Popularne posty

sobota, 2 maja 2015

jak szatan zniewala wielu wierzących w Chrystusa
szatan na miliony sposobów chce trzymać ludzi z dala od Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale wykorzystuje również do tego jak wiadomo religijne narzędzia. Chce on aby ludzie szli do organizacji religijnych i w nich szukali prawdy. Chce aby człowiek szedł do rzymskiego katolicyzmu i szukał prawdy u tzw księdza, papieża. Chce aby poszedł do organizacji Świadków Jehowy i słuchał Ciała Kierowniczego, Strażnic itd. Chce aby człowiek poszedł do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i kierował się nauką Ellen White. Chce aby człowiek poszedł do innych tak zwanych kościołów i słuchał różnych ludzkich rzeczy i w nich szukał prawdy. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html


Chce wprowadzić między ludzi a Chrystusa, pośredników - czy to w postaci organizacji religijnych, czy to w postaci jakichś żywych ludzi, czy w postaci martwych ludzi jak np tzw święci czy Maria itd. Chce nas pokierować abyśmy Biblię interpretowali wg książek czy publikacji różnych kościołów, czy ludzi, a nie żebyśmy nauki kościołów czy różnych ludzi sprawdzali wg Biblii. 
Chce wmówić ludziom, że nie mogą i nie powinni przychodzić wprost do Chrystusa i wprost szukać odpowiedzi w Biblii, ale że powinni udać się do różnych ludzi i przez tych różnych ludzi powinni szukać prawdy, bo ci ludzie ją mają. 

Tak jakby Zbawiciel nie był wszechwiedzący i wszechmogący i nie mógł ukazać czegoś wprost człowiekowi i jakby człowiek nie mógł przychodzić wprost do tego, który miłuje go i który oddał za niego swe życie. Jednak Zbawiciel woła ludzi aby przychodzili wprost do Niego.
Różnej maści pośrednicy między człowiekiem a Chrystusem, to diabelski wymysł i diabelskie zwodzenie tak samych "pośredników" jak i tych, którzy przez nich przychodzą do Chrystusa.  
A więc demony zwodzą między innymi księży, czy ludzie którzy kierują na nauki Ciała Kierowniczego, Strażnicy, Ellen White czy jakichś innych ludzi i organizacji. 
Np księżą nie są kapłanami w oczach Zbawiciela, są wychowywani, uczeni na bycie pośrednikami między ludźmi a Chrystusem. Później sami nauczają ludzi, że są im potrzebni, konieczni a ludzie przychodzą do nich i przyjmują ich "pośrednictwo". Kierują również ludzi do tzw świętych, Marii, aniołów. Sami zostali nauczeni błędnych rzeczy i nieświadomie przekazują je innym.

 Podobnie jest w organizacji Świadków Jehowy - demony zwiodły ludzi z tej organizacji wmawiając im że nauki głoszone w tej organizacji są Bożymi naukami i ludzie ci idą z tym przekazem do innych i werbują innych i koło się zamyka. Wzajemne towarzystwo zwodzenia się. Podobnie sprawa wygląda w wielu innych mi znanych organizacjach zwanych kościołami, tylko tam może "pośrednictwo" jest mniej widoczne i ma innych charakter, ale tak na prawdę i tam istnieje często kasta "duchownych" - demoniczny podział na duchownych i świeckich. Tam często ludzie nazywani są pastorami, prorokami którzy jedynie mają "pokarm" i "dary" a reszta biernie uczestniczy w tym spektaklu i przyjmuje "pokarm" . Ale system "klerykalny" działa na tej samej zasadzie co w rzymskim katolicyźmie, tylko jest mniej widoczny. 

Nie osądzam ludzi, nie znam motywów działania i możliwe że wielu pastorów jest Bożymi pasterzami, ale w coraz bardziej odstępczych trendach tacy ludzie nawet jeśli są w pewnych zborach, to będą odsuwani i niszczeni na różne sposoby. 
Wielu jeśli nie większość, ogromna większość tzw pastorów to pastorzy z ludzkiego nadania, a nie Bożego. Kto ma oczy i uszy niech rozważa i niech nie da się wciągnąć w żaden klerykalny system - że spośród wielu ludzi, jedna dwie lub kilka coś działa a reszta niczego budującego do duchowości nie wnosi. Pisma nowotestamentowe pokazują całkiem inne życie zborów. Był różne role, ale każdy coś budującego wnosił i służył pozostałym różnym darem albo posługą. Dziś w wielu tzw kościołach jak w katolicyźmie czy prawosławiu - kilku "specjalistów" jest "duchowych" a pozostali to laikat, bierny laikat.

" Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. " - Ewangelia Mateusza 11:28-29 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - mamy przychodzić do Pana, On nam da odpoczynek, i od Niego mamy się uczyć. 

Kościół Chrystusa jako jedno ciało, składa się z różnych członków a więc potrzebujemy siebie nawzajem i Pan udziela różnych darów różnym swym uczniom, aby służyli sobie nawzajem.
 Ale jeśli jakiś człowiek zachęca do organizacji, a nie do Chrystusa. Jeśli głosi organizacje i kieruje do nich , a nie do Chrystusa, albo kieruje do siebie czy innych ludzi i mówi że tylko tak poznać można prawdę - to ten człowiek błądzi i nie należy go słuchać.
Ogólnie dobrze jest wysłuchać co ktoś ma do przekazania i nie odrzucać tego bez uczciwego sprawdzenia, ale i nie przyjmować bez uczciwego sprawdzenia. A z tym uczciwym sprawdzeniem powinniśmy udawać się wprost do Zbawiciela i prosić aby ukazał nam prawdę w danej rzeczy, czy ogólnie prawdy biblijne. 

" A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym. I powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim" - Mateusz 9:9 UBG

"Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je." - Mateusz 10:39 Biblia Warszawska


" Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza " - Ewangelia Mateusza 12:30 UBG

"Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy królestwo niebieskie" - Mateusz 19:14 UBG

" Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. " - Mateusz 28:20 UBG
 
"I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie " - Ewangelia Marka 9:7 BW - Syna mamy słuchać a nie jakichś organizacji, czy ludzi którzy mówią że bez nich albo bez ich organizacji nie poznamy prawdy, albo zginiemy w Armagedonie itp.

" Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie" - Marek 10:21 BW 


" Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je " - Łukasz 6:47 BW

" I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie " - Łukasz 9:23 BW

" Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić. " - Łukasz 10:22 BW


" Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy " - Łukasz 21:15 - Chrystus da, a nie ksiądz, pastor czy jakaś organizacja, książka czy film itd. 

" Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce " - Ewangelia Jana 3:35 UBG 

" Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej.....14 Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu " -  Jana 4:10 UBG - znać należy Pana i do Niego przychodzić po ducha świętego. Zbawiciela Jezusa Chrystusa należy prosić, i On da wodę żywą. 

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia " - Jan 5:24 UBG

" Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. 40 A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie " - Jan 5:39-40 UBG - aby mieć życie trzeba przyjść do Zbawcy, a nie do księdza, pastora czy innych ludzi, albo jakichś organizacji religijnych.


" I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. 36 Ale wam powiedziałem: Chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. 37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz." - Jan 6:35-37 UBG

" Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. " - Jan 6:45 UBG - nie do organizacji Świadków Jehowy, nie do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nie do Kościoła Katolickiego, nie do innych organizacji, czy ludzi, ale do Zbawiciela przychodzi, problem w tym że wielu uznało odstępcze organizacje za Kościół Chrystusa i uwierzyło że w nich poznają Chrystusa, poznają prawdę. 

" A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. 38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza " - Jan 7:37-38 UBG

" Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Jan 8:12 UBG


" Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. " - Jan 8:36 UBG - nie ksiądz, nie papież, nie pastor, nie ja, nie jakaś organizacja 

" A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. 5 Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych " - Jan 10:4-5 UBG 
Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko ........ Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. ....... A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz ........  Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną" - Jan 10:9,14,16,27 UBG - przez Chrystusa, nie przez organizacje. Mamy znać głos Zbawcy i Jego głosu słuchać.


" Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec " - Jan 12:26 UBG

" Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. 47 A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. 48 Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym " - Jan 12:46-48 


"Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.7 Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go " - Jan 14:6-7 UBG " Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
3 Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem.
4 Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie.
5 Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.
6 Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną.
7 Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.
8 W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc; i będziecie moimi uczniami." - Jan 15:2-8 UBG - bez Chrystusa nic uczynić nie możemy, ale różni ludzie i różne organizacje twierdzą że to bez nich nie można nic zrobić, a na pewno nie można poznać zbawczej drogi, nie można zrozumieć jakieś nauki, nie można być Zbawionym itd.

To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat." - Jan 16:33 UBG


Jedni mówią że pełnia Zbawienia jest tylko w Kościele Rzymskokatolickim, a ja mówię że w ogóle nie ma tam zbawienia, ale jest ono w całej pełni i kompletne w Panu i Bogu Jezusie Chrystusie.
Inni mówią że musisz dołączyć do organizacji Świadków Jehowy bo ona ma prawdziwy pokarm i w niej tylko można się uratować przed armageddonem. A ja mówię że ta organizacja nie ma pojęcia ani o armageddonie, ani o ratunku, bo ratunek jest w Chrystusie. 
Inni wymyślają tysiące innych rzeczy i kierują na tysiące innych rzeczy, a nie wprost do Chrystusa. 
szatan chce wprowadzić jakiś czynnik, gdzie człowiek będzie uzależniony od innego człowieka, gdzie będzie szukał u ludzi, pokładał ufność w ludziach, gdzie ludzie martwi czy żywi będą mu ukazywani jako pośrednicy do Chrystusa itd. Może się pojawiać też jakaś "konieczna" literatura np Strażnica Świadków  Jehowy, książki Ellen White, czy różne inne materiały, które mają "tłumaczyć"  Biblię. Ale one tylko pozują na tłumaczenie. 

Kierujmy ludzi wprost do Zbawiciela a nie do siebie, nie do innych ludzi czy organizacji - "przyjdźcie do mnie" , "ja wam dam ukojenie", "pójdź za mną" , "niech mnie naśladuje", "trwajcie we mnie", "uczcie się ode mnie" , "mojego głosu słuchają", "kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności" i wiele innych.... podałem przykłady tylko z Ewangelii, ale w pozostałych częściach Biblii również jest o tym mowa np : "radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał." - Objawienie Jana 3:18 BW

" Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 7:23 UBG 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz