Popularne posty

sobota, 24 czerwca 2017

11 niewygodnych pytań do uczniów JEZUSA CHRYSTUSA część 2

Przebaczenie, nowe życie w uświęceniu, życie wieczne są za darmo w Chrystusie, bo zapłacił doskonałą cenę gdy ofiarował swoje doskonałe życie za nasze grzechy, ale pójście za PANEM JEZUSEM - a więc zostanie JEGO uczniem niesie ze sobą pewne koszty, płaci się za to często najwyższą cenę. Świat nienawidzi Chrystusa, Jego świętości i nienawidzi Jego uczniów czyli nas i w związku z tą nienawiścią związana jest pewna cena, koszty - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-4.html


Zostanie uczniem = chrześcijaninem to najlepsza decyzja jaką może podjąć śmiertelnik. Tylko i wyłącznie w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie jest :  przebaczenie, życie wieczne, pokój ducha, Boża radość, miłość, nadzieja. Niezawodna pomoc, mądrość i wszystko inne c czyste i dobre, bo ON taki jest. 

Często ceną, kosztem bycia uczniem jest nawet męczeńska śmierć, ale czym są wszelkie te doczesne cierpienia, trudy w porównaniu do nieskończonego życia w doskonałym ciele, na doskonałej  przyszłej ziemi - pośród doskonałej : miłości, świętości, radości, piękna - a przy tym najważniejsze w bliskości z kochanym Bogiem, oglądając GO twarzą w twarz. http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/koniec-entropii-wspaniaa-wiadomosc-dla.html


"Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie?29 Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać; ... Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. " - Łukasz 14:28-29,33 -- jeśli ziarno nie obumrze nie wyda plonu - Jan 12:24-25


                                                                                         PRZELICZ CENĘ, KOSZT1)                         MOŻLIWA ŚMIERĆ MĘCZEŃSKA

Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM może kosztować cie życie doczesne. Zdajesz sobie sprawę że ceną, kosztem może być śmierć męczeńska ?? -  Ewangelia Jana 16:2, Mateusz 24:9, Objawienie Jana 6:9 i wiele innych.

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - bycie zabitym za wierność TOBIE to za wysoka cena, za duży koszt uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ??


Mamy w Chrystusie obietnicę zmartwychwstania, nowego ciała - wierzymy w to czy nie ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html


2)                        GWARANCJA PRZEŚLADOWANIA 

Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM oznacza prześladowanie - "Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani." - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:12. Zobacz np też : Ewangelia Jana 15:20, Mateusz 5:10-12, Łukasz 21:12 i inne. 


Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - prześladowanie to za wysoka cena, za duży koszt uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ??


3)                        MOŻLIWA UTRATA ZDROWIA, UTRATA WOLNOŚCI

Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM może oznaczać trafienie do więzienia, obozu pracy. Może wiązać się z utratą zdrowia np : Łukasz 21:12, Objawienie Jana 2:10, Mateusz 25:35-36, Filipian 2:27-30 i wiele innych.

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - trafienie do więzienia czy utrata zdrowia to za wysoka cena, za duży koszt uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ??


4)                         ZNIENAWIDZENI, PRZEMOC FIZYCZNA

Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM oznacza powszechną nienawiść a nie akceptację i przyjaźń. To może wiązać się np z przemocą fizyczną np pobiciem -- "I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony." - Marek 13:13. Zobacz też np : Marek 13:9, Łukasz 21:12, Łukasz 21:17, Dzieje Apostolskie 5:40 , 16:23 i wiele innych.

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - powszechna nienawiść, przemoc - groźna pobicia itd to za wysoka cena, za duży koszt uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ??


5)                         MOŻLIWA PRZEMOC WERBALNA, odrzucenie

Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM może cie spotkać przemoc słowna, szyderstwa, wyzwiska, pogarda, odrzucenie - Mateusz 5:11, Mt 10:25, 1 Koryntian 4:11-12, 1 Piotr 3:16 , 4:4 i inne. 

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - utrata dobrego imienia, szacunku. Ataki słowne, szyderstwa to za wysoka cena, za duży koszt uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ??


6)                         MOŻLIWE że RODZINA, ZNAJOMI będą PRZECIWKO TOBIE, SAMOTNOŚĆ


Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM może spotkać cie odrzucenie, nienawiść ze strony najbliższych ?? Jeśli miałbyś dokonać wyboru pomiędzy wiernością ZBAWICIELOWI a akceptacją rodziny to co wtedy ?? .... " Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny." - Mateusz 10:37. Zobacz też np : Mateusz 10:21, Marek 13:12, Łukasz 21:16. 
Choćby wszyscy nas opuścili ze względu na wszechmocnego Chrystusa, to ON będzie zawsze z nami - Mateusz 28:20 .... " Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to PAN mnie przygarnie " - Psalm 27:10


Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - możliwa utrata bliskich np męża, żony, dziecka jest za wysoką ceną, za dużym kosztem uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ?? 


7)                         MOŻLIWA UTRATA DÓBR MATERIALNYCH, PRACY


Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM może oznaczać utratę wszelkich dóbr materialnych, mieszkania, pracy, dobrego stanowiska ... "Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:34. Serce jest przy BOGU ale w sercu są inne bożki np pieniądze, skarby- rzeczy ziemskie .... zobaczcie też np : Łukasz 6:22, Objawienie Jana 13:16-18. 

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - możliwa utrata domu, majątku, pracy, dobrego stanowiska jest za wysoką ceną, za dużym kosztem uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ?? , http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/jak-nie-bac-sie-wojny-krachu-ciezkich.html


8)                           BEZKOMPROMISOWOŚĆ


Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM wymaga bezkompromisowości, nie chodzenia na układy z grzechem, światem, kłamstwami, złem. Idąc za Zmartwychwstałym nie można wejść np w ekumenizm. Nie można mieć podzielonego serca między Chrystusa a bezbożny świat, jego rzeczy. Nie ma zgody, kompromisu między Chrystusem, Jego doskonałą, niepowtarzalną ofiarą a islamem, judaizmem, katolickim "przeistoczeniem", czy pomiędzy innymi religiami i filozofiami - Galacjan 1:6-9, Mateusz 6:24, Łukasz 16:10-13, 2 Koryntian 6:14-18, Jan 12:24-25, 1 list Jana 2:15-17. 

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - bycie bezkompromisowym, nie wchodzenie w układy , ale bycie całkowicie Tobie wiernym we wszystkim - jest za wysoką ceną, za dużym kosztem uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ?? , http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html


9)                                      MOŻLIWA UTRATA WYGODY.... GŁÓD, PRAGNIENIE itd 

Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM może wiązać się z utratą wygodnego życia. Może przyjść szereg trudów, wyrzeczeń ..... " Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego: Panie, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz.58 Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy." - Łukasz 9:57-58

Pójście za PANEM może wiązać się z czasowym głodem, pragnieniem, nagością itd np Filipian 4:12, Objawienie Jana 7:16, lub Mt 25 : " Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie;36 Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie." - Mateusz 25:35-36 - PAN JEZUS identyfikuje się ze swoimi braćmi czyli uczniami = chrześcijanami. 

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - utrata wygód, standardu życia, głód, pragnienie itd jest za wysoką ceną, za dużym kosztem uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ?? 


10)                                 KONIEC ZE STARYM ŻYCIEM, NASZYM "JA"


Czy zdajesz sobie sprawę. Czy jesteś świadomy/oma że zostanie uczniem - pójście za Zmartwychwstałym PANEM i ZBAWICIELEM to koniec z marnowaniem czasu. To koniec z robieniem tego co się podobało jak w starym życiu. To koniec z wchodzeniem w pożądliwości. To koniec z gonitwą za marnościami, zajmowaniem się ułudą i głupstwami. Uczeń ma obowiązki. Dobry robotnik Chrystusa ma wyznaczoną pracę. Nie ma już miejsca na marzenia, jest wola BOGA. Nie ma naszych planów, są tylko Chrystusowe, ale wielu to wszystko lekceważy, ale nie przypadkowo wielu odpadnie, zgorszy się i wielu to ziarno między cierniami. 
To nie moje słowa ale ZBAWICIELA : " Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. " - Jan 12:25 , http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html

Czy powiemy Zbawcy : "Panie Jezu - zrezygnowanie z mojego ja, moich planów na rzecz woli OJCA i dla CIEBIE - jest za wysoką ceną, za dużym kosztem uczniostwa dla mnie" -- czy jednak bez względu na cenę, na koszt pójdziemy za NIM ??


11)                                   CZY PRZELICZYMY KOSZTY, CENĘ ???


" Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie?
29 Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać;
30 Mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć.
31 Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w dziesięć tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciwko niemu?
32 A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju.
33 Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem." - Łukasz 14:28-33 UBG -- nie chodzi aby porzucić wszystko i nagim zamieszkać w lesie. Chodzi o serce. Czy nasze serce należy tylko do ZBAWICIELA bo jeśli nie to te różne rzeczy które mamy w sercu odciągną nas od Chrystusa, zablokują żebyśmy poszli za NIM dalej. Zablokują żebyśmy byli MU wierni w każdym czasie. Słusznie PAN ostrzegł nas w 33 wersecie :  Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiadanie może być moim uczniem."


Czy jest coś, ktoś - z czego nie jesteśmy w stanie zrezygnować dla Chrystusa, coś co nas blokuje lub jest bożkiem w naszym sercu ?? Jeśli jest coś takiego, to teraz jest czas aby przyjść z TYM do ZBAWICIELA. Powiedzieć MU o tym i prosić o uwolnienie serca i zobaczenie że warto iść za NIM całym sercem, być MU posłusznym i wiernym bez względu na ewentualne koszty, cenę. 

Im lepiej będziemy znać Bożą miłość, Chrystusową wspaniałość, moc i chwałę ich Królestwa - tym bardziej wszystko inne zblednie dla nas, nic nie będzie konkurowało z CHRYSTUSEM. OJCZE i PANIE objawcie nam w pełni siebie i swoją miłość, chwałę, potęgę, to co jest dla nas przygotowane w wieczności 


Kto nie jest uczniem - nie jest chrześcijaninem. Uczeń i chrześcijanin to synonimy .... " A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. " - Dzieje Apostolskie 11:26 a bycie uczniem to koszt, cena bo wierność Zmartwychwstałemu ZBAWCY kosztuje w tym świecie grzechu, bezbożności, pozornej pobożności. 

Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. 24 Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa25 Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? " - Łukasz 9:24-25 ..... zobaczcie też np : Mateusz 16:24-26


część 1 : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html

         
            pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl .... Puławy 24.06.2017 
4 komentarze:

 1. świetny tekst,bo prawdziwy .dzieki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to co prawdziwe ostoi się. Podczas burz życiowych siła, moc od Żywego Wszechmocnego Chrystusa jest jedyną rzeczą, która nas zachowuje, więc szukajmy jej, prośmy o nią -- "kiedy jestem słaby wtedy jestem mocny" ... i : " wystarczy ci moja łaska " - w tej łasce jest nie zachowanie przed burzami, ognistym piecem ale pomoc w nich, siła aby pośród nich być wiernym, posłusznym, owocującym ...
   , PANIE JEZU udzielaj nam tej siły, mocy ...

   Usuń
 2. Tam to słowo "nie może" oznacza,NIE JEST W STANIE w gr.

  OdpowiedzUsuń