czwartek, 16 marca 2017

Koniec entropii - wspaniała wiadomość dla chrześcijanZęby się psują, oczy się psują, inne systemy i organy się psują. Człowiek starzeje się, umiera - obraca się w proch.
      Jedzenie : gnije, pleśnieje, psuje się. Entropia dotyka wszystko dookoła nas. 
Jednak coraz bliżej jest czas, że entropii nie będzie. 


Entropia - skutek grzechu -  wszystko zmierza do rozpadu i chaosu ... my jak i wszystko wokół nas : starzeje się, niszczeje, psuje się, przemija, umiera. 

Drzewo starzeje się i próchnieje. Samochód rdzewieje, psuje się, lub jest całkowicie zniszczony np w przypadku wypadku. 

Dom z czasem niszczeje i wymaga remontu. Różne sprzęty domowe również się zużywają i niszczeją. 


Nasze ciała również zużywają się niszczeją. Czy to upływ czasu, czy choroby, wypadki czy śmierć - to poszczególne organy prędzej czy później niszczeją, psują się, rozpadają. Pogarsza się wzrok, problemy ze stawami, i setki innych dolegliwości, chorób z bardzo poważnymi jak nowotwory, stwardnienia rozsiane i wiele innych - o czym wszyscy bardzo dobrze wiemy. 


Wszechmogący JEZUS CHRYSTUS za wolą OJCA i ku JEGO chwale zakończy entropię, przekleństwo wynikające z grzechu...  Nie będzie już starzenia się, nie będzie śmierci, nie będzie zniszczenia, kataklizmów i żadnego zepsucia. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html

część 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/polis-miasto-16-razy-wieksze-od-polski.html

część 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html

niebo to nie nuda wśród chmur, harf i aniołków część 2 drzewo życia : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html                                                                              NIEZNISZCZALNE CIAŁA 


Żywi jak i umarli w Chrystusie czyli uczniowie, naśladowcy będą mieć nowe niezniszczalne ciała :  " umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni [ afthartos ] " - 1 list do Koryntian 15:52b ... [ afthartos ] - niezniszczalny, niepodatny na korupcję i rozpad, nieprzemijający, trwały. 

" To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność [ athanasia]." - 1 Kor 15:53 - będą również NIEŚMIERTELNI.Na dziś dzień nasze ciała niszczeją [ diaftheiro] czyli  : zrujnować, zniszczyć, zgładzić, zepsuć, zmarnować, psuć się, niszczeć.
" nasz zewnętrzny człowiek niszczeje [ diaftheiro]   " - 2 Koryntian 4:16 

" To bowiem, co widzialne, jest doczesne [ proskairos ], to zaś, co niewidzialne, jest wieczne." - 2 Koryntian 4:18 ...... [ proskairos ] - trwający jakiś czas, czasowy, chwilowy, przemijający. Takie są nasze ciała, taki jest nasz obecny żywot - jesteśmy marnością, nasze ciało jest kruche. Życie jest takie krótkie, a czas tak szybko mija - ale w przeciwieństwie do większości ludzi mamy żywą obietnicę, niezawodną nadzieję : chwalebne ciała, które będą podobne, będą na podobieństwo chwalebnego ciała zmartwychwstałego JEZUSA CHRYSTUSA. 


Nie musimy trwożyć się starością, nie powinniśmy upadać na duchu w chorobach itd bo mamy niezawodną obietnicę AFTHARTOS i ATHANASIA czyli chwalebnego ciała : NIEZNISZCZALNEGO i NIEŚMIERTELNOŚCI. " Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
19 Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych.20 Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei;21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych.22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.23 A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. " - Rzymian 8:18-23 

23 werset : " oczekując ... odkupienia naszego ciała " - to ciało potrzebuje odkupienia, bo jest zniszczalne, słabe, zniszczalne. 


" Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. 24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. 25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia JANA 11:24-25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ........ " Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych." - Księga Izajasza 26:19 Biblia Warszawska                                                                NOWA ZIEMIA, WIECZNE KRÓLESTWO

 " Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21 Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia [ fthora ] do chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. " - Rzymian 8:20-22 


Za kilka dni rozpocznie się wiosna. Zakwitną kwiaty, zakwitną różne drzewa i krzewy - będzie dużo zieleni, coraz więcej słońca, będzie coraz cieplej a dzień będzie dłuższy niż noc. Ale nadal to jest marnością, nadal jest to wszystko w niewoli zniszczenia. Kwiaty są piękne ale szybko więdną. Różne drzewa np owocowe jak wiśnie, jabłonie również pięknie kwitną ale to szybko mija. 


       Czas tak szybko mija że za chwilę będzie wrzesień, i znowu noc będzie dłuższa niż dzień. Wszystko będzie przygotowywać się na zimę. Drzewa zrzucą liście, będzie coraz mniej zieleni, coraz mniej słońca i będzie coraz chłodniej - jednak my wiemy, że te cykle będą miały swój kres. Wiemy, że całe stworzenie - cała Ziemia, wszechświat i to co zawierają będą uwolnione od MARNOŚCI, od NIEWOLI ZNISZCZENIA, od "JĘKÓW o CIERPIEŃ"


Rzymian 8:21 - [ fthora ] - zniszczenie, ruina, klęska, zguba, śmierć, rozkład materii, deprawacja. Tego na NOWEJ ZIEMI nie będzie. Na NOWEJ ZIEMI i w BOŻYM MIEŚCIE - NOWEJ JEROZOLIMIE kwiaty nigdy nie zwiędną i będą doskonale piękne - nikt takich tu na ziemi nie widział jakie tam będą. Tam drzewa cały czas będą doskonale piękne i wydające cały czas swój owoc. Tam nie będzie nocy. 


Nie będzie tam ciężkich warunków klimatycznych, ale doskonałe, idealne.
Tam drzewa nie będą niszczone przez szkodniki, nie będą umierać.
Tam kataklizmów się nigdy nie ujrzy, zawsze będzie świeciło doskonałe światło i będzie we wszystkim doskonałe piękno.
Tam już nie będzie jedno zwierzę zjadało inne. 

Tam nie będzie korozji, rdzy : " Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. " - Ewangelia Mateusza 6:20 - moli nie będzie tam, tak jak komarów i innego robactwa. Tam złodziei nie wejdzie, nikt nam niczego nie ukradnie. 
          Tam żadnego zła nie będzie, nikt nikogo nie skrzywdzi, nie zrani - ale będzie doskonała miłość pomiędzy wszystkimi zbawionymi w Chrystusie. 
To będzie doskonała, wielka BOŻA rodzina na czele której będą stali OJCIEC i SYN i wszyscy będą im z radością służyć. oddawać cześć i odwzajemniać miłość. Objawienie 22:4 mówi że w Nowym Jeruzalem zbawieni będą oglądać oblicze BOGA. Mojżeszowi PAN powiedział, że nie może człowiek oglądać JEGO oblicza i pozostać przy życiu - jednak w Nowym Jeruzalem - zbawieni będą całkowicie wolni od upadłej natury, będą czyści i nigdy nie zgrzeszą już, więc będą rozmawiać z BOGIEM - twarzą w twarz !!! -- będzie wspaniale. Na dziś dzień mamy blade zarysy, ale będzie niewyobrażalnie wspaniale, niewyobrażalnie pięknie i w doskonałej miłości, w doskonałej czystości, w doskonałej radości. 

Co ten bezbożny, coraz bardziej zdeprawowany świat ma nam do zaoferowania w zamian ?? NIC nie ma - choć stara się nas skusić, oszukać - ale nie dajmy się odwieść od PANA JEZUSA i JEGO wspaniałości które nam dał, a które są z każdym dniem bliżej wypełnienia. Nawet śmierć nie może nam zabrać tego, zmartwychwstaniemy." Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;
4 Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was;5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.6 Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób;7 Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa;8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; " - 1 list Apostoła Piotra 1:3-8 

Obiecane Królestwo Boże i to co w nim obiecane jest między innymi : 

- NIEZNISZCZALNE - AFTHARTOS

- NIESKALANE - amiantos : bez skazy, czysty, wolny od zanieczyszczeń, bez zmazy, nieskażony, niepokalany. 

- NIEWIĘDNĄCE - amarantos : nie więdnący, trwały, taki który nie będzie zanikać, wieczysty. 


Nie bądźmy przywiązani do ziemskich rzeczy - one przeminą, nie zabierzemy ich do Królestwa Bożego ale to one nam mogą zabrać obiecane Królestwo - jeśli będą mieszkać w naszych sercach. Niech serce należy w całości do PANA JEZUSA i BOGA OJCA. 


" Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane [ asaleutos ], miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:28 ..... [ asaleutos ] : nieruchomy, stały, spokojny, niewzruszony. Ten bezbożny świat jest inny niż Królestwo Boże - ten coraz bardziej grzeszny świat jest : niestabilny, kruchy, zwodniczy, niespokojny.


NOWY  WSZECHŚWIAT  : PAN JEZUS który podtrzymuje swoją mocą miliardy galaktyk, cały wszechświat - sprawi, że przeminie ale da w zamian nowy, który będzie doskonały i który nie będzie ulegał zniszczeniu, entropii ....... " Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

11 One przeminą [ apollymi ] ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją [ palaioo ]

12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione [ allasso ]. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:10-12

[ apollymi ] - zniszczyć, zgładzić, zginąć, przepaść, być straconym. 


[ palaioo ] - starzeć się - entropia : coraz mniejszy porządek a coraz większy chaos i rozpad. Jednak wiemy, że to będzie miało kres. Wiemy że w nowym stworzeniu nic nie będzie się psuło, bo nie będzie grzechu. CHWAŁA PANU za cudowną obietnicę i że patrzymy na to a nie na telewizyjne głupstwa. I oby tak było z wszystkimi pozostałymi ludźmi. Oby ujrzeli chwałę BOGA i JEGO KRÓLESTWA. 

[ allasso ] - zmieniać, odmieniać, zamienić coś na coś ..... to samo słowo występuje gdy mowa jest o naszych przyszłych, chwalebnych ciałach : " Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni [ allasso ];
52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni [ allasso ]. " - 1 Koryntian 5:51-52 


Prośmy aby coraz lepiej znać, widzieć wspaniałość BOGA OJCA i Jego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA i abyśmy coraz lepiej widzieli wspaniałość, cenność ICH królestwa - tego wszystkiego co obiecane

Tylko dzięki żywemu, wszechmogącemu Zbawicielowi - Jezusowi Chrystusowi - dzięki Jego zastępczej ofierze za grzechy - nasze grzechy - mamy przez wiarę w NIEGO, ufność do NIEGO - otwarte drzwi do tych wszystkich wspaniałych, niesamowitych, niewysłowionych rzeczy które są coraz bliżej i które NIGDY nie przeminą, nigdy się nie skończą - Chwała OJCU który posłał SYNA, który jest jedynymi drzwiami, jedyną drogą do narodzenia się na nowo - religie tego nie dają :

" Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
2 Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. " - Rzymian 5:1-2 UBG

" ja jestem drzwiami " - Ewangelia Jana 10:9 ....  " ja jestem drogą " - Ewangelia Jana 14:6 


Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
2 A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.
3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.
4 I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. " - Objawienie Jana 21:1-4 UWS. Biblia Gdańska 


Wyjdź z religii i wejdź do Królestwa - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html, http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html
          , pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl3 komentarze:

 1. W porządku inicjatywa, żeby informować ludzi o wieczności człowieka, ale myślę, że dla każdego o minimalnej inteligencji jest to LOGICZNE, a głupich i tak się nie przekona.

  OdpowiedzUsuń
 2. Doskonałe jest w2szystko tu napisane

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj Julia, doskonała jest jedynie natchniona Biblia. Jak powiedział kiedyś pewien brat - coś w tym stylu : nasze kazanie to co najwyżej grudka złota otoczona ziemię i chodzi o to aby wydobyć złoto a odrzucić ziemię. Badajmy wszystko i prośmy PANA aby w tym co mówimy, piszemy było jak najwięcej złota. Mądrość nie jest w książkach, filmach, artykułach itd ale w żywej osobie - BOGU JEZUSIE który może jedynie udzielać mądrości, wprowadzać nas w prawdę, uwalniać od błędów i uchronić przed zwiedzeniem - więc więcej modlitwy, prostoty zaufania i osobistej relacji z Żywym BOGIEM który jest doskonale dobry i kocha nas miłością doskonałą. Bądźmy ufni wobec NIEGO jak dzieci a ON nas dobrze poprowadzi na zielone pastwiska gdzie nie ma trujących roślin i zgniłej wody ale jest świeża trawa i spokojne wody - woda życia

   Usuń