Popularne posty

środa, 16 marca 2016

zmieniona perspektywa część 6 inteligencja i wykształcenie to nie mądrośćTo co głosi świat, to czego uczą się ludzie od innych ludzi bardzo często jest kłamstwem, jest odwrotnością Bożej nauki. Sami wyrastaliśmy pośród takich trujących roślin - ludzkich mądrości, nauk, powiedzeń, przysłów, ale jako nowi ludzi w Chrystusie powinniśmy w modlitwie, z Panem wszystko analizować, wszystko badać, sprawdzać - czy to co mówi świat, czy to co powtarzają ludzie ze świata - jest zgodne z Bożą nauką, Chrystusową drogą wskazaną w jedynej natchnionej księdze - Biblii. Oby Pan nam błogosławił - abyśmy wyraźnie zawsze widzieli tak prawdę jak i fałsz, błędy i żebyśmy wiernie trzymali się prawdy, a wszelki fałsz, błędy i kłamstwa odrzucali i w miłości przestrzegali innych przed nimi.

Jedną z takich spaczonych, złych fraz, powiedzeń światowych to np : " Nadzieja jest matką głupich "


Są dwie nadzieje. Nadzieja uczniów Chrystusa - chrześcijan i druga nadzieja : nadzieja bezbożnych. Nadzieja uczniów jest taka : "Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją" - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:1 UBG

Chrystus w was, nadzieja chwały." - Kolosan 1:27b UBG


" A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość " - 1 Koryntian 13:13 UBG

Prawdziwa nadzieja jest położona w żywej osobie, we Wszechmogącym Synu, który objawił charakter, naturę swojego Ojca i dał przez swą ofiarę, swoją krew piękną nadzieję wieczności z Nimi.


Nadzieja bezbożnych jest głupotą. " nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca " - Przysłów 10:28 BW_____________ " Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja; a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się " - Przysłów Salomona 11:7 BW - nic nie pomogą czyśćce, zamawianie mszy za zmarłego, modły za zmarłego i inne ludzkie czy diabelskie wymysły prezentowane tak w Rzymskim katolicyźmie jak i wielu innych religiach. 

" Bo jakąż nadzieję ma niegodziwiec, gdy skończy, gdy Bóg zażąda jego duszy? (9) Czy usłyszy Bóg jego wołanie, gdy go nawiedzi niedola? (10) Czy może spokojnie polegać na Wszechmocnym, wzywać Boga w każdym czasie? " - Księga Hioba 27:8-10 BW

" Alboż papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna, i sitowie rozwija się bez wody? (12) Choć jeszcze jest świeże i nie skoszone, jednak więdnie rychlej niż inna trawa. (13) Taki jest los wszystkich, którzy zapomnieli o Bogu, i tak ginie nadzieja niegodziwego. (14) Jego ufność, to babie lato, a jego wiara, to pajęczyna " - Hiob 8:11-14 Biblia Warszawska


" Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! " - psalm 37:34a BW

Nadzieja ludzi bezbożnych - bezbożnych ateistów czy bezbożnych ale religijnych, to rzeczywiście głupota, ale ludzkie powiedzenie nazywa wszelką nadzieję matką głupich. Ale to tylko nadzieja bezbożnych jest głupotą, ułudą, mamidłem. Nadzieja w pieniądzach, nadzieja na spełnienie pożądliwości, grzechów , nadzieja na nowe wspomnienia, nadzieja na zdobycie tego czy tamtego, a tym czas leci i bezbożny kończy się z każdym dniem ... więc i nadzieja takich ludzi zawiedzie ich, bo nie jest oparta na Tym, który jest Wieczny, Nieprzemijający.

jeśli nadzieja jest matką głupich, to beznadzieja jest matką mądrych ? :) 
__________________________________________________________________________
" Pies najlepszym przyjacielem człowieka " - kolejne głupie a wręcz bluźniercze powiedzenie. No ale jeśli ktoś nie ma przyjaciela w osobie Boga, a wierzy że np sam jest zwierzęciem, to wtedy często wpada w wypaczone rzeczy i nawet wśród ludzi nie ma przyjaciół, ale musi z nierozumnego zwierzęcia robić przyjaciela.
Współczuję takim ludziom i oby nawrócili się do Zmartwychwstałego, który jest najlepszym przyjacielem dla swych uczniów. Nie jest On przyjacielem bezbożnych, choć wyciąga ku Nim swoją dłoń, oferuje im nowe życie z Nim, zachęca ich aby przyszli do Niego, aby dali Mu się przemienić i przyjęli Jego miłość i aby odwzajemniali ją.


" Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.
14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję.
15 Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca." - Ewangelia Jana 15:13-15 UBG


" A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. " - Łukasza 12:4 UBG 

Żaden pies, żaden kot, żaden koń, małpka czy inne zwierzę nie jest moim przyjacielem i nie może być przyjacielem żadnego człowieka : " Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli " - Księga Przysłów Salomona 17:9 Biblia Warszawska. Kto wierzy w kłamstwo ewolucji, kto wierzy że jest małpą wąskonosą z gatunku homo sapiens sapiens, i kto nie wierzy, że Chrystus żyje i jest Wszechmogący, ten ze wszystkiego może zrobić sobie "przyjaciela" a najchętniej z grzechu - to najlepszy przyjaciel bezbożnych.
Przyjaciel grzech - to główny powód niechęci aby mieć przyjaźń ze Zmartwychwstałym :


"(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska

Zwierzęta nie są naszymi "mniejszymi braćmi " jak to głosi diabeł. Są Bożymi stworzeniami, ale nie żadnymi mniejszymi braćmi. Ludzie nie należący do Chrystusa nie są żadnymi mniejszymi braćmi, a co dopiero zwierzęta. W tym świecie co da się wykrzywić to jest wykrzywione, ale Boża nauką jest czysta - czytajmy Biblię z wiarą, prośmy Pana o zrozumienie Tego co zawarł w natchnionych przez siebie Pismach. Kto lepiej wie o co chodzi jak nie On ??

_____________________________________________________________________________

" O zmarłych się źle nie mówi " - albo : " o zmarłych mówi się dobrze albo wcale" --  kolejny głupie powiedzenie, mówiące czy sugerujące że nawet jeśli ktoś żył niegodziwie, to nie można mówić o jego złych naukach, złych postępkach.

To zbrodni różnych ludzi np Stalina czy Hitlera, i wielu innych - również mniej znanych, nie można wymieniać ?? Nie można mówić że takie ich zachowanie, lub jakaś nauka była zła ??

Sprawiedliwy sąd - to nie jest zła rzecz. Sam Pan mówił aby strzec się np fałszywych proroków i że nie wszyscy, którzy zwracają się do Niego : "Panie, Panie" są rzeczywiście Jego sługami. Nie mamy osądzać motywów serca, ani wydawać wyroków potępienia, ale jak najbardziej mamy ostrzegać przed zachowaniem danego człowieka jeśli jest złe i mamy ostrzegać przed nauką jeśli jest zła, ale bez wdawania się w motyw serca.

Mówienie że dany zmarły był mordercą i umarł w takim stanie, nie jest złe, jest prawdą. A prawdy nie można wykrzywiać. Mówienie że ktoś był złodziejem do końca i umarł w takim stanie nie jest złe, jest prawdą. Czasami trzeba wyrazić zdanie i o zmarłym i musi to być prawdziwe zdanie - bez wybielania, ale i bez oczerniania. Jeśli był mordercą, złodziejem czy robił coś innego złego, to trzeba to powiedzieć.

Mówienie o kimś że czyni lub czynił zło to sąd, ale mówienie o kimś że jest dobry, że naucza prawdy to też sąd. Mówienie o tym, który naucza złych rzeczy, albo który czyni zło - nazywanie go np sługą Bożym to niesprawiedliwy sąd. Sprawiedliwy sąd wymaga aby powiedzieć prawdę - czyli że dane zachowanie człowieka jest złe i nauką którą głosi czy głosił jest zła.

To dotyczy tak zmarłych jak i żyjących. Nazywanie złego dobrym to niesprawiedliwy sąd. Milczenie odnośnie złego zachowania, odnośnie złej nauki też jest złe. Zło należy nazywać złem, a dobro dobrem - odstępstwo w tak jednym jak i drugim przypadku, jest złe.

"nie sądźcie a nie będziecie sądzeni " - nie chodzi o osąd w ogóle, ale o obłudny, hipokrytyczny osąd. Pan wymienia chwilkę dalej "świnie" o "psy" - trzeba osądzić, ale sprawiedliwie !! - z Panem - najlepiej w modlitwie, prośbie o wskazanie, o mądrość, o właściwe spojrzenie.


" Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem " - Ewangelia Jana 7:24 --- kontra diabelskie powiedzenie : " O zmarłych należy mówić dobrze albo wcale " - Biblia mówi o zmarłych prawdę - o zmarłych sprawiedliwych mówi prawdę, ale i o zmarłych bezbożnych, niegodziwych też mówi prawdę i mówi o ich niegodziwości, złu i potępia je. 

O Hitlerze, Stalinie, którzy umarli też należy mówić dobrze albo wcale ??" I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. " - Księga Przysłów Salomona 17:15. Nazywanie złej nauki dobrą to zły sąd. Nazywanie dobrej nauki złą to również zły sąd. Nazywanie złych zachować dobrymi to zły sąd. Nazywanie dobrych zachowań złymi to również zły sąd 
_________________________________________________________________________


„Czemuś biedny? Boś głupi! Czemuś głupi? Boś biedny!” - kolejne głupie powiedzenie, rozumiane przeważnie jako stan wskazujący na to, że bogactwo i mądrość chodzą w parze, lub że mądrość można kupić sobie.

Mądrość, prawdziwa mądrość jest w Bogu - bojaźni przed Nim - w szacunku. Jest ona w Chrystusie : " W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania " - list apostoła Pawła do Kolosan 2:3 UBG.

Mądrości nie można kupić i posiadanie prawdziwej mądrości - Chrystusowej mądrości, nie gwarantuje bycia bogatym materialnie, przeważnie jest odwrotnie wręcz. Bóg wybiera często głupich i słabych w oczach świata :


"  Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych." - 1 Koryntian 1:26-27 UBG

Wśród uczniów nie wielu jest intelektualistów, ludzi bardzo wykształconych itp, ale mocą uczniów nie jest mądrość ludzka, ale ich Pan, ich Bóg, który udziela im swojej mocy, prowadzi ich, uzdalnia do wykonania potrzebnych zadań.

Mądrość, inteligencja, wiedza, wykształcenie - to cztery różne rzeczy i rzadko chodzą razem.

Mądrość już ustaliliśmy jest w Chrystusie i od Niego pochodzi. Kto jest sługą, uczniem Chrystusa jest mądry. Kto nim nie jest nie jest mądry. Człowiek bez Chrystusa może mieć wielką wiedzę, wielką inteligencję i wielkie wykształcenie ale jednocześnie może być daleki od mądrości, a wręcz bardzo głupi.

Wiele osób było i jest bardzo inteligentnych, ale swoją inteligencję wykorzystywali, wykorzystują do czynienia zła, do uganiania się za grzechami czy marnościami - czy tacy ludzie byli i są mądrzy ?? Mimo wielkiej inteligencji nie są mądrzy, ale postępują bardzo głupio.

Wielu miało i ma wielką wiedzę, wielkie tytuły naukowe ale również wykorzystują to do czynienia różnego zła, do krzywdzenia innych, czy do czerpania grzechu, zdobywania złudnych marności - takim ludziom daleko do mądrości, daleko do prawdziwego rozumu.

w takim stanie kto umiera, stanie przed Chrystusem - Sędzią i będzie przegrany, będzie potępiony, otrzyma słuszny i sprawiedliwy wyrok skazujący za swoje przestępstwa (grzechy) - i tacy są mądrzy ?? daleko im do mądrości. Mogą mieć iloraz inteligencji i ponad 200, mogą mieć całą wiedzę świata, mogą mieć wszystkie możliwe tytuły naukowe ale jeśli nie znają Tego, który wszystko stworzył, wszystko odnowi i daje nam życie, który stał się człowiekiem aby zapłacić za grzechy świata, to poginą w swych grzechach. Okażą się głupcami.


" i rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. " - Hiob 28:28 BW


" Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje! (7) Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego. " - Psalm 92:6-7


" Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem " - 1 Koryntian 1:30 UBGBóg ma inne zdanie, na temat mądrość i pieniędzy. Wg Boga nie muszą one iść w parze i zapewne rzadko chodzą._______ " I opowiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon.
17 I rozważał w sobie: Cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów?
18 Powiedział więc: Zrobię tak: zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra.
19 I powiem mojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel się.
20 Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie?
21 Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu." - Łukasz 12:16-21 UBG - nie każdy bogaty człowiek jest niemądry, kto jest w Chrystusie i żyje dla Niego - czy jest bogaty, czy biedny jest mądry, ale kto nie jest uczniem Chrystusa - to czy jest biedny, czy bogaty nie jest mądry. Kto jest bogaty w Bogu, choćby nie miał ani grosza jest mądry i bogatszy niż wszyscy miliarderzy.  Gdyby dzisiaj żył ten bogacz z przypowieści, to przez wielu, bardzo wielu byłby uznawany za mądrego, za człowieka sukcesu. Byłby uważany przez wielu za wzór do naśladowania. Ten bogacz z przypowieści byłby pokazywany dzisiaj w mediach jako człowiek mądry, jako przykład mądrości. Wiele osób zazdrościłoby mu jego stylu życia i "sukcesu" finansowego i też chcieliby być jak on, i jak on " korzystać z życia ". Ten bogacz może wspomniałby coś o Bogu i zaraz byłby pokazywany jako przykład do naśladowania dla chrześcijan i mówiono by o nim, że Chrystus mu błogosławi. Pokazywany byłby jako przykład że można wierzyć w Boga i jednocześnie korzystać ze świata i "życia" - (pożadliwości) pełnymi garściami. Taki człowiek byłby dzisiaj bohaterem i ukazywany byłby w pięknych barwach. Dzisiaj mamy wiele przykładów rozchwytywanych różnych milionerów, miliarderów i zachwala się ich hedonistyczny styl życia, nazywa się ich ludźmi sukcesu, mędrcami. 


______________________________________________________________


" do tańca i do różańca " - ani jedno ani drugie nie jest mądre i dobre.

dogmaty maryjne to jeden wielki błąd, forma bałwochwalstwa - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

Światowe tańce to nie rzecz dla chrześcijan, ale to rzecz tego bezbożnego świata, która pasjonuje, kręci ludzi tego świata... Myślę, że każdy zdrowy chrześcijanin wie o czym mówię, co mam na myśli.


" Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. " - 1 Koryntian 10:7 UBG
Człowiek tego świata może odmawiać puste modły na różańcu, a niedługo później tańczyć, balować, biesiadować, hulać.

" wino, kobiety i śpiew " - czyli nurzaj się w grzechach, czerp pełnymi garściami z grzechu i pożądliwości. Alkohol, seksualne wojaże, rozrywkowe życie zniszczyło miliony, niszczy miliony ale oby się opamiętali.

_______________________________________________________________________

" jak suka nie da pies, nie weźmie " - albo : " okazja czyni złodzieja "

Jeśli mężczyzna jest uczniem Chrystusa, to nie pójdzie w żaden seksualny grzech - choćby nawet z miss świata, albo miliarderką. Choćby dawano mu miliardy za sex to ucieknie od tego, tak jak sprawiedliwy Józef uciekł przed żoną Putyfara, gdy ta oferowała mu sex, wręcz kusiła, czy przymuszała go do tego. Uczeń Chrystusa ucieka przed grzechem i żadna "okazja" nie jest dla niego okazją jak dla ludzi ze świata, ale pułapką, sidłem, więc odchodzi od niej, trzyma się z daleka. Okazja nie czyni złodzieja, okazja pokazuje kto ma złodziejskie serce.

Okazja seksualnego grzechu, pokazuje kto ma nierządne, lub cudzołożne serce.

_________________________________________________________________________


" dziewczyna warta grzechu " - co jest warte więcej niż życie wieczne z kochającym Bogiem, pośród nowego stworzenia, nieskończonej ilości niesamowitych rzeczy jakie nastaną ?? Proch kobiecy czy proch męski ?? warto sprzedać coś bezcennego za ulotną marność ?? To nie jest mądra decyzja, ale to głupi wybór.

Grzech wiele obiecuje, ale nic nie daje trwałego. Przynosi chwilę np rozkoszy, ale później następuje długotrwały ból i zniszczenie. diabeł zachęca ludzi do grzechu, bo wie że grzech niewoli, niszczy ludzi, ale Bóg prowadzi do świętości w której jest wolność i siła.

__________________________________________________________________________

" raz się żyje, trzeba wszystkie spróbować " - bezbożni tylko raz żyją, ale uczniom Zmartwychwstałego śmierć nie zaszkodzi, postaną z grobów w nowych, niezniszczalnych ciałach. 
Wszystkiego trzeba spróbować - to mówi, że i wszelkiej pożądliwości, wszelkiego grzechu również. Masz ochotę na sex homoseksualny - " to raz się żyje, wszystkiego trzeba spróbować. " - tak mówi diabeł. " Masz ochotę zdobyć tamtą rzecz, nie patrz co powiedzą inni, nie patrz czy kogoś to zaboli - raz się żyje, wszystkiego trzeba spróbować." - znowu diabeł podpuszcza w takie i miliony innych rzeczy i zajęć. 


" I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia Jana 11:25 UBG - oczywiście reinkarnacja, czyśćce i inne drogi to fałszywe drogi. Tylko narodzenie się na nowo i wytrwanie do końca w żywej wierze dają udział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. 

"  Niech mnie uratuje twój miecz od bezbożnika, (14) Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie " - Psalm 17:13-14a BW


 ________________________________________________________________________

" cel uświęca środki " - cel nie sprawia, że można iść do niego po jakiej drodze się człowiekowi podoba. Cel nie sprawia, że wszystkie metody są dozwolone. W tym świecie diabelskie powiedzenie : "cel uświęca środki" nas wyraz widać w codzienności. Ktoś chce być np bogatym - to wszelkimi środkami dąży do tego, również oszustwami - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/zmieniona-perspektywa-nie-narzekaj.html

ktoś chce coś lub kogoś zdobyć, coś osiągnąć również w tym świecie często posługuje się brudnymi metodami, niesprawiedliwością, oszczerstwami, oczernianiem kogoś, podstępem, zastawia pułapki, kłamie, zabija czy robi tysiące innych rzeczy, aby osiągnąć cel. Więc widzimy, że powiedzenie : "cel uświęca środki" - pochodzi albo od bezbożnych ludzi, albo wprost od diabła.

______________________________________________________________________

" dobry zwyczaj nie pożyczaj " - ale Pan powiedział inaczej : " kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się ". Ale czy każdemu mamy pożyczać ?? Czy gdy wiem, że pieniądze pójdą np na alkohol, narkotyki, hazard, lub inny grzech, to mam pożyczyć ?? Moim zdaniem nie, ale nie odwracajmy się od takiego człowieka, ale możemy mu pomóc próbując go wyciągnąć z danego bagna grzechu. Oferując mu różną pomoc. Jeśli mówi, że na jedzenie, to można zaproponować mu danie jedzenia, lub kupno danej rzeczy i pomoc przy znalezieniu pracy.

Potrzeba na pewno mądrości i rozeznania. Bo danie komuś dla samego dania, aby wyciszyć sumienie, to nie jest rozwiązanie. Oczywiście są przypadki, że ktoś potrzebuje pieniędzy, ale ja mówię o naciągaczach, kłamcach, leniach którym nie chcę się pracować. Takich ludzi nie warto wspierać pieniężnie bo tylko utwierdza się ich w ich grzechach, ale warto zawsze okazać im miłość, zaoferować inną formę pomocy, a najważniejsze opowiedzieć o Chrystusie, wskazać na Tego, który żyje i jest Wszechmogący i który oddał swe życie za grzechy, a kto Go odrzuci umrze w swych grzechach - Jan 8:24.

Niepewność, czy dany człowiek odda mi pieniądze nie powinno być kryterium do pożyczania - Łukasz 6:34 --- natomiast kryterium grzechu - wykorzystania pieniędzy na zło już tak. Przy czym też trzeba być mądrym i w miłości wszystko czynić, aby nie być bezdusznym detektywem, śledczym. Niech Pan udziela nam mądrości, rozeznania w takich ewentualnych przypadkach. To są Jego pieniądze, a nie nasze. Wszystko co mamy, jest od Niego i jest Jego.


____________________________________________________


" śmiech to zdrowie " - kabarety, komedie, programy rozrywkowe, głupawe internetowe filmiki które wywołują salwy śmiechu u ludzi ze świata, głupawe tysiące innych rzeczy, zajęć które wywołują u ludzi "śmiech" - to zdrowie ?? ........ " Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo będziecie się smucić i płakać. " - Łukasz 6:25b UBG - "teraz" śmiejecie - to o ludziach śmiejących się z powodu głupstw. Którzy swoją radość mają w grzechu, pożądliwościach, głupstwach światowych. Tacy ludzie nie mają radości w tym co święty i czyste, ale w tym co grzeszne, pożądliwe, światowe, brudne i co jest głupstwem.


Kabaret - wychodzą ludzie na jakąś scenę, odgrywają różnych głupców, z ich ust płynie głupota i grzech a ludzie na widowni i przed telewizorami śmieją się, zrywają boki z głupstw i zła. To pokazuje stan ich serca. Rzeczywiście biada takim ludziom, bo ich śmiech zamienia się w płacz bardzo szybko - jakaś choroba, jakiś problem, jakich kryzys, wojna, śmierć kogoś, bezrobocie, starzenie się - przemijanie i tysiące innych i ich śmiech kończy się rozpaczą, załamaniem, a często samobójstwem. 

Nie tylko kabarety to głupstwo, ale również w filmach, serialach i różnych innych - iluzja, odgrywana przez aktorów, wywołuje u ludzi salwy śmiechu. Głupstwa i grzechy wywołują u ludzi radość. Śmieją się z iluzji, a nie mają radości w prawdzie - w tym który jest Prawdą - w Chrystusie - Ewangelia Jana 14:6.

Radość w iluzji, brak radości w Prawdzie. Rzeczywiście biada takim ludziom.


" Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, od czasu gdy człowiek pojawił się na ziemi, (5) że wesele bezbożnych trwa krótko, a radość bezecnych jest chwilowa? " - Księga Hioba 20:4-5 Biblia Warszawska 

Dobrze jest radować się Panem i w Panu, z Bożych obietnic, Chrystusowych rzeczy - ale niech Pan mnie zachowa od światowej radości - radości z grzechu, iluzji, głupstw, marności.


___________________________________________________________________


" Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu " - i to mówią ludzie, którzy sami nie są lepsi, od tej swojej rodziny, o której mówią. Tam gdzie np pieniądze, władza, jakieś profity to ludzie ze świata oczywiście często nie patrzą czy to brat, czy siostra, czy to matka, czy to ojciec czy ktoś inny z rodziny, ale idą po trupach do swego celu. Depczą po wszelkich więzach aby osiągnąć coś, zdobyć coś.

Ludzie żyjący w grzechu, w ciemności, błądzą więc i w rodzinach często jedni drugim wyrządzają zło. Ale to powiedzenie o rodzinie zawiera nieprawdę. Bo w chrześcijańskiej rodzinie - gdzie mąż i żona, dzieci są uczniami Zmartwychwstałego, naśladują Go, są Mu posłuszni, nie będzie zdrad, nie będzie wzajemnej walki, nie będzie nienawiści, nie będzie wojen domowych.

Poza tym prawdziwa rodzina, to rodzina w Chrystusie - moją prawdziwą rodziną są inni uczniowie Pana Jezusa . Moją prawdziwą rodziną są bracia w Chrystusie i siostry w Chrystusie. W prawdziwym Chrystusie i prawdziwi narodzeni na nowo i codziennie zapierający się siebie, biorący swój krzyż, idący za Panem i naśladujący Go i tak dzień po dniu - tacy są moją rodziną.


Ziemska rodzina jest na drugim planie. Gdybym miał wybierać z kim spędzić resztę życia - czy z siostrami i braćmi w Chrystusie, czy z ziemską rodziną - wybrałbym braci i siostry w Chrystusie, a ziemska rodzina nadal byłaby na drugim planie, nie wybrałbym jej. 
Chciałbym aby ziemska rodzina - drugoplanowa rodzina, była również rodziną w Chrystusie, ale na dziś dzień tak nie jest, choć modlę się za nimi i również za sobą, abym był dobrym świadectwem dla nich. tak w słowie jak i w czynie.

Z prawdziwą rodziną zawsze się dobrze wychodzi, nie tylko na zdjęciu. Bo prawdziwa rodzina posłuszna jest Temu, który jest doskonale Święty, czysty i mądry, więc jeśli tylko trwają w Nim to są coraz bardziej podobni do Niego, a więc i między nimi samymi jest coraz lepiej.


_________________________________________________________________________

" kochanego ciała nigdy za wiele " - to ma chyba usprawiedliwiać obżarstwo, brak umiaru, lenistwo itp. Nie ma co wpadać w kult ciała, ale i otyłość nie jest dobra. Nie ma co usprawiedliwiać obżarstwa, bo to grzech.

" na coś w końcu trzeba umrzeć " - takie powiedzonko w ustach ludzi, ma usprawiedliwiać ich trucie się czymś np papierosami, alkoholem, jakimiś chemicznym syfem, jakąś chemiczną papką jedzeniową itp. Są rzeczy związane z jedzeniem które wiadomo że szkodzą, ale nie ma co wpadać w obsesję jedzeniową, w obsesję tzw"zdrowego jedzenia" - bo wielu usidliło się tym. Jeśli wiemy że coś jest szkodliwego - np jakieś chemiczne napoje, to po co je pić ?? lepiej napić się wody. Mówię o takich jaskrawych przykładach. Wiele jest fałszu, dezinformacji w tym obszarze, więc ufajmy Panu że to co stworzył jest dobre - a chore nauki mówią, że np pszenica jest zła, mleko jest złe itp - nie warto wchodzić i tracić umysłu, serca w takich rzeczach - lepiej zaufać Panu i modlić - aby to co jemy i pijemy nie zaszkodziło nam. Prosimy o chleb powszedni, więc i dziękujmy za ten powszedni chleb. Gdy prosi się człowieka o coś i daje to się dziękuje. O ile bardziej powinno się dziękować Bogu za wszystko w tym za "powszedni chleb" o który się Go prosi. Prosimy - dostajemy - dziękujmy.

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/chrystus-nie-zamieni-wody-w-alkohol.html
_________________________________________________________________________Jeśli kto z was ma jakieś inne światowe przysłowia, powiedzenia jako przykłady pokazujące fałsz, błędy światowych mądrości, światowych nauk, przekonań, to może napisać w komentarzu coś. Na pewno fałszu, zła, głupoty w różnych ludzkich powiedzeniach, przysłowiach, przekonaniach jest wiele - więc na prawdę w modlitwie, w prośbie o mądrość - nad Pismem - badajmy to co ludzie chcą nam przekazań, to co ludzie powtarzają i z czym się spotykamy czy to w domu, czy w pracy, czy szkole itd

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html
2 komentarze:

  1. Dzięki Mieczu. To wszystko przeminie, trudno sobie wyobrazić nowe niebo i nową ziemię dlatego, żeby wyjść z tego świata potrzebujemy wiary. Takiej jak miał Abraham gdy wychodził ze swojej ziemi w nieznane. Biblia mówi że nie wiedział dokąd idzie (Hebr. 11:8). My, tak dokładnie też nie wiemy ale wiemy że będzie dobrze.

    OdpowiedzUsuń