Popularne posty

sobota, 26 listopada 2016

charakterystyka ludzi w czasach końca część 2 apogeum złaIm bliżej drugiego przyjścia na ziemię ALFY i OMEGI = JEZUSA CHRYSTUSA - tym grzech będzie coraz większy i coraz bardziej negowany lub nazywany dobrem. Świat będzie pogrążał się w coraz większe grzechy, one osiągną swój szczyt, swoje apogeum w czasie przyszłego 3.5 rocznego panowania antychrysta. 
Będzie wtedy wielki dobrobyt, ale przyszłe reformy, nowe technologie tylko nakręcą ludzi w jeszcze większy egoizm, samouwielbienie, hedonizm - grzech.

Przyjście Zmartwychwstałego może być za np kilkadziesiąt lat, ale z roku na rok demoralizacja grzechem, degrengolada grzechu będą coraz większe i większe i to wszystko bardzo przyspiesza, wzbiera i ma globalny zasięg ... grzech promowany jest muzyką, filmem, książką, przez różnych znanych ludzi i tysiącami innych rzeczy i różnych innych ludzi. 

Każde następne pokolenie jest gorsze od poprzedniego. 
Celowo na świecznik stawia się ludzi którzy szokują zachowaniem i wyglądem - wszystko po to aby rzesze ludzi zaczęły naśladować ich zachowania i w ten sposób postępuje demoralizacja i upadek. Z jednej strony rzesze są przyzwyczajane do zła, tak że po czasie nie robi na nich wrażenia i sami często zaczynają tak postępować bo chcą "kariery" - są przekonani że aby być jak "mass medialne gwiazdy" sławę i pieniądze to muszą zniżyć się do ich kreowanego lub go przebić jeszcze gorszym zachowaniem.

 


Pierwszą część oparem na 2 liście apostoła Pawła do Tymoteusza : " A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. 2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni; 3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych; 4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga; 5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. " - 2 Tymoteusz 3:1-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - - - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html

Drugą część oprę na Liście do Rzymian rozdział 1 - - - - " Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.
28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;
29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;
30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;
31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.
32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. " - UBG


** napełnieni wszelką NIEPRAWOŚCIĄ [ strong 93- adikia ] - NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, KRZYWDA, ZŁO, GRZECH, PRZESTĘPSTWO. 

    *  NIERZĄD [ strong 4202 - porneia ] - wszystkie przestępstwa seksualne - nielegalny stosunek seksualny, duchowa zdrada Boga 

** PRZEWROTNOŚĆ - [ 4189 poneria ] - deprawacja, złośliwość, niegodziwość, łajdactwo

    * ŁAKOMSTWO - [ 4124 pleonexia ] - chciwość, zachłanność, stan w którym pożąda się więcej,więcej i więcej 
**  ZŁOŚLIWOŚĆ [ 2549 - kakia ] - zło, występek, krzywda, cierpienie, zła wola, chęć zranienia


    * pełni ZAZDROŚCI [ 5355 - phthonos ] - złośliwość, zazdrość, zawiść, zadowolenie z czyjegoś nieszczęścia i bólu

** MORDERSTWO [ 5408 - phonos ] - morderstwo, zabójstwo, mord


   * SPÓR [ 2054 - eris ] - spór, kłótnia, walka, waśń, niezgoda

** PODSTĘP [ 1388 - dolos ] - podstęp, oszustwo motywowane podstępem z powodu chciwości, zdrada   * ZŁE OBYCZAJE - [ 2550 - kakoetheia ] - złośliwe usposobienie które promuje złe nawyki, zły charakter, deprawacja serca

** PLOTKARZE - [ 5588 - psithuristes ] - donosiciel, oszczerca, tajny oszczerca - ten który uruchamia tajne ataki - [robi to skrycie] -  na charakter danej osoby,

   * OSZCZERCY - [ 2637 - katalalos ] - oszczerstwo, pootwarz, pomówienie, obgadywać, obmawiać. Pochodzi od 2635 : mówić z wyższością we wrogi, wyszydzający [pośród wyśmiewania ] sposób, złorzeczenie, złośliwe przemówienie przeciwko bliźniemu

** NIENAWIDZĄCY BOGA - [ 2319 - theostuges ] - nienawidzący BOGA. Czuć wstręt, odrazę do BOGA. Jak mówi słownik : ten rzadki termin odnosi się do ludzi, którzy całkowicie odwrócili się od PANA. Służba bożkom, gonitwa za grzechem prowadzi do strasznego stanu. Ci ludzie nie tyle co nie wierzą że ON jest, ale nienawidzą GO. Rzymian 1:18-20 - mówi, że wszyscy wiedzą że BÓG jest i to prawda. Ateizm to fikcja. Ci ludzie albo pogubili się, są zwiedzeni - nie myślą o BOGU, albo druga grupa : nienawidzą GO, ale wszyscy wiedzą, że ON jest STWÓRCĄ tylko buntuj się, nie myślą o tym za bardzo - codzienność ich pochłania, grzech ich interesuje http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html   * ZUCHWALI - [ 5197 - hybristes ] - bezczelny,krzywdziciel, agresywny, brutalny. Taka osoba jest bezczelna - cieszy się ze złego uczynku, znajduje przyjemność w ranieniu innych. 

** PYSZNI - [ 5244 - hyperephanos ] - wyniosły, dumny, zarozumiały, pyszny, zuchwały   * CHEŁPLIWI - [ 213 - alazon ] - samochwał, chełpliwy, chwalipięta który samego siebie ocenia w głośny i wystawny sposób. Osoba która twierdzi, deklaruje wielki rzeczy, których nie jest w stanie zrobić - puste przechwałki, pycha nakręca tą osobę. 

** WYNALAZCY ZŁYCH RZECZY - [ 2182 - epheuretes + 2556 - kakos ] - 2182 : wynalazca, odkrywca. 2556 : niegodziwość, wewnętrzne zło. Zło w najszerszym tego słowa znaczeniu. " WYNALAZCY ZŁYCH RZECZY / WYNALAZCY ZŁEGO - to dobry temat na osobny wpis. Widzimy na świecie zalew nowych złych rzeczy i zachowań i będzie tego coraz więcej ....    * NIEPOSŁUSZNI RODZICOM - [  545 - apeithes + 1118 ] - apeithes : nieposłuszny, nieuległy,  ktoś nie dający się przekonać - umyślnie ignorujący autorytet, niesforny, oporny

** BEZROZUMNI - [ 801 - asunetos ] - niemądry, nierozsądny, inteligencja bez mądrości : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-6.html


   * NIEDOTRZYMUJĄCY SŁOWA [ 802 - asunthetos ] - niesłowny, nielojalny w stosunku do umowy, porozumienia, zdradziecki, oszukańczy, zawodny, niestały

** BEZ NATURALNEJ MIŁOŚCI - [ 794 -astorgos ]  - pozbawiony naturalnych uczuć, bez serca, niekochający. Storgos oznacza rodzinną miłość, rodzinne uczucia a "astorgos" jest przeciwieństwem -  oznacza więc kogoś kto nie ma miłości i uczuć wobec członków rodziny, bezlitosny wobec krewnych.


   *  NIEPRZEJEDNANI - [ 786 - aspondos ] - nieustępliwy, nieprzejednany, zajadły, nieugięty, niedopuszczający do zawarcia układu, nieubłagany.

** BEZ MIŁOSIERDZIA - [ 415 - aneleemon ] - niemiłosierni, bez litości, bez współczucia, srogi, ostry, okrutnyselfish - egoistyczny, samolubny, egocentryczny, zapatrzony w siebie, sobkowski

Niech ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS wyzwoli,zachowa nas od tych wszystkich obrzydliwych, grzesznych postępków, cech. Takie zachowania, cechy na świecie będę coraz większe i zachwalana, promowane : " Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. " - Rzymian 1:32 UBG

BIBLIA WARSZAWSKA : 
" Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. (28) A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; (29) są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. "-  - 27 werset wypowiada się jasno o grzechu jakim jest homoseksualny sex. --- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/owacje-dla-grzechu-homoseksualizmu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/owacje-dla-grzechu-homoseksualizmu.html


BIBLIA GDAŃSKA
" Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. (27) Także i mężczyźni opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc, a nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc. (28) A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi; (29) Napełnieni będąc wszelakiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów; (30) Zausznicy, obmówcy, Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, (31) Bezrozumni, przymierza nie trzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni; (32) Którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią."
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz