środa, 29 listopada 2017

Złote Miasto - niesamowity wieczny dom chrześcijan
  Jest na dworze zimno, mokro, nieprzyjemnie i noc zajmuje większą część doby, ale nadejdzie czas gdy zimno nie będzie dokuczać, czas gdy nie będzie nieprzyjemnej pogody bo będą panowały doskonałe warunki jakich nie ma na tej obecnej ziemi. Najlepsza pogoda na tej ziemi jest niczym, jest marnością w porównaniu do tego co będzie w Bożym mieście i na całej nowej ziemi jaka zostanie stworzona.

Polecam również : " polis miasto większe 16 razy od Polski stolica nowej ziemi " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


       Pustynie przeminą, na ich miejscu będą ogrody na miarę Ogrodu Eden. Inne obszary czy to lodowe, czy inne również będą pełne doskonałego piękna jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Będą inne drzewa, inne krzewy, inne rośliny - pełne piękna, niewiędnące. Obecnie gdy wyjrzymy przez swoje okna to ujrzymy szarość, drzewa w większości już bez liści, kwiaty bez swego piękna. Inaczej będzie w mieście stworzonym przez PANA BOGA i nowej ziemi. Tam drzewa, krzewy nie będą "spały" zimowym snem, ale cały czas będą pełne życia i cały czas będą wydawać wspaniałe owoce, których piękno i smak będą niesamowite jak przystało na doskonałe, nowe stworzenie i pełnego mądrości i dobra PANA JEZUSA i OJCA NIEBIAŃSKIEGO -- " ... było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc ... " - Objawienie Jana 22:2b UBG
http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html


                                                                             nie będzie ciemności, nocy

     Obecnie ciemność jest dwa razy dłuższa od dnia i trwa ok 16 godzin, a dzień ok 8 godzin. Gdy wstaję codziennie około 5 rano to jest ciemno, jest noc, ale nie tak będzie w Nowym Jeruzalem. Tam nawet przez jedną sekundę nie będzie ciemności, ani przez chwilkę nie będzie nocy bo będzie tam doskonała światłość pochodząca nie od słońca, ale od chwały OJCA i od chwały BARANKA. Ta światłość jest i będzie nieskończenie piękniejsza, wspanialsza od najbardziej słonecznych letnich dni jakie zna ten świat. Słońce, jego światło są miłe dla oka, ale jak niesamowicie wspaniałe musi być światło chwały BOŻEJ ... " A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. 24 Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć. 25 W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. " - Objawienie Jana 21:23-25


I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków." - Objawienie Jana 22:5

         Podejrzewam, że i poza Bożym złotym miastem również nie będzie nocy, na pewno na całej nowej ziemi nie będzie już żadnej duchowej ciemności, żadnego grzechu, żadnego zła i to jest cudowna obietnica... " Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. (20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby" - Izajasz 60:19-20
" Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę" - Izajasz 30:26 - tak będzie podczas tysiącletniego królestwa. 

Również nie będzie żadnych kataklizmów, ani innych nieprzyjemnych warunków jak np upały : " Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał; 17 Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. " - Objawienie Jana 7:16-17. Nie będzie łez bo nie będzie śmierci, żadnej niegodziwości, żadnego grzechu i nikogo kto depcze po dwóch przykazaniach miłości.

                                                                                          PRAWDZIWE ZŁOTE MIASTO


Betonowa dżungla wokół nas. Budynki z kamienia,  drewna, szkła itd które potrzebują remontów, energii, odkurzania, płacenia rachunków i dziesiątek innych rzeczy, ale nie tak będzie w Nowym Jeruzalem - mieście zbudowanym przez samego Stwórcę, który uczynił nas, zrodził do bycia JEGO dziećmi. To miasto BARANKA i miasto OJCA będzie stworzone z jakiegoś niesamowitego, doskonałego złota : " miasto zaś ze szczerego złota podobnego do czystego szkła." - Objawienie Jana 21:18b UBG 

To Złote Miasto prawdziwie Święte Miasto, które zstąpi na nową ziemię - jest i będzie pełne piękna. PAN BÓG jest Stwórcą piękna, mamy gwarancję, że na doskonałej ziemi i w mieście gdzie mieszkać na zawsze będzie OJCIEC i BARANEK - tam będzie doskonałe piękno jakiego nie znamy na tej ziemi - " Z Syjonu, doskonałego piękna, zajaśniał Bóg " - Księga  Psalmów 50:2

    Dzisiaj chodzimy po asfalcie, betonie i często np w parkach, skwerkach trzeba uważać aby w coś nie wejść. Ale w Nowej Jerozolimie nawet ulica będzie z tego doskonałego złota podobnego do przezroczystego szkła - " A rynek [ ulica - BW ] miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło." - Objawienie Jana 21:21b UBG


OJCIEC i BARANEK będą mieszkać w tym mieście na stałe, na zawsze i to jest najwspanialsza rzecz w tym mieście, bo bez nich to wszystkie piękne rzeczy nie miałyby sensu. Te rzeczy nie potrafią kochać a człowiek potrzebuje doskonałej miłości BOŻEJ - obecności przed obliczem PANA. ONI obydwaj są chwała i wspaniałością a to BOŻE miasto to tylko ku ICH chwale i miejsce do życia dla Bożych dzieci wraz z DOSKONAŁYM OJCEM i DOSKONAŁYM PRZYJACIELEM który poszedł na krzyż za nasze winy, wziął na siebie Boży sąd nad grzechem. 

Będzie tam tak wspaniale z NIMI. Moje serce wyrywa się tam 😊😊😊😊😊 , ale ONI wyznaczą kiedy. Nie trzeba pytać kiedy to będzie i czy dożyję tego - bo kto należy do Zmartwychwstałego Zbawiciela ten nawet jeśli umrze dzisiaj, to nic nie straci z tego miasta, z tych cudownych obietnic. Ma w swym PANU obietnicę zmartwychwstania i chwalebnego ciała i PAN JEZUS - ten ukrzyżowany za grzechy wszystkich ludzi i zmartwychwstały - ON jest jedynym wejściem do tego miasta : "I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka." - Objawienie Jana 21:27 UBG - największy żyjący grzesznik może w Chrystusie mieć przebaczenie i nowe serce, nowego ducha i wejść tam. Po śmierci jest za późno więc lepiej nie odkładać decyzji na jutro : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/wszechmogacy-jezus-niezawodny-lekarz_5.html


To co znamy naszymi oczami, zmysłami to jest tylko chwilowe, ulotne, przemijające ale to co obiecane przez Wiernego, Wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA i JEGO OJCA - to będzie trwać na wieki, nigdy nie przeminie. Nigdy nie stanie się nudne. Będzie tak wspaniałe, ale obecnie tylko w malutkim stopniu to widzimy. W pełni ujrzymy gdy będziemy mieć chwalebne ciała, ale dobrze prosić o jeszcze lepsze i lepsze poznanie tak wspaniałości Twórcy tego miasta jak i samego miasta i nowej ziemi. Im bardziej, lepiej widzący, znający wspaniałość BARANKA i OJCA i tego co obiecali, tym bardziej człowiek zachwycony nimi, zbudowany.


" Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego;
18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych;" - Efezjan 1:17-18 - PANIE JEZU daj jeszcze bardziej i bardziej, z każdym dniem coraz bardziej poznawać swoją chwałę, wspaniałość i OJCA, jak również coraz lepiej znać nasze niesamowite, cudowne dziedzictwo w Bożym mieście, na nowej ziemi. 

Obecne ziemskie miasta przeminą, nie będzie ich, ale Nowe Jeruzalem będzie trwało bez końca, na zawsze tak jak zbawieni w Zmartwychwstałym Synu. PAN panów - EMANUEL, BARANEK - w NIM i jego krwi jest jedyny wstęp do raju, do Złotego Bożego miasta.

Z każdym dniem bliżej spotkania z PANEM JEZUSEM i niewysłowionej chwały w BOŻYM MIEŚCIE wraz z BARANKIEM i OJCEM. Pośród doskonałej miłości, doskonałej świętości, doskonałej radości i piękna. To jest prawdziwy dom. To jest prawdziwa ojczyzna. Chcę być tam gdzie mój OJCIEC, gdzie mój ZBAWICIEL. W ich obecności nie ma już żadnego zła, żadnego grzechu, żadnego smutku ale tylko to co doskonale czyste, dobre i piękne, nie tak jak na tym bezbożnym świecie wypełnionym grzechem, śmiercią, cierpieniami - gdzie dwa przykazania miłości są deptane, gdzie chwała BOŻA jest deptana przez wielu na rzecz fałszywych bożków, pustych religii i służenia grzechom, bałwanom.
Przez grzech jesteśmy chwilowo gdzie jesteśmy. Ważne że to tylko króciutki etap, pielgrzymka i już nie jesteśmy częścią królestwa ciemności, ale w BARANKU przeszliśmy do królestwa światłości : " Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna; 14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów." - list apostoła Pawła do Kolosan 1:12-14 - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/ewangelia-prawdziwej-aski-czesc-2-o-tym.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/ewangelia-prawdziwej-aski-czesc-2-o-tym.html

    Z każdym dniem bliżej końca ery grzechu, zła i z każdym dniem bliżej cudownej, doskonałej ery wiecznej chwały Chrystusowej, przebywania wiecznie twarzą w twarz z tymi, którzy tak nas umiłowali - OJCEM i SYNEM - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html : "dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w edenie - perfekcyjny plan "  • Wielu ludzi jest gdzieś daleko od swoich bliskich i tęsknią za nimi, chcieliby już dzisiaj się z nimi zobaczyć. A czy my tęsknimy za OJCEM, za BARANKIEM którzy miłują nas doskonałą miłością co okazali, udowodnili na Golgocie i dzięki którym istniejemy, mamy wszystko. Tęsknimy za spotkaniem z NIMI ?? Czy nie dowierzamy Ewangelii i lękamy się tego spotkania ??
 • Wielu ludzi tęskni za jakimiś ziemskimi miejscami które są marnością, a czy my tęsknimy za miejscem które jest doskonałe i nigdy nie przeminie ??

Człowiek nie został stworzony aby żyć na dystans od swojego STWÓRCY. "Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. 7 (Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.) 8 Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana." - 2 Koryntian 5 - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html : " athanasia chrześcijanie będą mieć nowe niezniszczalne ciała "
Chcę być tam gdzie mój doskonały OJCIEC, chcę być tam gdzie mój kochany ZBAWICIEL - BARANEK, który tyle wycierpiał, tak poświęcił się za moje grzechy, abym był uratowany i był z NIM w wieczności.
Po prostu : chcę być tam gdzie są ONI. 
W NICH jest spełnienie, wszystko co potrzebuje człowiek - doskonała miłość, doskonałą świętość. 

 • Z każdym dniem bliżej tego niewysłowionego spotkania twarzą w twarz 😊😊😊😊😊
 • Z każdym dniem bliżej tego niewysłowionego nieskończonego przebywania w ICH obecności 😊😊😊😊😊
Gniew Boży już nie ciąży nade mną, więc obawy, lęki zniknęły w świetle Łaski Bożej - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html

ONI powinni nas zachwycać, fascynować a nie głupoty, marności czy grzechy.
ONI, ich Królestwo i obiecane Nowego Jeruzalem - Złote Miasto i nowa ziemia - powinny nas zachwycać, cieszyć a nie Warszawa, Nowy Jork, Paryż czy ten bezbożny system i jego zabawki, marności. Gdzie twój skarb tam i twoje serce. Oby naszym skarbem był BARANEK i OJCIEC i to co obiecali. IM lepiej znam PRAWDZIWEGO BOGA i obiecane wieczne dziedzictwo w Bożym, Nowym Jeruzalem - tym bardziej ten przemijający świat jest dla mnie marnością, a to co CHRYSTUSOWE jest cenniejsze, wartościowe i raduje mnie


" Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
14 Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta." - Objawienie 22:14 - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html

" przez wiarę Abraham ... Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków rozdział 11 - a czy my oczekujemy tego miasta, czy może np nie dowierzamy że to obiecane miasto jest prawdziwe, realne ?? To prawdziwe, dosłowne miasto a nie tylko symbolika. 
To diabeł wszystko chce obrócić jedynie do symboli - m.in  tak chce nas okraść z wspaniałości Bożych obietnic. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/bedy-w-naukach-swiadkow-jehowy-czesc-3.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/bedy-w-naukach-swiadkow-jehowy-czesc-3.html


 chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI - Ewangelia Jana 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13  .... Charis2007@wp.pl ... 29.11.2017 Puławy , Dominik ......."Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 4 : Duch Święty wg Biblii ruach i pneuma" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego_27.html

16 komentarzy:

 1. Jak myślisz, jak pogodzić przykazanie miłości z niechęcią do grzechu i grzesznych ludzi?

  Bo ja wcale nie potrafię być letnią chrześcijanką... nie jestem w stanie utrzymywać relacji z ludźmi, którzy "wycierają sobie buzię" Jezusem, a nawet drażnią mnie piosenki, w których temat Jezusa jest przedstawiony niby pozytywnie ale bez odpowiedniego szacunku dla SACRUM, jakim jest nasz Zbawiciel, Pan i Władca. Albo co gorsza kiedy Jezus jest wykorzystany tylko instrumentalnie, jako jakaś metafora albo symbol, a w piosence wcale nie chodzi o NIEGO, tylko o jakieś tam ludzkie poglądy, sprawy społeczne itp.

  Niektórzy nawet wycierają sobie buzię Jezusem, zuchwale grzesząc. Np. na jednym forum pisała kobieta, która uwikłała się w romans z żonatym facetem, więc jej powiedziałam, że nie można budować swojego szczęścia na czyimś nieszczęściu. Na co ona zaczęła się bronić, że nawet Bóg kocha i wybacza, a forumowicze już "rzucają w nią kamieniami". Odpowiedziałam, że jedynie upominamy ją, by nawróciła się ze ścieżki grzechu, to WTEDY Bóg na pewno jej wybaczy, ale ona myśli, że może bezwstydnie grzeszyć, a i tak Bóg to wszystko będzie tolerował i jej nie potępi mimo to, że ona nie zamierza nawet kiwnąć palcem w kierunku poprawy. Co za obłuda...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj, jak najbardziej mamy nienawidzic grzech ale milowac grzeszników, ale to nie znaczy ze mamy miec z takimi osobami spolecznosc, bliskie wiezi. Grzeszne postepowanie meczy tego który jest w Chrystusie, ale to nie moze sprawic ze przesiajniemy nienawiscia, wrogoscia do takiego czlowieka. Modlic sie trzeba za nim - to chroni nasze serce przed grzesznymi postawami wobec niego, dobrze pamietac ze sami kiedys tez nie lepiej postepowalismy, a ze teraz jestesmy inni to nie z nas, ale z łaski Bożej. Ci ludzie nie wiedza co robia - gdyby znali wspanialosc PANA, wspanialosc JEGO milosci i Królestwa Bożego to nie postepowaliby tak ... sa slepi, nie widza tego co cenne, prawdziwe

   , dobrze ze napomnialas ta kobiete bo grzesznie postepuje, teraz modlmy sie za nia aby PAN ja przekonal o grzechu, sprawiedliwosci i sadzie. Oby przyznala ze zle postepuje i przyszla z tym do PANA wdzac JEGO wspanialosc, łaske, miłosierdzie, wieczne wspanialosci nieskonczenie lepsze od rozkoszy grzechu

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
  2. To prawda, na pewno ta biedna kobieta jest mocno zagubiona w świecie, takiej należy współczuć. Pomodliłam się za nią tak, jak radziłeś. :)

   Usuń
 2. Co ludzie będą robić w tym mieście?jeśli się tam dostaną :-) czy będą np.pracować,chodzić na spacery itp.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. miliony rożnych rzeczy których nasze obecne umysły nie pojmują, ale wiemy że będzie doskonała radość, miłość, świętość i piękno - żadnego grzechu, żadnego zła, mozołu, bólu, smutku itd

   Usuń
  2. No właśnie...ja się zastanawiam w jaki sposób wszyscy i każdy z osobna będzie mógł kontaktować się z Panem Jezusem. Czy będzie można z Nim porozmawiać przez chwile na osobności?ciekawe :-)

   Usuń
  3. jak nie wiemy, ale wiemy że będziemy zawsze z PANEM - BÓG w swojej wszechmocy i mądrości wszystko perfekcyjnie uczyni, wierzmy zawsze Zbawcy a ON nas przeprowadzi przez wszystko, przez największy ogień o najgłębsze wody ...

   Usuń
  4. I Koryntian 2:9 UBG
   Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

   Inne przekłady: Ani na myśl nie wstąpiło.

   Usuń
 3. Czy zachowamy wspommienia ze starej ziemi ? Czy zostana nam wymazane

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. na pewno różne złe rzeczy które nas spotkały i spotkają na tej ziemi - nie będą miały żadnego wpływu na nasz doskonały stan duchowy, doskonałą radość jaka będzie naszym udziałem ...

   Usuń
 4. czy znikną również negatywne myśli które nie powodują dyskomfortu ani zła ani cierpienia ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tak nie będzie żadnych złych myśli, żadnych złych wspomnień ale już teraz możemy i musimy pokonywać je aby w sercach naszych panowało światło, JEZUSOWE myśli - "Brak wewnętrznego światła Łukasz 11:35 - gaszenie Ducha powód słabości duchowej chrześcijan część 4 " - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/brak-wewnetrznego-swiata-ukasz-1135.html

   , "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 8 W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie." - Kolosan 4:6-8 -

   wszelkich łask JEZUSOWYCH ku zbawieniu, ku pełnieniu JEGO woli ..... pozdrawiam Dominik

   Usuń
 5. Ciekawe czy będzie można tam uprawiać jakiś sport,pływać itp.,czy tylko będziemy spacerować,śpiewać,uczyć się z jakiś ksiąg.

  OdpowiedzUsuń
 6. moim zdaniem nie będzie tam żadnych niewyobrażalnych rzeczy sam fakt że Bóg będzie jeszcze bliżej nas niż jest obecnie i że będziemy mogli go widzieć oraz że przemijanie i śmierć odejdzie w zapomnienie jest wspaniałością

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak to najwspanialsze rzeczy, ale nawet tego nie pojmujemy w pełni - dlatego piszę o niewyobrażalnych wspaniałościach i rzeczach. Kto pełni wolę JEZUSA trwając w NIM przez wiarę, zaufanie MU i JEGO Słowu - ten tam będzie po otrzymaniu nowego ciała. Niech PAN da mi, nam pełnić JEGO wolę dzisiaj i do końca dni

   Usuń
  2. PS - pozdrawiam i wszelkich Jezusowych łask, błogosławieństw

   Usuń