Popularne posty

środa, 10 stycznia 2018

Jedyny lek na depresje lęki uzależnienia część 2 - most do życiodajnej relacji
Świadectwo pewnej siostry w Chrystusie, która zawierzyła swoje życie Zbawicielowi i PAN dał jej nowe życie, przez co uwolnił ją m.in z nikotynowego więzienia, z papierosowych kajdan.

Świadectwo Marzeny
      " Dwadzieścia jeden lat paliłam. Chwała się należy  Bogu, który okazał mi swoją łaskę i uwolnił mnie z tego nałogu. 

Palenie papierosów  jest strasznym  nałogiem. Ludzie skracają sobie lata życia na własne życzenie. Jest to nałóg, który daje poczucie "fałszywej radości" za co się płaci dużo pieniędzy  które "idą z dymem" - w dosłownym znaczeniu.  

Pamiętam moje próby rzucania palenia.
Żadne plastry nikotynowe mi nie pomogły,  moja silna wola okazała się słaba. Wiedziałam,  że nie mogłam rzucić palenia.
Dlaczego?
Pomimo, że byłam świadoma szkodliwości nikotyny, świadoma że nałóg był odczuwalny "po kieszeni" to nie mogłam rzucić palenia bo byłam NIEWOLNIKIEM grzechu.

17 lutego 2015 przyszłam przed oblicze Boże taka jaką byłam. Zaczęłam wołać do Boga. Poprosiłam, żeby mnie uwolnił z tego nałogu. Przeprosiłam za moje grzeszne postępowanie.  Wtedy, tamtego dnia upamiętałam się z grzechów swoich i moje serce się nawróciło do Boga ŻYWEGO. 

Bóg wysłuchał mojej modlitwy! 
Nie wzgardził skruszonym duchem. Pociągnął mnie do siebie i dał mi nowe serce. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha, aby móc pełnić wole Bożą w moim życiu.
 Pana Jezusa poznaję po przez Słowo Boże. On jest JEDYNYM pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To On wziął nasze winy na siebie i umarł męczeńską śmiercią na krzyżu aby Ci, którzy uwierzą w Niego i upamiętają się z grzechów swoich mogli być zbawieni.
Dziękuję Bogu za nowe życie. Za Jego miłość, pokój i radość jaką w Nim mam.
Pójście za Panem Jezusem było najlepszą decyzją mojego życia!
Chwałę oddaję Bogu za WSZYSTKO co dla mnie uczynił.  Moje serce jest pełne wdzięczności  "

Marzena


=======================================================================
=======================================================================


Nałóg to coś co nas zniewoliło, coś co nas trzyma na łańcuchu, to wielki ciężar przywiązany do szyi który uniemożliwia swobodne poruszanie się. To jak przebywanie w zamkniętej więziennej celi. Bycie uzależnionym, bycie w nałogu to bycie dalekim od bycia wolnym. Ludzie dzisiaj uzależnieni są od tysięcy rzeczy. Wszystko może stać się zniewoleniem, ale ze wszystkiego może uwolnić tylko JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY BÓG i ZBAWICIEL -  uwolnić prawdziwie w sercu i na zawsze - tego nie potrafią żadne ludzkie terapie, żadna silna wola, żadne ludzkie sposoby. Tylko EMMANUEL może zmienić serce a to daje wewnętrzne uwolnienie od każdego nałogu, grzechu z jakim ktoś się boryka. TYLKO JEZUS. ON wystarczy. Spróbuj a nie zawiedziesz się na NIM. Nikt się nie zawiódł i nie zawiedzie. Wystarczy przyjść do NIEGO w tej swojej beznadziei, bezsilności, zniewoleniu, ciemności i powiedzieć MU że się GO potrzebuje, że bez NIEGO nikt nie da rady a ON szczerego, skruszonego serca nigdy nie odrzuci !! NIGDY !! 
Sam byłem z uzależnieniu, niewoli - nie od papierosów ale m.in od obsesji z mięśniami, od pornografii, masturbacji, i innych seksualnych grzechów, byłem niewolnikiem wulgaryzmów, agresji itd ale PAN JEZUS uwolnił mnie od tego wszystkiego a w zamian dał swoje dobre i czyste rzeczy. Od lat jestem wolny od pornografii a jest to straszna niewola, która przynosi wielką ruinę. Człowiek potrzebuje coraz mocniejszych i mocniejszych dawek pornograficznego narkotyku, bo wcześniejsze rzeczy już go "nie ruszają" i tak ogląda coraz brudniejsze, coraz bardziej zboczone rzeczy i przesiąka nimi. Od lat jestem wolny od tego zła, zamiast pokuszenia do oglądania, czuję obrzydzenie do tego. Jestem wolny na poziomie serca !! i to jest prawdziwa wolność którą daje Chrystus gdy daje nowe serce, nowego ducha.  

