Popularne posty

czwartek, 22 czerwca 2017

kilka porad jak uniknąć zwiedzenia w czasach ostatecznych" Powstanie też wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą " - Ewangelia Mateusz 24:11. M.in wersety 9-13 mówią o chrześcijanach, a więc wielu chrześcijan odpadnie od Chrystusa, wielu też będzie zwiedzionych. Nikt z nas nie chciałby być pośród nich i postaram się podzielić kilkoma swoimi przemyśleniami - jak uniknąć zwiedzenia czy to w obecnym czasie, jak i tego które nadejdzie kiedyś. 


Dzisiaj dla wielu osób "prawda" to towar który można kupić. Myślą że nakupują książek, filmów i innych rzeczy i tak poznają prawdę. Myślą że zapiszą się do jakiejś organizacji, lub będą słuchać nauk jakichś ludzi i tak poznają prawdę. Mylą się i robią sobie krzywdę, tracą czas i pieniądze. PRAWDA JEST w ŻYWYM WSZECHPOTĘŻNYM JEZUSIE CHRYSTUSIE : " Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie " - Efezjan 4:21 .... ON JEST PRAWDĄ. bo w przeciwieństwie do ludzi, aniołów ZNA DOSKONALE CAŁĄ PRAWDĘ. PRAWDA to JEGO imię, JEGO niezmienna natura, atrybut...... "Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie." - Jan 14:6.Nikt nam nie każe abyśmy poszli do fałszywych proroków i posłuchali ich. Skoro PAN mówi o fałszywych prorokach, to znaczy że będą i prawdziwi. Gdyby nie było w przyszłości Bożych proroków to PAN by powiedział : " powstaną prorocy i zwiodą wielu" - ale ON powiedział o fałszywych prorokach, to znaczy że będą i prawdziwi. Gdyby nie było oryginału, nikt by nie robił falsyfikatu...... "Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat." - 1 list Jana 4:1


                                                                                   CODZIENNIE  BADALI  PISMA

Wiec potrzebujemy podejścia jak Berejczycy : "Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali [ ANAKRINO ] Pisma, czy tak się sprawy mają." - Dzieje Apostolskie 17:11 .... anakrino : proces dokładnego badania, oceny i orzeczenia. Wybieranie przez rozdzielenie, sędziowanie. Rozróżnienie przez energiczne sędziowanie. Prowadzenie śledztwa, przesłuchanie. 


       Berejczycy mieli bardzo dobre podejście, jakiego i my potrzebujemy. Nie odrzucili czegoś bez rzetelnego sprawdzenia, zbadania - ale i nie przyjęli czegoś bez rzetelnego sprawdzenia, zbadania. Opierali się na Biblii - wtedy jeszcze tylko Pismach ST, my już mamy całość i cokolwiek słyszymy, widzimy musimy skonfrontować z nauczaniem Biblii - tej jedynej natchnionej księgi.... "Prosty wierzy każdemu słowu, a roztropny zważa na swoje kroki. " - Księga Przysłów 14:15


Nie możemy być ignorantami, ale i nie możemy być naiwni. PAN JEZUS jest PRAWDĄ więc jeśli chcemy zrozumieć przekaz Biblii i mieć to w sercu to musimy należeć do ŻYWEGO CHRYSTUSA i na NIM polegać, do NIEGO przychodzić po zrozumienie, mądrość. 


                                                                                           ZASZYFROWANA BIBLIA


Biblia jest jedyną natchnioną księgą. Autorzy poszczególnych ksiąg spisali to co otrzymali od BOGA, gdy zostali napełnieni JEGO duchem. Żeby prawdziwie zrozumieć głębie przekazu, mieć go w sercu a nie tylko w głowie i żeby żyć nim - potrzeba tego samego co mieli autorzy ksiąg - a więc BOŻEGO DUCHA. Natchnienie jest jak szyfr, żeby go odczytać potrzeba CHRYSTUSOWEGO DUCHA, który jest DUCHEM PRAWDY. 

" I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany." - 2 Tymoteusz 3:15-17

Jeśli chcemy uniknąć zwiedzenia, potrzebujemy dostać od PANA JEZUSA - JEGO DUCHA. Nie gaśmy go - 1 Tesaloniczan 5:19. Bo jeśli zgasimy ducha Chrystusowego to będziemy w ciemności a w ciemności nie widzi się drogi i wtedy zwiedzenie jest pewne. Tymoteusz przygasił DUCHA i pojawiły się złe rzeczy, ale Paweł mówi aby rozniecał dar BOŻY - 1 Tymoteusz 1:6.


                                                                                            JEST  ŻYWY  BÓG !!


    Kto w całym wszechświecie i na tej coraz ciemniejszej ziemi, może pokazać nam prawdę, wskazać właściwą drogę, abyśmy nie byli zwiedzeni ?? Tylko PAN JEZUS to może zrobić i ON chce tego, ale wielu nie idzie wprost do NIEGO ale idą np do : Marii, aniołów, tzw świętych, papieży, księży. Inni idą do Ciała Kierowniczego i jego gazetek jak Strażnica. Inni idą do innych ludzi i innych organizacji, a nie wprost do ŻYWEGO WSZYSTKOWIEDZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA. 


ON jest DROGĄ - Jn 14:6 !!!  , słowo zwiedzeni z Mateusza 24:5,11, 24 to : "PLANAO" : zbłądzić, zejść z drogi, odbiegać od właściwej ścieżki, powodować zbłąkanie, zboczyć od sztywnej, właściwej drogi. 


 • ON jest Nauczycielem - Mateusz 23:8 - gdybyśmy mogli sami się uczyć, sami poznać prawdę bez NIEGO to nie potrzebowalibyśmy Nauczyciela, nie nazywani bylibyśmy uczniami.
 • ON jest Cudownym Doradcą - Izajasz 9:5
 • ON jest tak jak i OJCIEC - ALFĄ i OMEGĄ - Objawienie 22:12-13

Zamykam oczy teraz i mówię z radością do NIEGO w myślach : " dziękuję PANIE JEZU że jesteś, że kochasz mnie i jesteś PRAWDĄ, będziesz ze mną zawsze. Dziękuję że zawsze mogę zawołać do CIEBIE i jak czegoś nie wiem to mogę cię prosić o zrozumienie. Dziękuję że mnie uczysz i zależy ci abyśmy żyli w prawdzie."  --- JEST ŻYWY BÓG !!! - skoro jest to jakim głupstwem jest szukanie prawdy po jakichś filmach, książkach i dziesiątkach innych a nie w NIM i u NIEGO.

Wielu żyje tak jakby PAN JEZUS nie żył, albo jakby nie był ponad wszechświatem i nie wiedział wszystkiego. Duchowe lenistwo pochłania wielu - wolą przeczytać jakąś książkę, obejrzeć jakiś film, lub naoglądać się czegoś w internecie - zamiast wytrwale trwać codziennie przy żywym Chrystusie i w NIM, z NIM cierpliwie poznawać biblijną nauką która jeszcze bardziej przybliża nas do NIEGO ..... 

                                                                                              BŁĄDZISZ  NIE ZNAJĄC .... 

" A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga." - Mateusz 22:29 -- coraz więcej i więcej tzw "chrześcijańskich" filmów, książek a coraz mniej relacji, bliskości, społeczności z żywym Chrystusem i przez tą relację poznawania nauki jedynej natchnione księgi, która świadczy o NIM - Ewangelia Jana 5:39-40.... "błądzicie nie znając PISM ani mocy BOGA" ... Błądzimy jeśli nie mamy relacji, bliskości z tym, który jest PRAWDĄ, DROGĄ, ŻYCIEM - a nie mamy relacji jeśli nie uwierzymy, że ON żyje i jest Zbawicielem o którym świadczy Biblia. 

PAN JEZUS daje zrozumienie Biblii, a Biblia pokazuje nam jaki jest i czego wymaga. Jeśli nie chcemy być zwiedzeni potrzebujemy bliskości z PANEM, natchnienia JEGO DUCHEM przez co rozumiemy co czytamy i to jest nie tylko w głowie, ale i w sercu. Będąc w relacji, bliskości z PANEM będziemy też blisko nauczania jedynej natchnionej księgi. 

ŻYWA OSOBA jest PRAWDĄ i PRAWDA jest w tej ŻYWEJ OSOBIE. W NIM tylko jest bezpieczeństwo przez zwiedzeniem, bo tylko w NIM jest obietnica DUCHA ŚWIĘTEGO, poznanie PRAWDY. 


Skoro mi marnemu robakowi zależy aby inni poznali Chrystusa, byli w NIM uratowani, zbawieni i nie byli zwiedzeni - to jak bardzo na mnie, na tobie i na innych zależy doskonałemu w miłości OJCU i JEGO SYNOWI. ONI wiedzą na jakim świecie żyjemy, oni wiedzą że jest nas mało i jaka ciemność nadchodzi - więc ufajmy SYNOWI który zasiada po prawicy OJCA bo obiecał że nas nie porzuci, ale będzie z nami do końca. 


ON chce abyśmy byli w świętości, prawdzie i miłości - to przyniesie MU chwałę, a JEMU na tym zależy, więc miejmy wiarę że ON ŻYJE i może wszystko. Chrystus nie może być dla nas pustą filozofią, martwą ideą, ale ŻYWĄ OSOBĄ, która podtrzymuje swoją mocą cały wszechświat, w tym nasze ciała. Prośmy a będzie nam dane, szukajmy a znajdziemy. ON obiecał a zawsze dotrzymuje słowa. Tylko JEGO prośmy, u NIEGO szukajmy.


                                                                                                 NIE MA DROGI NA SKRÓTY


Nie idźmy na skróty. Nie ma do prawdy, drogi na skróty. Chrystus jest drogą i prawdą. ŻYWA OSOBA jest drogą i prawdą a nie ja czy inni ludzie. Nie filmy, nie książki, nie internety - to są drogi na skróty ale zawodne. Nie chodzi aby z nikim się nie spotykać, czy nic nie przeczytać. Chodzi o to że poznanie, mądrość, rozeznanie, prawda są w żywym wszechmocnym PANU i na NIM powinniśmy polegać, w NIM położyć nadzieję. Na NIM być skupionymi. Do NIEGO przychodzić. JEGO  prosić o prowadzenie w tym coraz bardziej ciemnym świecie, aby nie być zwiedzionym. W NAS NIE MA PRAWDY, MĄDROŚCI, ROZWAGI, ROZTROPNOŚCI itd - sami jesteśmy niczym. Wszystko co potrzebne aby trwać w prawdzie, poznać ją, uniknąć zwiedzenia jest w ŻYWYM WSZECHMOCNYM CHRYSTUSIE - ZBAWICIELU. 

ON kocha prawdę bo zna ją i tylko ON może nam pokazać co nadejdzie. ON tylko może nas ochronić przez zwiedzeniem, ale kto MU ufa ??? ... wielu tak na prawdę żyje jakby mówiło : " po co mi Chrystus ja mam papieży, księży, katechizmy, pastorów/starszych , organizacje, Strażnice, Biblię, Ellen White, filmy, książki, świętych, aniołów, Marię i sam poznam prawdę""PRAWDA JEST W JEZUSIE" - Efezjan 4:21 - czy jesteśmy w żywym JEZUSIE ?? czy mamy relację, społeczność, bliskość z NIM ?? ... Czy trwamy w krzewie winnym ?? ... Pilnujmy tej życiodajnej relacji bo z niej wypływa, wynika wszystko i w niej zawarte jest wszystko. Wszystko się zazębia, uzupełnia. 


                                                                                              POSŁUSZEŃSTWO

Jeśli chcemy uniknąć zwiedzenia, to musimy to co nam PAN JEZUS pokazuje wykonywać. Jeśli zaniedbamy posłuszeństwo w jakiejś sprawie, rzeczy to nie będziemy dostawać większych rzeczy.
Grzech zaciemnia oczy serca. W ciemności się człowiek potyka, w ciemności schodzi się z drogi i błądzi ... "Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności, i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy " - 1 list Jana 2:11


"Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia." - Ewangelia Jana 8:12 - PAN jest ŚWIATŁOŚCIĄ. Gdy idziemy za NIM w posłuszeństwie to nasz umysł nie jest zaciemniony. Mamy właściwe zrozumienie, bo mamy CHRYSTUSOWEGO DUCHA. Widzimy drogę bo idziemy w świetle. Nie błądzimy, nie będziemy w takim stanie zwiedzeni." Jezus odpowiedział: Czyż dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światłość tego świata.
10 A jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światłości. " - Ewangelia Jana 11:9-10 - nie żyjmy w grzechu, bo kto żyje w grzechu chodzi w nocy. Kto chodzi w grzechu upadnie, bo jak powiedział Nauczyciel - nie ma w nim światła.


                                                                                           ORYGINAŁ vs FALSYFIKAT


Żeby odróżnić fałszywe banknoty od prawdziwego, wystarczy doskonale poznać oryginał. PAN JEZUS jest PRAWDĄ - bądźmy skupieni tylko na NIM, ON da nam się poznać. Marnowaniem czasu, głupstwem i szkodzeniem sobie jest skupienie się na demonach, na złu, na kłamstwach. Gdy człowiek skupia się na falsyfikatach to nigdy ich nie rozróżni, musi znać oryginał. MUSI ZNAĆ PANA JEZUSA - ŻYWEGO PANA a wtedy w JEGO świetle zobaczy podróbki, nie będzie zwiedziony. Skupieni bądźmy na TYM, który jest DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM. 


                                                                                                       WYKONAWCA PRAWDY


Znać prawdę to nie tylko mieć ją w głowie, ale żyć nią. Uczeń nie tylko wie, ale wie i jest wykonawcą. W SZKOLE CHRYSTUSA liczy się aby teoria i praktyka szły w parze. Jeśli nie ma praktyki to nie zdaje się do następnej klasy. Jeśli będziemy nieposłuszni, jeśli nie będziemy wykonawcami nauki to PAN JEZUS nie pokaże nam nic więcej. Poza tym zgasimy ducha, ogarnie nas ciemność. Bez względu na koszty -- BĄDŹMY WYKONAWCAMI, niech NAUKA będzie przede wszystkim w CZYNACH !!! - inaczej ogarnie nas ciemność, zejdziemy z drogi - a więc będziemy zwiedzeni. PAN udziela swego DUCHA abyśmy byli praktykantami, wykonawcami a nie tylko teoretykami. 


" Pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę cię swoim okiem. " - Psalm 32:8 UBG
                                                                        
Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!" - Jeremiasz 32:8 BW


Gdy oddalamy się od żywego Chrystusa, gdy serce oddala się od NIEGO. Gdy relacja, bliskość z NIM zaczyna zamierać, lub człowiek staje się nieposłuszny, zaczyna znowu żyć w grzechu -- to m.in te rzeczy GASZĄ DUCHA. Gdy go gasimy tracimy siłę, ochotę do CHRYSTUSOWEGO ŻYCIA. Światło gaśnie, pojawia się ciemność a w ciemności nie widać już drogi. Gdy nie widać DROGI - WSZECHMOCNEGO CHRYSTUSA to i nie widać PRAWDY, BO ON JEST PRAWDĄ. Jeśli człowiek trwa w takim stanie zwiedzenie jest pewne. 


Całym sercem należmy do PANA JEZUSA. W NIM tylko pokładajmy nadzieję. Wierzmy, że ON ŻYJE i JEST : DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM. Wierzmy że zależy MU nas nas i żebyśmy byli w świętości, miłości i prawdzie. Skoro zależy MU na tym, to będziemy poza NIM szukać ?? Czy to nie głupota by była ??  Czy ja - Dominik, czy jakiś inny człowiek coś napiszę i powie to przyjdźcie z tym do ŻYWEJ PRAWDY - DO WSZECHMOCNEGO NAUCZYCIELA, CUDOWNEGO DORADCY i wytrwale, cierpliwie czekajcie na wskazanie. Nawet jeśli to będzie długi okres to przyjdzie jeśli w NIM położymy całą ufność. Bądźmy jak Berejczycy. Badajmy duchy. NAUCZYCIEL żyje - pytajmy GO jako JEGO uczniowie. 

Ziemscy nauczyciele odpowiadają swoim uczniom, o ile bardziej ON odpowiadać będzie jeśli tylko w NIM położymy ufność ...... "Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść.13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy." - Jn 16:12 ........ " Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. " - Rzymian 8:9 ........ " Ducha nie gaście." - 1 Tesaloniczan 5:19 ...... " Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał " - 1 list Jana 3:24


żywa relacja z żywym CHRYSTUSEM oraz z OJCEM - nigdy nie zapomnijmy o tym, bo w tym nasze życie i to co oni chcą od nas : naszych serc, naszej miłości a wtedy widzimy prawdę, chodzimy w świetle, mamy siły aby żyć jak nakazał PAN JEZUS, a ON przemienia nas coraz bardziej na swój obraz .... " To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.
4 A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna." - 1 list Jana 1:3-4 Uws. BG


"jak szatan zniewala wielu wierzących w Chrystusa " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html


             pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... Puławy 22.06.2017 3 komentarze:

 1. " Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. " - Łukasz 24:45 - Panie Jezu spraw abyśmy nie zamknęli tego co otworzyłeś

  OdpowiedzUsuń
 2. Witaj Dominiku, zanim poznałam Ciebie, bloog który piszesz natknęłam się na wiele falsyfikatow, ale jedno jest pewne ty nim nie jesteś, każdego dnia dziękuję Panu Bogu że postawił mnie na Twojej drodze, dzięki temu nigdy nie zapominam o modlitwie, wyrzekłam się wszelkiego kultowania obrazów, figur, pogrążyłam się w słowie Bożym i dopiero Duch Święty otworzył mi oczy. Pozdrawiam w Chrystusie niech Pan Bóg ma Cie w swej opiece.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chwała PANU za wszystko, bo jesli jest we mnie cos dobrego to tylko dzieki JEGO łasce, wiec chwała PANU i ciesze się że wzrastasz w PANU JEZUSIE ... niech umacnia nas az do konca, abysmy w jego ŁASCE WYTRWALI DO KONCA I WE WSZYSTKIM ODDALI MU CHWAŁĘ, PRZYNIESLI DOBRY OWOC, DOBRE SWIADECTWO ...... pozdrawiam cie siostro

   Usuń