Popularne posty

piątek, 24 lutego 2017

Rzymska piramida najgroźniejsza korporacja świata

" Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę " - Objawienie Jana 2:6 - NIKOLAICI to byli i są ludzie, którzy wbrew nauce Zbawiciela i apostołów mają duchową władzę nad innymi wierzącymi. 

NIKOS - zwyciężyć, zdobyć, podbić, triumf
LAOS - ludzie. Od laos pochodzi słowo laikat.


ZWYCIĘSTWO NAD LUDŹMI, PANOWAĆ NAD LUDŹMI - takie jest znaczenie słowa NIKOLAITA.

Podział na "duchownych" i "świeckich"//"laikat" to dzieło diabła, nauka szatana. NIKOLAICI w tym systemie czują się jak ryba w wodzie.


Zaznaczyć trzeba że ten nikolaicki system to nie tylko odstępczy, fałszywy Kościół Rzymskokatolicki, ale również Prawosławie, oraz wiele zborów/kościołów ewangelicznych tzw protestanckich oraz wiele pojedynczych osób. Ślepi są przewodnikami ślepuch, ale oby PAN otworzył oczy i serca tak nikolaitów jak i tych, którzy zostali przez nich zwyciężeni, podbici, zdominowani, opanowani.


PIRAMIDA WATYKAŃSKA taka jak INNE PIRAMIDY WŁADZY, PANOWANIA, RZĄDZENIA


struktura władzy feudalnej, gdzie w katolickich państwach nad królem był jeszcze papież.FAŁSZYWY KOŚCIÓŁ  zawsze był wysoko w tej piramidzie, drabinie władzy.PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ naśladował i naśladuje JEZUSA CHRYSTUSA a nie cesarzy, królów itd ....

" Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że władcy narodów panują [ KATAKYRIEUO ] nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę [ KATEKSIOUSIAZO] nad nimi.


26 Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.

27 I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą.
28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. " - Ewangelia Mateusza 20:25-28 UBG

KATAKYRIEUO - panować, władać, zawładnąć, zwyciężyć, zdobyć, ujarzmić, poddać sobie. 

KATEKSIOUSIAZO - władać kimś samowolnie, dać się władzą we znaki, silna dominacja
Egipt - struktura. Zaraz za faraonem są i "duchowni"

Watykańska piramida, egipska, feudalna, z Cesarstwa Rzymskiego i innych imperiów to wszystko jest ten sam schemat, ten sam system. Fałszywy kościół jest taki jak świat, prawdziwy nie jest z tego świata.
W Egipcie był faraon, a w Rzymskim Kościele jest papież.

Również organizacja Świadków Jehowy to korporacja ze swoją piramidą." Ale Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców [ ARCHO ] narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swą władzę.


43 Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.

44 A kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich.
45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. " - Ewangelia Marka 10:42-45

ARCHO - być pierwszym, rządzić, panować, być szefem,Służenie innym, uniżenie przed innymi, uniżenie nawet przed mniejszymi i słabszymi w codziennym życiu a nie dla pokazu przed kamerami, widownią - taka postawa to coś co uznawane jest na świecie za hańbę, słabość, głupotę. Naturalny człowiek ma odwrotne tendencje czyli dąży do wywyższenia, zdobycia pozycji, do władzy, zaszczytów, oklasków. Bycia nad kimś a nie pod kimś. Ale w Królestwie Chrystusowym jest inaczej niż u świata i inaczej niż w fałszywych kościołach.


Który nikolaicki system przyznaje się że jest nikolaicki ?? Żaden, ale każdy broni swojej struktury, swojej władzy i mówi, że to od Chrystusa i że jest to biblijne. Miliony wierzą tym błędnym naukom i dalej tkwią w tych systemach a nikolaici kwitną. Oczywiście nie piszę że papież i inni ludzie robią to świadomie - to wie PAN i ON osądzi, ale bez względu na motywy te działania, struktur są błędne, zwodnicze. struktura władzy w Cesarstwie Rzymskim.

Kiedyś Cezar a dzisiaj papież, a w innych organizacjach inni "duchowni" którzy są niby bardziej "duchowni" od innych
" Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym [PHILOPROTEUO ] wśród nich, nie przyjmuje nas.


10 Dlatego, jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć, i wyrzuca ich z kościoła." - 3 list apostoła Jana 1:9-10


PHILOPROTEUO - kochać być pierwszym, kocham główne miejsce, pragnę pierwszeństwa.

Pamiętacie dogmat o "NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA" ?? , pamiętacie jak z biegiem stuleci "Diotrefesy" dostały władzę od Cesarza a potem między sobą bili się o pierwszeństwo - gdzie Diotrefes Rzymu - tzw biskup Rzymu coraz mocniej był uznawany za najwyższego biskupa.To wszystko i wiele innych jest zaprzeczeniem nauki Zbawiciela i prawdziwych apostołów.

Apostołowie gdy nie mieli jeszcze DUCHA CHRYSTUSOWEGO to zastanawiali się, wykłócali się kto z nich jest NAJWIĘKSZY, ale PAN JEZUS nie wskazał na PIOTRA ale zganił, napomniał ich że tak nie będzie między nimi. ON nikogo nie wyróżni wg kryteriów świata, upadłego człowieka, ale największym jest ten, kto się uniży i będzie sługą wszystkich a nie władcą wszystkich.


Urząd papieża, sukcesja apostolska to demoniczne nauki, zbudowane na fałszywych tradycjach, błędnie zrozumianych wersetach i niezrozumieniu postawy JEZUSA CHRYSTUSA - BOGA który się uniżył i przyszedł służyć. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html

" Wszczęła się też między nimi dyskusja o tym, kto z nich jest największy.


47 A Jezus, znając tę myśl ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie;

48 I powiedział do nich: Kto przyjmie to dziecko w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten będzie wielki. " - Ewangelia Łukasza 9:46 UBG ......... czy apostołowie wzięli sobie do serca te słowa zanim otrzymali moc z wysokości ?? NIE - nawet przy ostatniej wieczerzy kłócili się dalej kto jest największy :

Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego.
25 Lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują [ KURIEUO ]nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę [ EKSOUSIAZO], nazywani są dobroczyńcami.26 Wy zaś tak nie postępujcie. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy.27 Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy." - Ewangelia Łukasza 22:24-27 UBG

KURIEUO - być panem, władcą, górować, dominować, wywierać wpływ

EKSOUSIAZO - mieć władzę, mieć moc nad czymś,Gdyby nie wylanie DUCHA CHRYSTUSOWEGO podczas pięćdziesiątnicy to apostołowie walczyliby dalej o władzę, ale PAN JEZUS zmienił ich serca i już nie pragnęli być największymi w ludzkiej władzy ale w tym co NASZ ZMARTWYCHWSTAŁY PAN.


Do roku 1978 używany był przenośny tron "  SEDIA GESTATORIA " na którym noszono papieży.


https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_Slippers - cytuję : " do pierwszej połowy XX wieku, było to w zwyczaju u pielgrzymów na audiencji u papieża - by uklęknąć i pocałować jeden z jego pantofli "

Prawdziwi apostołowie nigdy nie pozwoliliby na takie rzeczyWojny różnych  biskupów o tron papieża. Papieże i antypapieże, ich wzajemne mordy, spiski, klątwy.
Różni papieże z ich otwartymi dewiacjami lub chorymi naukami.
Mordy na chrześcijanach np Albigensach, Anabaptystach, Hugenotach, Waldensach, Husytach.
Zamordowanie np Williama Tyndale'a i wiele, wiele innych zbrodni i brudów.

Kto nie dowierza Biblii, ten niech spojrzy na historię a zobaczy twór przeciwny ZBAWICIELOWI, przeciwny JEGO nauce. Miliony, setki milionów ludzi nie mogą być oszukane, nie mogą się mylić ?? :) -  miliony tak sobie argumentują, tłumaczą aby nie zmierzyć się z prawdą, bo boją się jej. Boją się co powie żoną lub co powie mąż, dzieci, reszta rodziny. Lub boją się bo nie chcą porzucić swojego starego, brudnego życia.


 Natchniona Księga mówi, że cały świat jest w złu, niegodziwości - 1 Jan 5:19 i że diabeł zwodzi cały świat - Objawienie 12:9. A PAN JEZUS przestrzegał przed szeroką drogą i przestronną bramą a zachęcał aby wchodzić przez ciasną bramę i iść wąską drogą. Kościół Rzymskokatolicki i jego nauki, praktyki to nie jest wąską droga ale droga zagłady i zatracenia.
Ale i inne twory nikolaityzmu nie są lepsze.


" nie stawajcie się niewolnikami ludzi " - 1 list do Koryntian 7:23b Biblia Warszawska ..... wmówiono ludziom, że bez organizacji religijnych czy różnych ludzi nie mogą być zbawieni, nie mogą mieć wiary i przez to wielu jest niewolnikami czy to Watykanu, papieży czy niewolnikami organizacji Świadków Jehowy i Strażnicy itd. Nie potrzeba księży, papieży, Marii, tzw świętych ani organizacji religijnych jak organizacja Świadków Jehowy i inne. Wystarczy żywy - wszechmogący JEZUS CHRYSTUS -
Korporacja - hierarchia w korporacji

CEO - chief executive officer -  osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w organizacji lub przedsiębiorstwie. 

W korporacji watykańskiej CEO to papież. Jest sieć oddziałów zamiejscowych w różnych państwach z zarządzającymi tymi zagranicznymi filiami - są nuncjusze apostolscy, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, księża i na końcu "laikat"

PAN JEZUS nienawidzi bycia panem, rządzicielem, władcą itd nad innymi ludźmi wiary. 


Biblijny biskupi, diakoni to nie byli i nie są ani hierarchowie, ani władcy, rządziciele, panowie nad innymi wierzącymi. PAN JEZUS nie stworzył też organizacji, instytucji i nie miał jej nigdy na myśli

Papież nie jest żadną widzialną głową Kościoła Chrystusowego. ON jest głową fałszywego kościoła, który przez fałszywą Ewangelię sakramentów zniewolił, zastraszył miliony ludzi.

Chrystus SAM jest głową - CIAŁO CHRYSTUSOWE nie ma dwóch głów - to jest normalne CIAŁO a nie zmutowane, chore : " I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi; " - Efezjan 1:22 ......... 


" On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy " - Kolosan 1:18 --- zobaczcie też Efezjan 4:15, 5:23, Kolosan 2:19

W nowym przymierzu już nie potrzeba : "świętego budynku", "świętych dni" , " kasty kapłańskiej" , "świętych szat", "swiętego jedzenia"itd - rzymski katolicyzm - to system zbudowany na starotestamentowych wzorach w połączeniu z wieloma pogański zwyczajami. Wzory starotestamentowe już są nieaktualne, bo wypełniły się w JEZUSIE CHRYSTUSIE. Trzeba JEGO i OJCA czcić w "duchu i prawdzie"Nie potępiam ludzi nawet papieży - PAN och osądzi, bo ON tylko zna ich motywy, my ostrzegajmy przed ich naukami i czynami bez wydawania osądu czy robią to świadomie czy nieświadomie. 

Nikolaityzm to też jak pisałem to też Prawosławie, to też organizacja Świadków Jehowy, ale to też częste zjawisko w protestantyźmie gdzie wielu tzw pastorów czy pojedyńczych ludzi podbija sobie innych ludzi, dominują, panują, jest u nich dyktatorski duch, autokratyczny. Tacy często zachłanni są na pieniądze, tytuły, nie można powiedzieć im że się mylą, nie można się sprzeciwić nawet przeciwko złym rzeczom i grzechom. Ich nauki to nauki miłości do świata lub legalizm bo nie mają ducha Chrystusowego. Również nikolaityzm idzie często w ekumenizm z innymi religiami lub z rzymskim katolicyzmem - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/judaszowe-pocaunki-watykanu-z-islamem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/judaszowe-pocaunki-watykanu-z-islamem.html


nikolaityzm nie ma prawdziwej Ewangelii - drogi zbawienia - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

Obyśmy wszyscy ludzie w tym i ja - abyśmy mieli postawę PANA JEZUSA a nie postawę Diotrefesa. Ludzie jak Diotrefes dostali poparcie od Cesarzy i tak powstał Kościół Katolicki, a dalej wraz z upływem wieków - ten zwodniczy system toczył się coraz mocniej, ale jego czas się kończy, tak jak inny nikolaickich systemów ... nadchodzi na nie Boży sąd i lepiej nie być w nich - wyjdźcie z nich, przestańcie być niewolnikami ludzi A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi." - Mateusz 19:30 UBGBo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. " - Ewangelia Łukasza 14:11 UBG


4 komentarze:

 1. " Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? (3) Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. (4) Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. (5) Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się (6) i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. (7) Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! (8) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, (9) dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! (10) Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. (11) Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. (12) Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. " - Księga Ezechiela rozdział 34


  , " Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić:
  2 Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą;
  3 I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada.
  4 A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały.
  5 Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje." - 1 lisy Piotra 5:1-5 UBG


  ,

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj Dominiku :).
  Dobrze napisane, my to wiemy, teraz tylko trzeba się modlić o ludzi tkwiacych w tych organizacjach, którzy slepo podążają, za ogółem, tradycją hm.
  Sama należę jeszcze do KK, dziecka nie ochrzcilam z wiadomych powodów, gorzej z moimi rodzicami, którzy mówią, że będę miała problemy...że skrzywdze dziecko, że będzie się czuć dziwnie gdy inne pójdą do komuni itd. Ale gdzie w tym wszystkim jest Bóg ja się pytam ?!
  Mam nadzieję, że ludzie przejza na oczy choć jest ciężko ich uświadomić.
  Pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziecko się krzywdzi oddając je w ręce kłamliwych, zwodniczych rzeczy a takim jest Rzymski Katolicyzm.


   Kłamstwo robi krzywdę, prawda daje pokój, radość, wolność a PAN JEZUS jest PRAWDĄ, więc lepiej być nawet samemu a z NIM, niż pośród wielkich tłumów z martwymi rytuałami, religijnym folklorem

   , głośmy prawdziwą Ewangelię w miłości, żyjmy nią w mocy PANA na świadectwo innym i módlmy się ... jeden sieje, drugi podlewa a BÓG daje wzrost - 1 Koryntian


   , pozdrawiam w Chrystusie, Dominik

   Usuń