Popularne posty

wtorek, 21 października 2014

ebola bądź wierny aż do śmierciJEDENAŚCIE PYTAŃ DO UCZNIÓW JEZUSA CHRYSTUSA : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html
 http://swiat.newsweek.pl/jak-zwalczyc-wirusa-ebola-newsweek-pl,artykuly,349970,1.html :

"Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w tym tygodniu ostrzegła, że epidemia nabiera niebezpiecznego tempa i możliwe, że na początku grudnia będzie 5-10 tys. nowych przypadków zarażenia tygodniowo. Do tej pory wirus zabił około 4,5 tys. osób"

 http://www.rmf24.pl/raport-ebola/fakty/news-unia-europejska-przygotowuje-sie-na-pandemie-eboli,nId,1534295 :
"UE pracuje nad wspólnymi rozwiązaniami na wypadek ewentualnej pandemii eboli w Afryce - wynika z informacji ze źródeł dyplomatycznych. Chodzi o koordynację działań krajów Unii z wykorzystaniem środków wojskowych i cywilnych, w tym ewakuację obywateli UE." Nawet gdyby doszło do bardziej czarnego scenariusza w którym doszłoby do globalnej pandemii to jako nowo narodzeni uczniowie Zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa nie powinniśmy żyć w lęku, w niepokoju, w troskach. Nie dlatego, że w razie nawet bardzo czarnego scenariusza nie zachorowalibyśmy i nie umarli ale dlatego, że ten kto prawdziwie trwa w Chrystusie jest dzieckiem Bożym i ma obietnicę zmartwychwstania.Nie powinniśmy żyć w lękach, troskach czy to przed ebolą, ptasią grypą, rakiem, wojnami, megakryzysem, prześladowaniami, śmiercią.

"Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. 26 A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
27 Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat " - Ewangelia Jana 11:24-27 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

No właśnie czy wierzymy w to ???

 "Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. (15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, (17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (18) Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy." - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:14-18 Biblia Warszawska
Nie patrzmy na ebolę, ptasią grypę, raka czy cokolwiek innego śmiertelnego jak ludzie tego świata, którzy nie mają nadziei - nie znają Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie patrzmy jak oni oczami niewiary, ale patrzmy na wszystko z perspektywy Bożej, z perspektywy niezawodnych obietnic jak : zmartwychwstanie w uwielbionych ciałach, patrzmy na wszystko przez pryzmat Bożej miłości udowodnionej na krzyżu Golgoty. Pamiętajmy zawsze o Bożej miłości, wszechmocy i wszechwiedzy, o zmartwychwstaniu. Choćbyśmy się znaleźli w najgorszych miejscu i okolicznościach to pamiętajmy, że nie musimy i nie będziemy wszystkiego rozumieć, ale ufajmy i wierzmy ponad wszystko Chrystusowi i natchnionym Pismom a nie sobie i nie swojemu zwodniczemu, zepsutemu sercu. Kto ufa sobie, a nie Chrystusowi i biblijnym obietnicom ten popełnia duchowe samobójstwo.

  W razie czego nie musimy wiedzieć dlaczego to czy tamto przyszło na nas czy naszych bliskich a na wielu innych nie. Ufajmy i wierzmy Zmartwychwstałemu jak małe dziecko, które wielu rzeczy nie rozumie ale ufa rodzicom. Kim jesteśmy, aby domagać się, żądać rozumieć wszystko co nas spotyka - zamiast tego wierzmy, ufajmy a Pan jeśli będzie chciał to objawi nam wszystko co potrzebne. Ale niech dzieje się Jego wola a nie nasza. Nasza wiedza i poznanie są cząstkowe i takie pozostaną, dopóki jesteśmy w tych ciałach, więc nie kierujmy się emocjonalizmem starego człowieka, ale jako nowo narodzeni miejmy wiarę, ufajmy w każdych okolicznościach nawet w śmiertelnej chorobie. Niech fundamenty jak Bożą miłość, wszechwiedza, wszechmoc, obietnice zmartwychwstania, nowych niebios i nowej ziemi nie upadną przez doświadczenia, utrapienia. Nasze ciało i tak z każdym dniem niszczeje - patrzmy na to uwielbione.

"Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. (17) Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, (18) nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne." - 2 Koryntian 4:16-18 Biblia Warszawska

Załóżmy, że ktoś bardzo młody zachoruje na ebolę czy cokolwiek innego i umrze. Dlaczego ta osoba miałaby porzucać Zbawiciela Jezusa i tracić życie wieczne, tylko dlatego, że śmierć do niej się przybliża i jest blisko ?? Jeśli taka osoba porzuca wiarę, buntuje się, to robi przysługę tylko szatanowi, bo jemu zależy na śmierci - wiecznej śmierci. Kto porzuca wiarę pod wpływem okoliczności, ten nigdy jej nie miał albo zaniedbał ją, zamiast rozwijać. Posiani na gruncie skalistym upadają pod wpływem prześladowań, ucisków dla Słowa - Mateusza 13:20-21.

Czym jest góra kilkadziesiąt lat na tym coraz bardziej grzesznym świecie w upadłych ciałach, które przemijają i są kruche w porównaniu do nieskończonego życia w uwielbionym ciele na nowej ziemi i nowym niebie, gdzie będą panowały niewyobrażalne obecnie i niewysłowione wspaniałości. Gdzie nie będzie już śmierci, smutku, i niczego przeklętego. 

Gdyby nie Boża miłość i Boża łaska to w ogóle by nas nie było. Po upadku Adama i Ewy zostaliby unicestwieni, ale tak się nie stało. Zamiast tego Ojciec i Syn okazali nam miłość i łaskę na Golgocie, gdzie Jezus oddał życie za nasze grzechy. Tak jak On zmartwychwstał, tak również do życia powstaną nowo narodzeni. Czy umrą na ebolę, raka czy zostaną zabici za wiarę czy w jakiś inny sposób umrą, nie ma to znaczenia i tak zmartwychwstaną.
 Każda sekunda, każde uderzenie serca i każdy oddech są darem.  Trzeba dziękować za przeżyty czas bo jest on niezasłużonym darem, a nie buntować się, odchodzić od Stwórcy podczas choroby czy jakiegoś innego wydarzenia. Tym bardziej, że śmierć dla nowo narodzonych nie jest końcem, obudzą się, otworzą oczy w uwielbionych ciałach i ujrzą Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
Każdego dnia na ziemi umiera około 150 tysięcy osób, zapewne większość z nich nawet jeśli słyszała ewangelię to odrzucała ją albo nie prowadziła życia godnego ewangelii i nie była uczniami Chrystusa. Doceniajmy rano że się budzimy, dziękujmy za to. Tak jak wieczorem, za kolejny dzień, bo nawet na to nie zasługujemy, wszystko jest łaską Bożą. Doceniajmy bezcenny skarb zbawienia i poznania Chrystusa, bo większość ludzi gardzi Nim lub nienawidzi Go, nie są zbawieni i nie będą zbawieni jeśli nadal będą odrzucać Zbawiciela a siebie uznawać za dobrych ludzi a nie zgubionych grzeszników.
Żyjmy każdego dnia na 100 % dla Pana, dążmy codziennie do uświęcenia, prośmy o dalsze oczyszczanie naszego życia, o wydawanie nawet w najgorszych okolicznościach owocu ducha i przestrzegania przykazań miłości. Nie traćmy czasu na światowe pożądliwości, na światowe marności, wykorzystujmy mądrze czas, głośmy ewangelię. Módlmy się abyśmy nie wpadli w pokuszenie, prośmy o umacnianie wiary, nadziei, miłości Bożej w nas i o przemienianie nas na podobieństwo Chrystusa. Prośmy aby Pan napełniał nas swym duchem Chrystusowym i prowadził wąską drogą i aby był uwielbiony tak przez nasze życie jak i śmierć. Prośmy aby być coraz większą światłością w Chrystusie w tym coraz ciemniejszym świecie i solą niezwietrzałą. Abyśmy nawet w najgorszych okolicznościach z całego serca ufali Bożym obietnicom i myśleli o tym co Boskie a nie o tym co ludzkie, o tym co niebiańskie a nie ziemskie albo grzeszne. Prośmy szczerze o wierność w każdych okolicznościach a Pan na pewno nas nie opuści i uwolni, ochroni przed zgubnymi troskami, niepokojami, zmartwieniami i nawet jeśli nadejdzie śmierć to będziemy zwycięzcami - "Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia" - Objawienie Jana 2:10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

               UWAGA NA TROSKI, NIEPOKOJE, ZMARTWIENIA

Merimma - numer strong 3308 : troska, frasunek, zmartwienie, niepokój

"A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, (19) ale troski [Merimma 3308] tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje" - Ewangelia Marka 4:18-19

"A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk [Merimma 3308] , bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości" - Ewangelia Łukasza 8:14 BW


Chrześcijanin nie powodu do uskarżania się na Bogu, jeśli chce się uskarżać to na swoje grzechy tylko : "Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy! " - Treny, Lamentacje Jeremiasza 3:39 Biblia Warszawska

Wszystko co spotyka nowo narodzonych chrześcijan jest dla ich dobra - albo ku oczyszczeniu ich albo ostrzeżeniu, albo ku chwale Bożej. Ojciec i Syn którzy utrzymują przy życiu choćby ptaki jak wróble i żaden z nich nie może paść na ziemię bez woli Ojca, tym bardziej widzą dzieci Boże i są obok nich i nigdy o nich nie zapominają. Nawet w chwili śmierci nie zapominają o nich, więc i my nie zapominajmy o Ojcu i Synu i ich wspaniałych obietnicach życia wiecznego. Cierpienia, utrapienia przychodziły i przychodzą na dzieci Boże ale one w przeciwieństwie do świata mają wieczną ostoję - Stwórcę Jezusa Chrystusa - w nim mają żywą nadzieję ku chwale OJCA, więc nie upadają na duchu, ale oparci na mocy bożej, na duchu Chrystusowym są wierni we wszystkim i naśladują do końca Mistrza, i ufają Mu, wierzą Mu nawet śmiertelnym boju, bo wiedzą że to nie koniec życia, ale tylko koniec pielgrzymki.

"Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. (30) Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. (31) Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli." - Ewangelia Mateusza 10: 29-31 BW

"Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36) Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. (37) Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (38) Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, (39) ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." - Rzymian 8:35-39 BW

" A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć" - Objawienie Jana 12:10 BW - mowa tutaj o zabijaniu chrześcijan za wierność Zmartwychwstałemu Zbawcy ale ci ludzie będą mieć niezachwianą nadzieję, więc dobrze wspomnieć ten fragment. Warto zobaczyć też np : Filipian 1:21-23, 2 Koryntian 5:1-11.
Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. 


NIE ŻYJMY W NIEPOKOJACH, LĘKACH, FRASUNKACH, TROSKACH, 
CO BY NA NAS NIE PRZYSZŁO NIE PORZUCAJMY ŻYWEGO BOGA JEZUSA CHRYSTUSA. ZAMIAST WIERZYĆ TYLKO W CHRYSTUSA, WIERZMY RÓWNIEŻ CHRYSTUSOWI - WIERZMY JEGO SŁOWOM O ZMARTWYCHWSTANIU I INNYCH OBIETNICACH ALE I PRZESTROGACH.


UE pracuje nad wspólnymi rozwiązaniami na wypadek ewentualnej pandemii eboli w Afryce

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/raport-ebola/fakty/news-unia-europejska-przygotowuje-sie-na-pandemie-eboli,nId,1534295#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
UE pracuje nad wspólnymi rozwiązaniami na wypadek ewentualnej pandemii eboli w Afryce

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/raport-ebola/fakty/news-unia-europejska-przygotowuje-sie-na-pandemie-eboli,nId,1534295#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz