Popularne posty

sobota, 28 stycznia 2017

43 przykłady Bożej miłości do człowieka
" Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 8:9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim " - Ewangelia Jana 3:36 Biblia Warszawska


W tym wpisie będę chciał pokazać jak wiele PAN wycierpiał, gdy uniżył się aby ratować ludzkość. Jak wielka jest JEGO miłość i miłość OJCA, który posłał swego SYNA. 


To również lekcja dla nas, aby gdyby na nas przyszły prześladowania, uciski, nienawiść to żebyśmy wspomnieli na ZBAWICIELA który o wiele więcej wycierpiał. Zna osobiście prześladowania, uciski itd więc rozumie co przechodzą też JEGO uczniowie, więc najlepiej do NIEGO przychodzić z prośbą o pomoc, siłę, wsparcie, dalsze prowadzenie, pokrzepienie i wszystko co potrzebne aby wytrwać do końca. 


" Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać...... To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. ...... To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. " - Jan 15:20, 16:1, 16:33


1)
GŁÓD, KUSZENIE, PRÓBA ZNISZCZENIA WIARY - Ewangelia Mateusza 4:2-10 - diabeł próbował m.in zachwiać wiarą PANA, że jest SYNEM BOŻYM... "jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz aby te kamienie stały się chlebem ". Jeśli diabeł próbował zachwiać samym PANEM, jeśli próbował zniszczyć prawdę,że jest SYNEM BOŻYM to czy nam nie będzie próbował zniszczyć wiary ?? zaufania do PANA JEZUSA ??

2)
NIE MIAŁ DOMU - "I powiedział mu Jezus: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy." - Mateusz 8:20 ... możemy być w sytuacji że stracimy wszelkie materialne rzeczy, ale bezgranicznie ufajmy wszechmogącemu i dobremu ZBAWICIELOWI, który wie co nam potrzebne i może dać i dach nad głową - choćby jako gość u kogoś. Poza tym mamy dom, mieszkania w Nowym Jeruzalem - Ewangelia Jana 14:2

3)
WYŚMIEWANIE - " Powiedział im: Odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego " - Ewangelia Mateusza 9:24 UBG - czytając Księgę Psalmów, Księgę Jeremiasza i inne również widzimy wyśmiewanie, naśmiewanie się z Bożych ludzi. Jeśli pozostaniemy wierni to będziemy się śmiać gdy staniemy przed obliczem BOŻYM.

4)
OSZCZERSTWA - " Lecz faryzeusze mówili: Przez władcę demonów wypędza demony " - Mt 9:34

" Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej będą tak nazywać jego domowników." - Mt 10:25b - PAN wyraźnie wskazuje, że jeśli na NIEGO tak mówili, to i o uczniach będą. 

5)
INNE OSZCZERSTWA : " Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników " - Mt 11:19 - na nas ludzie też mówią różne nieprawdziwe rzeczy, czy wyzwiska. 

6)
PRÓBY ZASZKODZENIA, ZABICIA : " A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić " - Mateusz 12:14

7)
POGARDA : " I byli nim zgorszeni. Lecz Jezus powiedział do nich: Nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. " - Mateusz 13:57 UBG - jeśli nasi znajomi, czy rodzina gardzą nami gdy dzielimy się nauką Zbawiciela,prawdami biblijnymi to nie dziwmy się. PAN JEZUS to samo przechodził. 

8)
ZŁAPANIE NA JAKIMŚ SŁOWIE, SZUKANIE HAKÓW - " Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by go usidlić w mowie. " - Mateusz 22:15 lub Marek 12:13 : " Potem posłali do niego niektórych z faryzeuszy i herodianów, aby go pochwycili w mowie "

9)
SPISKI - " I naradzali się, jak by podstępnie schwytać i zabić Jezusa. " - Mateusz 26:4 

10)
WYDANIE ZE STRONY BLISKIEJ OSOBY : " A gdy jedli, powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda." - Mt 26:21 - uczniowie byli i będą wydawani nawet przez rodziców czy dzieci, rodzeństwo np Mateusz rozdział 10.

11)
OPUSZCZONY PRZEZ BLISKICH : " Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły Pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli " - Mateusz 26:56 - nas też różne osoby mogą opuścić, ale PAN JEZUS zawsze będzie z nami. 

12)
PREPAROWANIE DOWODÓW, FAŁSZYWE ZEZNANIA : " Tymczasem naczelni kapłani, starsi i cała Rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć; " - Mateusz 26:59

13)
PLUCIE, BICIE PIĘŚCIAMI, POLICZKOWANIE : " Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali " - Mateusz 26:67 UBG - może i na nas będą pluć i nas będą bić - przecież uczeń nie jest większy nad swego PANA, ale zło dobrem zwyciężajmy. Nienawiść miłością. Wrogość łagodnością. Módlmy się za wrogów, czyńmy im dobro, błogosławmy - To wszystko nakazał PAN i to jest dobre bo chroni nas przed duchowym wyniszczeniem - DUCHOWYMI NOWOTWORAMI JAK NIENAWIŚĆ, WROGOŚĆ, CHĘĆ ZEMSTY itd. Pokorna, miłosierna, łagodna postawa może to skruszyć serca wrogów.

14)
DRWINY, NĘKANIE, DOGRYZANIE : " Mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie: Kto cię uderzył? " - Mt 26:68

15)
WYPARCIE SIĘ ZNAJOMOŚCI ZE STRONY PRZYJACIELA : " I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. " - Mt 26:75

16)
SKRĘPOWANIE, POSTAWIENIE PRZED WŁADZE : " Związali go, odprowadzili i wydali namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. " - Mt 27:2 - dzisiaj i w przyszłości wielu uczniów zamiast być wiązanymi będzie zakutych w kajdanki i postawieni przed sądami, władzami, ale PAN obiecał że da im odwag i mądrość - Łukasz 21:12-15.

17)
ZMANIPULOWANE TŁUMY PRZECIWKO SOBIE : " Tymczasem naczelni kapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a domagały się stracenia Jezusa." - Mateusz 27:20

18)
UBICZOWANY : " Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa, po ubiczowaniu, wydał na ukrzyżowanie" - Mateusz 27:26

19)
POŚMIEWISKO, UPOKORZENIE : " Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział.

28 A rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz.

29 Upletli koronę z cierni i włożyli mu na głowę, a w prawą rękę dali trzcinę. I padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Witaj, królu Żydów!
30 A plując na niego, brali tę trzcinę i bili go po głowie.
31 Kiedy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie." - Mt 27:27-31

20)
UKRZYŻOWANIE, PUBLICZNA NAGOŚĆ : " A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty i rzucali losy, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka: Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy. " - Mt 27:35 - krzyżowani ludzie byli całkiem nadzy.

21)
BLUŹNIERSTWA, KUSZENIE, NAŚMIEWANIE, URĄGANIE : Mateusz 27:39-44

22)
SZUKANIE POWODU DO OSKARŻENIA : " I obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć." - Marek 3:2

23)
BLISCY POSĄDZAJĄ O SZALEŃSTWO : "  A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów. " - Marek 3:21 - ilu chrześcijan od bliskich słyszy przykre słowa i jest nazywanych szaleńcami, głupcami, wariatami itd

24)
UZNANY, POCZYTANY ZA NIC : " a jak jest napisane o Synu Człowieczym, że musi wiele cierpieć i za nic być poczytany " - Marek 9:12b

25) 
BEZPODSTAWNE OSKARŻANIE : " I oskarżali go naczelni kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział." - Marek 15:3

26)
GNIEW LUDZI Z POWODU PRAWDY, PRÓBA ZABICIA : " I wszyscy w synagodze, słysząc to, zapłonęli gniewem;29 A wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, aby go z niej zrzucić." - Łukasz 4:28-29

27)
WŚCIEKŁOŚĆ ZAZDROSNYCH LUDZI Z MARTWĄ WIARĄ : " Ale oni wpadli we wściekłość i rozmawiali między sobą, co by zrobić Jezusowi." - Łukasz 6:11

28)
OSKARŻANIE O WSPÓŁPRACĘ Z DIABŁEM : " Lecz niektórzy z nich mówili: Przez Belzebuba, władcę demonów, wypędza demony. " - Łk 11:15

