Popularne posty

środa, 12 kwietnia 2017

Mam już dzisiaj życie wieczne część 3 Ewangelia prawdziwej łaski Około 72 godziny - od ukrzyżowania w środę - dosłowne trzy dni i dosłowne trzy noce [ znak Jonasza ] - tyle był martwy, tyle spędził w grobie jedyny Zbawiciel Jezus Chrystus. Czy musiał umrzeć ?? , czy może BOGU coś się nie udało ??  i Jego Syn został zabity przypadkowo i śmierć Syna nie ma zbawczego znaczenia ?? Wiele osób błądzi i mówi, że śmierć Syna to przypadek lub że to nie ma nic wspólnego ze zbawieniem i Jego śmierć nie jest potrzebna do przebaczenia, usprawiedliwienia, zbawienia. 

" Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa." - 1 list Piotra 1:13, Uws. Biblia Gdańska

Prawda jest taka, że śmierć SYNA BOŻEGO - JEZUSA CHRYSTUSA była konieczna, bez niej i bez ZMARTWYCHWSTANIA nikt nie byłby zbawiony, nikt nie dostąpiłby przebaczenia i nowego życia przez otrzymanie daru Ducha Chrystusowego." I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 9:22 


Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Takie prawo było już w ogrodzie Eden. PAN ukazał pierwszym ludziom, że jeśli zgrzeszą, złamią Jego nakaz, miną się z wolą Bożą - to umrą. Zapłatą za grzech jest śmierć : "  Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć " - Rzymian 6:23a 

" Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi jego jest; a Ja dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, która duszę oczyszcza " - Księga Kapłańska 17:11 Biblia GdańskaSyn dał swoje bezgrzeszne, doskonałe życie na okup za wielu - wielu czyli tych, którzy uwierzą MU - Ewangelia Mateusza 20:28.


" A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem [ HILASTERION ] przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;" - Rzymian 3:24-25


BÓG mówi, że człowiek nie może zbawić się, nie może zmazać swoich grzechów. Nie może nic od siebie dodać do przebaczenia, zbawienia. Bóg mówi, że przebaczenie, zbawienie jest darem, jest łaską. --------- Natomiast diabeł zbawienie przerzuca na człowieka. Mówi on, że zbawienie trzeba wypracować samemu, lub zapracować sobie na Bożą łaskę, przebaczenie. Zły mówi, że nie trzeba osobistej wiary w Zmartwychwstałego i JEGO śmierć nie jest konieczna do zbawienia. 


Wszelkie religie bazują właśnie na diabelskim fundamencie zapracowywania sobie na przebaczenie, zbawienie. Bożą droga jest inna od religii - mówi ona że Chrystus Jezus swoim doskonałym życiem zapłacił doskonałą cenę za grzechy i człowiek może to przyjąć za darmo przez wiarę. Za darmo - czyli z łaski i jako dar. Dla wielu to za proste. Ale przebaczenie może być tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę - jako darmowy, niezasłużony dar -- albo : w ogóle nie ma szans na zbawienie. 

  1. za darmo - z łaski jako dar przez wiarę
  2.  wcale - niemożliwe do osiągnięcia przez nawet biliony dobrych uczynków

Są tylko dwie opcje. Albo całkowicie z łaski, albo wcale.  Jezus MUSIAŁ umrzeć inaczej nie byłoby żadnej szansy na zbawienie, a dzięki NIEMU - dzięki Jego doskonałemu, bezgrzesznemu życiu i zmartwychwstaniu - przebaczenie, zbawienie, Boże dary - są dostępne i to za darmo. Nie trzeba należeć do organizacji religijnych, do jakichś ludzi - potrzeba tylko uwierzyć Zmartwychwstałemu, temu czego dokonał. Takie proste, bo inaczej byłoby niemożliwe. 

      Nie można nic od siebie do tego dodać, więc religijne "zapracowywanie" sobie na przebaczenie, zbawienie przez swoje różne religijne i "dobre" uczynki - to wszystko jest daremne i jest obrazą Jezusa Chrystusa, jest nieprzyjmowaniem doskonałej, niepowtarzalnej ofiary. Jest odrzucaniem łaski Bożej, jest niewiarą. 


      Kto próbuje sobie zapracować na przebaczenie, zbawienie przez religijne uczynki np sakramenty, przez swoje "dobre uczynki" ten jakby mówił : " Panie Jezu twoja ofiara nie jest pełna, nie jest doskonała, ma braki - więc muszę uzupełnić ją swoimi religijnymi czynami, muszę przypodobać się Tobie i OJCU swoimi " dobrymi uczynkami ". 
      

Jakbyśmy rozumieli w pełni jak obrzydliwy jest nasz grzech i jak doskonali w świętości są : OJCIEC i SYN - to nigdy nie próbowalibyśmy przypodobać się BOGU, zapracować sobie na przebaczenie, zbawienie bo dobrze byśmy widzieli, wiedzieli że sami w sobie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji i tylko/wyłącznie krew Baranka Bożego - Jezusa Chrystusa, Boża łaska mogą dać nam przebaczenie, zbawienie. 


Religie - upadłyby jeszcze dzisiaj i jeszcze dzisiaj ludzie całkowitą nadzieję położyliby w Chrystusowej łasce gdyby widzieli obrzydliwość grzechu i doskonałość świętego BOGA. Nie mówię, że ja widzę te rzeczy doskonale, ale dzięki łasce coraz lepiej i  widzę dzięki łasce coraz lepiej, że gdyby nie ofiara Zbawiciela i Jego zmartwychwstanie - gdyby nie ta łaska Boża to nie byłbym usprawiedliwiony, ani zbawiony. Nigdy bym nie był - choćbym od dzisiaj do końca życia żył bezgrzesznie to nie byłbym zbawiony, bo dawne grzechy by mnie zabiły. A i teraz nikt z ludzi nie potrafi żyć bezgrzesznie, więc tylko łaska Boża okazana w SYNU jest ratunkiem i to ratunkiem na tą chwilę, na teraz - nie trzeba żyć w strachu przed potępieniem, w niepewności zbawienia jak ludzie w religiach :

" Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa." - 1 list Piotra 1:13 Uws. Biblia Gdańska - doskonała nadzieja w łasce !!! 

Chwała OJCU, chwała SYNOWI za ten niesamowity dar łaski, którego tak diabeł nienawidzi, bo ten dar niszczy jego religijne pułapki, jego religijne więzienie. 


Gdyby można było samemu się zbawić, samemu zmazać grzechy - to ofiarna śmierć Chrystusa nie byłaby potrzebna. Nie byłaby potrzebna łaska !!!  , " Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. 21 Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. " - Galacjan 2:20-21Gdyby można było i trzeba było dodać coś od siebie aby zmazać grzechy, dostąpić zbawienia - to ofiara Chrystusa nie byłaby doskonała. Ona jest doskonała, więc albo przyjmujemy ją za darmo, albo w niedowiarstwie i religijnym zwiedzeniu próbujemy dodać coś do niej od siebie, aby "przypodobać" się BOGU. ALE BOGU podoba się tylko to co zrobił JEGO SYN. Gdy próbujemy się przypodobać BOGU, zapracować na zbawienie, to depczemy po ofierze SYNA, odrzucamy ją w niedowiarstwie. 


Ta łaska to nie uczestnictwo w sakramentach, mszach, ani innych religijnych czynach. Łaska Boża jest niezależna od innych ludzi. Łotr na krzyżu nie musiał czynić diabelskich religijnych uczynków. Nie musiał sam zapracować na przebaczenie, zbawienie. Nawet gdyby został zwolniony z krzyża to też nie musiałby robić religijnych czynów, ani swoich prac aby otrzymać przebaczenie, zbawienie. Musiałby jedynie uwierzyć Zbawicielowi. Kto uwierzy Zbawcy - ten ma obietnice daru ducha świętego i wtedy z nowego serca zaczynają wypływać nowe dobre uczynki, coraz bardziej podobne Chrystusowym. Łaska Chrystusowa jest niezależna od ludzi - ta prawda niszczy religie i dzieła diabła, który wmawia ludziom, że do łaski Bożej potrzebują różnych ludzi, organizacji religijnych, religijnych sakramentów, rytuałów, ceremonii itd.
Jak ktoś uwierzy np na pustyni to skąd ma brać hostie, tak zwanego kapłana ?? To diabeł wmawia ludziom nauki o tzw hostii i kapłańskie rzymskokatolickim. Prawdziwa łaska Boża jest niezależna od wszelkich ludzi i organizacji. BÓG jej udziela tylko przez wiarę w Zmartwychwstałego Zbawiciela.
      Jak ktoś uwierzy np w Korei Północnej i trafi do obozu pracy - to jest stracony bo nie ma tam hostii i rzymskokatolickiego kapłana ?? Absurd - PAN JEZUS daje swoją łaskę, swoje zbawienie tylko przez wiarę, a nie przez religijne czy inne uczynki. Nie potrzebuje samozwańczych kapłanów i bałwochwalczych opłatków - hostii. Ceną grzechu jest życie a nie dobre uczynki. Dobre uczynki nie zmazują złych, nie kasują winy. Dlatego aby dać ludziom łaskę usprawiedliwienia, zbawienia musiała nastąpić śmierć - zastępcza śmierć doskonałego, bezgrzesznego Jezusa Chrystusa. Zapłatą za grzechy jest śmierć i SYN zapłacił doskonałą, pełną cenę bo żył bezgrzesznie, więc wierząc MU - JEGO sprawiedliwość jest przypisywana nam - jest to sprawiedliwe, bo ON nasze grzechy wziął na siebie. Wziął naszą karę na siebie. TYLKO W NIM, W JEGO ŁASCE ZBAWIENIE .... " I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. " - Dzieje Apostolskie 4:12