Tak samo było z obsesją z mięśniami - siłownia, dieta, podziwianie mięśni w lustrze,  siłownia, dieta i podziwianie mięśni w lustrze - tak w kółko. Ale PAN uwolnił moje serce, umysł i od tego. Coś co pochłaniało moje myślenie przestało być dla mnie ważne, znikło !! To było na długo przed wypadkiem z 2016 roku po którym amputowano mi rękę, więc wiem jak to być w nałogu i wiem jak uwalnia Zbawiciel. ON zmienia człowieka od środka. Pamiętam że prosiłem, błagałem PANA JEZUSA o uwolnienie mnie z pornografii, masturbacji, od mięśniowej obsesji, wulgaryzmów itd - szukałem oblicza PANA czytając Biblię i prosiłem GO rozmawiając z NIM w modlitwie że nie chcę żyć dalej w tych złych rzeczach i że potrzebuję GO bo sam nie dam rady. Wiedziałem, że tylko ON może zabrać te złe rzeczy z mego serca, umysłu i dać w zamian swoje czyste i piękne rzeczy, pragnienia i PAN mnie pouwalniał. Trzeba chcieć uwolnienia i przyjść do TEGO który uwalnia bo jest ZBAWICIELEM, WYBAWICIELEM. Tabletki, zamienniki nie są Zbawicielem, WYBAWCĄ więc one prawdziwego uwolnienia na poziomie serca nigdy nie dadzą, człowiek najwyżej zamieni jeden nałóg na inny. Człowiek sam z siebie może co najwyżej jeden grzech zmienić na inny, jeden nałóg na inny, ale JEZUS ZBAWICIEL całkowicie uwalnia a w zamian nie daje czegoś co zniewala ale daje w zamian to czego każdy potrzebuje : " Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23 Łagodność, powściągliwość " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:22-23a


Znam ludzi uwolnionych od różnych grzesznych praktyk m.in od zażywania heroiny. Dla PANA JEZUSA nie ma nic trudnego. ON chce i może zniszczyć każdy nałóg, połamać kajdany każdego zniewolenia. ON może i chce ale nie robi nic na siłę, ale tylko wtedy gdy człowiek przychodzi skruszony, bezsilny do NIEGO przyznając że bez NIEGO - bez ZBAWICIELA nie da rady ... 


Gdy Adam zgrzeszył, gdy pierwsi ludzie zbuntowali się pomiędzy nimi a ŚWIĘTYM BOGIEM powstała przepaść - grzech zerwał relację z DOBRYM, ŚWIĘTYM BOGIEM. Zagościła pustka w sercach Adama i Ewy. Zerwana relacja, utracona osobista relacja, społeczność człowieka ze swym STWÓRCĄ przyniosła poczucie wewnętrznej pustki, przyniosła duchowy głód. Tą pustkę, duchowy głód odziedziczyli wszyscy potomkowie Adama i Ewy, a więc i my. Tą pustkę, duchowy głód może naprawić, zapełnić tylko i wyłącznie ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS bo w NIM jedynie jest przebaczenie, nowe serce, nowych duch - powrót do osobistej, bliskiej relacji, społeczności z miłującym BOGIEM którą miał człowiek przed upadkiem. 
W tej relacji, osobistej społeczności jest wszystko co potrzebuje człowiek aby mieć pokój, radość, miłość i inne Chrystusowe skarby. JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL jest jedynym mostem nad przepaścią która powstała przez grzech - między ŚWIĘTYM BOGIEM a człowiekiem. 

Ludzie tą pustkę duchową, duchowy głód starają się zapełnić, nasycić milionami rzeczy i milionami zajęć ale dalej odczuwają pustkę wewnętrzną, dalej odczuwają duchowy głód. TYLKO i WYŁĄCZNIE ZMARTWYCHWSTAŁY PAN może zapełnić sobą pustkę wewnętrzną, duchowy głód. TYLKO ON który jest jedyną drogą do OJCA może zapełnić wnętrze, ugasić duchowe pragnienie, duchowy głód - żadne bogactwa, narkotyki, ludzie, pałace, skarby i nic innego nie da rady. Tylko JEZUS bo w NIM jest nowe serce i odbudowana jest zerwana relacja z BOGIEM. W NIM jest pojednanie, przebaczenie, doskonała miłość, niezawodna obietnica wieczności, nieśmiertelności w doskonałym raju : " I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia." - Ewangelia Jana 6:35 - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/nie-potrzebujesz-ksiezy-i-hostii-do.html- nałogi, depresje, samobójstwa, i wszelkie inne grzechy, destrukcyjne zachowania, duchowe problemy wynikają z tego, że człowiek nie ma chleba życia - JEZUSA - PANA WSZECHŚWIATA, WŁADCĘ STWORZENIA. 
Brak osobistej relacji z NIM i przez NIEGO z OJCEM to przyczyna strasznego stanu większości ludzi i szukania odpoczynku w grzechu, złych rzeczach. Nie ma prawdziwego odpoczynku poza JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM MIŁUJĄCYM ZBAWICIELEM : " Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.
29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.
30 Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. " - Ew. Mateusza 11:28-30 Uws. Biblia Gdańska 

JEZUS ŻYWY PAN który podtrzymuje Wszechświat, wszelkie stworzenie - W NIM jest powrót do tego co utracone przez bunt i grzech, bo ON gdy uniżył się do postaci człowieka i żył bezgrzesznie umarł za grzechy, wziął na siebie karę za grzech - więc w NIM jest droga do osobistej bliskości, relacji, więzi z BOGIEM a ta osobista relacja, więź, bliska społeczność jest tym czego potrzebuje każde ludzkie serce i gdy to jest człowiek już nie szuka ukojenia w grzechu. Nie szuka odpoczynku w marnościach, w milionach zajęć które dają chwilowe omamienie ale później przychodzi jeszcze większa pustka wewnętrzna, jeszcze większy duchowy głód, a czas mija ... Zbawiciel chce i może przebaczyć każdy grzech i uwolnić z mocy każdego grzechu aby nie panował nad nami, dając nam siebie - swoją obecność, przebaczenie, miłość, nowe serce i nowego ducha, cudowne wieczne obietnice - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/11/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html tego potrzeba człowiekowi, bez tego cały czas będzie duchowo głodny, cały czas czuł że "czegoś" mu brakuje - a to "coś" to JEZUS ŻYWY PAN, ale diabeł wmawia ludziom, że to "brakujące coś" to nie JEZUS ale to miliony rzeczy, więcej pieniędzy, więcej seksu, więcej wszystkiego ... tylko nie NIEŚMIERTELNY MIŁUJĄCY, ŚWIĘTY ZBAWICIEL ... powrót do ZBAWCY, ODBUDOWANA RELACJA Z BOGIEM jest jedynym lekiem na wszelki grzech, wszelką depresję, nerwicę, wszelkie lęki, beznadzieję, bezsens i innych duchowe choroby.

Trwanie w tej bliskiej relacji, osobistej społeczności tego nam potrzeba i w niej radowanie się BOGIEM, rozkoszowanie się NIM, radosne wychwalanie GO i dziękowanie MU. Wielu zaabsorbowanych jest tylko wiedzą biblijną, a nie widzą prostoty w CHRYSTUSIE i najważniejszej rzeczy : osobistej relacji z EMMANUELEM i w NIM, przez NIEGO Z OJCEM. OJCIEC i dzieci BOŻE - tak było w Edenie, tak powinno być u nas dziś, jutro o każdego dnia ile PAN ich da 😊😊😊
W JEZUSIE naprawiona, odbudowana jest relacji, bliska społeczność którą ludzie zniszczyli przez bunt, grzech
Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność." - 2 Koryntian 3:17 UBG - PAN JEZUS uwalnia od grzechu, natomiast diabeł zniewala grzechem ukazując go jako fajną zabawę i coś atrakcyjnego. 

" Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;
9 Bo napoił spragnioną duszę, a głodną duszę napełnił dobrami.
10 Siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem;
11 Bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą Najwyższego.
12 Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł.
13 A gdy wołali do PANA w swoim utrapieniu, wybawił ich z ucisku;
14 Wyprowadził ich z ciemności i z cienia śmierci, a ich pęta rozerwał.
15 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i za cudowne dzieła wobec synów ludzkich.
16 Bo skruszył bramy miedziane i połamał żelazne zasuwy.
17 Głupcy z powodu swej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień.
18 Ich dusza brzydzi się wszelkim pokarmem i zbliżają się do bram śmierci.
19 A gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń.
20 Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.
21 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;
22 I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością jego dzieła."- Psalm 107:8-2


pamiętajmy przez całe życie : " moc należy do Boga; " - Psalm 62:11b 

" beze mnie nic uczynić nie możecie " - Jn 15:5b 

" Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. 13 Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia." -Filipian 4:12-13 

Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni" - Jan 8:36 

Zobaczcie np : Psalm 20:7-9, 30:2, 31:14, 44:5-6, 54:4,7 57:3, 62:7  Ewangelia Jana 4:14, 8:34-36 ,  Rzymian 8:5-15, 15:16, 1 Kor 2:5, 4:20, 6:9-11,  2 Kor 4:6-7,  Galacjan 5:16,  Efezjan 6:10,  Filipian 1:11,  Kolosan 1:13  , 1 Tesaloniczan 4:3-8  , 2 Tymoteusz 1:7 ,  Tytus 2:12-13 , Hebr 4:16,  2 Piotr 2:24, 4:2-4 itd ... 


warto zobaczyć też np : " Jedyny lek na depresję i ochrona przed nią" - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html

Wszechmogący Jezus - niezawodny Lekarz złamanych serc i poranionych dusz część 2 - nie potrzebujesz konfesjonału i księży " - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/07/wszechmogacy-jezus-niezawodny-lekarz_5.html       pozdrawiam Dominik ..... Charis2007@wp.pl ...... 10.01.2018 Puławy 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz