Popularne posty

piątek, 26 maja 2017

Doskonały okup Chrystusa - do zbawienia nie potrzeba ludzi i organizacji religijnych część 2


http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-egzekucja-dziennikarza-usa-nie-placimy-okupow,nId,1488433 : " Stany Zjednoczone nie negocjują z terrorystami i nie płacą okupów - informuje Departamentu Stanu USA, odnosząc się do działań amerykańskiego rządu w sprawie uwolnienia dziennikarza Jamesa Foleya ... Harf oświadczyła także, że jednym z głównych źródeł finansowania islamistów z ISIL w trakcie tego konfliktu są okupy, które płacą inne państwa.Tylko w tym roku terroryści mogli otrzymać kilka milionów dolarów - powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu. Chcieli 100 milionów euro za uwolnienie amerykańskiego dziennikarza " 


JEZUS CHRYSTUS swoim doskonałym, bezgrzesznym życiem zapłacił OKUP nieskończenie większy niż 100 milionów euro. 
Jego ofiara nie ma przeliczenia, jest doskonała i mająca moc zakryć wszelki grzech...... " I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. 28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. " - Mateusz 20:27-28 -- "oddać swoje życie na okup ". Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. " - Ewangelia Marka 10:45

CZĘŚĆ 1http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html


OKUP to cena, zapłata potrzebna do wyzwolenia np jeńców wojennych lub niewolników. W jakiej niewoli byliśmy, że potrzebna była śmierć doskonałego Syna Człowieczego ?? .... Tą niewolą była niewola grzechu i jego następstw czyli sprawiedliwego gniewu Bożego i wiecznej śmierci. 


Gdyby grzech był drobnostką w oczach BOGA to nie potrzebna by była śmierć doskonałego SYNA.
Zapłatą za grzech jest śmierć, ponieważ BÓG jest ŻYCIEM i jest doskonale ŚWIĘTY. Grzech oddziela od świętego BOGA a że jest ON ŻYCIEM to oddzielenie od NIEGO przynosi śmierć wieczną. Potrzebna była śmierć kogoś, kto by przeżył swoje życie bez jednego grzechu i oddałby to swoje życie jako okup za grzeszników. 


Zmartwychwstanie JEZUSA CHRYSTUSA jest dowodem, potwierdzeniem że żył bezgrzesznie i że BÓG OJCIEC uznał JEGO ofiarę za doskonałą i spełniającą doskonałe kryteria Bożej sprawiedliwości. Chwała JEZUSOWI CHRYSTUSOWI za to dzieło, za ten okup bez którego żaden człowiek nie mógłby być usprawiedliwionym, zbawionym.

Wróg ludzkości - diabeł wie, że w tej doskonałej ofierze jest jego przegrana, więc próbuje ją niszczyć np przez swoje wynalazki jak np : czyściec, system sakramentalny z hostią na czele i z innymi czynnościami opartymi na tym co ma zrobić człowiek, ludzie a nie jedynie na tym co zrobił JEZUS CHRYSTUS.


Będę to powtarzał dopóki żyję : " DO PRZEBACZENIA, ZBAWIENIA NIE POTRZEBA ŻADNYCH LUDZI, ŻADNYCH ICH ORGANIZACJI, ale TYLKO ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS i JEGO JEDYNA, NIEPOWTARZALNA OFIARA. TO SPRAWA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM a WSZECHMOCNYM JEZUSEM PANEM i ZBAWCĄ".


To jest DOBRA NOWINA O JEZUSIE CHRYSTUSIE. Dług nie został anulowany, ale BÓG wniósł zapłatę. Chrystus w 100 % swoim bezgrzesznym, doskonałym życiem zapłacił w całości, więc przebaczenie, zbawienie, życie wieczne są darem, łaską do których nic nie możemy dodać od siebie, ale tylko przyjąć przez wiarę lub odrzucić przez próby samousprawiedliwienia, lub całkowitą niewiarę. 


" Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.
35 A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki.
36 Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni " - Ewangelia Jana 8:34-35 .... byliśmy niewolnikami grzechu, śmierci wiecznej. PAN nie tylko przez OKUP przebacza, ale i wyzwala z niewoli grzechu. Przyszedł abyśmy byli sługami sprawiedliwości, a nie sługami grzechu jak w starym życiu :


" Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
17 Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście;18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. " - Rzymian 6:16-18
http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/cakowite-uwolnienie-od-pornografii.html


JEZUS CHRYSTUS - Zastępcza ofiara za nasze grzechy. JEGO ofiarna śmierć to doskonały okup, bo swoimi tzw "dobrymi uczynkami" nie moglibyśmy skasować nawet jednego grzechu. Zapłatą za grzechy jest śmierć, a nie dobre uczynki. Jeden grzech jest nie do spłacenia nawet miliardami dobrych uczynków. Potrzebna, konieczna, niezbędna była ofiara z czystego, doskonałego życia - taki był JEZUS CHRYSTUS i w NIM tylko jest zbawienie, przebaczenie. NIE POTRZEBA LUDZI I ORGANIZACJI DO PRZEBACZENIA, ZBAWIENIA - TYLKO CHRYSTUS. Nie Chrystus i Maria, święci, sakramenty i cała reszta, ale tylko CHRYSTUS. SAM CHRYSTUS i JEGO prawdziwa ofiara sprzed 2000 lat, a nie fałszywe mszalne pod postacią hostii. 


TO JEST DOBRA NOWINA, która diabeł przekręca i mówi że potrzebujemy dodać coś od siebie do dzieła Chrystusa, lub całkowicie sami zapłacić. Ludzie i organizacje powtarzają FAŁSZYWĄ EWANGELIĘ np sakramentów, bo chcą np władzy nad innymi, lub ich pieniędzy, lub w dobrej wierze ale w nieświadomości powtarzają to czego ich nauczono. 


MÓJ ZBAWICIEL zapłacił doskonały OKUP -nie jestem w niewoli i nie muszę być, a gdy zgrzeszę to przychodzę wprost do NIEGO i ON obmywa mnie swoją krwią. ON jest ARCYKAPŁANEM i cały czas ma wzrok na mnie. Nie dam się podbić w niewolę czyśćców, hostii, ludzi i ich organizacji - "nie stawajcie się niewolnikami ludzi " - 1 Koryntian 7:23- CZY SYN CZŁOWIECZY ZŁOŻYŁ DOSKONAŁY OKUP - czy może brakuje coś w nim ?? --- skoro jest doskonały to mam przebaczone i trwając w NIM przez wiarę i tylko wiarę mam obiecane życie wieczne ... " Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota " - Ewangelia Jana 5:24 -- cz 3 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-3.html

codzienne trwanie w tym, że ON zapłacił doskonały okup, że JEGO jedyna ofiara jest wystarczająca i nie potrzebuję ludzi i ich fałszywych kanałów łaski tzw sakramentów. Nic od siebie nie mogę dodać, ani sam zapłacić. ON zapłacił i daje za darmo przez wiarę i tylko wiarę. W tym również dar Ducha Świętego - PAN JEZUS swoim duchem przemienia nas coraz bardziej na swój obraz w procesie uświęcenia, uwalnia od niewoli grzechu a daje moc aby obfitować w JEGO uczynkach.


OKUP jest doskonały .... uciekajcie z niewoli własnej sprawiedliwości, z niewoli prób zapracowania sobie na zbawienia, z niewoli prób przypodobania się BOGU.
Przyjmij przez wiarę to co zrobił ZBAWICIEL i nie próbuj być mini-zbawicielem. ON cie nie potrzebuje a próbując przez np sakramenty wziąć łaskę, robisz sobie szkodę bo w tym nie ma łaski ale niewola kościoła katolickiego. TYLKO TY i ŻYWY BÓG - JEZUS CHRYSTUS. Zaufaj JEMU a nie ludzkim naukom które cie zniewalają i twoje sumienie dobrze o tym wie - strach, niepewność, niepokój, lęk przed śmiercią - przed spotkaniem z BOGIEM, próby przypodobania się BOGU itd - to potwierdza że katolicyzm i jego mechanizm sakramentów to diabelskie oszustwo, falsyfikat-podróbka nie dająca tego co obiecał ZBAWICIEL ... 


" Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie." - 1 Tymoteusz 2:6

" Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków." - Tytus 2:14

OKUP mówi o cenie. Odkupienie mówi o wolności. 


W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; " - Efezjan 1:7

" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;
19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;" - 1 Piotr 1:18-19 


cz 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

cz 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html

cz 3 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-3.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-egzekucja-dziennikarza-usa-nie-placimy-okupow,nId,1488433#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Chcieli 100 milionów euro za uwolnienie amerykańskiego dziennikarza


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-egzekucja-dziennikarza-usa-nie-placimy-okupow,nId,1488433#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Tylko w tym roku terroryści mogli otrzymać kilka milionów dolarów - powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu.
Chcieli 100 milionów euro za uwolnienie amerykańskiego dziennikarza


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-egzekucja-dziennikarza-usa-nie-placimy-okupow,nId,1488433#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-egzekucja-dziennikarza-usa-nie-placimy-okupow,nId,1488433#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz