Popularne posty

piątek, 17 listopada 2017

Wszechmocny Suwerenny Jezus Chrystus część 3 - Niezawodny Pomocnik
" Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł 
Góry tak wielkiej by On przesunąć nie mógł
Burzy tak strasznej by On uciszyć nie mógł
Smutku głębokiego by ukoić nie mógł
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz drogi bracie że On poradzi i twym
Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata
Wiedz droga siostro że On poradzi i twym "

NR.1769 NIE MA PROBLEMÓW BY BÓG ROZWIĄZAĆ NIE MÓGŁ " - https://www.youtube.com/watch?v=Z7pObFNc9-I

_____________________________________

Każdy człowiek ma problemy. Jedni mają ich mniej, drudzy więcej. Jedni mają mniejsze, inni większe. Pytanie co z nimi robimy. Pytanie w kim pokładamy nadzieję, u kogo szukamy pomocy, rozwiązania, mądrości. Dla PANA JEZUSA - WSZECHMOGĄCEGO ZBAWICIELA i STWÓRCY oraz ŹRÓDŁA wszelkiego dobra nie istnieje coś takiego jak problem bo jest Wszechmogący. My nie jesteśmy wszechmogący, więc różne rzeczy, zdarzenia są dla nas ciężkie, trudne albo niemożliwe - ale nie dla PANA WSZECHŚWIATA i wszelkiego stworzenia. Dla NIEGO nie ma nic trudnego, nic ciężkiego, nic niemożliwego ale wszystko jest bezproblemowe. Jak dobrze u NIEGO szukać pomocy, ratunku, rozwiązania. Jak dobrze do NIEGO przychodzić z problemami, oddawać je JEMU i czekać na wskazówki, radę, pomoc i prowadzenie. 

4 grudnia kończy mi się roczne świadczenie rehabilitacyjne. Czeka mnie pójście do jakiejś pracy. Bez ręki po amputacji w wyniku zeszłorocznego wypadku komunikacyjnego, bez żadnego zawodu ale nie zamartwiam się, nie lękam bo idę z ufnością w OJCU NIEBIAŃSKIM [ który jest nieskończenie lepszy niż wszyscy ojcowie ziemscy razem wzięci ] i JEGO SYNU który mnie umiłował i poszedł na krzyż za moje grzechy, zmartwychwstał - dał mi nowe serce, życie wieczne i jest, będzie ze mną do końca. Mając ICH mam wszystko, a kto ICH nie ma straci wszystko. 

W starym życiu gdy nie znałem OJCA i nie miałem ZBAWCY zamartwiałem się, lękałem drobniejszymi sprawami a miałem wtedy dwie ręce. Dziś mam jedną rękę ale mam nieskończenie więcej niż wtedy - po swojej stronie mam TEGO którego ręka jest Wszechmocna. JEGO ręka znaczy nieskończenie więcej niż wszystkie ludzkie ręce 😊😊 . Moje serce przepełnia pokój, radość Chrystusowa. W PANU moja siła, moc ... 

Nie wiem czy ktoś tu w Puławach przyjmie mnie do pracy z jedną ręką, ale PAN JEZUS może to uczynić, a ja nie muszę znać szczegółów pomocy jakiej udzieli mi PAN. ON obiecał że gdy będę najpierw szukał Królestwa Bożego i postępował w sprawiedliwości to będę miał zapewnione to co potrzebuje ciało. BOŻE obietnice, BOŻE słowa są niezawodne więc chcę należeć do PANA i szukać najpierw tego co JEGO a ON się zatroszczy o te przyziemne rzeczy : " Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. " - Mateusz 6:31-33

PAN JEZUS pokieruje mną, postawi mnie w odpowiednim miejscu - w odpowiednim czasie. ON ma wszystko pod kontrolą. ON wie jak, co, gdzie i kiedy. Ja mam JEMU ufać a nie zamartwiać się, bo zamartwianie niszczy człowieka, przejmuje jego umysł, prowadzi do duchowej ruiny. Zaufanie w PANU prowadzi do umocnienia, daje pokój ducha, odpoczynek i nasze myślenie jest zdrowe i skupiony na PANU i szukaniu KRÓLESTWA i czynieniu sprawiedliwości. 

Niech PAN JEZUS uczyni co uzna za dobre. Nie proszę GO o wygody, luksusy, dobrobyt ale żebym zawsze i wszędzie przynosił MU chwałę, a nigdy nie przyniósł hańby. Żebym zawsze był dobrym świadectwem, a nigdy zgorszeniem. Żebym zawsze JEMU ufał i w NIM pokładał nadzieję a nie w prochu i marnościach. Aby nie ustała nigdy moja wiara - moje zaufanie do NIEGO, abym nigdy nie zwątpił że mnie kocha, nigdy nie zwątpił że dał mi zbawienie, obietnicę wieczności. Abym nigdy w to nie zwątpił ale był coraz bardziej utwierdzony w tym i we wszystkim co PAN dał i obiecał. 

Bez ręki, bez matury 😊😊 , bez żadnego zawodu ale i bez troski, zamartwiania się, lęków bo jestem dzieckiem Bożym, a OJCIEC DOSKONAŁY wie co potrzebne dla swoich dzieci. Dla NIEBIAŃSKIEGO OJCA i PANA JEZUSA =  ALFY i OMEGI moja sytuacja, mój brak ręki nie jest żadnym problemem, ciężarem. Tylko patrzeć na NICH, IM ufać i tylko IM oddawać chwałę a ONI wszystko dobrze uczynią w swoim czasie. Ja bezgranicznie muszę trwać w zaufaniu, bo ich pomoc przyjdzie w odpowiednim czasie. Oni nigdy się nie spóźniają.

Chcę pójść do pracy i chyba jestem zdolny do jakiejś pracy, ale niech się dzieje wola Boża a nie moja - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-w-pracy-powinien-zachowywac-sie.html

Troska, zamartwianie się to śmiertelny wróg. Troski zaduszają Słowo tak, że człowiek nie wydaje owocu Chrystusowego - Mateusz 13:22, a kto nie wydaje owocu Chrystusowego ten idzie na spalenie - Mateusz 3:10. Jak mądrze i dobrze ufać PANU a nie odwracać serce od NIEGO i dawać się niszczyć troskom, lękom. 

Czytam właśnie po raz enty - Księgę Psalmów i jak zawsze PAN JEZUS - DOSKONAŁY NAUCZYCIEL pokazuje nowe, budujące rzeczy.

Nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię. " - Psalm 124:8 - nasza pomoc nie jest w prochu ludzkim, w mamonie i innych rzeczach czy stworzeniach ale w TYM który panuje nad całym wszechświatem i wszelkim stworzeniem. STWÓRCA WSZECHRZECZY - od którego pochodzi miłość, to ON moją, nasza pomocą o ile tylko na NIEGO patrzymy, do NIEGO kierujemy swoje serca.

" Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki." - Psalm 125:1 UBG
"Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.2 Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię." - Ps 121:1-2
" Ja zaś zawsze będę ufał i jeszcze bardziej pomnożę twoją chwałę." - Ps 71:14
" Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka." - Ps 60:11

" Doprawdy synowie ludzcy są marnością, synowie mocarzy – zawodni; położeni na wagę, wszyscy razem są lżejsi niż marność. 10 Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą; jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca. 11 Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga; " - Ps 62:9-11

Bo byłeś mi pomocą, w cieniu twoich skrzydeł będę się weselił." - Ps 63:7
" Oto Bóg jest moim pomocnikiem " - Ps 54:4a
" Przerzuć swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy." - Ps 55:22

" On ześle pomoc z nieba " - Ps 57:3a 
" Moja mocy, tobie będę śpiewał; bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą, Bóg mój miłosierny." - Ps 59:17
"  Ocali bowiem ubogiego, gdy zawoła, i nędznego, który nie ma pomocnika." - Ps 72:12

" Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga; pokładam w Panu BOGU moją ufność, aby opowiadać wszystkie jego dzieła." - Ps 73:28
" Wzywam cię w dniu mego ucisku, bo ty mnie wysłuchasz " - Ps 86:7
" Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał." - Ps 91:2

" Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją." - Ps 103:13
" Dał pokarm tym, którzy się go boją " - Ps 111:5a

" [ sprawiedliwy] Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU." - Ps 112:7
" Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale PAN mi pomógł." - Ps 118:13

" Moją tarczą jest Bóg, który wybawia ludzi prawego serca" - Ps 7:10
" I będzie PAN ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli." - Ps 9:9
" jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga. " - Ps 20:7

" Do ciebie wołali i zostali wybawieni, tobie ufali i się nie zawiedli." - Ps 22:5
" Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię." - Ps 23:3

" Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć PANA w ziemi żyjących." - Ps 27:13
" PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy " - Ps 28:7a

" W twoje ręce powierzam mego ducha; odkupiłeś mnie, PANIE, Boże wierny." - Ps 31:5
" Oto oko PANA nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają jego miłosierdziu;" - Ps 33:18

" Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich." - Ps 34:19
" Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz żywiony." - Ps 37:3

" Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od PANA; on jest ich siłą w czasie utrapienia." - Ps 37:39
" PANIE, racz mnie ocalić; PANIE, pospiesz mi na pomoc " - Ps 40:13

Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w jego słowie pokładam nadzieję. " - Ps 130:5
" Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie." - Ps 136:1

" Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie; wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a twoja prawica mnie wybawi." - Ps 138:7
" Wylewam przed nim swoją troskę i opowiadam mu swoje utrapienie. " - Ps 142:2

" Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza; ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud." - Ps 144:2
" PAN ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego miłosierdziu." - Ps 147:11

" Będę cię miłował, PANIE, mocy moja. 2 PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. " - Ps 18:1-2


1 list apostoła Piotra 5:7 : " Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż on troszczy się o was. " 
" Nic się nie bój tego, co masz cierpieć " - ObjawienieJana 2:10a Uws. Biblia Gdańska 


           pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ...... 17.11.2017 Puławy 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz