Popularne posty

niedziela, 12 marca 2017

Lublin SPSK nr 4 fałszywe bilety do nieba część 1 niespłacalny długGdy po wypadku leżałem w krytycznym stanie, w śpiączce w Klinice Intensywnej Terapii w SPSK nr 4 w Lublinie -  to nawet dostałem odpust zupełny na godzinę śmierci 😉 - - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html --- rodzice nic nie powiedzieli tzw "księdzu", że dokonałem tzw "aktu apostazji " - a więc nie jestem katolikiem 😌😌😌 - gdybym był przytomny a nie w śpiączce to wyjaśniłbym grzecznie, że MAM JUŻ PRAWDZIWE ZBAWIENIE i te rzymskokatolickie czynności to deptanie po prawdziwej Ewangelii, po krwi PANA i niewiara w to co zakończone i pełne w Chrystusie. 


        To rzymskokatolickie rozgrzeszenie, sakrament namaszczenia chorych i odpust zupełny na godzinę śmierci --- to fałszywe bilety do nieba jak czyściec itd -- to żywe przykłady deptania po doskonałej, jednorazowej, niepowtarzalnej ofierze Zbawiciela przez która miałem wtedy życie wieczne i mam je dzisiaj. 
Mój dług 10 tysięcy talentów został mi darowany kilka lat temu, gdy uwierzyłem żywemu Zbawicielowi.


Każdy człowiek ma dług 10 tysięcy talentów wobec BOGA. 10.000 - dziesięć tysięcy - to był największy grecki liczebnik. A talent - to była największa jednostka monetarna.
10 tysięcy talentów - największy liczebnik + największa jednostka monetarna  - to pokazanie że dług jest tak wielki, że samemu NIGDY nie da się go spłacić. 

Chrystus sam zapłacił za grzechy, nic do tego od siebie nie możemy dodać. Jedynie przyjąć i do końca życia dziękować oraz dzielić się tą radosną wiadomością z innymi, którzy nadal są niewolnikami religii oraz niepewności, strachu. 


Te 10 tysięcy talentów to nasze grzechy, nasze winy wobec doskonałego w świętości STWÓRCY.

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html


PAN nie chce pieniędzy -- dług wynoszący dziesięć tysięcy talentów nie da się spłacić ani miliardami dolarów, ani górami złota, ani żadnymi ludzkimi uczynkami czy cierpieniami : " Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, (9) Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, (10) By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu " - Księga Psalmów 49:8-10


" Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami.
24 A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.
25 A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług.
26 Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
27 Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. " - Ewangelia Mateusza 18:23-27 Uws. Biblia Gdańska


 Nikt sam nie jest w stanie wymazać swoich grzechów, swoich win wobec wszechsprawiedliwego BOGA. Wszyscy zgrzeszyliśmy np kłamstwem, grzechami zaniechania albo złamaniem przykazania : " Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły " ............... więc widzimy że w oczach BOGA żaden człowiek nie jest dobry, ani sprawiedliwy : " Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego " - list apostoła Pawła do Rzymian 3:9-10 UBG ........... " Nie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą! " - Psalm 143:2 BWŻadne ludzkie skarby i pieniądze, żadne ludzkie "dobre" uczynki czy ludzkie cierpienia - nie mogą pomniejszyć długu " dziesięciu tysięcy talentów", a tym bardziej nie mogą go spłacić. Rzymskokatolicki czyściec, rzymskokatolickie odpusty, rzymskokatolickie rozgrzeszenia to oszustwa i inne tego typu rzeczy to oszustwa, które mamią ludzi i odwracają ich oczy, serca od jedynego ratunku, od jedynego sposobu spłaty 10 tysięcy talentów. Tym jedynym ratunkiem i sposobem jest jedyna, doskonała i wystarczająca na wieki - KREW - OFIARA JEZUSA CHRYSTUSA. 


MAM JUŻ TERAZ, DZISIAJ i NA WIEKI WIECZNE darowany nieskończony dług, którego sam nigdy bym nie pomniejszył i nigdy nie spłacił. Ta BOŻA, NIEZASŁUŻONA ŁASKA i MIŁOŚĆ dotyka serca, i jeśli ktoś zawini wobec mnie, zgrzeszy wobec mnie to odpuszczam mu, wybaczam mu " 100 denarów", mając w sercu, przed oczami niespłacalny dług jaki mi został wpierw darowany : " Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien!
29 Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
30 On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
31 A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło.
32 Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
33 Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą?
34 I jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien.
35 Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień." - Mateusz 18:28-35 UBG


Niemożliwy do spłacenia dług 10 tysięcy talentów - został mi odpuszczony przez to, że mój Zbawiciel na krzyżu Golgoty wziął na siebie grzechy całego świata, w tym moje i spadł tam na NIEGO - Boży sąd nad grzechem, więc dzięki krwi - ofierze PANA mam darowany dług !!! - już dzisiaj mam darowany - mam już dzisiaj życie wieczne jak mówią natchnione Pisma i nie dam się podbić w niewolę diabła, który umniejsza wartość ofiary Chrystusa aby dodać swoje niewolnicze nauki o czyśćcu, odpustach, rzymskokatolickich sakramentach, rozgrzeszeniach, ostatnich namaszczeniach i reszcie, która przynosi ludziom niepewność co do zbawienia, wieczności i strach -- ale religie na tym bazują, jednaj prawdziwa Ewangelia o doskonałej, jednej, wystarczającej ofierze niszczy dzieła diabła, kruszy niewolę religii.


" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; " - 1 list Piotra 1:18-19 UBG

 " Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
15 A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw:
16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach;
17 Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.
18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:14-18 UBG - tzw sakrament eucharystii, czyściec itd to oszustwa. KREW ZBAWICIELA jest doskonała - nie ma powtórek, nie ma potrzeby aby człowiek cierpiał aby spłacić grzech - to niemożliwe i to policzek dla ZBAWICIELA i podeptanie JEGO WYSTARCZAJĄCEJ i PEŁNEJ ofiary.


CAŁY dług zapłacił TEN, który żył doskonałym życiem - przez wiarę musimy to przyjąć --- co dla wielu jest trudne, bo od dzieciństwa wpajano im, że muszą zapracować na zbawienie, że muszą przypodobać się BOGU. Tak diabeł niszczy wystarczalność krwi, doskonałość jednej ofiary i usidla ludzi religijnymi próbami samo-usprawiedliwienia. Sakramenty, spowiedzie uszne, pielgrzymki, udział w mszach itd - to mniej lub bardziej świadome próby wyciszenia sumienia, przypodobania się BOGU, zapracowania sobie na zbawienie --- ale to wszystko jest niewiarą w to co dokonał Zbawiciel, niezrozumieniem, że długu wobec BOGA nie da się zmniejszyć, spłacić, ale ON już jest spłacony - teraz trzeba wyciągnąć rękę wiary i wziąć od CHRYSTUSA to co daje, co już zrobione.


" Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;
28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 9:26-28 

" Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 7:27 


Człowiek z przypowieści - miał być sprzedany z żoną, dziećmi i wszystkim co posiadał -- więc widzimy znowu tu jest obraz niemożliwości spłacenia samemu tego długu ani za życia, ani po śmierci ...... " Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja " - Przysłów Salomona 11:7


Człowiek został wydany katom aż do momentu spłaty - to też niszczy fałszywą naukę o czyśćcu itp. Wydany został katom, a nie nadzorcom nad pracownikami czy niewolnikami. 10.000 talentów przerasta wielokrotnie długość życia - więc to obrazuje wieczne trwanie wyroku, i niemożliwość spłaty. Jeden talent to 6000 denarów. Jeden denar - to była dniówka robotnika. 10 tysięcy talentów to ok 200 tysięcy lat. Który człowiek tyle żyje ?? :) - czyściec, odpusty i cała reszta gamy religijnych dzieł to oszustwa. Dług jest niespłacalny i ludzkie cierpienie choćby trwało miliard lat - nie może zlikwidować nawet jednego grzechu.

Chrystus - sprawiedliwy w swojej ofierze dzisiaj proponuje ludziom przebaczenie, nowe życie przez udzielenie dary Ducha Świętego ale na drodze stoi niewiara i religijne systemy. Co wybierzesz : skończone, jednorazowe, wieczne, doskonałe dzieło Chrystusa i 10 tysięcy talentów zostanie ci darowane ----- czy wybierzesz niewiarę w doskonałą, niepowtarzalną ofiarę, zbawczą na dziś krew i będziesz dalej żył w strachu, wyniszczającej niepewności i w w swoich własnych próbach zbawienia siebie, swoich próbach usprawiedliwienia siebie.


Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych " - 1 list Piotra 3:18a

Ewangelia Jana 19:30 - " TELEO " - wykonało się, zapłacone w całości !!! Zapłacone i wykonane. Teraz codziennie trwam przez wiarę w tym. Nie muszę być niewolnikiem hostii, mszy, księży, papieży, organizacji, tradycji i innych.


" Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. " - Marek 10:45 -- okup zapłacony w całości, czy może nie wystarczył ?? ...  Jak długo będziesz słuchał kłamstw że musisz robić coś aby przypodobać się BOGU i zapracować sobie na JEGO miłość, zbawienie. Patrz na Golgotę - okup zapłacony. Miłość i zbawienie są za darmo, z łaski przez wiarę, ale może brakuje ci wiary ?? Jeśli tak to proś o tą wiarę i zrozumienie istoty ofiary Chrystusa. Nie ma GO w hostii - ON z tym nie ma nic wspólnego, bo to policzek dla JEGO doskonałej, skończonej i niepowtarzalnej ofiary. PANA przyjmuje się przez wiarę do serca, a nie do żołądka przez religijne czynności.

Załóż weselną szatę - przyjmij usprawiedliwienie, Chrystusową sprawiedliwość - uświęcenie w Duchu Chrystusowym przez wiarę, inaczej nie wejdziesz do raju. Nie możesz mieć razem szaty weselnej i religii z jej niewolniczymi sakramentami i innymi czynnościami. 


Zbawienie można stracić, jeśli utraci się żywą wiarę w żywego JEZUSA - jedyną drogę, ale żeby mieć zbawienie to trzeba przestać ufać religii i swoim uczynkom a zaufać wszechmogącemu, żywemu JEZUSOWI i temu co dokonał - w pełni dokonał na krzyżu - na Golgocie.Czy masz darowany dług ?? Czy może nie masz ??

Krew - Ofiara Sprawiedliwego i Świętego jest doskonała ?? czy może ma jakieś braki ?? Jeśli powiesz doskonała to przestań uczestniczyć w rzeczach, które mówią że nie jest doskonała. 


Masz już teraz życie wieczne ?? Czy dalej w swej niewierze nie wiesz ?? Jak długo jeszcze chcesz żyć w niepewności strachu, które cie niszczą, zniewalają religijnie ?? 

skończ z próbami zbawienia siebie, przypodobania się BOGU swoimi religijnymi czynami bo to szeroka brama do zatracenie którą wielu podąża --  " Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli" - Ewangelia Łukasza 13:24 Biblia Warszawska -- ci którzy chcą wejść do Królestwa Bożego, a nie będą mogli to nie ateiści. Ateiści nie chcą wejść do Królestwa - nie wierzą w Nie i nie mówią do Chrystusa : " Panie, Panie". Tylko SYN podoba się BOGU - dopóki jeszcze żyjesz weź dar zbawienia przez wiarę i daj się wyzwolić z niewoli religijnej w której tkwisz od małego ... nie patrz co pomyślą i powiedzą inni ludzie, ratuj się bo chodzi o życie wieczne !!!


           , pozdrawiam w CHRYSTUSIE .... Dominik


6 komentarzy:

 1. Moim zdaniem zostałeś obdarzony specjalnymi łaskami i darami Ducha Świętego, działa w Tobie Boży Duch bardzo silnie a Ty to przyjąłeś, to o czym opisujesz na blogu jest nieosiągalne dla wielu, wierzą w Jezusa, ale tego nie czują, nie czują jego działania, i że on jest obecny w nich, tak mam ja. Ludzie grzeszą i się spowiadają, sam Jezus zresztą zostawił nam to jako deska ratunku do Zbawienia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jest nieosiągalne dla nikogo - również dla mnie, ale oferowane jest z łaski - PAN JEZUS za darmo to daje - miejmy wiarę :

   " Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. " - 2 list apostoła Piotra 1:1 -- otrzymali wiarę - otrzymali i to równie cenną jak Piotr i inni apostołowie


   , u BOGA wszystko jest za darmo, to religia aby zniewalać ludzi, odcinać od Chrystusowych skarbów mówi że trzeba zapracować sobie - ale PAN JEZUS dokonał wszystkiego - ale tu trzeba wiary, bo człowiekowi łatwiej jest próbować zapracować sobie, niż przyjąć za darmo przez wiarę.

   Człowiek widzi że tu na ziemi, nie dostaje nic za darmo i myśli że też musi zapracowac na zbawienie, na dary itd 0- ale to błędne myslenie i postepowanie. PAN JEZUS zapłacił swoim życiem raz na zawsze

   , sam jestem grzesznym człowiekiem - doskonały bede dopiero w nowym ciele, ale juz nie zyje dla grzechu jak dawniej i gdy zdarzy mi sie zgrzeszyc to przychodze z tym wprost do PANA JEZUSA a nie do ksiezy itd --- rzymskie kapłanstwo, rzymska spowiedz to oszustwa : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html


   , pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl
   ,

   Usuń
 2. Duch wieje kędy chce. A diabeł jak lew ryczący krąży i patrzy kogo by pożreć. Gdy duch zły wyjdzie z człowieka błąka się po miejscach pustynnych a nie mogąc znaleźć wytchnienia wraca i znajduje serca człowieka uprzątnięte i przyozdobione bierze ze sobą siedem duchów gorszych od siebie i tak ostatnie rzeczy człowieka są gorsze niż pierwsze. Badajcie ducha bo nie każdy od Boga pochodzi. Nawigator3st

  OdpowiedzUsuń
 3. .... nie patrz co pomyślą i powiedzą inni ludzie, ratuj się bo chodzi o życie wieczne !!!

  Domoniku, zaprzeczasz swoim własnym i biblijnym słowom. Przecież nie musisz się ratować, bo masz już darowane...
  Poza tym, jeśli inni idą inną drogą do tego samego celu, jeśli potrzebują jak dziecko raczkujące przewodnika,
  to czemu ich deklasujesz, wszak nie jest to w gestii naszego Stwórcy?

  Pozdrawiam - katoliczka

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszę codziennie przez wiarę trwać w PANU, w JEGO mocy codziennie brać swój krzyż, zapierać się siebie i naśladować GO, ale życie wieczne już mam na teraz - z łaski przez wiarę, a nie przez fałszywych sakramenty i ludzi którzy je rozdają.

   do Zbawienia nie potrzeba ludzi !! - co za cudowna prawda, która niszczy dzieła diabła. Ja i mój Wszechmogący Zbawiciel i to wystarczy !! - co potrzebne do życia duchowego jest w NIM - bezpośrednio w NIM, ale diabeł okraść chce z tego wstawiając ludzi, organizacje, instytucje.


   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 4. GraGraGk,katoliczka.Jak najbardziej dar został dany ludzkości przez Ojca,lecz trzeba Go przyjąć bo zbawienie nie jest z automatu."Gdybyś znała ten dar Boży",to powiedział Jezus do Samarytanki.Trzeba się spotkać z Panem Jezusem (jak Saul z Tarsu,Zacheusz) oddać Mu siebie i poznawać Go.Trudno jest z kimś się związać,złączyć NA PODSTAWIE FOTOGRAFII.Trzeba przyjść do Jezusa i dać Mu się uwolnić od swoich grzechów i kłamliwych nauk i praktyk-uczynków.

  OdpowiedzUsuń