Popularne posty

piątek, 10 października 2014

całowanie koranu popieranie islamu przez Wojtyłe


 również ten wpis jest w temacie islamu, koranu, muzułmanów - polecam przeczytać : "Neron tym razem podpali świat " : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/neron-tym-razem-podpali-swiat-imigranci.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/neron-tym-razem-podpali-swiat-imigranci.html


jedenaście pytań do uczniów Jezusa Chrystusa : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html

uważajcie na ekumenizm - "ekumeniczne sidła diabelska jedność" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/ekumeniczne-sida-diabelskiej-jednosci.html


BÓG CHRZEŚCIJAN, BÓG UKAZANY W BIBLII NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z KORANEM I ALLAHEM : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=330


Ten wpis to nie nawoływanie do wrogości czy nienawiści wobec muzułmanów. Ci ludzie są zwiedzeni i często od kołyski, z dziada, pradziada są uczeni islamu, koranu. Ci ludzi potrzebują światła i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś kto uważa się za chrześcijanina a mówi im, że wierzymy w tego samego Boga, to utwierdza tych ludzi w błędach islamu i koranu. Zamiast głosić im Zbawienie w Synu Bożym, który został ukrzyżowany za grzechy świata i zmartwychwstał, to ci zwiedzeni ludzi utwierdzają zwiedzionych muzułmanów w ich błędach i trzymają ich z dala od Zbawiciela i zbawienia.


  Bóg chrześcijan nie jest Bogiem Islamu. Bóg Ojciec nie miał i nie ma nic wspólnego z allahem islamskim ani z żadnym innym bogiem z innych religii.
Jan Paweł 2 był zwiedziony gdy mówił to co mówił o bogu islamu. Rzymski katolicyzm błądzi utożsamiając biblijnego Boga z bogiem koranu. Fałszywy ekumenizm - diabelska jedność na wzór diabelskiej jedności wokół budowy tzw miasta Babel [Babilon] i wieży w tym mieście, to jeden z etapów zwiedzenia. Później po tej fałszywej jedności nadejdą jeszcze różne wydarzenia a po nich na 3.5 roku antychryst. Fałszywy ekumenizm tak między tzw protestantami a katolikami będzie dalej budowany, jak również fałszywy ekumenizm pomiędzy chrześcijanami [nominalnymi] a innymi religiami.


Koran zaprzecza OJCU i SYNOWI i biblijnym naukom. Muzułmanie na podstawie koranu nie uznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, nie uznają jego preegzystencji, nie uznają Go za Zbawiciela, który został zabity na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. Kilka z wielu przykładów :

słowa mówiące same za siebie, koran uznaje chrześcijan za niewiernych i mówi aby zwalczył ich Bóg : koran, sura 9:30 : "...chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga. Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!"

koran zaprzecza ofiarnej śmierci PANA JEZUSA i Bożemu planowi zbawienia, koran sura 4:157-158 : "I za to, że powiedzieli: "zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga" - podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością. 4:158 Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry!"

koran zaprzecza boskości Pana Jezusa i Jego odwiecznej preegzystencji : koran sura 3:59 : "Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam: On stworzył go z prochu, a następnie powiedział do niego: "Bądź!" - i on jest."

koran sura 5:75a : " Mesjasz, syn Marii, jest tylko posłańcem, tak jak już przed nim byli posłańcy"

islam zaprzecza :

- że Jezus jest Synem Bożym

- zaprzecza, że jest Bogiem, zaprzecza Jego preegzystencji

- zaprzecza Jego odkupieńczej, zbawczej śmierci na krzyżu Golgoty

- zaprzecza że jest Zbawicielem

Muzułmanie nie mają Syna bo nie wierzą że Jezus jest Zbawicielem i Synem Bożym a to oznacza, że : ""Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. (11) A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny" - 1 list Jana 5:10-13


 Jan Paweł 2 całuje antychrześcijański koranhttp://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x17806/stycznia-dzien-islamu-w-kosciele-katolickim-w-polsce/: "Przełomowe znaczenie dla dialogu chrześcijan z wyznawcami religii niechrześcijańskich miał Sobór Watykański II, podczas którego podkreślano, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w Boga jedynego."


" Do części stałych obchodów należą także: przesłanie nawiązujące do tematu Dnia Islamu, czytanie fragmentów ksiąg świętych (Pisma Świętego i Koranu)" - antychrześcijański koran wg autora to święta księga, z powodu niewiedzy autor nie wie co pisze - http://www.katolik.pl/chrzescijanie-i-muzulmanie-razem,22153,794,news.html


, Jan Paweł 2 : "My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczonym wieloma znakami nadziei, ale również wieloma znakami budzącymi obawy. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego Boga, Boga Jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości." - http://religie.wiara.pl/doc/814633.My-chrzescijanie-i-muzulmanie-mamy-wiele-rzeczy-wspolnych-jako

Jan Paweł 2 pocałował koran : "Niewielu zna ten gest Jana Pawła II. Nie ma go w papieskich biografiach ani w albumach fotograficznych, milczy na jego temat KAI i polska wersja "L'Osservatore Romano". To zdumiewające! Wszyscy zachowują się tak, jakby go nigdy nie było.
A przecież był. W internecie można nawet znaleźć dokumentującą go fotografię. Wyraźnie na niej widać Jana Pawła II, jak całuje Koran." - http://wiadomosci.onet.pl/jp2/5168,1702,1319411,text.html - "Niemniej - mówił Papież przez cały swój pontyfikat także do wyznawców islamu - ,,jesteśmy dziećmi jednego Boga”: ,,Wasz Bóg i nasz Bóg to jeden i ten sam Bóg, a my jesteśmy braćmi i siostrami w wierze Abrahama”. Patrząc z tej perspektywy, ów pocałunek złożony na świętej księdze muzułmanów nie był znakiem jakiegoś relatywizmu czy zrównania religii, ale hołdem złożonym Temu, który rozsiewa semina Verbi (,,nasiona Słowa”), ,,obecne we wszystkich religiach” [podkreśl. moje], również w Koranie, bo i on ,,odbija promień owej Prawdy, która oświeca każdego człowieka”.
To dlatego Jan Paweł II - bez butów, jak każe islamski obyczaj - wszedł do meczetu Omajjadów w Damaszku. I znów, tak samo jak przy ucałowaniu Koranu, w pierwszych komentarzach zapowiadających tę wizytę usiłowano ją pomniejszyć (,,Papież zwykł zawsze oglądać godne uwagi obiekty architektury”). A on wyraźnie dał do zrozumienia, że uważa ów meczet za ,,miejsce Boga”.
To dlatego w Betlejem przerwał liturgię Mszy świętej, gdy - tuż po homilii - rozległ się śpiew muezina wzywającego swych współwyznawców do modlitwy. A potem (podaję tę informację za Andreasem Englischem) tę modlitwę skomentował, a nawet w pewien sposób do niej się włączył, mówiąc: ,,Allah akbar” (,,Bóg jest wielki”).
To dlatego marzył ponoć o... pielgrzymce do Mekki. "

Wszyscy ludzie są stworzeniami Bożymi i Bóg miłuje wszystkich ludzi i chce ich nawrócenia, zbawienia. Ale nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi są jedynie Ci, którzy wierzą i uznają, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem, który żył bezgrzesznie i oddał swoje życie za ich grzechy i zmartwychwstał. Kto odrzuca Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Syna Bożego ten jest dzieckiem diabła, który potrzebuje upamiętania, nawrócenia się do Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Tylko narodzeni na nowo są dziećmi Bożymi.

"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga." - Ewangelia Jana 1:12-13 Biblia Warszawska

"Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego .......Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi "- Rzymian 8:9, 14 BW

"Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa." - Galacjan 3:26 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.6
Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
8 Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11 To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować.
12 Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe" - 1 list apostoła Jana 3:5-12  Uwspółcześniona Biblia Gdańska


szatan wtopił w koran różne postacie i wydarzenia biblijne ale często te postaci i historie poprzekręcał ku zwodzeniu i ku wmawianiu chrześcijanom, że te pozorne biblijne postacie jak Abraham, Adam, Izaak i inne oraz pozorne biblijne wydarzenia mają dowodzić, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w jednego i tego samego Boga ale to jest kłamstwem. Nie możliwe aby Ojciec kilkaset lat po dziele zbawienia Syna Jezusa Chrystusa, posłał swego anioła, który by głosił Mahometowi, odwrotne nauki od biblijnych, sprzeczne z Ewangelią i naukami Jezusa Chrystusa. Nie możliwe aby Ojciec posłał anioła, który przekazywał by nauki wzywające do agresji, zwalczania chrześcijan i mające wiele innych grzesznych i antybiblijnych nauk. Jeśli ktokolwiek objawił się Mahometowi to był to szatan : "I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości." - 2 list do Koryntian 11:14.

,
koran, sura 9:30 : ".... chrześcijanie powiedzieli: "Mesjasz jest synem Boga." Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!"
 Biblia odwrotnie uczy : "Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują" - Ewangelia Mateusza 5:43-33

koran sura 5:45 : "Przepisaliśmy im w niej: "Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę, otrzyma przebaczenie." A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi."
 Biblia inaczej naucza : "Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. (39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi" - Ewangelia Mateusza 5:38
Wymierzanie sprawiedliwości, odwetu czy zemsty mamy zostawić Bogu, Pan Jezus sprawiedliwi osądzi i odpłaci - "Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. (20) Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. (21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." - Rzymian 12:19-21______" Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych" - 1 list Piotra 3:17-18

koran Sura 2:194 : "... A jeśli kto odnosi się wrogo do was, to i wy odnoście się wrogo do niego, podobnie jak on odnosi się wrogo do was. I bójcie się Boga! I wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi!"   Jak odmienne jest nauczanie biblijne : "Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" - 1 list Piotra 3:9 ______"Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim." - 1 Tesaloniczan 5:15 _________"Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi" - Rzymian 12:17


5 komentarzy:

 1. DZIĘKUJĘ ZA TEN BLOG. BARDZO WAŻNE I MĄDRE ROZWAŻANIA.
  POZDRAWIAM.

  OdpowiedzUsuń
 2. oj Jechowi Jechowi ,wyczuliście moment do zaistnienia,wy też jak węże czaicie się żeby ukąsić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie byłem, nie jestem i nie będę świadkiem Jehowy : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.html

   http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/bedy-w-naukach-swiadkow-jehowy.html

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/archaggelos-faszywe-nauczanie.html


   nie należę do żądnej innej organizacji i żadnej nie popieram

   Usuń
 3. Przeczytałam ten bardzo mądry tekst, poparty cytatami, bardzo logiczny. Dziwi jak wielu jest zwiedzionych, którzy nie potrafią zrozumieć, że Biblię można czytać, a jeżeli już ktoś się wypowiada na jej temat to musi być Świadkiem Jehowy. Dziwne, że katolicy nadal traktują (z własnego wyboru) Pismo Święte jak księgę zakazaną. Widać, że inkwizycja odniosła na tym polu wielki, wielowiekowy sukces.Katolik i czytanie Słowa Bożego to dwie sprzeczności. Myślę, taka moja sugestia do wykorzystania - nie gniewaj się - że gdy nie będziesz miał tematu, warto zająć się zakonem jezuitów (tak specjalnie napisane, z powodu braku szacunku do ich założyciela i misji) jako mającymi duże zasługi w tym strasznym dziele.
  Zresztą po co czytać, skoro ksiądz teolog i tak musi ją zinterpretować, bo przecież mogłoby dojść do odkrycia herezji przy czytaniu ze zrozumieniem. Lepiej i bezpieczniej odmawiać modlitwę do Maryji, nowennę pompejańską, litanie do świętych. Mają oczy a nie widzą, mają uszy a nie słyszą. Życzę dalszych mądrych artykułów. Niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie z nami wszystkimi.

  OdpowiedzUsuń
 4. Mam sporo tematów ;), a inkwizycja to wiadomo bron na chrześcijan. Czarownice to była propaganda, przykrywka a celem byli uczniowie Chrystusa i Biblia jak wspomniałaś. Jak PAN mnie zostawił przy życiu, to może da jeszcze coś napisać budującego. Amen - niech łaska będzie z nami, bo sami nic nie możemy. Pozdrawiam w PANU

  OdpowiedzUsuń