29)
PROWOKACJE, ZASADZKI : " A gdy im to mówił, uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli bardzo na niego nastawać i prowokować go do mówienia o wielu rzeczach;

54 Czyhając na niego i próbując wychwycić coś z jego słów, żeby go oskarżyć." - Łk 11:53-54


30)
PRÓBA ZASTRASZENIA : " W tym dniu przyszli niektórzy z faryzeuszy i powiedzieli mu: Wyjdź i odejdź stąd, bo Herod chce cię zabić. " - Łukasz 13:31

31)
PODSTĘPNE PUŁAPKI : " Obserwowali go więc i posłali szpiegów, którzy udawali sprawiedliwych, aby go złapać za słowo, a potem wydać władzy i mocy namiestnika. " - Łk 20:20 .... lub np Jan 8:6

32)
SKRYTE ARESZTOWANIE z UŻYCIEM DUŻYCH SIŁ, BRONI : " Jak na bandytę wyszliście z mieczami i kijami?53 Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności. " - Łukasz 22:52b-53 UBG

33)
ZNIENAWIDZONY Z POWODU PRAWDY, ŚWIĘTOŚCI : " Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe " - Ewangelia Jana 7:7

34)
UZNANY ZA ZWODZICIELA : " I wiele szemrało się o nim wśród ludzi, bo jedni mówili: Jest dobry. A inni mówili: Przeciwnie, zwodzi ludzi." - Jan 7:12 ..... również Mateusz 27:63b : " ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył: Po trzech dniach zmartwychwstanę."

35)
OSKARŻANY O OPĘTANIE : " Odpowiedzieli ludzie: Masz demona. Kto chce cię zabić? " - Jan 7:20 - często chrześcijanie słyszą o sobie : " jesteś nawiedzony" , "piszesz z psychiatryka ? " itd

36) 
USIŁOWANIE ZABICIA : " Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca. " - Jan 8:37 

37)
POGARDA, OCZERNIANIE, NIENAWIŚĆ : " Wtedy Żydzi mu odpowiedzieli: Czy nie dobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona? " - Jan 8:48 ......... "Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać " - Jn 8:58a

38)
WROGIE NASTAWIENIE, BRAK UCZCIWEGO PODEJŚCIA : " Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy i powiedzieli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny." - Jan 9:24

39)
SZKALOWANIE : " I wielu z nich mówiło: Ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? " - Jan 10:20

40)
ZNIENAWIDZONY PRZEZ ŚWIAT : " Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was " - Jan 15:18

41) 
NAZYWANY ZŁOCZYŃCĄ, PRZESTĘPCĄ : " Odpowiedzieli mu: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie." - Jan 18:30 UBG - chrześcijanie w różnych regionach świata za wierność ZMARTWYCHWSTAŁEMU WSZECHMOGĄCEMU PANU i za nazywanie grzechu grzechem - również są nazywani przestępcami, złoczyńcami i stawiani przed sądy, karani. 

42) 
OBIEKT PUBLICZNYCH DRWIN, PUBLICZNE PONIŻENIE : " Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i w purpurowym płaszczu. I powiedział do nich Piłat: Oto człowiek! " - Jan 19:5

43)
PUBLICZNE ZHAŃBIENIE : " A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą " - Jan 19:19 - śmierć krzyżowa i wszystkie elementy ją poprzedzające to była wielka hańba, ale PAN JEZUS odjął się tego wszystkiego z miłości do człowieka.

Z JEDNEJ STRONY WIELKA BOŻA MIŁOŚĆ DO LUDZI .... Z DRUGIEJ WIELKA NIENAWIŚĆ LUDZI DO BOGA - to stało się na GOLGOCIE. TAM BÓG DAŁ dowód miłości do człowieka, nienawiści do grzechu i umiłowanie sprawiedliwości. PRZEZ KRZYŻ BÓG może wybaczyć bez naruszenia sprawiedliwości, bo SYN żył bezgrzesznie i tam na Golgocie wziął na siebie sąd nad grzechem, więc : " Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
19 A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione." - Jan 3:18-20 - ale zbawcza wiara - to nie jest religijna, martwa wiara --------->> http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html


" Nienawidzili mnie bez powodu " - Ewangelia Jana 15:25b 


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz