Popularne posty

czwartek, 7 kwietnia 2016

Bogowie Rzymskokatoliccy : patroni, wstawiennicy, kult Marii i innych stworzeń

Izraelici, apostołowie, ani Pan Jezus nie modlili się do Abrahama, nie modlili się do Mojżesza, nie modlili się do proroka Daniela, Jeremiasza albo Izajasza czy innych stworzeń w tym aniołów. 
Izraelici, apostołowie, ani Pan Jezus nie zwracali się do Abrahama o wstawiennictwo, nie zwracali się do Mojżesza o wstawiennictwo, nie zwracali się o wstawiennictw do proroka Daniela, Jeremiasza albo Izajasza czy innych stworzeń w tym aniołów. 

Gdy apostołowie umarli, to ich uczniowie, nie modlili się do nich. Nie prosili apostołów o nic, nie zwracali się o nic do Marii, ani do innych stworzeń ale tylko do Prawdziwego Boga = Jezusa Chrystusa i Jego Ojca. W późniejszych czasach szatan zaczął dodawać do kultu Boga - kult stworzenia, wstawiennictwo stworzenia - np zmarłych świętych itp. " obalenie fragmentu filmu Zeitgeist część 1 " - https://www.youtube.com/watch?v=KHsESjCoRGs - https://www.youtube.com/watch?v=KHsESjCoRGs - ten filmik składa się z 8 części i obnaża błędy, kłamstwa ludzi, mówiących że chrześcijaństwo jest plagiatem.


" A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon.9 Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. " - Objawienie Jana 22:9 UBG - zobaczcie też Objawienie Jana 19:10. Natomiast wszelkie stworzenie, w niebie, na ziemi i pod ziemią odda część i chwałę Ojcu i Jego Synowi - Objawienie Jana 5:10. Katolicyzm nie tylko grzeszy w sprawie aniołów, ale również w sprawie Marii - dogmaty maryjne i w sprawie kultu świętych, patronów - przez m.in prośby do nich, modlitwy itp. 


Pogańskie ludy często miały bożków od różnych spraw, od różnych zajęć. Poszczególni bożkowie wg mniemania pogan zajmowali się poszczególnymi dziedzinami, sprawami, zajęciami. Na wzór tego diabeł stworzył katolicki system świętych, patronów, wstawienników


są setki patronów - patroni alkoholików, aptekarzy, artystów, adwokatów - to tylko kilka przykładów na literę "A". przykładowa lista patronów : http://patroni.waw.pl/


diabeł wziął różnych ludzi - tzw świętych i zrobił z nich bożków na wzór bożków greckich, rzymskich lub innych. Ten sam diabelski system tylko w troszkę innych ciuszkach, bardziej skryty, zwodniczy, ubrany w niby chrześcijaństwo ale będące jego zaprzeczeniem, karykaturą i wrogiem prawdziwego chrześcijaństwa. I ludzie zamiast wprost przychodzić do Wszechmogącego, Wszechwiedzącego Jezusa Chrystusa to zwracają się do ludzi, do marnego stworzenia, które nie może pomóc bo nie jest wszechobecne i wszechwiedzące aby słyszeć modły różnych ludzi w tym samym czasie i w różnych miejscach. Poza tym są oni martwi. 
Ale Chrystus jest wszechobecny, i żyjący. 
 Prawdziwy Bóg - 1 Jan 5:20 -  Stwórca wszechrzeczy, nie potrzebuje pomocników - jakichś mniejszych bogów od wód. Sam uciszał burzę, wzburzone morze. Gdy stał się na krótko mniejszy od aniołów dzięki mocy swego Ojca chodził po wodzie. Gdy było trzeba dać lekcję Jonaszowi wzburzył morze. Gdy trzeba było rozdzielił morze i Izraelici przeszli suchą stopą przez nie. Gdy trzeba było wprowadzić ich do Kanaanu to rozdzielił w cudowny sposób Jordan. Jest On Bogiem wody i ognia, i wszelkich innych żywiołów i wszelkiego stworzenia. Chwała Ojcu i chwała Jego Synowi - " Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy;
12 Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków." - Objawienie Jana 5:11-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska                       RZYMSKOKATOLICKIE  POGAŃSTWO 


artemida - grecka bogini lasów, łowów ....... św Hubert - patron myśliwych, rolników


saturn - staroitalski bóg rolnictwa, zasiewów. .. kronos - w mitologii greckiej bóg rolnictwa ....chloris - bogini kwiatów ... św Izydor Oracz patron rolników.... św Dorota - patronka ogrodników, botaników

harmonia - jako bóstwo patronowała prawdziwej miłości ..... św Walenty - patron zakochanych, 


demeter  – w mitologii greckiej bogini płodności ziemi, urodzaju, ziemi uprawnej, zbóż, rolnictwa - św Izydor Oracz - patron rolników

hefajstos - grecki bóg ognia, kowali i złotników _____ św Łukasz patron złotników, _____ św Eligiusz z Noyon - " Jest patronem złotników, grawerów i pracowników w metalu, zwłaszcza kowali. Poprzez kowali patronat ten przeszedł m.in. na woźniców, dorożkarzy i handlarzy końmi " 


nike - opiekunka sportowców i wojowników,______ św Hubert - patron sportowców - , św Jerzy - patron żołnierzy

neptun – w mitologii rzymskiej bóg wód, chmur i deszczu, .... św Honorat - " orędownik przeciw opadom deszczu i nieszczęściom " 


apollo - grecki patron sztuki,  poezji.____ Atena - bogini m.in sztuki .... św Franciszek Salezy - patron poetów, św Leon Wielki - patron muzyków i śpiewaków....  św Łukasz - patron malarzy, rzeźbiarzy

leukotea - bogini morska, opiekunka żeglarzy, marynarzy. ,..... św Mikołaj lub Erazm z Formii : "Jest patronem marynarzy (wyładowania elektryczne obserwowane na masztach statków odczytywano jako znak jego opieki i nazywano ogniami św. Elma "


reja - bogini płodności, opiekunka dzieci. ........ św S. Kostka - patron dzieci, św Dominik -  patron kobiet w ciąży i małżeństw pragnących dziecka

 rzymski esculap, grecki asklepios - opiekuni sztuki lekarskiej -- św Łukasz - patron lekarzy, ........


epione - w mitologii greckiej bogini ukojenia bólu ______, św Katarzyna z Aleksandrii – patronka od bólu gardła i głowy , ______
Św. Apolonia - patronka dentystów i wszystkich cierpiących z powodu bólu zęba ________ Erazm – patron ludzi doznających wielkich bólów fizycznych

hestia - w mitologii greckiej Opiekunka ogniska domowego, podróżnych, nowożeńców i sierot ..... Hieronim Emiliani - patron sierot i porzuconych dzieci, ..... św Agnieszka - patronka zaręczonych, młodych par


talia - w mitologii greckiej opiekunka rozkitającej roslinności_______  św Dorota patronka ogrodników, 

priapos–  bóg ogrodów i pól, był sprawca płodności natury....... św Marta - opiekuje się spiżarkami i piwniczkami ...... 


 dionizos - bóg winnej latorośli i wina ___ Agatodajmon - greckie bóstwo -  patron żniw i wina _____ św Wincenty - patron winiarzy i win - 


higieja - bogini i uosobienie zdrowia w mitologii greckiej _____ św Kamil - patron chorych i szpitali - 


hermes - bóg handlu, kupców, podróżnych ...... św Kajetan - patron bankowców ..... św Krzysztof - patron podróżnych 

hera - grecka patronka macierzyństwa, opiekunka małżeństwa, rodziny ....... św Elżbieta od trudnych małżeństw, ..... św Dorota - młode małżeństwa,.....  św Antoni z Padwyhttp://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=301297&t=301220 : " Mam straszne kłopoty ze snem. Czy istnieje patron od dobrego snu, do którego byłoby można zwrócić się o pomoc? " .........hypnos - w mitologii greckiej bóg i uosobienie snu
____________________________________________________________________________

Nie potrzebuję patrona od rzeczy zagubionych, bo mój Pan Jezus Chrystus wszystkie wie. Żaden Antoni nie jest wszechwiedzący. 

Nie potrzebuję rzymskokatolickich wstawienników  od chorób, bólu bo mój Pan Jezus Chrystus wie jak i czy w ogóle uzdrowić. Żaden katolicki wstawiennik nie wstawia się u Pana. Martwi nic nie mogą i Pan nie potrzebuje żadnych wstawienników rzymskokatolickich. On jest Bogiem a nie człowiekiem. Ludzie potrzebują często innych ludzi, ale nie Bóg. 


Nie potrzebuję patrona podróżujących, bo mój czas, moje życie jest w rękach Pana - " mój czas jest w Twoich rękach" - psalm 31:15. Więc jeśli Pan na to nie zezwoli to żaden samochód czy inny środek lokomocji, nie może mnie uderzyć, ani się rozbić ze mną. Pan ogarnia całą ziemię, żaden Krzysztod tego nie potrafi. 


" Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus " - 1 Tymoteusz 2:5 UBG - dlaczego w tym wersecie jest mowa "człowiek" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html

" I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. " - Dzieje Apostolskie 4:12 UBG 

Jeden pośrednik - jeden nie wielu, a sam Pan nie chce i nie potrzebuje pośredników do siebie. On oddał za nas życie, On zna nasze serca, Jego własnością jesteśmy więc chce abyśmy bezpośrednio wprost do Niego przychodzili : " przyjdźcie do mnie, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie ". Apostołowie, uczniowie, albo Izraelici nie zwracali się do Abrahama, Izaaka albo Jakuba. Oni nie prosili ich o wstawiennictwo. 
Oni nie prosili ich o nic. Oni w żaden sposób nie zwracali się do nich. W żaden sposób nie zwracali się do proroków jak Daniel, Izajasz, Jeremiasz i pozostali. Nie modlili się do Abla, do Noego, do Mojżesza i też nie prosili ich o żadne wstawiennictwo, pośrednictwo. 

To szatan nawymyślał wszelkiej maści patronów, pośredników, wstawienników tak między ludzi a Boga Ojca, jak i między ludzi a Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To szatan wymyślił kulty relikwii, kulty świętych, pośrednictwo wszelkich istot poza Chrystusem. Jeden jest pośrednik - Syn Boży, wszelcy inni to produkt szatana. Żadna Maria, żadni święci, żadni aniołowie - tylko Chrystus. On jest Wystarczający bo jest wszechwiedzący, wszechmogący, wszechobecny. " Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli  ...  I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego.  " - 2 Królewska 17:33,41 Biblia Warszawska - w katolicyźmie też jest taki sam zwodniczy, diabelski mix. Trochę Boga i trochę bożków pod postacią Marii, świętych, aniołów. " Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa " - 1 Królewska 18:21 BW - jak długo np Katolicy będą kuleć na dwie nogi ?? Skoro Prawdziwym Bogiem jest Ojciec oraz Jego Syn - między innymi - 1 list apostoła Jan 5:20 - to idźcie tylko za Tym Prawdziwym Bogiem. Ale jeżeli waszymi pomocnikami, opiekunami, stróżami są różni tak zwani święci, różne stworzenia to idźcie za nimi. Zwodniczy mix jest tyle samo warty co pójście tylko za tymi patronami, wstawiennikami itd. 


" Lecz synowie izraelscy znowu czynili zło w oczach Pana i służyli Baalom i Asztartom, i bogom aramejskim, i bogom sydońskim, i bogom moabskim, i bogom ammonickim, i bogom filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli mu. (7) I zapłonął gniew Pana na Izraela, i wydał ich Pan w ręce Filistynów i w ręce Ammonitów. (8) Ci gnębili i uciskali synów izraelskich od owego roku przez osiemnaście lat, wszystkich synów izraelskich za Jordanem w ziemi Amorejczyków, którzy są w Gileadzie. (9) Nadto przeprawili się Ammonici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Beniaminem oraz z domem Efraima, i popadł Izrael w wielką niedolę. (10) Synowie izraelscy wołali tedy do Pana, mówiąc: Zgrzeszyliśmy przeciwko tobie, iż opuściliśmy swego Boga a służyliśmy Baalom. (11) I rzekł Pan do synów izraelskich: Czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was Egipcjanie, Amorejczycy i Ammonici, i Filistyni, (12) i Sydończycy, i Amalekici, i Maonici, a wy wołaliście do mnie, Ja wybawiałem was z ich rąk? (13) Wy jednak opuściliście mnie i służyliście innym bogom? Dlatego nie będę was już nadal wybawiał. (14) Idźcie, wołajcie do bogów, których sobie obraliście; niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. (15) I rzekli synowie izraelscy do Pana: Zgrzeszyliśmy; uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj! (16) Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela " - Sędziów 10:6-16 BW
zamieńcie sobie imiona tych świętych, na imię JEZUS a zobaczycie, że te w tych modlitwach ludzie zwracają się, odnoszą do tych świętych jak do Boga. Podaję poniżej różne przykłady : " Kłaniamy się Tobie, Święty Panie Jezu, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. ..... Prosimy cię, Panie Jezu, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy." ----- zamiast imię Antoni, wstawiłem : "Panie Jezu " i zobaczcie jakie rzeczy odnoszone są do Antoniego : "kłaniamy się tobie" , "prosimy cie pokornie " , " wysokiej swej chwały wejrzał na nas " , "i przyszedł nam z pomocą " , " nie odrzucaj i naszych ufnych próśb " , " wspomagaj nas w potrzebach i troskach " , " Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy " - Antoni rzeczywiście jest jak Bóg w katolicyźmie. Oczywiście katolicy będą mocno protestować przeciwko takiemu stwierdzeniu, ale słowa modlitwy pokazują prawdę. 


MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

" Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie,
abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę.
Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu
rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi
w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki
twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski
uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy,
wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy.
Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.
Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy,
wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. " - http://www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/radecznica/ramka_n/modl_itw/modlitwy.htm


" Święty Antoni! , Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zaginionej, której bezskutecznie szukam.

Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący - pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego.

Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co mi skradziono, a jeżeli zgadza się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Bożej i Twojej chwale. - http://www.parafia.syrynia.pl/?modlitwa-o-odzyskanie-zgubionej-rzeczy,117

Zamiast Antoni wstawcie " PANIE JEZU" -- a więc : "PANIE JEZU " Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący dobrą radę, uciśnieni pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, więźniowie wolność, podróżujący pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy cierpiący - pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. " - widzicie ? Antoni w katolicyźmie jest jak Bóg. Ta osoba ma wypierać Chrystusa. Tak samo jest w całą resztą katolickich patronów, wstawienników, pośredników. diabeł ich wykreował na patronów, pośredników, wstawienników aby oddalać ludzi od Pana, aby umneijszać Jego wielkość, wyjątkowość. 

_________________________________________________________________________________________________

" Módlmy się: Męczenniku święty, święty Florianie, Twoje relikwie zostały przed wiekami do Ojczyzny naszej z wielką czcią przywiezione i częściowo złożone w naszym kościele, – Ciebie, wybrano na patrona naszej parafii, – prosimy Cię święty nasz patronie, abyś tak jak dawniej wyjednywał łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym obrońcą i orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego. Ciebie dziś czcimy jako danego nam od Boga opiekuna. Wypraszaj nam u Boga łaski oraz cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na uczestnictwo w chwalebnym tryumfie Pana naszego Jezusa Chrystusa - http://www.ospryglice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=91