JEZUS CHRYSTUS musiał umrzeć i zrobił to dobrowolnie. Nie było to samobójstwo, ale ofiarne danie swojego życia aby uratować innych. Wszyscy zgrzeszyliśmy np kłamstwem, niemiłowaniem bliźniego jak siebie samego lub BOGA z całego serca, myśli, siły i duszy - więc kto odrzuci Jezusa Zbawiciela, sam sobie zrobi krzywdę.


                                                                                         MUSI

" I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi [ DEI - strong 1163 ] iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. " - Mateusz 16:21

[ DEI - strong 1163 ] : TRZEBA, POTRZEBA, JEST KONIECZNE, NIEZBĘDNY, NIEODZOWNY. To co :  NIEUCHRONNE, NIEUNIKNIONE, 

" Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? 54 Ale jakże wypełniłyby się Pisma, które mówią, że musi [ DEI - strong 1163 ] się tak stać? " - Mateusz 26:54 

" I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi [ DEI - strong 1163 ] wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać." - Ewangelia Marka 8:31


" I powiedział: Syn Człowieczy musi [ DEI - strong 1163 ] wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać." - Łukasz 9:22 ________ zobaczcie też np Łukasz 17:25, 24:7, lub 24:26 : " Czyż Chrystus nie musiał [ DEI ] tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? "" Wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał [ DEI - strong 1163 ] cierpieć i powstać z martwych oraz: Ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem. " - Dzieje Apostolskie 17:3 - przez cierpienia jest doskonałym Zbawicielem - doświadczył utrapień, wie jak to smakuje i jest z nami gdy sami jesteśmy w utrapieniu - więc zawsze tylko na NIM polegajmy. Tylko w NIM pokładajmy nadzieję. Tylko u NIEGO szukajmy siły, pokrzepienia. Jak widzimy JEZUS CHRYSTUS musiał umrzeć i zmartwychwstać. Bez tego nie byłoby zbawienia. A tak zbawienie jest dostępne i to za darmo !!! nie potrzeba ludzi i organizacji !!! potrzeba tylko uwierzyć TEMU który wziął karę za nasze grzechy na siebie. Do tej łaski nic nie możemy dodać - ona jest doskonała i pełna. Tak samo dar ducha świętego jest za darmo - Zmartwychwstały daje go za darmo przez wiarę  : " A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia." - Objawienie Jana 22:17Dobre uczynki są ważne i potrzebne, ale nie są one drogą do zbawienia, ale efektem - owocem zbawienia. Najpierw jest zbawienia z łaski przez wiarę, a potem człowiek otrzymuje ducha Chrystusowego i zaczyna być przemieniany przez PANA JEZUSA coraz bardziej na Jego podobieństwo. Ale wszystko jest tylko przez wiarę - przez przyjęcie łaskawego, darmowego zbawienia : 2 Tymoteusz 1:9, Tytus 3:4-6 i inne. 


" Gdy jego uczniowie to usłyszeli, zdumieli się bardzo i pytali: Któż więc może być zbawiony?
26 A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe." - Mateusz 19:25-26 - nikt sam siebie nie zbawi, a kto próbuje sam się zbawić sam sobie szkodzi, bo nie przyjmuje Bożej łaski, jedynego Bożego ratunku. Religie, new age, filozofie itd kłamią. "  Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali." - Efezjan 2:8-10

część 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

część 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz