Popularne posty

poniedziałek, 20 marca 2017

Błędy w naukach Świadków Jehowy część 3 ludzie zwierzętamiCzasami nawet jedno słowo dodane, odjęte, przestawione - przekręca cały przekaz, zmienia prawdę w fałsz, dobre-zdrowe jedzenie zamienia śmiertelną truciznę - cyjanek  i tak jest w wielu przypadkach w zafałszowanym przekładzie Świadków Jehowy - czyli Przekładzie Nowego Świata, którego podstawowym zadaniem jest ukrywanie BOSKOŚCI JEZUSA CHRYSTUSA a w zamian robienie z NIEGO stworzenia. 


PRAWDA : " człowiek i zwierzęta żyją na planecie Ziemi " 


FAŁSZ : " człowiek i inne zwierzęta żyją na planecie Ziemi " 


Dodanie jednego, krótkiego słówka : " inne " - mówi, że człowiek jest też zwierzęciem. Słowo " INNE " sprawia że pierwsze zdanie od drugiego diametralnie się różni. To tylko przykład w nawiązaniu do poniższego : 
PRAWDA : " Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;
14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.
15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
18 On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;
19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;
20 I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. " - list apostoła Pawła  do Kolosan 1:12-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


PRAWDA : " dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, (13) który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, (14) w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (20) i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego " - Kolosan 1:12-20 Biblia WarszawskaFAŁSZ : " dziękując Ojcu, który sprawił, iż się nadajecie do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w świetle. (13) On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, (14) poprzez którego mamy uwolnienie na podstawie okupu, Przebaczenie naszych grzechów. (15) On jest obrazem niewidzialnego Boga, Pierworodnym wszelkiego stworzenia; (16) bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne Czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. (17) On też jest przed wszystkim innym i za Jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia, (18) i on jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, a aby mógł się stać pierwszym we wszystkim; (19) ponieważ Bóg uznał za dobre, żeby w nim zamieszkała cała pełnia (20) i żeby przez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne - czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach - wprowadzając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki " - Kolosan 1:12-20 Przekład Świadków Jehowy, Przekład Nowego Świata 
Dodanie słowa : " INNE " , " INNYM " - wypacza prawidłowy sens natchnionego biblijnego przekazu - z JEZUSA CHRYSTUSA STWÓRCY robi stworzenie. 
Tekst PNŚ mówi, sugeruje że Chrystus został stworzony przez BOGA OJCA a Chrystus stworzył wszystko INNE. Dodanie słowa INNE wypacza biblijny przekaz, prawdę zamienia w kłamstwo. Z SYNA równego OJCU robi stworzenie które nie jest równe OJCU a Biblia mówi, że JEZUS jest Bogiem przez duże "B" a nie małe jak u Świadków Jehowy --- tylko że Świadkowie nie rozumieją istoty KENOZY czyli że LOGOS - BÓG na 33.5 roku stał się ciałem - człowiekiem -- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html


Gdyby BÓG chciał aby list do Kolosan rozdział 1 miał słowo : " INNE " - to by je tam umieścił, ale ON nie chciał tego słowa w badanym fragmencie ponieważ JEZUS jest BOGIEM a słowo " INNE, INNY" - negowałoby to ..... diabeł musi coś dodać, coś ukryć aby przepchnąć swoje nauki ....... BÓG zachował PISMO w doskonałym dla nas stanie, oszustwo w Przekładzie Nowego Świata tylko potwierdzają że ta organizacja zwodzi swoich ludzi, nie jest od BOGA.


Oszustw w PNŚ jest znacznie więcej - ale szkoda więcej czasu na to. O jednej rzeczy napiszę - o imieniu JEHOWA w Nowym Testamencie PNŚ czyli : " Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata " --- Świadkowie twierdzą, że na początku pisma Nowego Testamentu zawierały tetragram ale różni źli ludzie usunęli je stamtąd. - Na takie twierdzenia nie ma żadnych dowodów. Nie ma żadnych greckich manuskryptów z tetragramem. 
Są tysiące manuskryptów ale nie ma w nich tetragramu. Nikt niczego nie usuwał - tetragramu nigdy w nich nie było - PAN JEZUS chronił PISMA i mamy je w odpowiednim stanie ... kto twierdzi że ktoś coś pousuwał, pododawał ten podważa wszechmoc BOGA ... 


.... to diabeł wmawia ludziom, że Biblia jest pozmieniana, zafałszowana - robi to po to aby mieć furtkę dla swych nauk. Gdy wmówi ludziom, że Biblia jest pozmieniana, oszukana -- wtedy zaraz przychodzi ze swoimi kłamstwami, o których mówi że były w Biblii, ale "źli" ludzie je usunęli --- stąd podważa się np apostoła Pawła, Piotra, Ewangelie, kanon hebrajski, próbuje się dodać apokryfy, dodaje się imię Jehowa i robi się różne inne błędne rzeczy ---- przyjmują to ludzie, którzy uwierzyli że Biblia została pozmieniana, sfałszowana itd -- JA  WIEM ŻE PAN JEZUS zachował ją w dobrym stanie - tak że jest pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów - 2 Tymoteusz 3:15-16. Organizacja Świadków Jehowy - nie wierzy że WSZECHMOGĄCY BÓG miał moc zachować PISMA przed swoim marnym stworzeniem, bo wg niej "źli" ludzie usunęli z Nowego Testamentu tetragram ... 


Dodanie przez katolicyzm do swojego kanonu - pełnych błędów i fałszu apokryfów to jasne i wiadome i jest czymś innym niż to co mówią Świadkowie o tetragramie w Nowym Testamencie : "Apokryficzne trucizny - dlaczego lepiej unikać Biblii Tysiąclecia część 2  " : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/apokryficzne-trucizny-dlaczego-lepiej.html
Ludzie często pytają : " skoro Chrystus jest Bogiem to do kogo modlił się w ogrodzie Getsemane, do siebie samego ?? " ---- nie do siebie samego, ale do OJCA. W ogrodzie Getsemane nie był LOGOS ale CIAŁEM. Był człowiekiem przez te 33.5 roku.


Ludzie często pytają : " skoro Chrystus jest Bogiem to dlaczego nie znał daty końca obecnego świata ?? " --- gdy mówił, że nie zna dnia i godziny mówił to będąc CIAŁEM a nie LOGOSEM. BÓG stał się człowiekiem na 33.5 roku ...... "  Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. " - Hebrajczyków 2:9 


Ludzie często mówią : " Gdyby Chrystus był Bogiem to nie umarłby na krzyżu, bo BÓG jest nieśmiertelny " --- znowu mówię : LOGOS - SŁOWO - BÓG stał się ciałem - człowiekiem na 33.5 roku i dlatego umarł : " A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy." - Ewangelia Jana 1:14 


Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;
15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli.
16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama.
17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
18 A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:14-18 UBG


Nie dawajcie się wplątywać w doktrynalne batalie, w wojnę na wersety ze Świadkami - nie dlatego że są za mocni, są słabi - ale takie bitwy nie prowadzą ku dobremu ... skupiajmy się na naszej relacji z PANEM JEZUSEM, na świadectwie naszego codziennego życia w NIM i z NIM a ON w NAS -- to istota wiary a Świadkowie  J. tego nie mają - nie mają relacji, społeczności z żywym Chrystusem - nie mogą MU nawet podziękować, nie mogą z NIM porozmawiać itd. Na tym się skupiajmy pokazując im jak są biedni i zwiedzeni nie mogąc tych i innych rzeczy - polecam : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html
Po zmartwychwstaniu PAN JEZUS znowu jest wszechmogącym BOGIEM - równym w BOSKOŚCI - OJCU : " Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa " - Kolosan 2:9 Uws. Biblia Gdańska - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html2 komentarze:

 1. Właśnie takich wskazówek mi było trzeba. Dzięki Dominiku.
  Pozdrawiam w Chrystusie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli coś się przydało, to chwała Zmartwychwstałemu ... tekst grecki nie zawiera słowa " INNY, INNE " - oby PAN JEZUS otworzył oczy Świadkom Jehowy którzy są zwodzeni dziesiątkami rzeczy i oby nie uciekali przed prawdą, nie zamykali oczu na nią ale ją przyjęli

   i jeszcze dodam, że : " pierworodnym wszelkiego stworzenia " - nie oznacza że SYN jest stworzony jako pierwszy, ale że jest dziedzicem wszystkiego - Pierworodny Syn dziedziczy wszystko - więc oznacza to że SYN jest właścicielem wszelkiego stworzenia, jest Panem wszelkiego stworzenia ..... " On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. " - Kolosan 1:15 -- obraz BOGA zawarty w ciele - pełnia boskości cieleśnie u Syna - OJCIEC i SYN równi w boskości   , pozdrawiam siostro

   Usuń