hebrajskim i w nowym testamencie jest czyste, dobre i zgodne z wolą Bożą. Każdy kto podważą kanon hebrajski i 27 natchnionych ksiąg Nowego Testamentu jest zwiedziony. 


Skała to również kamień węgielny czy węgłowy : "  Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; 21 Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; 22 Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha" - list apostoła Pawła do Efezjan 2:20-22 - tutaj fundament to co innego niż to co w 1 liście do Koryntian 3:10-11. Ale widać że znowu Paweł nie wyróżnia Piotra, ale wszystkich apostołów i proroków traktuje jednakowo, a Chrystus jako kamień węgielny jest całkowicie inny, odmienny niż tamci. Bo tylko Chrystus jest Skałą. Był skałą dla starożytnych Izraelitów - 1 Koryntian 10:4 i jest skałą na której buduje swój Kościół. 


                  Sami zobaczcie co natchniona Księga mówi o skale. Kto nadal uważa że 16 rozdział Ewangelii mówi o Piotrze - skale a nie Chrystusie - ten oby przejrzał na oczy. Oby Pan Jezus wyrwał go z niewoli diabelskich kłamstw :Utył Jeszurun i wierzga -Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś - I porzucił Boga, który go stworzył, Znieważył skałę zbawienia swojego. (16) Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, Podniecili go obrzydliwościami, (17) Składali ofiary demonom, które nie są bogami, Bogom, których ojcowie wasi nie znali, Nowym, które nie dawno się pojawiły. (18) Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał " - 5 Księga Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:15-18 Biblia Warszawska

Niech kropi jak deszcz nauka moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, Jak drobny deszcz na świeżą ruń, Jak ulewa na trawę, (3) Gdyż imię Pana głosić będę, Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu.(4) On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy. " - 1 Księga Samuela 2:2-4 BW Bo któż jest Bogiem oprócz Pana I któż skałą oprócz Boga naszego? "- 2 Księga Samuela 22:32 BW
"  Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela: Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, Kto panuje w bojaźni Bożej, (4) Jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi na bezchmurnym niebie, Jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi " - 2 Księga Samuela 23:3-4 BW


PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.....  PAN żyje, niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg mego zbawienia." - psalm 18:2,46 UBG ....... " Do ciebie wołam, PANIE, skało moja; nie bądź głuchy na moje wołanie, abym jeśli się nie odezwiesz, nie stał się podobny do zstępujących do dołu." - psalm 28:1 UBG ........ " Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź." - psalm 31:3 UBG ........ " Tylko on jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą; nie zachwieję się za bardzo. " - psalm 62:2 UBG ......... " Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy – ich odkupicielem" - psalm 78:35 UBG ........ " Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości." - psalm 92:15 UBG ....... " Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia. " - psalm 95:1 UBG ......... " Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny." - psalm 144:1 UBG 

"  Boś zapomniała na Boga zbawienia swego, i na skałę mocy twojej nie wspominałaś " - Księga Izajasza 17:10a Biblia Gdańska 


Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna " - Izajasz 26:4 Biblia Gdańska 

"  Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki [ TSUR - hebrajski strong numer 6697] , nie znam żadnej " - Izajasz 44:8 Biblia Warszawska ...... " Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę [ TSUR - hebrajski strong numer 6697]  , z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci! (2) Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem." - Izajasz 51:1-2 BW. Niektórzy katolicy używają tego fragmentu z Izajasza 51 aby broń błędu że Piotr to skała. Ale ten fragment z Izajasza 51:1-2 nie ma nic wspólnego z Piotrem. Nie ma tu kompletnie najmniejszej analogii. Poza tym Izajasz nie przeczy sobie, gdy mówi że nie ma żadnej innej skały oprócz Boga. Sara porównana jest do kamieniołomu a Abraham do skały. Ale to jest poetycki opis ich stanu i cudownego działania Bożego. Ich stare ciała były jak martwe skały. Sara gdy urodziła Izaaka miała około 90 lat. Abraham miał wtedy około 100 lat. Bóg z dawno przekwitłej kobiety wydobył Izaaka. Wyciosał naród. Izaak zrodził Jakuba, Jakub - Izrael dwunastu synów. To wszystko nie ma nic wspólnego z biblijną skałą która jest tylko Bóg - Ojciec i Syn. Skała z Ewangelii Mateusza rozdział 16 to Chrystus. 
Chrystus był skałą dla Izraela starotestamentowego - 1 Koryntian 10:4 i jest skałą na której opiera się Izrael Nowotestamentowy - Mateusz 16:13-18. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę " - Księga Habakuka 1:12 Biblia Warszawska 
  Mojżesz, Dawid i prorocy nie uważali Abrahama za skałę. Chrześcijanie znający prawdę, poznający ją nie mają Piotra za skałę....... " Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków " - Izajasz 63:16 BW

Gdyby Piotr był większy od innych apostołów, gdyby był ich przywódcą to Nowy Testament miałby całkiem inny wygląd. Rzymski katolicyzm - specjalista od budowania nauk na filozofiach, które mają tylko pozory biblijności zwiódł setki milionów ludzi swymi naukami zbudowanymi na wyrwanych z kontekstu wersetach i na błędnie zinterpretowanych wersetach. Jest wiele innych dowodów, przesłanek pokazujących że urząd papieża to oszustwa. Dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i obyczajności - rok 1870 to kolejny etap odstępstwa, farsy i nie ma nic wspólnego z apostołem Piotrem ani z żadnymi innymi apostołami.

papiestwo powstało w wyniku zwodzenia diabła - pragnienie władzy, kontroli, pieniędzy, zaszczytów itd. Tacy ludzie jak Diotrefes byli twórcami papiestwa, popierali ten urząd, umacniali go :

 Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. (10) Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru " - 3 list apostoła Jana 1:9-10 Biblia Warszawska 


Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.10 Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć, i wyrzuca ich z kościoła. " - Uwspółcześniona Biblia Gdańska - jednostka, kult jednostki. Kult papieży - kult Karla Wojtyły i innych .... 

Apostoł Piotr w swoim liście piszę o skale - 1 list apostoła Piotra rozdział 2. Zgadnijcie o kim pisze, pisząc o skale. Pisze o sobie czy o Chrystusie ?? :) . W 5 rozdziale tego samego listu Piotr nie pisze że jest przywódcą, że ma jakiś prymat, że jest większy od innych starszych/biskupów ale pisze, że jest również starszym i nawołuje wszystkich aby względem siebie byli uniżeni. Nie żeby byli uniżeni przed nim - przed Piotrem ale wszyscy wobec wszystkich aby byli poddani. w 3 wersecie tego 5 rozdziału mówi aby nie byli panujący nad innymi. Władza, panowanie - domeny katolicyzmu i papieży to zaprzeczenie nauki Chrystusa i apostołów. Kto tego nie widzi jest ślepy. Już same zbrodnie papieży powinny im otworzyć oczy, ale wielu nawet zbrodnie papieży broni. Ślepi idą za ślepymi. Kto słucha papieży i idzie za nimi wpadnie w dół, bo papieże są ślepi i ci którzy idą za nimi i ich naukami też są ślepi. W drugiej części jeśli Pan pozwoli pokażę inne argumenty biblijne pokazujące fałsz urzędu papieża. Tego urzędu nie powinno być. Nie powinno być tzw księży.

Nikolaici to ci którzy rządzą czyjąś wiarą, to ci którzy panują nad ludźmi - to "duchowi", religijni "politycy" - władcy, hierarchowie rządzący innymi wierzącymi. To nie są słudzy jak w prawdziwym Kościele ale władcy, panowie, rządziciele i to ich owce mają im służyć. W prawdziwym Kościele nie ma władzy w sensie rządzicielstwa, hierarchii władzy, ale wszyscy są równi, ale mają inne zadania. Jest prawdziwa służba, prawdziwe uniżenie. Piotr nie był większy od innych, w pewnych obszarach i wydarzeniach miał po prostu inne zadania zlecone przez Chrystusa. Ale inni mieli jeszcze inne i wcale nie gorsze, nie mniejsze od Piotra. Równi sobie z różnymi zadaniami, polecaniami, darami. A nie jak w fałszywym kościele - lepsi gorsi, mniejsi i więksi, panujący i im podlegli, "duchowi" i świeccy. Podobny błędny system tylko bardziej zakamuflowany jest również u Świadków Jehowy i w wielu kościołach protestanckich. Więc uważajcie również na nie i na ich nauki.

również o skale np : Mateusz 7:24-25, Łukasz 6:48, Rzymian 9:33, 


3 komentarze:

  1. Odpowiedzi
    1. tak uznaję kanon 66 ksiąg a właściwie to 49 bo dzisiejszy podział pism tzw starego testamentu który ma 39 ksiąg wg pierwotnego podziału miał 22 księgi. Nie było np podziału na 1 i 2 Księgę Samuela ale były one jedną księgą. Masz jakieś wątpliwości co do 66 ksiąg vs 49 ??

      Usuń
  2. "gdy nas obmawia złośliwymi słowami." - krk lubi pomawiać innych o herezje, często nawet tylko za to , że nie jest się katolikiem.

    OdpowiedzUsuń