Popularne posty

czwartek, 4 września 2014

domownicy pośród wilków

uczniowie Pana Jezusa nie mają żadnego przyzwolenia na agresję, na cielesne walki, wojny itp http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html


"Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, mówię wam, raczej rozłam.
52 Odtąd bowiem w jednym domu będzie pięciu poróżnionych, trzech przeciwko dwom, a dwóch przeciwko trzem.
53 Ojciec powstanie przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, teściowa przeciwko synowej, a synowa przeciwko teściowej " - Ewangelia Łukasza 12:51-53 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. (36) Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego" - Mateusza 10:34-36 BW
 
 
Czy te wersety jak wielu ludzi sądzi, są zachętą aby chrześcijanie używali przemocy ?? , czy te wersety jak uważa wielu ateistów są niemoralnym nauczaniem Pana Jezusa ?? , czy są one zachętą Pana Jezusa do okrucieństwa ?? Czy są zachętą aby chrześcijanie walczyli ludzką bronią ? brali udział w wojnach ?? żeby byli wrogami swoich cielesnych rodzin ?? Czy te wersety zachęcają aby toczyć wojny we własnych domach ?? Czy te wersety to zachęta do zabijania niewierzących jak sądzi wielu ateistów ??
 
Wręcz przeciwnie te wersety pokazują jak traktowani będą uczniowie PANA JEZUSA przez swoich cielesnych bliskich. Te wersety pokazują, że Ci którzy odrzucą Pana Jezusa i Jego nauki będą prześladować i nienawidzić tych którzy pójdą za Panem Jezusem. To ludzie odrzucający Pana Jezusa, nie znający Go, którzy nie mają z Nim żywej relacji będą powodem poróżnienia w domach, bo to oni będą nienawidzić swoich bliskich - tych którzy zostaną uczniami Pana Jezusa. Uczniowie mają miłować nawet wrogów i nie oddawać złem za zło - więc to nie oni są przyczyną poróżnienia ale nienawiść świata do Pana Jezusa i Jego nauk a przez to i do Jego uczniów.
Więc osoby zarzucające Panu Jezusowi lub Biblii zachęty do przemocy, agresji, zabijania, mylą się. To m.in wielu ateistów nienawidzi i będzie nienawidzić swoich bliskich którzy idą, pójdą za Panem Jezusem - naśladując Go, przestrzegając Jego przykazania miłości. Ta nienawiść i przemoc wobec uczniów Pana Jezusa nie ograniczy się jedynie do ateizmu ale będzie dotyczyć wszystkich religii, filozofii. Wielu ludzi religijnych czy to z religii nazywanych chrześcijańskimi czy z innych również nienawidzi i będzie nienawidziło uczniów Pana Jezusa. Uczniostwo to nie religia : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/religie-zasaniaja-jezusa.html


Żeby zobaczyć o czym mówi Pan Jezus należy znać inne Jego nauki i zobaczyć na kontekst wersetu.

"Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. (17) I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. (18) I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. (19) A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. (20) Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. (21) A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. (22) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony." - Mateusza 10:17-22

Widać wyraźnie, że uczniowie Pana i Boga Jezusa Chrystusa mają inną naturę działania - są jak owce i niewinni mają być jak gołębice. Ojciec odrzucający Pana Jezusa, nie chcący zostać Jego uczniem wyda wierzącego syna, w innym przypadku to syn odrzucający uczniostwo Pana Jezusa wyda wierzącego ojca. W innym przypadku całkowicie bezbożna albo religijna córka wyda matkę która jest uczennicą Jezusa Chrystusa. W innej rodzinie całkowicie bezbożna albo religijna matka wyda córkę która jest uczennicą Jezusa Chrystusa. W innej rodzinie uczeń Pana Jezusa zostanie wydany zostanie przez brata który odrzuci Pana Jezusa. 
W innym domu wierząca synowa będzie wydana przez bezbożną teściową która co najwyżej będzie religijna ale nie będzie uczennicą Jezusa Chrystusa. W innym domu co najwyżej religijna synowa wyda teściową, która będzie uczennicą Jezusa Chrystusa. 


"I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć. (13) I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony." - Ewangelia Marka 13:12-13 Biblia Warszawska


"A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, (17) i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, (18) lecz i włos z głowy waszej nie zginie. (19) Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze" - Ewangelia Łukasza 21:16-18 BWWidać wyraźnie kto spowoduje rozłam - to osoby odrzucające Pana Jezusa, to osoby bezbożne lub religijne ale nie narodzone na nowo, nie mające żywej wiary, nie żyjące na co dzień z Jezusem Chrystusem, nie mające z Nim relacji, nie przestrzegającym przykazań i nauk Pana Jezusa, nie mającym ducha Chrystusowego - a więc żyjących w grzechu i dla grzechu. Pan Jezus został znienawidzony za to że mówił, że uczynki świata są złe. Jego wzorowe, święte życie nie pasowało ludziom którzy kochają grzeszenie, pieniądze, bezbożny świat z jego pożądliwościami, modami, wartościami. Z tego powodu i Jego uczniowie, którzy nie są z tego świata byli i będą znienawidzeni. 

"światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu" - Ewangelia Jana 3:19-21 Biblia Warszawska

_____"...(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska --  kto czyni zło i woli grzeszenie ten gardzi Jezusem Chrystusem lub nienawidzi Go"To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą." - Ewangelia Jana 15:17-20

wiele można by pisać pokazując nauki Pana Jezusa i apostołów wzywające aby okazywać miłość nawet nieprzyjaciołom, aby dobrze czynić tym którzy nas nienawidzą, aby modlić się za tych którzy nas krzywdzą, aby nie oddawać nikomu złem za zło, nie odpowiadać obelgą na obelgę, nie mścić się, ale nakarmić i napoić wroga - zło dobrem zwyciężać. Wystarczy przeczytać choćby kazanie na górze. Wielu przekręca Pisma - jedni z niewiedzy, a wielu z nienawiści do Pana Jezusa - przypisują mu swoje cechy i swoje zachowania, ale tak nie ukoi się sumienia, ani to nie da radości takiemu człowiekowi. Gniew, nienawiść, negatywne emocje prędzej czy później niszczą tego które je przechowuje, dlatego tyle wezwań jest w Biblii aby chrześcijanin z dala trzymał się od takich postaw, emocji.
 
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz