Popularne posty

sobota, 21 listopada 2015

Fałszywe daty Świadków Jehowy część 2Fałszywe daty Świadków Jehowy dowody m.in ze Strażnicy cz 1: http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.html


A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. " - Ewangelia Łukasza 21:8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! " - Biblia WarszawskaPoniższy tekst pochodzi z książki pod tytułem : " Zmienne nauki Świadków Jehowy " :

                                       „Kilka lat”

Towarzystwo Strażnica przynajmniej od roku 1916, aż do roku 1973, cały czas
obiecywało swoim głosicielom, że oczekiwany „koniec” lub inna obietnica (np. zmartwychwstanie) będzie zrealizowana za „kilka lat” (czasem pisano nawet o kwestii „miesięcy”). Z tych „kilku” zrobiło się więc z czasem „kilkadziesiąt lat”.
Gdy minął oczekiwany rok 1975 i nic się nie wydarzyło, Towarzystwo Strażnica wycofało się chyba bezpowrotnie z używania sloganu „kilka lat”.

                             Rok 1916

„Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że Czasy Pogan skończyły się w październiku 1914 roku i że w następnych kilku latach nastąpi zupełny upadek ich władzy a zostanie ustanowione Królestwo Boże przez Mesjasza. Lecz do tego czasu klasa Eliasza przejdzie poza zasłonę; »A gdy się Chrystus on żywot nasz pokaże, tedy i wy (Kościół) okażecie się z Nim w chwale«.” (ang.Strażnica 01.09 1916 s. 5950 [reprint]).

                             Rok 1919

„Wykazaliśmy już (Tom II), że »Nadszedł czas« i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzenia pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” (Strażnica 01.02 1919 s. 36).

„Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat ” ( Strażnica 15.02 1919 s. 63).

                           Rok 1921

„Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania (...) Ci wierni mężowie będą z powrotem przy  życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi” ( Harfa Boża 1921 s. 352, akapit 580).

„Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczny i polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach (jw. s. 345, akapit 565).
Teksty z powyższej książki znajdowały się też w edycjach z lat 1924, 1925, 1929 i 1930.

                           Rok 1922

„Ponieważ spodziewamy się, że święci starego testamentu będą za kilka lat z powrotem na ziemi, właściwą jest rzeczą pouczać dzieci, aby przygotowały się z całą znajomością Boskich zarządzeń do objęcia takiej służby, jaką mogą im przeznaczyć święci starego testamentu. Żadne inne stanowisko nie może być lepsze dla naszego dziecka, jak służyć pod rozkazami Abrahama lub innego starożytnego świętego” ( Strażnica 15.05 1922 s. 153).

„Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, albowiem jest to tylko sprawa kilku lat , gdy Szatan będzie skrępowany” ( Strażnica 01.12 1922 s. 380).

                            Rok 1923

Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść gnębiony śmiercią świat” ( Nadszedł Czas 1923 s. 183).

„W każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat " - ( Walka Armagieddonu 1923 s. XXI-XXII).

„Wykazaliśmy już, że »Nadszedł czas« i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzenia pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” ( Walka Armagieddonu 1923 s. 33).

„Tak wielka armia, jak opisana ona jest przez proroków i która ma dokonać tak cudownych rzeczy i nadto, jeżeli się zważy, że parę lat pozostaje do tego okresu szlachetnego żniwa, to prawdopodobnie egzystuje ona już dziś i przygotowuje wielką rzeź” ( Walka Armagieddonu 1923 s. 680-681).

                              Rok 1924

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, jedynastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponieważ Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi (Psalm 45:17), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest
spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach restytucyi. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy sprawy świata” ( Pożądany rząd 1924 s. 30).

                             Rok 1925

„My jesteśmy już daleko w 1925. Niech obecnie każdy kto istotnie miłuje Pana, usunie egoizm a pobudzony przez ducha miłującego oddania się dla sprawy sprawiedliwości; wykorzysta jeszcze kilka pozostałych miesięcy największego świadectwa dla Króla i Jego królestwa” ( Strażnica 01.06 1925 s. 169).

                              Rok 1929

„Mam szczególną przyjemność ogłosić, że następne kilka lat zobaczy kompletne ustanowienie tego Królestwa, które ma być pożądaniem wszystkich narodów” ( Strażnica 01.12 1929 s. 366).

                              Rok 1933

„Ona [wojna Jehowy] może jeszcze nie nastąpi w tym roku; ale znacznie dłużej się nie odwlecze” ( Ucieczka do Królestwa 1933 s. 35).

                              Rok 1935

  " Ta wszechświatowa wojna musi przyjść niebawem i żadna moc nie może jej odwrócić (...). Podczas niewielu miesięcy pozostających jeszcze do wybuchu tej wszechświatowej wojny...” - (Wszechświatowa wojna bliska 1935 s. 26 [przemówienie ze stycznia 1935 r.]).

                             Rok 1938

       „Jonadabowie, którzy teraz myślą o zawarciu małżeństwa, uczynią, zdaje się lepiej, gdy poczekają parę lat zanim ognista burza Armagedonu przeminie aby potem wejść w stosunki małżeńskie i korzystać z błogosławieństw, związanych uczestnictwem w napełnianiu ziemi sprawiedliwymi dziećmi” - ( Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki 1938 s. 49).
                 
                            Rok 1939

      „Jonadabowie, myślący teraz o małżeństwie, lepiej postanowią, jeżeli kilka lat zaczekają, aż ognista  burza Armagedonu przeminie; wtedy będą mogli wstąpić związek małżeński i skorzystać z błogosławieństw, związanych z wzięciem udziału w napełnianiu ziemi sprawiedliwymi i doskonałymi ludźmi” ( Nowy Dzień Nr 61, 1 marzec 1939 s. 963).

                             Rok 1941

„" Otrzymując podarunek [książkę pt. „Dzieci”] maszerujące dzieci przyciskały ją siebie nie jak zabawkę, ale jako dostarczony przez Pana instrument do najbardziej efektywnej pracy w pozostałych miesiącach przed Armagedonem” (The Watchtower 15.09 1941 s. 288).


                            Rok 1942

„Dlatego też  każdego dnia możemy się spodziewać zmartwychwstania tych starożytnych wiernych mężów. Pismo Święte podaje słuszne powody, by wierzyć, że będzie to na krótko przed wybuchem Armagedonu. W tej nadziei został zbudowany dom w San Diego w Kalifornii, zaś sprawę tego domu, kierując się złośliwymi zamiarami nagłośnili religijni wrogowie. Został on zbudowany w 1930 roku i nazwany »Bet-Sarim«, co znaczy »Dom Książąt«. Trzymany jest on teraz w depozycie do zamieszkania przez książąt, gdy tylko powrócą. Ostatnie fakty wskazują, że religianci tego potępionego świata zgrzytają zębami z powodu świadectwa, jakie »Dom Książąt« daje o nowym świecie” (The New World 1942 s. 104)

                            Rok 1951

„Od kilku lat członkowie ostatka i wielki lud przechodniów czyli »drugich owiec« wyglądali ukazania się obiecanych książąt nowej ziemi. (...) W przeszłości rozumieliśmy ten tekst w ten sposób, jak gdyby odnosił się wyłącznie do świadków Jehowy starożytnych czasów przedchrystusowych, to jest do ludzi, którzy byli albo naturalnymi przodkami Jezusa Chrystusa, jak Abraham, Izaak, Jakub i Dawid, albo wiernymi prorokami i współświadkami tych mężów” (Strażnica Nr 7, 1951 s. 10).

                             Rok 1959

„Czy i ty nie uważasz, że byłoby lepiej tych kilka pozostałych ci jeszcze lat wykorzystać dla Bożego nowego świata sprawiedliwości, a w tym celu rozstać się ze starym światem?” (Strażnica Nr 4, 1959 s. 22).

                             Rok 1960

„Gdyby zdobył dar życia wiecznego, mógłby zawsze się radować ulubioną sztuką. Czy nie lepiej o to się ubiegać, niż zatopić się całkowicie w sztuce na te kilka lat, na które teraz można liczyć?” (Strażnica Nr 9, 1960 s. 12).

                             Rok 1968

„W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do »dni ostatnich«, doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5).

                             Rok 1969

„»Przyjście« Jehowy w celu dopełnienia sądu na swych przeciwnikach nastąpi »wkrótce«, gdyż dzieli nas od tego zaledwie niewiele krótkich lat ; okres ten wyda się krańcowo krótki zwłaszcza tym, których egzekucja zaskoczy chodzących po manowcach...” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 9).

„Niezależnie od tego, czy narody »pogańskie« uznają to za prawdę, sprawują one obecnie władzę tylko dzięki tolerancji ze strony Boga. Jehowa jeszcze pozwoli im istnieć przez
kilka lat (...) zanim w Armagedonie zostanie mu położony ostateczny kres” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 4).

                             Rok 1970

„Wydarzenia dziejące się na świecie w ramach spełniania proroctwa biblijnego wskazują niezawodnie, że zaledwie kilka lat pozostało jeszcze teraźniejszemu nie - godziwemu porządkowi rzeczy” (Strażnica Nr 16, 1970 s. 2).

„Pamiętajmy, że nie tylko Biblia, ale i przywódcy świata poświadczają, iż żyjemy w bardzo poważnych czasach. Parę lat, jakie pozostały bieżącemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniemy podobać się Jemu, aby następnie otrzymać z Jego rąk przywilej życia w nowym porządku rzeczy” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 13).

                             Rok 1971

„Jeśli chcesz przeżyć koniec »dni ostatnich« tego systemu rzeczy, to nie masz czasu do stracenia. Parę lat, jakie pozostały obecnemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniesz podobać się Jemu” (Służba Królestwa Nr 8, 1971 s. 1).

                             Rok 1972

„Nie zamierzamy tu szczegółowo omawiać chronologii, ale możesz śmiało zwrócić się do któregoś ze świadków Jehowy, by ci wykazał na podstawie Pisma świętego, że już tylko kilka lat dzieli nas od pełnych sześciu tysięcy lat istnienia człowieka na ziemi; możesz też zapytać, jaki to jego zdaniem ma związek z nadzieją na  oswobodzenie,  na  prawdziwą  wolność  z  punktu  widzenia  Boga.  Każdy świadek Jehowy chętnie udzieli ci takich informacji” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 8).

„Co będzie z tymi ludźmi za kilka krótkich lat? Czy w ogóle wtedy będą? Znikną wówczas wszelkie ślady po starym systemie rzeczy, a nad ziemią i jej sprawami pełną kontrolę obejmie Królestwo Boże” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 13).

                            Rok 1973

„Naśladujmy więc raczej ten dobry przykład miłości do Jehowy i prawdziwego wielbienia, a nie bądźmy zbyt przywiązani do domów, posad i dóbr materialnych; nie zżywajmy się nadmiernie z tym, co stary system będzie mógł oferować jeszcze tylko przez kilka lat. Jest to sprawa naprawdę nie cierpiąca zwłoki! Kończy się czas dla tych, którzy żyją wyłącznie pogonią za materialnym użyciem” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 8 s. 12).

                            Lata 1970-1979

„Co Biblia mówi na temat znaczenia obecnych wydarzeń światowych? Wskazuje, że szybko upływa czas przewidziany na istnienie obecnego niesprawiedliwego świata! Wskazuje, że najwyżej za kilka lat nastąpi zmiana w sprawach ludzkich, zmiana tak ogromna, iż odbije się na każdym mieszkańcu ziemi, na każdym mężczyźnie, na każdej kobiecie i na każdym dziecku. Niewątpliwie odbije się to i na tobie. (...) Światu naprawdę pozostało już niewiele lat istnienia!” (Przebudźcie się!Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


"...To są ślepi przewodnicy ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną" - Ewangelia Mateusza 15:14b Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdy organizacja Świadków Jehowy głosiła dawniej fałszywą naukę : "miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą" to wiele osób przyłączyło się do nich, poszło za nimi ze względu na strach, ze względu na emocje którymi się pokierowali. Gdyby znali prawdziwego Jezusa, gdyby znali osobiście Chrystusa i znali osobiście Jego nauki i pozostałe biblijne nauki, to widzieliby że nauki Świadków Jehowy i ich interpretacje proroctw biblijnych to kpina, błąd na błędzie.

Podobnie wielu poszło za tą organizacją gdy głosiła ona koniec w roku 1975. Fałszywe proroctwo zawiodło i wielu z tych którzy przez strach, manipulacje, nieznajomość Chrystusa weszło do tej organizacji, opuścili ją. Inni na siłę bronili jej i sami siebie oszukiwali.

Wielu w przyszłości ma być zwiedzionych i znowu strach, manipulacje, a co najważniejsze osobista nieznajomość Chrystusa i Biblii sprawią że wielu pójdzie za fałszywymi organizacjami w tym za fałszywą organizacją Świadków Jehowy.

Gdy zaczną się gigantyczne wojny, mega-krach to takie organizacje jak organizacja Świadków Jehowy będą nasilać swoje zwodnicze nauki, będą mówić np : "widzicie sami armageddon jest blisko, wstąpcie do nas i uratujcie się." albo : " ostrzegaliśmy przez tyle lat a nie słuchano nas, ale jeszcze nie jest dla was za późno na ratunek, przyłączcie się do nas i uratujcie się. Tylko u nas jest prawda, wszystkie inne kościoły, religie to diabelskie wytwory, tylko my głosimy Ewangelię, tylko my czcimy prawdziwego Boga Jehowę , dołączcie do nas i uratujcie się przed bliskim armagedonem ".

" Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. " - Ewangelia Mateusza 24:7-11 Biblia Warszawska

     W trudnych czasach narasta zainteresowanie Chrystusem, proroctwami. Wielu zbłądzi, popełnią tragiczny błąd, Pójdą do organizacji religijnych, do różnych ludzi zamiast wprost, bezpośrednio do Alfy i Omegi, Emanuela, Cudownego Doradcy, Pasterza, Nauczyciela, Drogi - Prawdy - Życia - Jezusa Chrystusa. Wystraszenie spowodowane brakiem nadziei w Chrystusie, przez nieznajomość Chrystusa, przez brak społeczności z Chrystusem przez to że nie oddali mu swego życia - będą drżeć ze strachu widząc mega krach, upadek systemu społecznego, wielkie wojny i wiele innych rzeczy. Będą drżeć na myśl o przyszłości, panika, beznadzieja to będzie ich chleb powszedni. I wielu z nich zaufa fałszywym naukom, fałszywym organizacjom i ich naukom. Tak jak kiedyś wielu uwierzyło w "miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą" albo kłamstwu roku 1975 i wielu innym kłamstwom organizacji Świadków Jehowy, tak i w przyszłości - szczególnie w ciężkich czasach wielu popełni ten sam tragiczny błąd i zaufa tej zwodniczej organizacji, w niej będą szukać bezpieczeństwa, w niej będą szukać prawdy.

Zamiast udać się bezpośrednio do Chrystusa, skierować się wprost do Biblii i prosić Pana o ukazanie prawdy, zamiast oddać Mu swoje życie, to oni pójdą do ludzi w w ludzkich tworach, właściwie diabelskich będą szukać tego, co jedynie jest u Chrystusa.

" miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą, bestia szkarłatna " - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7973 http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7973

Podawanie dat, lub przez kilkadziesiąt lat pisanie "kilka pozostałych miesięcy" , " kilka lat" , " kilka pozostałych ci jeszcze lat" - to wszystko trzymanie ludzi w napięciu, w strachu. To system manipulacji - ludzie żyjący w nim, żyją w strachu przed armagedonem. To strach jest ich paliwem, to strach wielu z nich trzyma w tej organizacji. Strach przed armagedonem dalej jest nakręcany w tej diabelskiej organizacji. Może nie podaje się już dat, lub nie pisze "kilka lat", "kilka pozostałych ci lat" ale za to są dziesiątki innych równie zwodniczych narzędzi, nauk które podtrzymują błędne wyobrażenie armagedonu. Wyobrażenie armagedonu wg Świadków Jehowy jest błędne. Nie tak jak oni będzie on wyglądał. Czasy ostateczne nie będą wyglądały tak jak oni je ukazują.

    Ratunku nie ma w organizacji Świadków Jehowy. Ratunek jest w Chrystusie Jezusie. On jest Arką, a nie jakaś organizacja. Ta organizacja to pułapka a jej nauki, wizje w tym armagedonu to przynęta aby ludzie wpadli w tą pułapkę i zginęli w niej, bo ta organizacja trzyma ludzi z dala od prawdziwego Chrystusa. - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html
 
 
 Ratunek jest we Wszechmogącym Chrystusie - kto żyje w Nim, dla Niego, kto ma społeczność z Nim, żywą relację ten odpoczywa, będzie spokojny nawet podczas gigantycznych wojen i chaosu - a on nie będzie wielkim uciskiem, ani armagedonem ale początkiem boleści.

    Nie ma potrzeby bać się armagedonu ukazywanego przez Świadków Jehowy - ci ludzie sami zostali m.in tym zwiedzeni, zmanipulowani i w nieświadomości innym przekazują te trucizny, błędy.

po pierwsze to jeszcze nie rozpoczął się nawet "początek boleści" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/poczatek-bolesci-to-kwestia-przyszosci.html

rok 1914 ukazywany przez organizację Świadków Jehowy to fałszywa nauka. Ale w temacie czasów ostatecznych nie ma chyba tematu w którym ta organizacja nie myliłaby się. Królestwo Boże które ukazuje Towarzystwo Strażnica, która ukazują Świadkowie - wygląda moim zdaniem na Królestwo antychrysta - to by tłumaczyło dlaczego ta organizacja neguje antychrysta jako istotę osobową - mam na myśli ósmego króla. Przypisują proroctwa do obecnych różnych tworów geopolitycznych a charakter ukazywanego przez nich Królestwa Bożego - przypomina bardzo opis Królestwa antychrysta. I to ma sens - gdy po wielkich wojnach, wielkim chaosie - kilka czy kilkanaście lat po nich nadejdzie antychryst, świat będzie gruntownie przebudowany, będzie wielki dobrobyt i wielkie zwodnicze cuda - to wtedy o ile ta organizacja będzie istniała jeszcze to wg mnie uzna ten system antychrysta za Boże Królestwo. 

diabeł nie przypadkowo stworzył m.in tą organizację, więc w czasach ostatecznych posłuży ona ku zwiedzeniu, jak wiele innych organizacji religijnych a może wszystkie. Kto będzie sługą grzechu, ten będzie sługą człowieka grzechu - antychrysta - ósmego króla. Kto nie odda swego życia Chrystusowi, kto nie zostanie Jego uczniem, nie pójdzie za Nim ten zginie na wieki ..... http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
4 I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. " - Mateusz rozdział 24 - kto nie chce być zwiedziony, niech słucha zawsze Chrystusa, niech idzie za Nim, niech prosi Go o prawdę i wskazanie drogi, niech zostanie Jego uczniem, Jego owcą i niech słucha głosu pasterza i idzie za pasterzem. Ale żeby iść za pasterzem i słuchać Jego głosu, należy uwierzyć że On Jest, że żyje, że zmartwychwstał. Trzeba uwierzyć że oddał swoje życie za mnie, że to dla mnie przyszedł i cierpiał. Dla mnie. Dla wszystkich ale i również dla mnie osobiście. Należy zwrócić się ku jedynej natchnionej księdze czyli Biblii i poznać drogi i nauczanie Chrystusa, dalej rozwiniętą Jego naukę - pozostałych nowotestamentowych Pismach - w sumie 27 księgach, i nie gardzić też starotestamentowymi księgami. 

Kto idzie za Chrystusem nigdy nie zbłądzi, nigdy nie będzie zwiedziony. Kto myśli że idąc za tzw kościołami, organizacjami religijnymi czy jakimiś ludźmi - idzie też za Chrystusem ten nie wie co mówi. Spośród takich będą ci o których powiedział Pan : "i zwiodą wielu " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.htmlBrak komentarzy:

Prześlij komentarz