Popularne posty

środa, 15 lutego 2017

Pijakiem jest nawet ten kto upija się raz na rok

Upijanie się to grzeszenie, odstępstwo od Bożej woli ... kto tak czyni Królestwa Bożego nie odziedziczy jak mówi Boża Księga - m.in : 1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:11, Galacjan 5:21.

PAN JEZUS nie zamienił wody w alkohol - są na to dowody biblijne, moralne oraz historyczne, naukowe : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/chrystus-nie-zamieni-wody-w-alkohol.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/chrystus-nie-zamieni-wody-w-alkohol.html


Wiele osób do tego grzechu ma bardzo lekkie podejście, a wielu w ogóle nie uważa upijania się za grzech, a jeszcze inni myślą, że można raz na jakiś czas się upić a potem wystarczy pójść do konfesjonału i za jakiś czas można znowu dać "w palnik" - upić się, wejść w stan nietrzeźwości ... ale takie myślenie i postępowanie jest złe.


Czy ktoś kradnie raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest złodziejem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś cudzołoży raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest cudzołożnikiem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś morduje raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest mordercą bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś kłamie raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest kłamcą bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś uprawia homoseksualny sex raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest grzesznikiem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś narkotyzuje się raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest grzesznikiem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś upija się, wchodzi w stan nietrzeźwości raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest pijakiem bez względu jak często to robi. 


Żeby być pijakiem nie trzeba sprowadzić się do stanu, że będzie się upijało codziennie i ręce będą się trzęsły. Żeby być pijakiem nie trzeba pić tanich win itd. Można raz w roku się upijać lub rzadziej i być pijakiem - tak samo jak raz do roku lub rzadziej cudzołożyć i być przez to cudzołożnikiem. Raz do roku lub rzadziej mordować i być mordercą. Raz do roku kłamać lub rzadziej i być kłamcą. 

Wystarczy nie widzieć w jakimś grzechu niczego złego, nie żałować, nie odwracać się od grzechu - nie porzucać go przychodząc z nim do PANA JEZUSA po przebaczenie, oczyszczenie i uwolnienie z tego grzesznego postępowania, z grzesznego czynu. 

Ktoś może raz się upił - to i tak ma grzech - jeśli nie przyjdzie z nim do PANA JEZUSA jako swojego PANA i ZBAWICIELA to w dniu sądu otrzyma skazujący wyrok, tak jak i za inne swe grzechy : kłamstwo, niemiłowanie BOGA z całego serca, myśli, siły i duszy i wiele innych. 


Skoro tak jest i będzie, to tym bardziej widać, że pijakiem jest ten który upija się czy to codziennie czy raz na 20 lat. Konfesjonał nic tu nie pomaga, bo raz że to średniowieczny wymysł, to dwa z grzechami należy przychodzić do TEGO który żył bezgrzesznie i poniósł grzechy świata na krzyż Golgoty. ON zna serca ludzi - do niego trzeba przyjść z grzechem, bo ON jest zbawicielem a nie tzw ksiądz, papież i inny człowiek. ON za nasze grzechy umarł a nie tzw ksiądz, papież czy ktoś inny. 


PAN JEZUS nie daje tylko odpuszczenia, ale również uwolnienie w mocy ducha świętego przez wiarę w NIEGO ... PAN nie chce aby człowiek żył w grzechu i przychodził tylko po odpuszczenie i dalej grzeszył. ON chce uwalniać z niewoli grzechu - Ewangelia Jana 8:34-36.


Ktoś może nie trzeźwiał przez długi czas, inny może latami codziennie się upijał - ale jeśli uznali, że PAN JEZUS również ich grzechy wziął na krzyż, umarł za nich i zmartwychwstał - uznali go swym PANEM i ZBAWICIELEM to mają odpuszczone swoje grzechy i w oczach PANA  -- NIE SĄ JUŻ PIJAKAMI --- PAN prawdziwie wierzącym, udziela swego DUCHA ŚWIĘTEGO przez tą moc - PAN JEZUS odmienia serce człowieka i uwalnia go od grzesznego postępowania. NOWE SERCE - nowe, czyste pragnienia, zamiary, dążenia, cele - a nie złe jak pragnienie odurzenia się alkoholem, narkotykami, cudzołóstwa i inne złe pragnienia i złe czyny. 


Sam byłem pijany kilka razy [w starym życiu ] - ale mam to przebaczone w krwi PANA i nie odpowiem za pijaństwo. Ale jeślibym zaczął się upijać i umarłbym w stanie chodzenia w tym grzechu to bym był skazany za pijaństwo, za swoją bezbożność - chodzenie w ciemności - 1 list apostoła Jana rozdział 1. 

PAN przez udzielenie swego ducha daje odwrotne rzeczy, dobre, święte uczynki w miłości, łagodności, pokoju ducha, cierpliwości itd. 

PAN UWALNIA od ZŁA, A NAPEŁNIA swoim DOBREM udzielając obiecanego ducha

" Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa." - Galacjan 5:22-23 UBG


" PROŚCIE A BĘDZIE WAM DANE " - wiem jak było u mnie z pornografią i z wieloma innymi grzechami. Gdy zacząłem szukać PANA JEZUSA, poczytywać Biblię to PAN przekonał do głębi, że oglądanie pornografii to obrzydliwość i pamiętam jak za każdym razem jak obejrzałem to czułem się podle, przepraszałem PANA i prosiłem aby uwolnił mnie od tego grzechu, zabrał to złe pragnienie z mojego serca. Po jakimś czasie PAN mnie uwolnił. Od lat nie oglądam pornografii - nie ciągnie mnie do niej jak kiedyś.

PAN JEZUS zmienia serce, udziela swego ducha - zabiera ciągotę do zła, a w zamian daje obrzydzenie do zła, do grzechu. Dzisiaj mogę  siedzieć przed komputerem swobodnie, ale to wszystko dzięki PANU JEZUSOWI ... CHWAŁA PANU i oby sprawił, że będę trwał w NIM do końca swoich dni. Tylko w NIM jest życie, wolność, bezpieczeństwo przed powrotem do tarzania się w gnojówce grzechu, do chodzenia w grzechach.


Kimkolwiek jesteś człowieku i w jakimkolwiek grzechu żyjesz, to uwierz ZBAWICIELOWI, niech ON cie przekona o twym grzechu i jego obrzydliwości i niewoli i przyjdź do PANA JEZUSA - uwierz, że umarł i za twoje grzechy i zmartwychwstał aby żyć w tobie przez udzielenie ci swojego DUCHA ŚWIĘTEGO -- nie słuchaj ludzi, którzy mówią że alkoholikiem jest się całe życie. Nie trzeba być pijakiem, morderca, kłamcą, cudzołożnikiem i innych grzesznikiem całe życie ..... WSZECHMOGĄCY STWÓRCA - JEZUS CHRYSTUS może cie odmienić i uwolnić całkowicie z alkoholu, narkotyków, cudzołóstw, kłamania, pornografii i wszelkich innych grzechów, które cie niszczą, zniewalają i za które pogardzający Zbawicielem i jego ŁASKĄ, odpowiedzą na SĄDZIE BOŻYM


TYLKO ON może uwolnić z niewoli grzechu ... proces uświęcenia trwa całe życie - bezgrzeszni będziemy dopiero w nowych chwalebnych ciałach, ALE CZYM INNYM jest uwolnienie z niewoli grzechu, od chodzenia w grzechu, życia dla grzechu i PAN uwalnia codziennie z tego różnych ludzi - wierz, proś, bądź wytrwały idąc z PANEM ... 


" A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. " - Galacjan 5:19-21 UBG

" Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;
10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga." -  1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:9-11 -- Koryntianie takimi BYLI a NIE SĄ ... wiara w Zmartwychwstałego i udzielenie swego ducha przez PANA JEZUSA zrobiły z nich innych ludzi z innymi uczynkami. Zostali uwolnieni m.in od pijaństwa, złodziejstwa, seksu homoseksualnego, bałwochwalstwa i innych grzechów

"  Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości. " - Rzymian 13:13 UBG


" A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem " - Efezjan 5:18 


To nie ważne jak często lub jak rzadko się upijasz - jeśli żyjesz w tym, jeśli nie masz tego przebaczonego i nie jesteś uwolniony od takiego zachowania to JESTEŚ PIJAKIEM ... dopóki żyjesz możesz przyjść do ZMARTWYCHWSTAŁEGO - dostąpić obmycia JEGO krwią i dostąpić uwolnienia, tak że nie będziesz się upijał ... 

Może jak w PANU JEZUSIE będziesz uwolniony od upijania się - to znajomi się od ciebie odwrócą i będziesz wyśmiewany lub oczerniany, ale nie przejmuj się tym, jeśliby tak było to nie są i nie byli to prawdziwi przyjaciele ...... " Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych." - 1 list apostoła Piotra 4:2-5 UBG


Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom;
12 Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie; ..... Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi.
3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.4 Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi;5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;7 Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego." - fragmenty listu apostoła Pawła do Tytusa 


Jaką postawę powinien mieć chrześcijanin wobec alkoholu np przysłowiowego "jednego piwka " ?? - praktycznie każdy alkoholizm zaczynał się od "jednego piwka ". Chrześcijanin jest procesie uświęcenia, więc powinien dążyć w PANU aby w ogóle nie pić alkoholu [ upijanie się oczywiście nie wchodzi w rachubę ]. Powinien mieć postawę, która patrzy na innych, aby słabemu bratu i siostrze nie dawać powodu do upadku, zgorszenia. Ktoś słaby w wierze może patrzeć na innego chrześcijanina, który pije jakiś alkohol i może zacząć go naśladować i popłynąć w grzech alkoholowy i nie powrócić do PANA ........ " Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.
32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego; " - 1 Koryntian 10:31-32 UBG - również dla świata powstrzymywanie się od alkoholu to dobre świadectwo.

Ja w ogóle nie pije i nie ciągnie mnie do tego ... 


Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie. " - Rzymian 14:21

korzeniem pijaństwa jest brak pokoju ducha, brak wypełnienia wewnętrznej pustki, która może wypełnić tylko i wyłącznie TEN który jest WIECZNY, WSZECHMOGĄCY, JEST MIŁOŚCIĄ i DOSKONALE SPRAWIEDLIWY i może dać przebaczenie - JEZUS CHRYSTUS ... ludzie bez NIEGO swoje frustracje, nerwy, stresy, nieszczęśliwość, strach, kompleksy i tysiące innych topią w alkoholu i innych złych rzeczach ale robią sobie tylko większą krzywdę i wpadają w coraz większą ciemność : 

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz