Popularne posty

środa, 4 marca 2015

archaggelos fałszywe nauczanie adwentyzmu i organizacji Świadków Jehowy Organizacja Świadków Jehowy błędnie naucza że Chrystus jest archaniołem Michałem.
Również Kościół Adwentystów Dnia Siódmego błędnie naucza że Chrystus to Michał. Kościół ADS nie uznaje Zbawiciela za stworzenia jak organizacja Świadków, ale mimo wszystko mylą się gdy mówią, że Chrystus to Michał.

"A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. (16) I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. (17) I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: Zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. (18) A gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię; lecz on dotknął się mnie i postawił mnie na nogi, (19) i rzekł: Oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu" - Księga Daniela 8:15-19 Biblia Warszawska 

Gdy po tych wydarzeniach, ponownie Gabriel został wysłany do Daniela to ten rozpoznał go : "Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. (22) Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. (23) Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia! " - Daniel 9:21-23 BW 

Ale w innym wydarzeniu opisanym w 10 rozdziale to nie był Gabriel, ale zupełnie inna, nowa postać, której Daniel nigdy wcześniej nie widział. Daniel opisał ją szczegółowo i nie mówi jak poprzednio że to Gabriel które widział wcześniej dwukrotnie. Gdyby ta osoba była Gabrielem, to jej opis byłby w 8 rozdziale a nie w 10. Ale ponieważ jest całkiem inna osoba i wspaniała w swym wyglądzie to Daniel opisał ją w szczegółach i nie nawiązuje w żaden sposób do Gabriela.

"A dwudziestego czwartego dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem Wielkiej Rzeki, to jest Tygrysu. (5) A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. (6) Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. (7) Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska; lecz padł na nich wielki strach, tak że pouciekali i poukrywali się." - Księga Daniela 10:4-7 Biblia Warszawska 

Nie był to również archanioł Michał - ponieważ ta osoba mówi o Michale jako o inne osobie : "Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego" - Księga Daniela 10:13 BW 

Skoro ta osoba to nie Gabriel ani nie Michał to kim ona jest ? To wcielony Jezus Chrystus. 
Tak samo jak Abraham widział YHVH i rozmawiał z Nim - 18 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej - wtedy to również był Pan Jezus : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

opis z Daniela 10:5-6 pasuje do opisu z Objawienia Jana, gdzie opisany jest Zbawiciel : 
"a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem; (14) głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, (15) a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. (16) W prawej dłoni swej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. (17) Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, " - Objawienie Jana 1:13-17 BW 

"A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu" - Objawienie Jana 2:18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam" - Objawienie 19:12 UBG 
Oczy jak płomień ognia, jak pochodnie płonące to jeden z wyjątkowych rzeczy, wyróżniających Stwórcę od stworzenia. Ani Gabriel, ani Michał ani żadni inni aniołowie-stworzenia nie mają oczu jak płomień ognia. Za opisami z Daniela 10:5-6, Objawienie 1:13-17 kryją się głębsze, duchowe przesłania - każda wymieniona rzecz z opisu ma duchowe znaczenie.

Ojciec posłał Syna do Daniela, tak jak wiele lat wcześniej posłał Syna do Abrahama, do Izraelitów i innych osób. Daniel w 10 rozdziale nie widział Gabriela, ale jak wskazuje np 13 werset nie był to również Michał. Ellen White z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego myli się, również organizacja Świadków Jehowy się myli. 
Również m.in nowotestamentowy list Judy pokazuje, że Jezus Chrystus to nie Michał. 

                            LIST  JUDY

"Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: Niech cię Pan skarci" - list Judy 1:9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi" Judy 1:9 Biblia Warszawska

Archanioł Michał mówiąc o Panu, mówił o SYNU. 

  1)  Skała 

 Judy 1:5 - "Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli" - BW

  " Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze;
2 I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu;
3 Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy;
4 I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.
5 Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni." - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:1-5 UBG 

"Gdyż imię Pana głosić będę, Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. (4) On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy........ Tak Pan sam jeden prowadził go, Nie było przy nim obcego boga ....... Utył Jeszurun i wierzga -Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś - I porzucił Boga, który go stworzył, Znieważył skałę zbawienia swojego" - 5 Mojżeszowa 32:3-4, 12, 15 Biblia Warszawska 

2)  Kto potępi szatana ? 

"Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów........ Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? " - Ewangelia Mateusza 25:41, 44 UBG.
Skoro Pan Jezus będzie sprawiedliwie potępiał ludzi, którzy okażą się winni, to również będzie szatan przez Niego potępiony. I jak potępieni nazywają Zbawcę Panem tak o Michał nazywał Go Panem - i słusznie bo Chrystus jest również Stwórcą aniołów a sam nie jest stworzeniem - m.in list do Hebrajczyków 1 i 2 rozdział. 

3)  Sędzia

"Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi " - Ewangelia Jana 5:22 UBG -cały sąd więc i nad szatanem, z ust Pana Jezusa wyjdzie wyrok w stosunku również do szatana : "potępiam cie ". Potępienie jest jednym z aspektów sądu.

4)  Pan w liście Judy

List Judy 1:4 - "zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa" - BW

Judy 1:5 - "Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli" - BW - werset ten to dalsza część Judy 1:4 wiec mowa jest o PANU- PANU JEZUSIE który wyprowadził Izraelitów z Egiptu - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7194

Judy 1:9 - tak jak wyżej ukazane archanioł Michał wskazując na PANA wskazał na PANA JEZUSA

Judy 1:14 - "przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych" - oczywiście mowa o PANU JEZUSIE to samo powiedział apostoł Paweł : "przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi " 1 TESALONICZAN 3:13 BW
Judy 1:17 - "przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa" BW

Judy 1:21 - "zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu " BW

Judy 1:25 - "jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" - BW - jedyny Bóg, nie wyklucza że Bóg to również Syn, bo słowo jedyny jest używane również do Syna w wielu przypadkach np jedyny Pan z Judy 1:4 ale to nie wyklucza że i Ojciec jest Panem. Podobnie gdy Ojciec jest nazywany w 25 wersecie jedynym Bogiem to nie wyklucza Syna m.in : "Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. (29) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. " - Jan 20:28-29 BW 
Więc te przesłania się są ani przeciwko Ojcu, ani przeciwko Synowi ale przeciwko bożkom pogańskim. Ojciec jest Panem i Bogiem i Syn jest Panem i Bogiem - jak mąż i żona - dwa ciała stają się jednym ciałem, tak Ojciec i Syn - dwie osoby są jednym Bogiem - gdzie słowo Bóg wtedy oznacza wg mnie rodzinę, pewien związek lub rozpoznawczy tytuł coś jak u ludzi nazwisko - np Jan Kowalski i jego syn Piotr Kowalski - dwie różne osoby ale to samo nazwisko, taka sama natura ludzka. Trzeba patrzeć na kontekst bo słowo Bóg ma wiele znaczeń, czasem np Bóg jest synonimem Boga Ojca ale słowo Pan często w odniesieniu do Syna oznacza YHVH więc wszystko się uzupełnia i zazębia i pokazuje, że Bóg - Elohim i Pan - YHVH to są dwie osoby, które nazywane są tymi samymi imionami, tytułami, bo sobie równi.  http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html
 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html

Ojciec i Syn Boży - równa natura boska, a jeden czy jedyny Bóg to synonim m.in ich związku OJCIEC - SYN, synonim rodziny, równej natury dwóch osób w przeciwieństwie do całej masy fałszywych bożków na świecie. 
Syn jest nazywany prawdziwym Bogiem tak jak Ojciec - "Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym" - 1 list apostoła Jana 5:20 BW
http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html
Skoro Panem jest Chrystus, to nie może być Michałem, ale i księga Daniela to pokazuje również i wiele innych jest na to dowodów, że Michał to nie Chrystus, a Chrystus to nie Michał.  

  Organizacja Świadków Jehowy podaje się za jedyną prawdziwą, która pochodzi od Boga, podobnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego podaje się za jedyny prawdziwy pochodzący od Boga tzw "Kościół Ostatków" - ale błędne nauki czy to w temacie nazywania Chrystusa Michałem czy mylenie się w wielu innych naukach pokazują, że obydwie organizacje kłamią mówiąc o sobie, że są od Boga. Gdyby były od Boga w ich naukach nie byłoby błędów. Gdyby nie mówiły o sobie, że są jedyny prawdziwe i pochodzą od Boga, to ok można by było powiedzieć : "każdy się może pomylić, oby tylko nie trwał uparcie w błędzie", ale gdy ktoś twierdzi, że jest od Boga i ma nauki Boże od Boga a te nauki mają błędy to wynik jest jasny : Bóg się nie myli a więc te organizacje które mówią tak o sobie kłamią, zwodzą. To dotyczy również Kościoła Rzymskokatolickiego i wszelkich innych które mówią o sobie, że są od Boga i uczą rzeczy, które pochodzą od Boga a ich postępowanie, nauki są spaczone, w wielu kwestiach błędne, grzeszne.
Podobnie jeśli jacyś ludzie mówią czy będą mówić, że Bóg ich posłał i że mają przesłanie od Niego - skoro ich postępowanie a tym bardziej przesłanie będzie błędne to jasne to będzie że nie mówią prawdy i Bóg ich nie posłał. 
Do innych błędów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego można zaliczyć m.in wymuszanie sabatu i budowanie wokół niego wielu nauk, inne błędne rzeczy to Ellen White - nie była posłana przez Boga, nie była prorokinią a jej książki nie są wolne od błędnych nauk, jej nauki mają wiele błędów. Eschatologia adwentystyczna również jest tragiczna. Co do organizacji Świadków Jehowy to również mają masę innych błędów :
" Świadkowie w śmiertelnej pułapce" :  http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

, "błędy w naukach Świadków Jehowy" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/bedy-w-naukach-swiadkow-jehowy.html

,


1 komentarz:

  1. W Słowie Bożym można przeczytać że Abraham czy też Mojżesz rozmawiali z Bogiem, z drugiej zaś strony Jezus mówi że Boga nikt nigdy nie widział ani głosu Jego nie słyszał. Przeciwnicy Słowa zawsze chętnie wezmą to za sprzeczność.
    Ponieważ to właśnie z Synem Bożym rozmawiali, rola Syna nie zaczyna się dopiero w Betlejem. Wszystko prze niego i dla niego zostało stworzone. Od samego początku stworzenia ziemi i ludzi, między nami a Bogiem pośredniczy Jego jednorodzony Syn.

    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń