Popularne posty

czwartek, 2 października 2014

Błędy w naukach Świadków Jehowy

 Gdyby w jednym pokoju i przy jednym stole posadzić Świadka Jehowy, Katolika, Adwentystę oraz przedstawicieli wielu innych kościołów, to każdy z nich byłby święcie przekonany, że ma rację i że nauki jego kościoła, organizacji są prawdziwe a pozostali się mylą i są zwiedzeni. Każdy z nich byłby świecie przekonany że kego organizacja, kościół są Bożym Kościołem, Bożą organizacją a inne są dziełem diabła albo tylko ludzie, ale nie są Boże jak jego kościół, organizacja. Każda z tych osób święcie przekonana by była, że zna prawdę a to jej oponenci są w błędzie i zwiedzeniu. Tak, że np Świadek Jehowy mówiłby - należę do Bożej organizacji i głoszę naukę zgodą z prawdą a wy się mylicie i wasze kościoły nie są od Boga. Katolik by powiedział, że należy jego kościół to kościół Chrystusowy i że to on głosi prawdziwą naukę a nie Świadek Jehowy albo Adwentysta i inni którzy są poza kościołem rzymskokatolickim. Adwentysta mówiłby, że to jego kościół jest prawdziwy a organizacja Świadków Jehowy czy kościół katolicki nie są z Boga.
Każdy jest przekonany o wyjątkowości i prawdziwości swego kościoła, organizacji a wszystkie one są zwiedzione, nie są od Boga. Osobiste przekonania Świadka nie są czymś bardziej wyjątkowym od osobistych przekonań Katolika albo Adwentysty alei nawet moich czy innych ludzi. Każdy z nas uważa, że ma rację - przynajmniej w wielu dogmatach.
Różnica między np mną a Świadkiem Jehowy, Adwentystą albo Katolikiem albo kimś innym który mówi, że Jego organizacja, kościół są Bożym kościołem, Bożym dziełem, jest taka, że ja gdy się pomylę to nie wpływa to mój autorytet, którego nie mam i nie przypisuje go sobie jak czynią to organizacje. Gdybym podawał się za człowieka posłanego przez Boga, gdybym mówił że Pan Jezus albo Ojciec posłali mnie z taką i taką nauką, informacją i że to nie moją nauka ale Bożą i gdybym tak mówił to ktoś żeby to uznać musiałby sprawdzić daną nauki czy informacji - gdyby okazały się błędne, niezgodne z Biblią to świadczyłoby że moje przypisywanie sobie Bożego posłania mnie było kłamstwem. Nigdy nie mówiłem o sobie, że Bóg mnie z czymś posłał, że mi się ukazał, że mam naukę czy informację od Niego. Pisząc to chce tylko zobrazować oszustwo kościołów, organizacji podających się za Boże. Wielokrotnie myliły się one, nauczały i nauczają sprzecznych z Biblią rzeczy i niebiblijnych rzeczy. Postępowały i postępują często wbrew Biblii. Wiele błędów, zmian nauk i niegodziwych postępowań jednoznacznie świadczą o nich, że nie są od Boga. Tak samo jak błędy, niesprawdzone rzeczy świadczą że dany człowiek który się podaje za posłanego od Boga kłamie. Tak samo kłamią organizacje, które mówią o sobie, że są organizacją Bożą, Kościołem Chrystusowym, Kościołem Ostatków itp. Gdyby były one Bożymi organizacjami, kościołami nie miałyby błędów w swych naukach, nie miałyby machinacji, wielokrotnych zmian.


http://wit.irr.org/fakty-o-swiadkach-jehowy-straznica-towarzystwo-biblijne-i-traktatowe : "
W 1943 roku wiceprezes Towarzystwa, Frederick Franz oraz prezes, Nathan H. Knorr złożyli w sądzie następujące świadectwo pod przysięgą, twierdząc, że zawartość Strażnicy pochodzi bezpośrednio od Boga.
Przesłuchanie Fredericka W. Franza w sprawie Olin Moyle przeciwko Towarzystwu Strażnica, 1943 rok, Części numer 2596-2597, s. 866.
P. W każdym razie to Jehowa Bóg jest obecnie redaktorem tego pisma [Strażnica], czy tak jest?
O. Tak, to On jest redaktorem tego pisma.

P. Od jak dawna jest On redaktorem tego pisma?
O. Kieruje nim już od samego jego początku
. "


 dowody biblijne pokazujące, że imię YHVH jest używane tak w stosunku do Ojca jak i do Syna : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=230864&highlight=#230864

"psalm 97 boskość Jezusa Chrystusa" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html

Forum o organizacji Świadków Jehowy i jej naukach - tygiel różnych ludzi, różnych poglądów ale każdy kto jest Świadkiem Jehowy lub podziela ich nauki powinien uczciwie przejrzeć je : http://watchtower-forum.pl/

inne forum : http://watchtower.org.pl/forum/forum/31-przeklad-nowego-swiata/

wyznania i ruchy postrusselowskie : http://biblia.webd.pl/forum/viewforum.php?f=16


polemika z innymi religiami i filozofiami : http://forum.protestanci.info/viewforum.php?f=17&sid=ef7a2b9a7c81de709df8b016809fedc8


 " On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej (56) i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. (57) Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. (58) A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. (59) I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. (60) A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał." - Dzieje Apostolskie 7:55-60 Biblia Warszawska - Szczepan ujrzał Pana Jezusa stojącego po prawicy Ojca - gdyby wypowiedzi Szczepana nie były modlitwą Do Pana Jezusa jak głosi np organizacja Świadków Jehowy, to Szczepan nie zwracałby się w ten sposób do Syna ale do Ojca. Mógł przecież zwrócić się do Ojca ale zwrócił się do Syna. Była to modlitwa. M.in Świadkom Jehowy nie wolno zwracać się do Pana Jezusa. Trzymani są w odcięciu od krzewu winnego - "Świadkowie Jehowy w śmiertelnej pułapce" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

 "Russell modlił się do Jezusa i pozwalał to robić: "Zazwyczaj modlitwy moje zanoszę do Ojca Niebieskiego i tylko w imieniu Pana Jezusa, lecz niekiedy zwracam się wprost do Jezusa, bo nie znalazłem w Piśmie Świętym nic przeciwko temu. Pismo Święte mówi, aby czcić Syna, tak jak czcimy Ojca" ("Co kaznodzieja Russell odpowiadał..." s.290)"


"Russell uznawał modlitwę do Jezusa:
„aby świat dowiedział się i poznał, że należymy do Jezusa i oby każdego z nas modlitwa była: ‘Panie Jezu! bądź dla mnie miłością i żywą rzeczywistością! Bardziej widzialnym dla oczu wiary...’.” („Niebiańska manna czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary” 1905, tekst na 1 czerwca). 

W latach 50-tych XX wieku Towarzystwo Strażnica odrzuciło zwyczaj zwracania się do Jezusa w modlitwie"Jest mnóstwo materiałów na błędy w naukach czy to organizacji Świadków Jehowy czy to w naukach Adwentystów, czy Zielonoświątkowców, Baptystów, Katolików i innych denominacji. Najważniejszym i ostatecznym miernikiem jest Biblia. W tym wpisie skupie się na materiałach, które pokazują błędy w naukach Świadków Jehowy.

"Miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą"  - wpiszcie tą frazę w wyszukiwarkę a znajdziecie dużo dowodów pokazujących machinacje organizacji Świadków Jehowy. http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7973 - w tym wpisie m.in o roku 1975 i o współpracy organizacji ŚJ z ONZ.

wpis poruszający werset Ewangelii Jana 5:23 - "aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca" - nie chodzi tu o szacunek ale najwyższą część jak dla Ojca bo do Niego porównał Syn cześć a nie do jakiegoś stworzenia- warto przeczytać : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=8826

książka "Zmienne nauki Świadków Jehowy" - wiele dowodów opartych na wpisach ze strażnic i innych materiałów organizacji Świadków Jehowy. Osobiście nie ze wszystkimi doktrynami omawianymi w tej książce m.in z trójcą czy piekłem ale jeśli chodzi o manipulacje w Strażnicach i innych materiałach to jest dużo materiałów na które Świadkowie Jehowy nie mają wytłumaczenia bo to na podstawie ich własnych publikacji ukazane jest - https://www.google.pl/search?q=zmienne+nauki+%C5%9Bwiadk%C3%B3w+jehowy&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=GDMtVO75M8GHOq-vgNgE

kilka świadectw byłych Świadków Jehowy, którzy ukazują oszustwa organizacji, m.in machinacje w Przekładzie Nowego Świata i w publikacjach organizacji, które mają m.in degradować osobę Jezusa Chrystusa . - http://watchtower-forum.pl/topic/5752-%C5%9Bwiadkowie-jehowy-szukaj%C4%85-prawdy/

"królestwo głoszone przez ŚJ królestwem antychrysta ? " - http://watchtower-forum.pl/forum/32-armagedon-i-raj-wed%C5%82ug-%C5%9Bj/

Pan Jezus to nie Michał - " Księga Daniela i list Judy obalaja nauki ŚJ i E.White" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=6783

jest wiele, wiele innych błędnych nauk w organizacji Świadków Jehowy - dotyczy to również ich eschatologii m.in roku 1914 i wielu innych ich interpretacji proroctw, które są błędne


                                      DZIEL i RZĄDŹ

 szatan jest bardzo sprytny, przebiegły - nie gromadzi doświadczeń przez góra kilkadziesiąt lat jak ludzie ale robi to już kilka tysięcy lat. Poza tym sam w sobie jest dużo potężniejszy, inteligentniejszy od człowieka. To samo dotyczy innych zbuntowanych, upadłych aniołów ale szatan jest z nich najpotężniejszy. Jest szefem upadłych aniołów. Wiedział on i wie, że nie wszyscy ludzie dadzą się oszukać największej imitacji Kościoła Chrystusowego czyli Rzymskiemu katolicyzmowi. Więc z biegiem lat stworzył opozycję kontrolowaną w stosunku do zwodniczego Kościoła Rzymskokatolickiego. Jedną z organizacji, narzędzi która jest zwodniczą opozycją kontrolowaną wobec m.in KRK jest organizacja Świadków Jehowy. Przeciwnik - szatan stworzył wiele innych opozycji kontrolowanych wobec Kościoła Rzymsko Katolickiego w obrębie chrześcijaństwa - również główne denominacje protestanckie są opozycją kontrolowaną i coraz więcej innych staje się diabelskimi marionetkami.
Te różne opozycje kontrolowane mają w sobie jakąś część prawdy ale i wiele błędnych nauk. Diabeł chce aby ludzie z jednej strony widzieli część tych prawd tak aby byli przekonani o wyjątkowości swej organizacji i żeby jej bronili do upadłego ale również zależy mu aby członkowie danej organizacji widzieli błędy w nauczaniu innych organizacji. I tak ludzie są utwierdzani w wielkim zwiedzeniu.
Po pierwsze - coraz bardziej są usidleni w naukach organizacji-kościołów. Z drugiej strony zamiast pilnować swojego stanu serca, zamiast zabiegać o naśladowanie Jezusa Chrystusa w każdych okolicznościach, zamiast dążyć do wydawaniu owocu ducha i aby być uczniem Jezusa Chrystusa, który jest napełniony duchem Świętym i trwa, obfituje w miłości, wierze, uświęceniu to ci ludzie tracą czas, energię na puste spory, waśnie, kłótnie wokół celowo stworzonych przez szatana opozycji kontrolowanych, kontrolowanych - marionetkowych organizacji/kościołów i ich nauk. Nauk które są mieszanką prawdy i kłamstw. Ludzie zamiast być napełnianymi duchem i wzrastać w wierze w miłości i innym owocu ducha to gaszą ducha i są dalecy od Jezusa Chrystusa, choć są przekonani, że jest zupełnie inaczej, że walcząc o organizacje i ich nauki, walczą o prawdę. Ludzie są w pułapce, i sami siebie wyniszczają. Prawda biblijna jest ważna, ale w organizacjach nigdy nie było i nie będzie jej w czystej postaci bo nie pochodzą one od Jezusa Chrystusa. Kto trwa w organizacjach, kościołach jest skazany na półprawdy i mieszankę prawdy i kłamstw.

                          ODCIĘCI OD KRZEWU WINNEGO

Wiele jest błędnych nauk w organizacji Świadków Jehowy. Główny cel szatana, który realizuje przez tą organizację to walka z Jezusem Chrystusem, z Jego boskością, z samym imieniem Jezus - imieniem nie tylko jako odzwierciedleniem osobowości, charakteru ale również z samą nazwą, która jest degradowana na rzecz nie występującej w nowym testamencie nazwie : Jehowa. Sama wymowa, pisownia tetragramu YHVH jako Jehowa jest jak wiele wskazuje błędna, ale bezspornym faktem jest, że w w nowym testamencie YHVH nie występuje ale pisze, że imię JEZUS jest jedynym imieniem. Degradowanie Jezusa Chrystusa i odcięci ludzi od Niego jest głównym celem jaki szatan realizuje przez organizację Świadków Jehowy. Wśród Świadków Jehowy jest wielu ludzi, którzy mają dobre chęci, uczciwe zamiary ale zostali zwiedzeni, są w zwiedzeniu słuchając i propagując nauki organizacji do której należą.

Biblia Świadków Jehowy czyli Przekład Nowego Świata oprócz bezprawnego stosowania YHVH w wielu fragmentach, również w wielu innych wersetach dodaje bezprawnie słowa, odejmuje albo zmienia szyk wyrazów, albo ich znaczenie - chodzi głównie o wersety wokół Jezusa Chrystusa tak aby ukryć Jego boskość a poniżyć go do rangi boga przez małe b, do roli stworzenia a nie Stwórcy którym był i jest. Błędy w Przekładzie Nowego Świata - "Erros in New World Translation"https://www.google.pl/search?q=errors+in+new+world+translation&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=K50tVK-tMoiwOouygIgC

Celem szatana jest odcięcie człowieka od krzewu winnego, a nauki m.in organizacji Świadków Jehowy odcinają od Chrystusa tych, którzy idą za naukami organizacji ŚJ. "trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną." - Ewangelia Jana 15:4-6 Biblia Warszawska

Tam gdzie pasuje organizacji ŚJ tam wstawia imię Jehowa, mówiąc m.in, że robi to na podstawie cytatów starotestamentowych. Ale gdy nowy testament używa YHVH do Pana Jezusa to nie trzymają się swoich praktyk :

Piotr cytuje psalm 34 : "gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. (4) Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny" - 1 list apostoła Piotra 2:3 Biblia Warszawska 

psalm 34:8 : "Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan [YHVH]: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! " - jeden z bardzo wielu fragmentów pokazujących boskość Jezusa Chrystusa ale to nie pasuje organizacji Świadków Jehowy, więc tutaj wbrew swoim poglądom nie tłumaczą słowa Pan na Jehowa. 

Inne przewrotnie działanie to używanie słowa Jehowa które wyraźnie mówią o Jezusie Chrystusie - przez takie działanie wypaczany jest przekaz biblijny i znaczenie danego wersetu. Ukrywana jest boskość Jezusa Chrystusa m.in 10 rozdział listu do Rzymian.

Zamiast bycia świadkiem Jezusa [np antypas - Objawienie 2:13, Szczepan - Dzieje Apostolskie 22:20],  zrobiono bycie świadkiem Jehowy. Prześladowanie biblijne jest dla imienia Jezus [Mateusza 24:9, Marka 13:13, Ewangelia Jana 15:21, 1 list apostoła Piotra 4:14] a nie Jehowa.
 I można wymieniać i wymieniać. Nic dziwnego że Bóg nie zamieścił w nowym testamencie YHVH.
Żadne przewrotne teorie i manipulacje nie zmienią faktu Bożej ochrony natchnionych Pism. Paradoksem jest, że ci którzy podają się za tych którzy wierzą w natchnienie Biblii mówią o jej zmienianiu, fałszerstwie. Głosząc takie rzeczy podważają wiarę i Bożą ochronę natchnionych Pism.
Ci ludzie sami zostali zwiedzeni i powtarzają nieświadomie dalej błędne nauki o wyrzuceniu z nowego testamentu YHVH. Nikt niczego nie usunął, nie zamienił to tylko szatan zwodzi ludzkość, i chce na wszelkie sposoby oddzielić ludzi od JEZUSA CHRYSTUSA. 

zacytuję Przekład Nowego Świata : "Całe Pismo jest natchnione przez Boga+ i pożyteczne do nauczania,+ do upominania,+ do prostowania,+ do karcenia+ w prawości, 17  aby człowiek Boży był w pełni umiejętny,+ całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. " - 2 list do Tymoteusza 3:16-17 PNŚ  - jeśli wg Świadków Jehowy usunięty z nowego testamentu YHVH to Pismo nie jest pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania. Bo jeśli ktoś trwa przy błędnym imieniu - błędnej osobie to gdyby coś w tym temacie było pozmieniane - Pismo byłoby nieużyteczne, nie mogłoby pożyteczne do nauczania, upominania i prostowania w tym temacie i powiązanych. Ale znając Bożą moc, mądrość i siłę i znając Pisma widać wyraźnie, że nic nie zostało zamienione ani usunięte. To szatan chce podważyć autorytet Biblii i wymyślając różne teorie chce dodać lub usunąć jakieś nauki biblijne aby wprowadzić swoje fałszywe i tak jest z YHVH - przez ŚJ używanym jako Jehowa. To słowa w NT nie pochodzi od Boga i zaciemnia, przekręca Boże nauki, ludzie są zwodzeni imieniem Jehowa. Odcinanie od osoby Jezusa Chrystusa i degradowanie Jego boskiej osoby jest jednym z celów nauki szatana o YHVH w Nowym Testamencie.


Jest wiele innych materiałów, które obalają zwodniczą i naciąganą argumentację organizacji Świadków Jehowy : https://www.google.pl/search?q=name+Jehovah+in+new+testament+hoax+error&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=nCwtVJKrKIOAOujigYgE


"False name Jehovah in new testament" - https://www.google.pl/search?q=false+name+Jehovah++in+new+testament&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=Xi0tVKW4FYOAOujigYgE

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" - Dzieje Apostolskie 4:12 Biblia Warszawska

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz" ...... "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? ... " - 10 rozdział listu do Rzymian BW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz