Popularne posty

wtorek, 7 marca 2017

15 powodów dlaczego samobójstwo jest grzechem , Chrystus niszczy beznadziejęSamobójstwo mówi w takim tonie : " nie ma nadziei " , " nie ma szans na pozytywne zmiany " , " nie ma już żadnego wyjścia " , " nie da się wyjść z tych problemów " , " będzie tylko gorzej " , " nikt nie jest w stanie mi pomóc " , " nikt nie rozumie mojego bólu, nikogo nie obchodzę " , " nie ma wyjścia z tego położenia " , " nigdy nie zaświeci już światło " , " nie ma dla mnie ratunku " , " wszystko bez sensu " , " to cierpienie, ten ból nigdy nie będą miały końca " -- i tak dalej ... 

 http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html


Jest wszechwiedzący, wszechmogący i miłujący BÓG dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, ale samobójstwo ma oczy zamknięte na NIEGO, na JEGO wszechmoc i miłość udowodniona w SYNU na krzyżu Golgoty. 

Samobójstwo to dziecko beznadziei, a beznadzieja jest dzieckiem niewiary, lub nieznajomości JEZUSA CHRYSTUSA który jest PRAWDZIWĄ NADZIEJĄ : "
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją" - 1 Tymoteusz 1:1

świat ma fałszywe nadzieje - bo pokłada nadzieję w kruchych, przemijających rzeczach. Fałszywa nadzieja zawodzi i jest matką bezbożnych i niewierzących. Prawdziwa nadzieja - wszechmogący Zmartwychwstały PAN nigdy nie zawodzi i zawsze - nawet w najgorszym położeniu jest przy nas. 

świat się również zabija bo np nie może czegoś osiągnąć, nie może spełnić jakiejś pożądliwości np bogactwa, wymarzonej kobiety/mężczyzny. Wymarzonego wyglądu, WYMARZONEJ PRACY, WYMARZONEGO DOMU, WYMARZONEJ SŁAWY ... i tysięcy innych wymarzonych rzeczy. 

świat się często zabija gdy przychodzi choroba, starość, śmierć bliskiej osoby, bezrobocie i tym podobne -- brak prawdziwej nadziei ponad to króciutkie życie, kruche ciało, przemijające rzeczy nie przynosi ludziom niczego dobrego

Wiem, że bywają w życiu bardzo trudne chwile, wydarzenia ale nadzieja w Chrystusie, Jego obietnice, Jego miłość, troska są ponad tym co teraźniejsze i przyszłe. Ponad światem, chorobami, śmiercią. Ponad trudami, utrapieniami, uciskami.

**** Uczeń JEZUSA nigdy nie powie : " nie ma nadziei " - bo wie że jest Stwórca i Zbawiciel, który wszystko może.
**** Uczeń nigdy nie powie : " nie ma szans na pozytywne zmiany " - bo wie, że dla PANA nie ma nic niemożliwego.
**** Uczeń nigdy nie powie : " nie ma już żadnego wyjścia " - bo wie, że to co go spotyka jest za wolą, przyzwoleniem PANA i to jest ku dobremu - Rzymian 8:28

**** Uczeń nigdy nie powie : " nie da się wyjść z tych problemów " , " będzie tylko gorzej " , " nikt nie jest w stanie mi pomóc " - bo wie, że myśli i plany Boże są ponad jego myślami. Wie że z każdym dniem jest bliżej spotkania z doskonale miłującym go PANEM , że koniec zła jest bliższy i z każdym dniem nowe niebo i nowa ziemia też są bliżej - więc zawsze ma nadzieję, pokrzepienie i ma do kogo się zwrócić, choćby i w ciemnym lochu.  
**** Uczeń nigdy nie powie : " nigdy nie zaświeci już światło " , " nie ma dla mnie ratunku " - uczeń wie że ZMARTWYCHWSTAŁY jest światłem i ratunkiem, ma obietnicę zmartwychwstania więc patrzy na okoliczności Bożym wzrokiem a nie jak człowiek bez nadziei : "
A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim." - 1 Tesaloniczan 4:13-14 UBG
 **** Uczeń nigdy nie powie : " to cierpienie, ten ból nigdy nie będą miały końca " - bo ma te obietnice - Objawienie Jana 21:4 i wie, że w PANU jest siła w trakcie wszelkiej próby i pokusie - 1 Koryntian 10:13. Każda próba czy pokusa to bitwa, a w żadnej bitwie nie jest lekko, więc nie upadajmy na duchu, nie przestawajmy nigdy szukać siły, wytrwałości i pomocy w JEZUSIE CHRYSTUSIE.


                                                                                   SAMOBÓJSTWO   TO  GRZECH

1)
 Życie jest darem, a zniszczenie siebie czy innego człowieka stworzonego na podobieństwo Boże - to odrzucenie Bożego daru i wejście w kompetencje STWÓRCY, który sam tylko może decydować o zakończeniu życia, bo ON jest daje i nikt na nie nie zasługuje, więc nikt nie zasługuje też na decydowaniu o zakończeniu życia - Bożego daru. PAN powiedział : " NIE ZABIJAJ "

2) Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. " - Mateusz 5:16 ---- samobójstwo jest złym uczynkiem i nikt nie chwali BOGA po czyimś samobójstwie. 

3) " Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony " - Mateusz 24:15 ---- zabicie się, nie jest wytrwaniem do końca. Samobójstwo mówi : " poddaje się ". Nie wyrokuje o samobójcach, bo są różne przypadki. BÓG ich oceni. Gdy jest to zrobione w świadomości to jest to grzech - a chrześcijanin powinien unikać grzechów i mieć nadzieję i siłę w TYM, który poszedł na krzyż za jego grzechy,winy.


4) " Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? " - 1 Koryntian 6:19 ---- świątyni Boże się nie niszczy, a samobójstwo jest niszczeniem. Oprócz tego pisze : " NIE NALEŻYCIE DO SAMYCH SIEBIE " - Pan decyduje o naszym losie a my pokornie to przyjmujemy, poddajemy się MU. 


5) " Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
25 Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 9:24-25  ----- samobójstwo to świadome wycofanie się z wyścigu. To nie dobiegnięcie do mety. Popełnienie samobójstwa to poddanie się w duchowych zapasach. To walkower.... PAN nas wybrał i udziela Ducha Świętego aby być świadectwem nawet w trudnym położeniu, a nie w beznadziei, niewierze wycofywać się. 


6 ) " Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas.
8 Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni;
9 Prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni." - 2 Koryntian 4:7-9 ........ "
Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona;
4 Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach;
5 W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach;
6 Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość;
7 Przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo; " - 2 Koryntian 6:3-5 ---- sługami we wszystkim : a więc tak w dobrym jak i trudnym czasie a nie tylko dobrym... "
Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona " --- samobójstwo nie jest dobrym świadectwem chrześcijańskim, ale złym świadectwem, który nikogo nie zbuduje ale przynosi osłabienie innym i łzy, smutek.

7) 
" Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć " - Filipian 1:20 ----- przez samobójstwo Chrystus nie jest uwielbiony. Jest uwielbiony gdy jesteśmy MU posłuszni i wierni i np w męczeńskiej śmierci, ale nie jest uwielbiony przez samobójstwo. 

8) " i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione " - Hiob 1:21 - wszystko co mamy, na czele z życiem jest darem, jest niezasłużoną łaską, więc nie mamy prawa narzekać na BOGA bo nic nam się od NIEGO nie należy. Trzeba dziękować MU za wszystko. BÓG decyduje o długości naszego życia............... " Mój czas jest w twoich rękach " - Psalm 31:15a - czas naszego życia jest w JEGO rękach a nie w naszych, nie możemy decydować kiedy zakończyć życie.

9)
" Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa " - 2 Tymoteusz 2:3 ----- samobójstwo to ucieczka z pola walki. To dezercja. 

10) 
" Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem " - 2 Tymoteusz 4:7 ----- samobójca przerywa walkę, schodzi z trasy biegu. Moim zdaniem nie zachowuje wiary - wierzy może w BOGA, ale nie wierzy, że np BÓG mu przebaczył, zbawił. Nie wierzy że PAN może zmienić jego okoliczności, pomóc mu itd. Nie chcę wrzucać wszystkich przypadków do jednego worka - pisze ogólnie jak widzę sytuację. Na pewno samobójstwo chrześcijanina to nie jest coś normalnego, coś jest nie tak w takich przypadkach albo z ludźmi, albo z ich wiarą.

11)
" I powiedział do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi " - Ewangelia Marka 1:17 ------- samobójstwo to zaprzestanie połowu ludzi dla PANA. Zamiast łowić ludzie w beznadziei - potencjalnych samobójców to człowiek z nadzieją ma się sam zabić ?? Gdzie tu sens ??? 

12) 
" I mówił im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. " - Łukasz 10:2 ----- samobójstwo to zaprzestanie pracy PAŃSKIEJ - czy tak postępuje dobry pracownik, że kończy pracę kiedy mu się podoba ?? ........ nie żyjemy już dla siebie, nie czynimy swojej woli ale BOŻĄ : " Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera." - Rzymian 14:7

13) " bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. " - 1 Tymoteusz 4:12 ----- samobójstwo to nie jest dobry przykład dla braci i sióstr w Chrystusie. Czyńmy dobro Chrystusowe i przez to bądźmy dobrym przykładem dla innych naśladowców PANA i dobrym świadectwem dla ludzi ze świata.


14) " A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania.
39 My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. " - Hebrajczyków 10:38-39 ------ nie cofajmy się do starego grzesznego, światowego życia, ani nie wycofujmy się przez porzucenie żywej wiary, nadziei czy przez samobójstwo, które krzyczy : " poddaję się, nie biegnę dalej, nie mam siły " -- my nie mamy, ale JEZUS CHRYSTUS ma niewyczerpaną siłę i moc i udziela jej chętnie - tylko trzeba wyciągnąć rękę wiary i nie wątpić, nie odchodzić. 


15)
" Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 5 Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1list Jana 5:4-5 ----- samobójstwo to nie zwycięstwo, ale porażka. Samobójca jest pokonany przez świat, niewiarę......... zachowujmy uczynki Zbawiciela do końca. Do końca ustalonego przez PANA a nie przez nas : " Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. " - Objawienie Jana 2:26Samobójstwo nie kończy bólu. Ból przechodzi na innych - na rodzinę, znajomych i na wiele innych osób. Samobójstwo to wielki egoizm. Zbawienie jest tylko w zmartwychwstałym Zbawicielu JEZUSIE CHRYSTUSIE przez JEGO nieskalane życie i odkupieńczą śmierć za grzechy wszystkich ludzi. Zamiast się zabijać, żyć w beznadziei wobec przemijania, starzenia się, śmierci, coraz gorszego świata - to lepiej uwierzyć Zmartwychwstałemu, lepiej zacząć GO poznawać i żyć dla NIEGO. Lepiej zgasić telewizor, wyłączyć komputer, zrezygnować ze spędzenia czasu w złym miejscu i przy złych rzeczach a otworzyć Biblię i prosić NAUCZYCIELA, DOBREGO PASTERZA aby przemówił przez Pismo, w modlitwie i na wszelki sposób jaki uzna za dobry. ON ŻYJE i zależy MU aby każdy przyszedł do NIEGO bo ON jest ŻYCIEM - Ewangelia Jana 14:6. ON jest życiem a nie samobójstwem ... 


Na przykład Hiob, Eliasz, Dawid, Jeremiasz i inni Boży prorocy też mieli trudne chwile i część z nich życzyła sobie śmierci, ale nikt z nich nie zabił się, nie popełnił samobójstwa. PAN ich pocieszył, dodał sił i ich służba była kontynuowana i wyszli mocniejsi ... " Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana.
11 Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. " - list Jakuba 5:10-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


samobójstwo to nie ucieczka, przecież każdy człowiek stanie przed PANEM - czy zmarły, czy żywy - groby się otworzą i wszyscy zmarli prędzej czy później staną albo przed Chrystusem - swoim Zbawicielem i Panem albo przed Chrystusem - Sędzią. Dopóki się żyje można uwierzyć Ewangelii - prawdziwej Ewangelii a nie fałszywej religijnej : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html
2 komentarze:

 1. Myślę że jest to grzech w przypadku osób wierzących, co natomiast jezeli ktoś jest osobą nienawrocona nie poznal Pana Jezusa czy ma szanse na życie wieczne?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli ktoś nigdy nie słyszał o Chrystusie Jezusie to PAN który zna serca i wie wszystko sprawiedliwie go oceni - ale większość ludzi n Ziemi słyszała o Zbawicielu i oby GO nie odrzucili, ale przyszli do NIEGO i uznali GO swoim PANEM i Zbawicielem np w Chinach jest więcej chrześcijan niż członków partii komunistycznej !!! - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/wiecej-chrzescijan-niz-komunistow-jezus.html

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń