Popularne posty

wtorek, 13 czerwca 2017

Mam już dzisiaj życie wieczne część 4 - Jezus Prawdziwym BOGIEM 1 list Jana 5:20

Wspaniała i jak prosta Dobra Nowina : kliknij tu   , Każdy człowiek należy albo do Wszechmocnego Chrystusa, albo do szatana. Codzienne postępowanie wierzących pokazuje, dowodzi czy naprawdę należą do żywego Chrystusa, czy tylko mają pozory pobożności ... WSZECHMOCNY JEZUS CHRYSTUS jest ŻYCIEM WIECZNYM. 

Jeśli należymy prawdziwie do NIEGO to już teraz, już dzisiaj mamy życie wieczne, bo ON jest ŻYCIEM WIECZNYM .... " Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
3 A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.
4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
5 Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
6 Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. " - 1 list Jana 2:1-6 UBG


ON - WSZECHMOGĄCY JEZUS CHRYSTUS - PAN i BÓG jest ŻYCIEM WIECZNYM -- " (Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione). " - 1 list Jana 1:2 ............ " A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." - 1 list apostoła Jana 5:20 


ŻYCIE WIECZNE jest w ŻYWEJ OSOBIE, która pragnie abyśmy odwzajemniali jej miłość. 

 • Życia wiecznego nie ma we mnie, nie ma go w innych chrześcijanach. Nie ma go w innych ludziach. 
 • Życia wiecznego nie ma w tzw kościołach czy organizacjach religijnych, instytucjach. 
 • Życia wiecznego nie ma w religiach, filozofiach.
 • Życia wiecznego nie ma w wiedzy.
 • Życia wiecznego nie ma w Biblii, ale tylko w ŻYWYM CHRYSTUSIE o którym świadczy Biblia.
 • Życia wiecznego nie ma w hostii, ale tylko W Prawdziwym, Wszechobecnym CHRYSTUSIE, który jest ponad czasem i przestrzenią, a nie w blaszanej puszeczce - zrobionej przez człowieka, umieszczonej w budynku zrobionym ludzkimi rękami. 
 • Życia wiecznego nie ma w tym co człowiek mógłby zrobić, ale tylko w żywym CHRYSTUSIE - źródle życia i w tym, co zrobił na krzyżu Golgoty aby móc przebaczyć a jednocześnie aby kara za grzech została poniesiona. 
 • ŻYCIE WIECZNE to dar, prezent, łaska dawany za darmo przez TEGO, który zapłacił swoim bezgrzesznym, doskonałym życiem za nasze grzechy i świata, aby wyzwolić nas z nich - abyśmy nie żyli już dla grzechu, ale dla sprawiedliwości. Dla NIEGO a nie dla egoizmu, nie dla bezbożnego świata i jego rzeczy..... " Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
  2 Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
  3 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
  4 Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale." - Kolosan 3:1-4 

Jeśli twierdzimy że należymy do TEGO, który jest ŻYCIEM WIECZNYM - przez co już teraz, już dzisiaj mamy życie wieczne, to dlaczego nie dziękujemy za to ?? i nie cieszymy się tym ?? , nie chwalimy BOGA za ten niesamowity dar ?? ...... sam czasami muszę stoczyć bitwę o to, aby trwać w tej prawdzie, że mam przebaczone, że mam życie wieczne w żywym mym PANU JEZUSIE, który z miłości poszedł za mnie na śmierć. Zrobił wszystko abym miał życie wieczne w NIM a czego nigdy sam nie mógłbym zrobić. Czasami tak ciężko mi trzymać się tego. Czasami jakby ciemne chmury zakrywały Golgotę, albo jakaś gęsta jak mleko mgła. Ale właśnie stałe, ciągłe, codzienne trwanie w przekonaniu, pewności że ON - JEZUS CHRYSTUS z miłości zapłacił swoim świętym życiem, swoją krwią gdy wydał samego siebie na śmierć - za moje grzechy, abym miał przebaczone, abym miał nowe postępowanie w mocy JEGO DUCHA i życie wieczne -- to właśnie jest karmieniem się ciałem i krwią. To żywe trwanie w żywym PANU przez stałe, ciągle przekonanie, wiarę że z miłości poszedł na krzyż, przebaczył mi, oferuje uświęcenie i dał obietnicę życia wiecznego - to znaczy karmić się ciałem i krwią a nie błędna transsubstancjacja, gdzie demony robią swoje sztuczki z cudami i co jest zbudowane na filozofiach ludzi a nie na nauce jedynej natchnionej Księgi : Biblii.
Ludzie jedzą, jedzą i jedzą hostie ale nie widać aby przez to mieli to o czym czytamy w Biblii - nadal jest miłowanie świata i jego rzeczy. Nadal jest niedowiarstwo. Nadal jest chodzenie w różnych grzechach. Nadal nie widać aby człowiek był w codzienności coraz bardziej podobny do Chrystusa. To najlepsze dowody, że interpretacja katolicka - ich nauka o hostii, sakramentach jest fałszywa. Gdyby była prawdziwa życie codzienne by o tym świadczyło." Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.
40 A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. " - Jan 5:39-40 - życie wieczne jest w żywym, Wszechmogącym Jezusie Chrystusie. Jeśli chcemy mieć to życie wieczne to musimy stale, ciągle, codziennie i w każdej chwili trwać w NIM - trwać w NIM KRZEWIE WINNYM. Wiem że to wymaga wysiłku, wiary, zapierania się siebie, dokonywania dobrych wyborów.... Gdy włączymy np wentylator to kontaktu to śmigła się kręcą, wentylator działa. Ale jeśli wyciągniemy wtyczkę to wentylator przestaje pracować, przestaje działać. 

Trwajmy w żywym CHRYSTUSIE, który jest ŻYCIEM WIECZNYM ... " W nim było życie, a życie było światłością ludzi. " - Jn 1:4. Pilnujmy, strzeżmy, nie zaniedbujmy relacji z NIM, tej bliskości z NIM, społeczności, wspólnoty. W NIM jest życie wieczne. W NIM - CHRYSTUSIE - żywej osobie. TO, że ON jest ŻYCIEM WIECZNYM - nie może być dla nas pustym sloganem na ustach, ale powinien to być OGIEŃ W NASZYCH SERCACH, któremu nigdy nie dajemy zgasnąć, ale pilnujemy go, bardziej niż oka w głowie, bardziej niż doczesnego życia.

O doczesne życie dbamy - jemy, pijemy wodę, ciepło się ubieramy, pilnujemy higieny, pracujemy itd. Czy nie wielokrotnie bardziej powinniśmy zabiegać, pilnować ŻYCIA WIECZNEGO ?? .... JEZUS CHRYSTUS - PAN i BÓG - jest tym życiem wiecznym -- rozmawiajmy z NIM, wychwalajmy GO, dziękujmy MU, bądźmy MU posłuszni i prośmy aby trzymał nas w swej łaskawej dłoni, prowadził dalej, doprowadził do wieczności z sobą z JEGO i naszym OJCEM......... " Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. 3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. "- Jn 17:2-3 - poznać OJCA, poznać SYNA to nie poznanie intelektualne przez znajomość wersetów, ale przede wszystkim posiadanie z NIMI relacji, bliskości, społeczności. 


Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
8 Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. " - 1 list Jana 3:6-10 --- jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi co widać przez codzienne postępowanie w domu, pracy, szkole. W tzw "wolny czas" - choć chrześcijanie nie mają już wolnego czasu - Jan 12:24-25, Rzymian 6:22, 2 Koryntian 15, Galacjan 2:20, 1 Piotr 4:2. Więc jeśli nazywamy siebie dziećmi Bożymi to mamy życie wieczne. Już teraz mamy, już dzisiaj. Albo jest się dzieckiem Bożym i ma się życie wieczne, albo jest się starym człowiekiem - dzieckiem diabła i nie ma się życia wiecznego. Jedno albo drugie. Ja byłem kiedyś dzieckiem diabła - moje czyny, moje zachowania wskazywały na to i nie miałem wtedy życia wiecznego, ale gniew BOŻY ciążył nade mną : "Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?! "http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html


Gdyby życie wieczne było w jakiejś ziemskiej rzeczy, którą mamy - to jakbyśmy obchodzili się z nią ?? Rzucilibyśmy ją w kąt ?? Może zanieślibyśmy ją do piwnicy, nie obawiając się, że ktoś ją ukradnie ?? Może powierzylibyśmy ją w ręce innych ludzi ?? Na pewno nie rzucilibyśmy jej w kąt. Na pewno nie zanieślibyśmy jej do piwnicy i nie powierzyli jej innym ludziom. Trzymalibyśmy tą rzecz blisko siebie, przywiązalibyśmy ją sobie do ręki, albo szyi - tak aby jeśliby ktoś chciał ją odciąć to razem z głową :) 😊 😉 

Dlaczego więc spraw związanych z Wszechmocnym JEZUSEM CHRYSTUSEM tak nie pilnujemy, ale traktujemy je jakby były czymś pospolitym, czymś co można kupić w kiosku Ruchu, lub supermarkecie. Dlaczego tak wielu powierza życie wieczne w ręce innych ludzi - bezmyślnie, bez rzetelnego, uczciwego sprawdzenia czy to co nauczają jest prawdziwe. PAMIĘTAJMY O TYM ZAWSZE : DO ZBAWIENIA NIE POTRZEBA LUDZI, ORGANIZACJI, PIENIĘDZY itd ale tylko ZBAWICIELA - ŻYWEGO JEZUSA CHRYSTUSA. W NIM jest ŻYCIE WIECZNE, BO ON JEST ŻYCIEM WIECZNYM. 
TYLKO ON przeżył bezgrzesznie ziemskie życie i ofiarował je za nasze grzechy, abyśmy mogli być przykryci JEGO sprawiedliwością i żebyśmy już chodzili w sprawiedliwości, a nie w grzechach jak dawniej. "KTO ŚWIĘTY NIECH SIĘ NADAL UŚWIĘCA ... " ----- "zmieniona perspektywa część 5 bożki bezbożnych "http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html


" Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia." - 1 list Jana 5:12 - codzienne życie, pokazuje czy mamy SYNA - a więc i czy mamy życie wieczne .... " To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego." - 1 Jn 5:13 


Jezus wszechmogący to nie religia ale żywa osoba. - " Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem." - Jn 14:6 ..... ON chce naszych serc, miłości, relacji, bliskości a nie jak to było i nadal często ma miejsce : " Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. " - Ewangelia Marka 7. ... "jak diabeł zwodził i zwiedzie wielu " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.htmlNIE ODŁĄCZAJMY SIĘ od PANA JEZUSA, bo odłączymy się od ŻYCIA WIECZNEGO ...... " Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie" - 2 list do Tymoteusza 1:1 

 " A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego " - Księga Jeremiasza 29:13 - Biblia Gdańska --- potrzeba nam zdrowej determinacji, zdrowego zapału, Potrzeba nam gorącego serca, a nie obojętnego czy leniwego. Obudźmy się z letargu, ze snu. Tu chodzi o życie wieczne, a wielu odpadnie od wiary przez swoją głupotę, lenistwo, poleganie na sobie i ludziach. POLEGAJMY nie na sobie, nie na swoich siłach - ale tylko na PANU JEZUSIE - "prośmy a otrzymamy". Ja wiem i wy wiecie czego nam potrzeba. Nie bądźmy letni, ale gorliwi, pełni zapału, ognia, chęci. 


ON - WSZECHMOCY JEZUS ZBAWICIEL - JEST ŻYCIEM. JEST ŻYCIEM WIECZNYM i wszystkim czego naprawdę potrzebujemy. ON jest WYSTARCZAJĄCY. Pomyślmy o tym w modlitwie. Zastanówmy się nad tym wszystkim. NAD NIM i z NIM ...... " Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie.
28 Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga; pokładam w Panu BOGU moją ufność, aby opowiadać wszystkie jego dzieła." - Księga Psalmów, Psalm 73 .... ŻYWY CHRYSTUS - ŻYWA OSOBA która pragnie naszych serc, naszej miłości - z których płynie czysta chwała i dziękczynienie w mocy, sile z wysokości - którą mamy od NIEGO - Łukasz 24:49"Mam już dzisiaj życie wieczne i to bez religii !!! część 1 hełm zbawienia" - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

"Mam już dzisiaj życie wieczne część 2 diabelska niewola pokonana " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html


" Mam już dzisiaj życie wieczne część 3 Ewangelia prawdziwej łaski " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/04/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-3.html


" Ewangelia Prawdziwej Łaski - do zbawienia nie potrzeba ludzi i organizacji religijnych " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html
            pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ______ Puławy 13.06.2017 r
2 komentarze:

 1. Witaj
  Chciałem cie zapytać za kogo Ty uważasz Jezusa? Za Boga czy Syna Boga, jeżeli za Boga to kim jest Ojciec? I czy w takim razie jest 2 Bogów? Jeden w dwóch osobach czy trzech osobach jak to widzisz?

  OdpowiedzUsuń
 2. witaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html

  http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html

  , http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html


  "stwórzmy człowieka na obraz nasz " ...... "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo."

  OdpowiedzUsuń