Wstawcie zamiast : "Florianie", - "Panie Jezu " - np : "Panie Jezu abyś tak jak dawniej wyjednywał łaski i cuda u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym obrońcą i orędownikiem przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego. Ciebie dziś czcimy jako danego nam od Boga opiekuna. Wypraszaj nam u Boga łaski oraz cnotę męstwa ... " - widzicie ? To Florian ma wyjednywać łaski, cuda. To Florian jest uważany za obrońcę, orędownika. Florian jest proszony o ochronę od wszelkiego złego. Do Floriana mówi się : "Ciebie dziś czcimy jako danego nam od Boga opiekuna ".  Florian jest proszony o wypraszanie łaski, męstwa itd i to nic że na końcu mówi się o Panu Jezusie. Florian jest kolejnym Bogiem w katolicyźmie. Katolicy zaprzeczą, ale przypisywane są mu role, atrynuty boskie. 
" Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patronem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem.
Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości umieli mężnie ją wyznać.
Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych.
Czuwaj nad ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy: strażakami, hutnikami i kominiarzami.
Strażaków ucz poświęcenia i ofiarnej służby w czasie klęsk żywiołowych, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.
Ucz nas poszanowania środowiska naturalnego. Wypraszaj nam u Boga łaski i cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. "   - http://www.skalbmierz.kielce.opoka.org.pl/html/strazacy_flormod.html - cytuję np : " Tak, jak dawniej chroń nas od wojny, ognia, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych " - to Florian chroni w takich sytuacjach. Ja wolę jednak zamiast do prochu, zwracać się tak do Żyjącego i Wszechpotężnego - Jezusa Chrystusa.

______________________________________________________________________________________________

" O św. Krzysztofie, wejrzyj na nasze dusze niedostatecznie oddane służbie Najsilniejszego Pana. Rozproszenia ziemskiego życia, walka o byt, krótkowzroczny egoizm, odrywają nas od rzeczy świętych, uzależniających przyszłość wieczną od teraźniejszości. Wyproś nam u Boga łaskę czułej pamięci o Nim: w pracy, podczas odpoczynku, w radości i smutku. Niech świadomość obecności Bożej gości w nas, niosąc ze sobą odrodzenie ducha i nadzieję wiekuistego szczęścia po śmierci - http://www.kozmice.wieliczka.eu/index.php?id=486 - Krzysztof ma wejrzeć na niedostateczne dusze ?? a skąd on ma to wiedzieć jaka jest dusza ?? ... ale Pan Jezus wie i nie potrzebuje Krzysztofa - martwego Krzysztofa. Ale i nie potrzebuje w takich sprawach żywych, bo ludzie nie znają głębi serc ale Pan zna : " I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków. " - Objawienie Jana 2:23b - oby wszyscy ludzie poznali że Pan Jezus zna serca, zna najgłębsze miejsca człowieka i oby porzucili swoje kulty stworzenia - Marii, świętych, patronów, wstawienników, aniołów itd. Co należne Bogu, niech oddają jedynie prawdziwego Bogu - 1 list Jana 5:20. 


" Święty Izydorze, udziel swojej pomocy wszystkim, którzy pracują na ojczystej ziemi, zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw, udziel siły i mądrości do wykonywania odpowiedzialnej pracy na roli ... Święty Izydorze, którego imię noszę, patronie mój, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich moich potrzebach, wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania twoich cnót. Spraw to, drogi mój Patronie, abym pośród wszystkich przygód tego życia Bogu dochował wierności i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci i zbawienie wieczne. " - http://duszpasterstworolnikow.pl/modlitwa - zamiast Izydorze wstawcie : "Panie Jezu " - " Panie Jezu udziel swojej pomocy wszystkim, którzy pracują na ojczystej ziemi, zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw, udziel siły i mądrości do wykonywania odpowiedzialnej pracy na roli ... Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich moich potrzebach, wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania twoich cnót " 

______________________________________________________________________________________________________________________


Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. 
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. 
Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. 
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora - http://ojczyzna.pl/STALE/Juda-Tadeusz.htm 

Kolejny "Bóg" rzymskokatolicki - Juda Tadeusz do którego zwracają się ludzie jak do Prawdziwego Boga : Syna i Jego Ojca - 1 list Jana 5:20 : " potężny mój Obrońco i opiekunie " , " oddaję się Twej cudownej opiece " , " Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś " , " a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą ". Do Judy Tadeusza mówi się " Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach ". Do żadnego człowieka bym tak nie powiedział, tylko do Boga. 

" O Święty Kamilu, który pielęgnowałeś chorych z matczyną miłością, spójrz na tych wszystkich którzy cierpią na ciele i na duszy! Spraw by pokrzepieni naszą obecnością 
złożyli w Bogu nadzieję na uzdrowienie. Niech przez twoje wstawiennictwo Pan, który jest dawcą życia, ochroni ich od zła, przywróci nadzieję, pokrzepi w samotności, da siłę na drodze życia.
Uciekamy się do ciebie, o Święty Kamilu, byś rozniecił w nas miłość jaką pałało twoje serce gdy opiekowałeś się nimi w chwilach cierpienia, samotności i bólu.  " - http://www.katolik.pl/modlitwy-do-swietego-kamila-,23759,818,cz.html?idr=11156 - Kamil opiekował się w chwilach cierpienia, samotności i bólu ?? Kto w Kamilu szuka ukojenia, pomocy ten prędzej otrzyma demoniczne zwiedzenie, albo opętanie niż jakąś pomoc, bo Kamil jest martwy, ale demony krążą jak lwy. 

____________________________________________________________________________________________________________

 Modlitwa oddania się św. Józefowi


" Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia,
że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania.
Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą,
pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach.
Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożącej,
weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych,
którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. " ..........  Modlitwa do Świętego Józefa

Święty Józefie dziękuję Bogu za łaskę przeżywania wraz z Tobą tajemnic Odkupienia.
Proszę Cię mój Ojcze i Opiekunie, aby te rozważania pomogły mi w uświęceniu się.
Święty Józefie, Opiekunie mój i wspomożycielu najmilszy, proszę Cię także gorąco,
opiekuj się mną, tak jak opiekowałeś się Jezusem i Maryją.
Zechciej mi towarzyszyć na każdej drodze życia i w każdej sytuacji jako
Najlepszy Ojciec i Niezawodny Wybawca.
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.
Naucz walczyć z pokusami które podsuwa świat i szatan.
Naucz mnie znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka.
Naucz posłuszeństwa woli Bożej.
Święty Józefie nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi
przyjmij mnie pod Swą Ojcowską Opiekę. - http://www.kostuchna.katowice.opoka.org.pl/grupy_bractwo_jozefa.htm - kolejny "Bóg" rzymskokatolicki. Cytuję : " moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania ". Po co Pan Jezus mamy Józefów Antonich, Hubertów, Florianów, Tadeuszy, i setki innych mężczyzn i kobiet. 


" Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach " - nasze potrzeby zna Ten, który zna serca i nie jest żaden Józef. Biada tym, którzy do stworzenia się zwracają o pocieszenie w smutkach, obawach, troskach i bólach, zamiast wprost do Boga. 

" weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy " - jeśli stworzenie ma wziąć pod opiekę co mu powierzono, to nigdy to nie jest bezpieczne.


" Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami. " - pragniecie być czcicielami Józefa ?? Ja nie. Wolę być czcicielem tylko Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. 

Ojcem i Opiekunem jest Józef ?? ... : " Proszę Cię mój Ojcze i Opiekunie, aby te rozważania pomogły mi w uświęceniu się "
" Święty Józefie, Opiekunie mój i wspomożycielu najmilszy " - dla mnie najmilszym wspomożycielem jest Pan Jezu, nie stworzenie. 


" Zechciej mi towarzyszyć na każdej drodze życia i w każdej sytuacji jako Najlepszy Ojciec i Niezawodny Wybawca. " - najlepszy Ojciec i Niezawodny Wybawca. Nawet gdyby Józef nie był martwy, to nic by nie mógł zrobić. Najlepszy Ojciec - dla mnie to nie Józef, ale Bóg Ojciec, a niezawodny wybawca to Pan Jezus a nie jakieś stworzenie, proch. 


" Święty Hubercie, Patronie myśliwych i leśników; polecam się w szczególny sposób Twojej opiece  i proszę, abyś swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał mnie we wszystkich moich potrzebach. Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego. " - http://www.swietyhubert.parafia.info.pl/?p=main&what=13 - następny "Bóg" rzymskokatolicki - tzw św Hubert do którego katolicy tak się zwracają : " Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót " , " Kieruj moim umysłem " - stworzenie miałoby kierować moim umysłem ?? Nigdy. 
" Strzeż mnie od złych przygód " - biada nam jeśli stworzenie ma strzec nas od złych przygód. 
" doprowadź do zbawienia wiecznego " - biada nam jeśli stworzeniu powierzamy się aby doprowadziło nas do zbawienia. 

____________________________________________________________________________________________


KULT STWORZENIA - KULT KAROLA WOJTYŁYMaryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi " - http://www.milosierdzieboze.pl/modlitwy.php - ja wszystko składam w ręce Boga - Stwórcy, a nie stworzenia. 

" Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. " - znowu boskie przymioty są przypisywane stworzeniu - Marii. Kto do niej się zwraca, modli, prosi ją o coś ten jest zwiedziony, bo Maria nie żyje a nawet gdy żyła, nikt jej tak nie nazywał, nie traktował jak katolicyzm i nikt się do niej tak nie zwracał. Dogmaty maryjne są fałszem - tak jak kult maryjny i objawienia maryjne : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


dokument : " Objawienia maryjne dziełem szatana " - https://www.youtube.com/watch?v=QAdMQOoWfUI - https://www.youtube.com/watch?v=QAdMQOoWfUI

" https://www.youtube.com/watch?v=cKHKlWDyfzY "

" objawienia w Fatimie dziełem szatana " - https://www.youtube.com/watch?v=yAPzjkHPbG0

" Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliskich). Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które pokornie proszę… (należy wymienić prośby). Uproś mi też dar umocnienia mojej wiary, nadziei i miłości.
Panie Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że o cokolwiek w Twoje imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie! " --  Pan Jezus nie ma czasu ?? zajęty jest i potrzebuje pomocników ?? Potrzebuje martwych, którzy nic nie wiedzą ?? .... Katolicka Biblia Tysiąclecia : " Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia. (4) Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary" - psalm 146, psalm 6 : " bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie: któż Cię wychwala w Szeolu? ". 

