Popularne posty

piątek, 7 kwietnia 2017

Złote cielce w kościele rzymskokatolickim   Złoty cielec Izraelitów to nie było zastąpienie BOGA YHVH na rzecz jakiegoś pogańskiego bożka. Ten złoty cielec był symboliczną, widzialną reprezentacją BOGA YHVH. Złoty cielec był dla Izraelitów widzialnym przypomnieniem Niewidzialnego Prawdziwego Boga. A więc Izraelici nie porzucili Prawdziwego BOGA YHVH ale dodali coś od siebie do JEGO kultu. Mimo tego - BÓG był zły na nich. On nie chciał i nie chce również dzisiaj "pomocy modlitewnych" czy " pomocy kultu " zrobionych ludzkimi rękami. 
       Rzymskokatolickie czy Prawosławne "pomoce modlitewne" jak to się nazywa obrazy, figury i inne przedmioty - są tym samym złem co złoty cielec Izraelitów. Izraelici dodali coś od siebie do kultu BOGA i dzisiaj to samo robi Rzymski Katolicyzm czy Prawosławie. Jedni i drudzy nie zanegowali BOGA ale dodali coś od siebie do kultu BOGA - coś co BOGU nie podobało się i nadal nie podoba.


Aaron nie odszedł od BOGA, nie porzucił GO gdy uczynił cielca, ale zrobił to dla BOGA YHVH - uznał że taki widzialny symbol, widzialna reprezentacja to nic złego. Złoty cielec to nie był kult egipskiego Apisa, ale widzialny symbol, widzialne przypomnienie  niewidzialnego BOGA YHVH , Jego obecności : " A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. (2) Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. (3) I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. (4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. (5) Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana [ YHVH ]. (6) I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić " - Księga Wyjścia 32:1-6            Święto PANA - YHVH a nie święto egipskiego czy innego pogańskiego bożka !!!


          Izraelici nie porzucili BOGA YHVH ale zaczęli czcić go według swojego pomysłu. 

          Izraelici nie zrobili Apisa CZY SYMBOL aPISA ale symbol BOGA YHVH !!! - święto YHVH !!!

" uczyń nam bogów " - słowo bogów to ELOHIM - to forma mnoga słowa EL ale ELOHIM jest jak najbardziej używane do BOGA YHVH i tak też jest w tym 32 rozdziale Księgi Wyjścia. W pierwszym zdaniu Biblii występuje właśnie ELOHIM : " Na początku stworzył Bóg [ ELOHIM ] niebo i ziemię ". diabeł zrobi wszystko aby ukrywać ten fakt, że złoty cielec był symbolem, pomocą w kulcie BOGA YHVH - bo ten fakt obnaża grzeszne praktyki katolicyzmu czy prawosławia, które mówią że ich obrazy, ich posągi, ich inne przedmioty to nie jest forma bałwochwalstwa, to nie jest łamanie przykazań. Ale to wszystko jest łamaniem przykazań. Złoty cielec był tylko pomocą w kulcie Prawdziwego BOGA i rzymskokatolickie obrazy, figury i inne też są niby tylko pomocą przy kulcie Prawdziwego BOGA. Cielec BOGU się nie podobał i rzymskokatolickie posągi, obrazy, figurki itd też się nie podobają. Złoty cielec nie zastąpił Prawdziwego BOGA ale był "medium" - pośrednikiem w kulcie. Tak samo argumentuje Rzymski katolicyzm czy Prawosławie swoje praktyki z obrazami, posągami itd. 3500 lat temu BOGU się to nie podobało, tak samo nie podoba dzisiaj.                                                   ARKA PRZYMIERZA,  CHERUBINY


Rzymski katolicyzm mówi że ich czyny wokół obrazów, posągów i reszt to nie forma bałwochwalstwa, ponieważ sam Bóg nakazał aby zrobić cherubiny na arce przymierza i ludzie przed arką też klękali. Te argumenty rzymskiego katolicyzmu są błędne. Po pierwsze Namiot Spotkania, czy późniejsza świątynia w Jerozolimie - były tylko cieniem, wzorem, odbicie - prawdziwej świątyni w niebie i duchowych rzeczy. 


Ofiary ze zwierząt w tym z baranka - były tylko cieniem, wzorem - prawdziwej ofiary Baranka Bożego - Jezusa Chrystusa. Tak samo Namiot Spotkania i Świątynia w Jerozolimie. Gdy JEZUS CHRYSTUS oddał swoje życie jako doskonałą, jedyną, niepowtarzalną w żaden sposób ofiarę - to budynek świątyni jej przedmioty i reszta systemu - przestały być już potrzebne ... : " A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, od góry aż do dołu " - Ewangelia Mateusza 27:51a 


Do Namiotu Spotkania nie można było sobie wejść - nikt z ludu tam nie wchodził, oprócz wybranych przez BOGA ludzi. Nikt z ludu nie czcił, nie adorował więc cherubinów, Również ci którzy wchodzili nie adorowali, nie czcili tych wyrzeźbionych cherubinów i BÓG nigdzie im tego nie polecił. Cherubiny i wszystko inne - było tylko tymczasowym cieniem, wzorem. Od 2000 lat już to jest nieaktualne !!!Arka Przymierza była miejscem gdzie BÓG spotykał się np z Aaronem, Jozuem. Ona reprezentowała obecność BOGA ze swym ludem - więc jak lud nawet klękał - to klękał przed BOGIEM którego obecność była powiązana z Arką, a nie przed samym przedmiotem : " Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam. (22) Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwu cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. " - Księga Wyjścia 25:21-22


Wszystkie przedmioty w tym arka, cały system ofiarny itd było zrobione ściśle wg szczegółowych nakazów BOGA. Można przeczytać np dokładne wymiary danych przedmiotów, ich wagę i z czego mają być wykonane. " Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze." - Exodus 25:40...... " Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek: Uważaj – powiedział – abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 8:5 

" O tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu." - 1 Księga Kronik 28:19 BÓG rzymskiemu katolicyzmowi, czy prawosławiu niczego nie nakazał, to diabeł stoi za kultem obrazów, figurek i całej reszty. Ani arka, ani cheruby na arce czy na ścianach przybytku lub świątyni nie dają zielonego światła do katolickich "pomocy modlitewnych". Te "pomoce modlitewne" to złote cielce. 


Miedziany wąż - Nehusztan, który wykonał Mojżesz również nie upoważnia do adoracji przedmiotów, ani do kultu relikwii, Wręcz przeciwnie - odstępczy Izraelici zaczęli adorować ten przedmiot, tak jak wielu adorowało i adoruje relikwie : " On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan. " - 2 Księga Królewska 18:4 Biblia Warszawska PAN JEZUS mówił aby czcić BOGA w " duchu i prawdzie " -- tzw " pomoce modlitewne" , obrazy, posągi, relikwie i inne to zaprzeczenie czci w " duchu i prawdzie ". 

Od prawie 2000 lat budynek jest niepotrzebny, nieskończenie bardziej niepotrzebne są obrazy, posągi, figury i reszta. Nawet bez ich adoracji są zbędne, więc jakim zaślepieniem, zwiedzeniem jest ich adoracja, kult i nazywanie ich "pomocą modlitewną" czy pomocą przy kulcie. Taką pomocą był też złoty cielec Izraelitów, a widzimy że BÓG był zły na to. 


Czas się przebudzić drodzy Katolicy, drodzy Prawosławni. Teraz jest czas aby wyznać te grzechy JEZUSOWI CHRYSTUSOWI i w PANU porzucić je. 


" Lecz Salomon zbudował mu dom.
48 Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok:49 Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku? " - Dzieje Apostolskie 7:47-49 Uws. Biblia Gdańska


Paweł do pogan i o ich bożkach tak mówił : " Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego.
30 Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;
31 Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych." - Dzieje Apostolskie 17:29-31 --- po co naśladować pogan ?? 
           Nie lepiej przyjąć prawdziwą Ewangelię Łaski a nie fałszywą Ewangelię Sakramentów i zacząć czcić PANA w "duchu i prawdzie" ?? ..... http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html


Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca.... Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie " - Jan 4:21, 4:24 Bałwochwalstwo to nie tylko adoracja przedmiotów, ale wszystko co posiadamy, co jest na świecie może stać się dla nas bożkiem : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html


" Chrystus nie mieszka w budynkach i nie potrzebuje ich głupstwo intronizacyjne " : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/chrystus-nie-mieszka-w-budynkach-i-nie.html                                                     TEN SAM SYSTEM DIABŁA 
" pomoc modlitewna " buddyzmu 

" pomoc modlitewna"  katolicyzmu 
 " pomoc modlitewna " hinduizmu
" pomoc modlitewna" katolicyzmu 
" pomoc modlitewna " buddyzmu" pomoc modlitewna"  katolicyzmu


" pomoc modlitewna " Prawosławia


" pomoc modlitewna " buddyzmu

 " pomoc modlitewna" katolicyzmu

procesja z relikwiami Buddy 
katolicka procesja ze szczątkami Franciszka Ksawerego
diabeł stoi za tymi wszystkimi " pomocami modlitewnymi " .... niech kłamstwo zniknie z powierzchni całek ziemi. Niech PAN JEZUS skruszy serca wszystkich tych ludzi i niech nie uciekają przed NIM, przed PRAWDĄ ale ją przyjmą i ujrzą żywego BOGA w osobie ŻYWEGO ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA który podtrzymuje swoją mocą cały wszechświat. 

dla czytających pierwszy raz : NIE jestem świadkiem Jehowy, ani nie należę i nie popieram żadnej innej organizacji. Kościół Chrystusowy to nie organizacja.   


         pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl2 komentarze:

 1. Otaczam Cię swoją modlitwą do Pana Jezusa Chrystusa..
  Zenobiusz Krawyciński. Warszawa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziękuję, i wszystkiego co dobre dla ciebie. Ja jestem z Puław - 120 km od Warszawy na południe

   Usuń