Nikt po śmierci nie może wspomnieć o Bogu, to jak może wspominać o ludziach ?? Jeśli nie może po śmierci wspominać o Bogu, tym bardziej nie może się wstawiać za jakimś człowiekiem, ani nie może być pośrednikiem, ani patronem.  zwracanie się do katolickich : patronów, wstawienników, pośredników idzie na marne, albo do demonów. Trupy już nic nie mogą, aż do zmartwychwstania - Biblia Tysiąclecia : " Żywy, żywy Cię tylko wysławia, tak jak ja dzisiaj " - Izajasz 38:19a. Skoro tylko żywy może wysławiać Boga, to martwy nie może być wstawiennikiem, pośrednikiem, patronem. To wszystko wymyślił diabeł. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/zaduszki-polski-wspoczesny-odpowiednik.html

, jak ktoś nie wie to : nie należę do żadnej organizacji i żadnej nie popieram : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html" Czy lud nie ma się radzić swojego Boga ? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych ? " - Izajasz 8:19b Biblia Warszawska - wielu katolików woli radzić się umarłych - tzw świętych, Maryi, zamiast radzić się Boga - Żyjącego Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami u Boga Ojca, który oddał za nas swoje życie i zna nas najlepiej. 

Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. " - Księga Jeremiasza 17:5-8 BW - katolicyzm i jego kult świętych, prośby do nich o wstawiennictwo, kult maryjny itp to m.in poleganie na człowieku i robienie z ciała swojego oparcia. 


24 komentarze:

 1. Prawda!Np spróbuj ludziom wytłumaczyć coś o kulcoe maryjnym w Polsce to Cie zjedzą żywcem i najgorszego zrobią. Ja nie woerze w rzadne objawienia przepowiednie itp. To bzdury wyssane z palca celem zwiedzenia.
  Jest jedno imie nam dane to Jezus. Koniec kropka. Tylko głupcy myślą inaczej.
  W Bibli jest to tak wprost wytłumaczone że już nie da się prościej.
  Celny wpis pod dzisiejsze czasy. Brawo. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. , " Nie odstępujcie od niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami " - 1 Księga Samuela 12:21 Biblia Warszawska

   , również pozdrawiam i oby wszyscy katolicy, prawosławni itp poznali prawdziwego Jezusa Chrystusa i zobaczyli, że On jest wystarczający - nie potrzeba gromady patronów, wstawienników i pośredników do Pana

   Usuń
  2. Wszystko racja, dziękuję za słowo, tylko mam jedno ale. Jak to się dzieje ze modlitwy np do Maryji się spełniają? Nieuleczalnie chorzy ludzie w beznadziejnych sytuacjach zostają uzdrowieni, jak to jest?

   Usuń
  3. przeczytaj : " demony mogą wywoływać choroby - zwodnicze uzdrowienia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/demony-moga-wywoywac-choroby-zwodnicze.html

   http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-demony-zwodza-chrzescijan-cudami-i.html

   ,
   jak to możliwe, że uzdrowienia mają miejsce w hinduiźmie, buddyźmie, islamie, szamaniźmie, u róznych okultystów ?? demony to robią, ale nie wszystkie choroby są od demonów i nie wszystkie uzdrowienia są fałszywe, bo Chrystus potrafi uzdrowić również dzisiaj ale nikomu nie dał obietnicy zdrowia cielesnego - w tych upadłych ciałach.

   podobnie jak z niektórymi uzdrowieniami - demony również zwodzą rzymskokatolickimi "egzorcyzmami" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/teatr-demoniczny-bawochwalcze-egzorcyzmy.html

   albo cudami jak "cuda eucharystyczne" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html

   ,

   Usuń
  4. Dziękuję bardzo. :) a powiedz mi jeszcze, bo ogólnie babcia mi opowiadała ze sobie jechali kiedyś do takiej pani z Ukrainy chyba, no i gdy ktoś wchodził do jej gabinetu, ona potrafiła stwierdzić ze się ma chora tarczyce czy cokolwiek, po prostu na wejściu jakimś niesamowitym sposobem, znała chorobę zupełnie nieznanej osoby. Czy to ma związek z działaniem demonow?

   Usuń
  5. " A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. (17) Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. (18) A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. (19) A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników " - Dzieje Apostolskie 16:16-19 BW

   , " miała ducha wieszczego" ... "przynosiła wielkie zyski swym panom " = musiała mieć wielką skuteczność. Objawiała ludziom zapewne różne ukryte rzeczy, albo zapowiadała im różne rzeczy i to z dużą skutecznością - inaczej nie przynosiła by wielkich zysków.

   więc takie rzeczy są od demonów. Gdzie nie ma w centrum Chrystusa, uświęcenia, mówienia ludziom o ich grzechu i nawoływania aby pokutowali, porzucali zło a oddali się Chrystusowi - tam żadne cuda czy przepowiednie nie mogą być od Boga

   Usuń
  6. Oo, dziękuję Ci bardzo za ten fragment :) niech Chrystus będzie z Tobą!

   Usuń
 2. Przecież Święci w niebie się za nas modlą i ludzie w czyśćcu także się modlą za nas. Twój prapradziadek się za Ciebie modli z pewnością także taki Święty jak Pio z Pietrelciny. Znasz na pewno żywoty świętych nie walczyli oni o sławę. On jest w niebie i wstawia się wraz z Maryją za nas. Wszyscy jesteśmy Twoją rodziną w Duchu Świętym a jedynym wrogiem człowieka tu na ziemi jest zły duch. W innych religiach pogańskich to demony stały za nazwami bożków to były złe duchy. Modlitwa to prośba o zmianę o pomoc to również może być podziękowaniem.
  Nie można się buntować Kościołowi Katolickiemu gdyż steruje nim sam Bóg poprzez Ducha Świętego. Buntownik jest sam... oddziela się od Ciała Chrystusowego które stanowione jest przez członków Kościoła. Jezus pojawia się na każdej Mszy Świętej wraz z Maryją także w czasie każdej spowiedzi to do niego się spowiadasz. On jest bliżej niż myślisz. Wszechpotężny kieruje Kościołem nie ludzie... Duch Święty wraz z uświęceniem przemienia umysł czyniąc go posłusznym pokornym narzędziem Bożym.

  Jakikolwiek sprzeciw naukom Kościoła jest raczej sygnałem do zastanowienia się nad sobą.
  Czy jeśli poprosisz mnie o modlitwę to odmówię Ci? Czy jeśli mnie poprosisz to będzie to czymś złym? Czy jeśli mnie poprosisz to nie zrobię tego z miłości? Czy nie jestem Twoim bratem który w Jezusie kocha wspierać Ciebie? O ile więcej Maryja i Święci...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Natchnione biblijne przekazy mówią co innego niż ty i niż zwodnicza imitacja Kościoła czyli kościół rzymskokatolicki :

   - zmarli nie mogą wysławiać Boga. Skoro zmarli nie mogą wysławiać Boga, to tym bardziej nie mogą się za nikim wstawiać : " Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. (19) Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj " - Izajasz 38:18-19a

   , " " Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie " - Księga Koheleta 9:5


   " Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. " - Koheleta 9:10 Biblia Warszawska


   " Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, Zbaw mnie przez łaskę swoją! (6) Bo po śmierci nie pamięta się o tobie, A w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie? " - Psalm 6:5-6 BW


   " Jakiż zysk z krwi mojej, Z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? " - psalm 30:10 BW


   ........... żeby słyszeć modlitwy, prośby i być wstawiennikiem - trzeba być : wszechwiedzącym wszechobecnym a taka nie jest Maria, nie są święci i nie są aniołowie. Maria jak i święci umarli i aż do momentu przyszłego zmartwychwstania nie wiedzą co dzieje się ani na ziemi, ani w niebie, ale nawet gdyby dziś żyła to jako stworzenie nie mogłaby być wszechobecna i wszechwiedząca aby słyszeć modlitwy, prośby miliony katolików którzy modlą się do niej np w tym czasie.

   żeby słyszeć modlitwy, prośby, błagania wielu ludzi z różnych stron świata - w tym samym czasie to trzeba być Bogiem, a Maria nie jest Bogiem.

   spowiedź rzymskokatolicka to również oszustwo : " http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html '

   ,

   dopóki wierzysz papieżowi i naukom Rzymskokatolickiego Kościoła w tym fałszywej rzymskokatolickiej drodze zbawienia zbudowanego na pseudosakramentach, to nie mogę nazwać cię bratem.

   "

   Usuń
  2. fragment jednego ze świadectw nawróconego księdza - książka : " Daleko od Rzymu blisko Boga " :

   " "Jeśli wy, kapłani i papież, macie moc uwalniania dusz z czyśćca przez msze i odpusty, po cóż czekacie na ofiary pieniężne? Gdy widzicie psa, który wpadł do ogniska, czy czekacie z ratunkiem do chwili, aż właściciel wręczy wam pięć dolarów?
   ... Nauki Biblii zaczęły mnie obchodzić bardziej niż dogmaty i dekrety papieża. Biedni ludzie dawali mi co dnia od pięciu do trzydziestu dolarów za dwudziestominutowy obrzęd zwany mszą; wmówiłem im, że uwolni to dusze ich bliskich od cierpień w czyśćcu. Ale ilekroć zerkałem na wielki krucyfiks
   na ołtarzu, zdawało mi się, że Chrystus wyrzuca mi: „Fałszywymi obietnicami wyłudzasz pieniądze od biednych, spracowanych ludzi. Nauczasz wbrew Mojej nauce. Dusze wierzących nie idą na miejsce męki, bo Ja rzekłem:
   „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi” (Obj 14,13).
   Nie trzeba powtarzać ofiary krzyża, Moja ofiara została spełniona. Moje dzieło zbawienia jest doskonałe, Bóg to potwierdził wzbudzając Mnie z martwych.
   „A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą” (list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10,14).

   Głosiłem, że Biblia nie jest wystarczającą regułą wiary, a do rozumienia Pisma Świętego potrzeba tradycji i dogmatów kościoła. Ale wewnętrzny głos mówił:,

   Głosisz przeciwko nauce Pisma, głosisz absurdy. Jeśli chrześcijanom do zrozumienia Biblii potrzebny jest papież, to co jest potrzebne do zrozumienia papieża? Potępiłem tradycję, ponieważ każdy może pojąć to, co konieczne do zbawienia.
   „Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego” (Ewangelia Jana 20,31).
   Zalecałem parafianom, aby zwracali się do Maryi, do świętych — zamiast wprost do Chrystusa. Lecz wewnętrzny głos pytał: „Kto cię zbawił na krzyżu? Kto zapłacił za two- ją winę przelewając krew? Maria, święci czy Ja, Jezus?

   Najgorsze wątpliwości przychodziły w konfesjonale. Ludzie klękali, wyznając grzechy, a ja znakiem krzyża gwarantowałem, że mam moc odpuścić im. Ja — grzesznik, człowiek — zajmowałem miejsce Boga przywłaszczając sobie Jego prawo. Ten straszny głos przemawiał wtedy do głębi mego serca: „Odzierasz Boga z należnej Jemu tylko chwały. Jeśli grzesznicy chcą otrzymać przebaczenie grzechów, muszą się udać do Boga, a nie do ciebie. To Boże prawo złamali. A zatem przed Bogiem
   muszą się spowiadać, tylko Boga mogą prosić o przebaczenie. Żaden człowiek nie może odpuszczać grzechów — ale Jezus może to czynić i przebacza”.

   Usuń
 3. rzymskokatolickie egzorcyzmy to demoniczne przedstawienie : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/teatr-demoniczny-bawochwalcze-egzorcyzmy.html

  , tzw "cuda eucharystyczne" to demoniczne cuda na wzór cudów dokonywanych przez demony pod przykrywką czarowników faraona - demony potrafiły zamienić wodę w krew : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html - 2 Księga Mojżeszowa 7:19-22

  OdpowiedzUsuń
 4. Ew Mt 18.19-20

  18:19 Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was NA ZIEMI (na ziemi ! na ziemi! ) uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.
  18:20 Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

  wyrażnie napisane "NA ZIEMI",Pan Jezus nic nie wspomniał o zaświatach,NA ZIEMI.koniec,kropka.Chyba że Pan Jezus jest kłamcą.

  OdpowiedzUsuń
 5. Jezus Cię Kocha. Wierzę całym sobą że w Kościele żyje Jezus. Wierzę również że Jezus chciałby Cię w nim widywać. Skoro jednak nie chcesz rozmawiać to poddaje się. Marny ze mnie pomocnik. Wszak do słuchania jestem stworzony.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja jestem Kościołem, częścią Kościoła. Tam gdzie są uczniowie, tam jest Kościół. Nie ma miejsca na "święte miejsca" albo jakieś organizacje, instytucje jak Rzymscki Katolicyzm zwane Kościołem, bo to zwodnicze twory. Przeczytaj książkę : " Daleko od Rzymu blisko Boga " - skoro jesteś taki pewny swojej prawdy, to nie będziesz się bał jej przeczytać.


   " Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok: " - Dzieje Apostolskie 7:48 UBG - takich wersetów nie mówi się na lekcjach religii, ani na mszach, ale przeczytaj : " Daleko od Rzymu blisko Boga " - jest m.in na internecie i niech Pan Jezus otworzy ci oczy, a ty nie buntuj się gdy to nastąpi.

   pozdrawiam

   Usuń
  2. ps. - jak masz coś do napisania - jakieś szersze swoje wywody, to pisz na email : Charis2007@wp.pl

   Usuń
 6. Miecz Ducha dzięki że Jesteś, że jest ktoś kto czuje i uważa jak ja :)

  OdpowiedzUsuń
 7. 19 Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 20 U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. 21 Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. 22 Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 23 Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24 I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". 25 Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
  Sam Pan Jezus przytacza tę przypowieść.Bogacz prosi o pomoc Abrahama a nie samego Bga.Jak to możliwe,że Pan Jezus nie zganił takiego postępowania,modlitwy błagalnej do Abrahama a nie do Boga bezpośrednio?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wczytaj się uważnie w tekst, po pierwsze to nie była modlitwa, po drugie sytuacja dotyczy czasu po przyszłym zmartwychwstaniu.
   " Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków " - Izajasz 63:16 -- Wiesz dlaczego Abraham ich nie znał i nadal nikogo nie zna ?? - dlatego - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

   ,

   Usuń
  2. Psalm 94;20. Czyz z toba sprzymierzy sie sedzia niespraiwdliwy, ktory wyrzadza krzywde pod pozorem prawa ? Ludzie niesprawiedliwi szukaja ludzkich wybawicieli. Niesprawiedliwy bogacz szukal sprawiedliwosci u Mojzesza Liczyl na dalsze ludzkie pozory.Jesli wzywamy Boza sprawiedliwosc to znaczy, ze chcemy wyzwolic sie z grzechu. Tylko On ma moc to czynic.

   Usuń
 8. Byłem w kościele ostatnio parę razy i słuchałem modlitw i ani razu nie było modlitwy do świętego czy to Jana Pawła czy innego zmarłego za to były modły za ich dusze, modlitwy były bezpośrednio do Pana Boga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. no widzisz jak nie modły do Marii, tzw świętych to onna odstępcza praktyka : modły za zmarłych : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/zaduszki-polski-wspoczesny-odpowiednik.html

   Usuń
  2. KTO MIECZEM WOJUJE.....

   Usuń
 9. Mieczu ducha zbłazniłeś się totalnie interpretacją o Łazarzu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. totalnie mówisz :) , to dobrze ;) bo wielu ostatnich będzie pierwszymi - zapoznaj się z tematem, czym jest śmierć i pamiętaj że cala Biblia jest spójna - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

   , z mojej strony to tyle, pozdrawiam

   Usuń